Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Торгівсльнс холодильне обладнання класифікують за озна­камиКласифікація торговельного холодильного обладнання

 

Торговельним холодильним обладнанням називають пристрої, які призначені для короткочасного зберігання, демонстрації й про­дажу заздалегідь охолоджених або заморожених продуктів, які швидко псуються.

Торгівсльнс холодильне обладнання класифікують за озна­ками.

За призначенням - холодильні камери, шафи, прилавки,
вітрини, при лавки-вітрини.

За температурним режимом - середньотемпературні з тем­
пературою повітря в охолоджуваному об'ємі від -5 до 8 °С та низь­
котемпературні з температурою повітря в охолоджуваному об'ємі
не вище-18 °С.

За характером руху повітря в охолоджуваному об'ємі - з
натуральним рухом повітря (охолоджене випарником повітря опус­
кається вниз, витісняючи тепле повітря вверх), з примусовим ру­
хом повітря (повітря продувається вентилятором через випарник).
В обладнанні із примусовим рухом повітря швидше досягасться
необхідна температура Й рівномірніше розподіляється температу­
ра повітря в охолоджуваному об'ємі.

За ступенем герметичності охолоджуваного об'єму - за­
крите та відкрите. Закрите обладнання має дверцята (розгорнуті
або розсувні), які щільно прикривають охолоджуваний об'єм. V
відкритому обладнанні охолоджуваний об'єм перекривається хо­
лодного повітряною завісою, яка створюється вентилятором по­
вітроохолоджувача. Відкрите обладнання застосовують у магази­
нах самообслуговування, закрите обладнання - в магазинах
самообслуговування й традиційних форм продавання.

За розташуванням холодильного агрегату або машини - із
вмонтованими або окремими холодильними агрегатами та маши­
нами.

За кліматичними зонами застосування -для південних райо­
нів із максимальною температурою навколишнього повітря до 40 °С
та для районів з помірним кліматом (температура навколишнього
повітря не більша 32 °С.

За системою холодозабезпечення -~ з індивідуальним й цент­
ралізованим холодозабезпеченням. При індивідуальному холодоза-

безпеченні кожна одиниця холодильного обладнання обслуговуєть­ся окремим холодильним агрегатом або машиною, які розміщені у машинному відділенні обладнання, поруч з обладнанням або в окре­мому приміщенні магазину. При централізованому холодозабезпе-ченні до одного холодильного агрегату, який розташований у окре­мому приміщенні магазину, від'єднується група прилавків, вітрин та іншого обладнання торговельного залу (рис. 6.23) 

.

6 7 І І

рис.6.23.

 

 

Схема централізованого холодозабез печення:

І - компресор холодильного агрегату, 2 - конденсатор водяного охолодження,

З - нагнітальний трубопровід, 4 - фільтр-осушувач, 5 - трубопровід зливання

талої води у каналізацію, 6 - корпус холодильного обладнання

(прилавка, шафи та іи.), 7 - випарник.

 

Застосування централізованого холодозабезпечення дозволяє знизити рівень шуму в торговельному залі, тепловиділення від пра­цюючих холодильних машин, краще використати охолоджуваний об'єм обладнання, більше викласти на ньому товарів, полегшити його технічне обслуговування й ремонт. До недоліків централізо­ваного холодозабез печення відносяться: зростання затрат холоду внаслідок збільшення довжини трубопроводів, які з'єднують агре­гати з обладнанням; складність та висока собівартість монтажних робіт. В зв'язку з цим централізоване холодозабез печення застосо­вують переважно у великих магазинах самообслуговування.

 


Просмотров 271

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!