Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Накладна-вимого на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалівНомер документа Дата складання Код
виду операції відправника одержувача
         

 

Підстава _____________________________________________________________

Кому________________________________ Через кого ______________________

 

Кореспондуючий рахунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Порядковий номер запису за складською картотекою
Рахунок, субра-хунок Код аналіт-ичного обліку Най-ме-нування, Номен-клатур-ний номер код Най-мену-вання Відп-рав-лено Прийнято (відпу-щено)
                     
                     

 

Здав ____________________ Прийняв _________________

Завдання № 4.

На підставі наведених господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків та розрахувати необхідні суми з обліку надходження та вибутту виробничих запасів. Результати відобразити у таблиці 1.

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку руху виробничих запасів за рахунком 20 «Виробничі запаси»

Таблиця 1.

№ з/п Зміст господарської операції Первинний документ Дебет Кредит Сума, грн.
           
           
           
           
           

Питання для підготовки до практичної роботи:

1. Що таке запаси? Класифікація виробничих запасів.

2. Що таке товарні та виробничі запаси?

3. На якому рахунку обліковуються виробничі запаси, його характеристика?

4. Розкрити порядок ведення складського обліку на підприємстві.

5. Розкрити порядок приймання на роботу матеріально-відповідальної особи.6. Розкрити документальне оформлення складського обліку виробничих запасів.

Практична робота № 10

Тема:Складання та обробка документів складського обліку.

 

Мета:набуття практичних навичок із складання первинних документів та кореспонденції рахунків з складського обліку виробничих запасів .

Тривалість заняття: 2 години.

 

Для виконання практичного завдання необхідно:

 

Знати – запаси, виробничі запаси, товарні запаси, класифікація виробничих запасів, надходження виробничих запасів, відпуск виробничих запасів, складський облік запасів, картка складського обліку, матеріальний звіт.

Вміти – складати картку складського обліку та матеріальний звіт.

Зміст роботи:

1. На підставі наведених даних скласти картку складського обліку.

2. На підставі наведених даних скласти матеріальний звіт.

 

Вихідні дані:

1. На підставі даних практичної роботи № 9 скласти картку складського обліку, використовуючи дані руху замків накладних.

2. На підставі даних практичної роботи № 9 скласти матеріальний звіт за січень місяць.

Порядок виконання роботи:

Завдання № 1.

Для виконання даного завдання необхідно на підставі господарських операцій практичної роботи № 9 скласти картку складського обліку по замках накладним.

 

Бланк Картки складського обліку

---------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________ підприємство, організація
  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ    

Картка № __________

Складського обліку матеріалів

Склад Місце зберігання Марка Сорт Розмір Номенкла-турний номер Одиниця виміру Ціна Норма запасу
стелаж комірка код найменування
                     

 

Найменування матеріалу   Дорогоцінний метал
    найменування вид маса, г номер паспорта
   
       
               

 

Дата запису Номер документа Номер за порядком Від кого одержано чи кому відпущено Прибуток Видаток Залишок  
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               

Завдання № 2.

Для виконання даного завдання необхідно на підставі господарських операцій практичної роботи № 9 скласти матеріальний звіт за січень місяць.

 

Бланк матеріального звіту

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________ підприємство, організація
  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ    

 

Матеріальний звіт

за _________________ 20__ р.

 

Матеріально-відповідальна особа ______________________________________

 

Перелік додатків до звіту

  По прибутку По видатку
  номер групи матеріалу або номенклатурний номер кількість документів номери первинних документів номер групи матеріалу або номенклатурний номер кількість документів номери первинних документів
             
             
Всього прийнято документів          
              цифрами     прописом  
Номен-кла- турний номер Найменування матеріалу Одини-ця виміру Ціна за одини-цю Залишок на початок місяця Надійшло Витрачено  
на виробництво  
кіль- кість сума кіль- кість сума  
 
                   
                   
                   
                   
                   
                                                     

 

і відпущено Залишок на кінець місяця
у тому числі по об'єктах на інші цілі всього
     
кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума
                       
                       
                       
                       
                       

Матеріально-відповідальна особа _______________________

Питання для підготовки до практичної роботи:

1. Що таке запаси? Класифікація виробничих запасів.

2. Що таке товарні та виробничі запаси?

3. На якому рахунку обліковуються виробничі запаси, його характеристика?

4. Розкрити порядок ведення сальдової відомості з обліку виробничих запасів.

5. Розкрити порядок ведення оборотної відомості з обліку виробничих запасів.

Практична робота № 11

 

Тема: Ведення сальдових та оборотних відомостей з обліку запасів.

 

Мета:набуття практичних навичок із складання сальдових та оборотних відомостей з обліку руху виробничих запасів.

 

Для виконання практичного завдання необхідно:

 

Знати – запаси, виробничі запаси, рух виробничих запасів, оборотна відомість, сальдова відомість з обліку виробничих запасів.

Вміти – складати сальдові та оборотні відомості з обліку руху виробничих запасів.

Зміст роботи:

1. На підставі наведених даних та практичної роботи № 9 скласти оборотну відомість з обліку руху виробничих запасів.

2. На підставі наведених даних та практичної роботи № 9 скласти сальдову відомість з обліку руху виробничих запасів.

3. Пояснити, чим відрізняється оборотна відомість з обліку руху виробничих запасів від сальдової відомості.

 

Вихідні дані:


Просмотров 449

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!