Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перелік виробничих запасів, що зберігається на складі № 3ПрАТ „Зерно”

Номенкл. № Найменування запасів Од. виміру Ціна, грн. Кількість
Торф брикетний кг. 56,00 35 + 5n
Вугілля кам’яне кг. 12,00 26 + 5n
Болти сталеві кг. 45,00 52 + 5n
Фарба зелена кг. 59,00 32 + 5n
Білило кг. 44,00 14 + 5n
Прут мідний кг. 111,00 78 + 5n
Масло машинне кг. 47,80 12 + 5n
Авторезина шт. 406,65 16 + 5n
Бідони шт. 96,00 20 + 5n
Мішки шт. 20,00 310 + 5n
Замки накладні шт. 52,00 28 + 5n
Ящики дерев’яні шт. 45,00 15 + 5n

 

Порядок виконання роботи:

Завдання № 1.

Для виконання даного завдання необхідно на підставі господарських операцій практичної роботи № 9 та вихідних даних скласти оборотну відомість з обліку руху виробничих запасів.

 

Оборотна відомість

Ном. № Найменування запасів Ціна, грн. Зал. на початок Обороти Зал. на кінець
к-кість сума, грн. Прибуток Видаток к-кість сума, грн.
к-кість сума, грн. к-кість сума, грн.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Завдання № 2.Для виконання даного завдання необхідно на підставі господарських операцій практичної роботи № 9 та вихідних даних скласти сальдову відомість з обліку руху виробничих запасів.

 

Сальдова відомість

Ном. № Найменування запасів Ціна, грн. Зал. на початок місяця Зал. на кінець місяця  
К-кість Сума К-кість Сума  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Тема: Облік хлібопродуктів на галузевих підприємствахПитання для підготовки до практичної роботи:

1. Поняття хлібопродуктів, їх види.

2. Документальне оформлення операцій з надходження хлібопродуктів.

3. Порядок розрахунку центнеро-відсотків та середньозважених показників якості хлібопродуктів в особових рахунках ф.36.

4. Порядок проведення зачистки зерноскладів.

5. Документальне оформлення та облік результатів. Призначення, порядок заповнення Акту зачистки ф.30.

6. Виправдані та невиправдані нестачі хлібопродуктів.

 

Практична робота № 12

Тема:Розрахунок особового рахунку ф. №36. Складання Акта зачистки ф. №30 та розрахунок списання нестач при зберіганні хлібопродуктів.

Мета: набуття студентами практичних навичок із заповнення таких документів: Реєстру кількісно - якісного обліку хлібопродуктів ф. №36, Акту зачистки ф. №30 та розрахунку сум нестач при зберіганні хлібопродуктів; закріплення теоретичних знань з теми; виховання ділових якостей бухгалтера.

Тривалість заняття: 2 години.

 

Для виконання завдання студент повинен:

 

Знати – поняття та види хлібопродуктів; порядок документального оформлення надходження хлібопродуктів на підприємство, очищення та сушіння, руху на складі, зачистки зерноскладів; порядок визначення виправданих та невиправдані нестач хлібопродуктів

 

Вміти – заповнювати документи з обліку надходження та руху хлібопродуктів на складі, визначати центнеро-відсотки та середньозважені показники їх якості, розраховувати суми виправданих та невиправданих нестач при зачищенні зерноскладів та відображати їх в обліку

 

Зміст роботи:

1.Заповнити особовий рахунок форми № 36 "Кількісно - якісний облік хлібопродуктів" на підставі прибуткових та видаткових документів.

2.Розрахувати у ф. № 36 за кожною операцією по надходженню та видатку центнеро - відсотки з вологості та смітної домішки.

3.Розрахувати у ф.№ 36 для загальних підсумків середньозважені показники з вологості та смітної домішки.

4.Скласти Акт зачистки ф. № 30. Визначити розмір виправданої нестачі за рахунок:

4.1 зниження вологості; 4.2 зниження смітної домішки;

4.3 за нормою природного убутку; 4.4 загальний розмір нестачі по культурі.

5.Зробити висновки за результатами практичної роботи.

Вихідні дані

1 Культура: пшениця 3-го сорту

2 Залишок на 01.01. п. р. 85000 кг, якісні показники по вологості – 14,1%, сміттєвій домішці – 1,5%.

 

Таблиця 1

 

Дата Показники Вага, кг Вологість, % Сміттєва домішка, %
03.01.п.р Надходження      
ФГ “Дружба” 18000+10n 16,5
08.01.п.р. ФГ “Надія” 83500+10n 15,2 2,5
ФГ “Світанок” 78000+10n 15,3 1,8
ФГ “Колос” 95104+10n 15,0 2,0
15.01.п.р. ФГ “Дружба” 190200+10n 14,7 1,7
ФГ “Реан” 130800+10n 14,1 1,6
ФГ “Колос” 200600+10n 14,8 1,5
Видаток: на млин 800400+10n 14,4 1,6
27.01.п.р. Надходження      
ФГ “Добро” 220105+10n 14,3 2,3
ФГ “Мрія” 170405+10n 15,1 1,6
Видаток: на млин 250400+10n 14,1 1,3
30.01.п.р. Залишок з переваження 32000+10n 14,3 1,5

 

*(n) – цифра порядкового номеру студента за навчальним журналом

 

Порядок виконання роботи

Завдання № 1

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних з Таблиці 1 заповнити форму № 36 "Особовий рахунок кількісно - якісного обліку хлібопродуктів": за кожну дату внести вагу пшениці з показниками якості по надходженню та видатку та вивести залишок на кінець дня, а також на кінець місяця шляхом додавання до попереднього залишку прибутку і віднімання видатку зерна.

 

Завдання № 2

Для виконання завдання необхідно розрахувати за кожною операцією у ф. № 36 центнеро - відсотки (ц-%) з вологості та смітної домішки з округленням до цілих:

 

ц-%= вага зерна * % вологості (або % сміттєвої домішки)

 

Завдання № 3

Для виконання завдання необхідно розрахувати у ф. №36 для загальних підсумків середньозважені показники з вологості та смітної домішки, використовуючи статистичну формулу середньозваженої.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ф.36    
                           
20__ р.                          
Особовий рахунок кількісно-якісного обліку хлібопродуктів  
Склад №                          
  Номер карт. аналізу Номер наклад- ної Звідки надійшло Кому відпущено Воло- Сміт. Прибуток     Видаток        
Дата гість дом. вага (кг) ц /% ц /% вага (тис) ц /% ц /% Залишок  
  % % ц вологості сміт.дом. ц вологості сміт. дом. вага  
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                               

Завдання № 4

Для виконання завдання необхідно заповнити Акт зачистки ф. № 30 на підставі даних ф.№36 "Особовий рахунок кількісно - якісного обліку хлібопродуктів".

 

4.1 Визначити розмір виправданої нестачі у вазі зерна за рахунок:

- зниження вологості за формулою:

Хв.% 100 (В1 – В2)
100 – В2

 

=

В1– середньозважена вологість хлібопродуктів по надходженню (з врахуванням залишка), %

В2 - середньозважена вологість хлібопродуктів по видатку (з залишком), %

 

Зниження ваги = Хв.% * Разом нестач (кг)

 

4.2 Визначити розмір виправданої нестачі у вазі зерна за рахунок:

- зниження смітної домішки за формулою:

Хс% (С1 – С2) * (100 – Хв%)
100 – С2

=

С1– середньозважена смітна домішкахлібопродуктів по надходженню (з врахуванням залишка), %

С2 - середньозважена смітна домішкахлібопродуктів по видатку (з залишком), %

 

Зниження ваги = Хс%* Разом нестач (кг)

 

4.3 Визначити розмір виправданої нестачі у вазі зерна за нормою природного убутку, яка залежить від виду зберігання партії зерна і середнього терміну зберігання.

 

Зниження ваги = Норма природного убутку % * Разом нестач (кг)

 

4.4Визначити загальний розмір виправданої нестачі у вазі зерна шляхом додавання всіх розрахованих у пунктах 4.1, 4.2, 4.3 показників зниження ваги.

 

 

Завдання № 5.

Для виконання завдання необхідно проаналізувати результати своєї роботи та зробити висновки, оформити їх у письмовому вигляді.

 

Висновки:

 

         
      Ф.30  
       
Підприємство ____________________________      
         
    АКТ ЗАЧИСТКИ №    
    від ________ 20_ р.    
         
Комісія в складі : директора      
Зав.лабораторією      
Головного бухгалтера      
Матеріально-відповідальної особи      
провела перевірку результатів операцій з культурою озима пшениця  
         
№ п/п Оборот з часу попередньої зачистки Маса, кг Середньозважена якість, %  
вологість сміттєва  
  дом.  
Залишок на ________________р.        
Прибуток з по        
Всього        
Видаток з по        
Списано відходів ІІІ категорії        
Залишок по переваженню        
Всього        
Різниця між прибутком і        
  видатком        
Всього нестач (надлишків)        
           
           
    % кг    
           
Нестача виправдовується:        
а) зниженням вологості за формулою    
           
б) зниженням смітної домішки        
           
в) норма убутку при збереженні        
           
Всього виправдано,кг        
           
Невиправданої нестачі,кг        
           
           
Директор____________ ____________      
         
Гол. бухгалтер________          
           
                 

 

 


Просмотров 255

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!