Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дані про рух харчових барвників на складі ТзОВ “Світоч” за жовтень п.рТаблиця 2

Дата Надходження Витрачення, кг
Кількість, кг ціна сума
Залишок на 01.10 200+n 150,00 ?  
Витрачання 01.10 - - - 150+n
Надходження 08.10 (І партія) 250+n 100,00 ?  
Витрачання 10.10 - - - 100+n
Надходження 12.10 (ІІ партія) 40+n 200,00 ?  
Витрачення 20.10 (ІІІ партія) - - - 180+n
Разом (залишок та надходження) ? - ?  
Залишок на 31.10 ? - ? ?

 

*(n) – цифра порядкового номеру студента за навчальним журналом

 

Розрахунок:

 

 

Завдання № 3.

Для виконання завдання необхідно на підставі вихідних даних (таблиця 3) простежити рух виробничих запасів , оцінка яких здійснюється за методом ФІФО та середньозваженої собівартості.

Дані про рух борошна на складі ТзОВ “Зерно” за січень п.р.

Таблиця 3

Запаси Кількість одиниць, т. Ціна за 1 т, грн Вартість, грн
Залишок на 01.01. п. р. 300+n 3300,00 ?
Придбано 10.01. п. р 100+n 3320,00 ?
15.01. п. р 200+n 3350,00 ?
20.01. п. р 400+n 3400,00 ?
Всього придбано ? ?
Реалізовано 12.01. п. р 200+n
Залишок на 01.02. п. р ?

 

*(n) – цифра порядкового номеру студента за навчальним журналом

 

 

Питання для підготовки до практичної роботи:

1. Що таке запаси? Класифікація виробничих запасів.

2. Що таке товарні та виробничі запаси?

3. На якому рахунку обліковуються виробничі запаси, його характеристика?

4. Розкрити порядок надходження виробничих запасів на підприємство.

5. Розкрити порядок відпуску виробничих запасів на підприємстві.

6. Розкрити документальне оформлення руху виробничих запасів.

Практична робота № 9

Тема: Складання первинних документів та відображення в обліку руху запасів. 

Мета:набуття практичних навичок із складання первинних документів та кореспонденції рахунків з обліку руху виробничих запасів.

Тривалість заняття: 2 години.

 

Для виконання практичного завдання необхідно:

 

Знати – запаси, виробничі запаси, товарні запаси, класифікація виробничих запасів, надходження виробничих запасів, відпуск виробничих запасів, складський облік запасів, прибутковий ордер, вимога, приймальний акт.

Вміти – складати прибутковий ордер, вимогу, приймальний акт.

Зміст роботи:

1. На підставі наведених даних скласти первинні документи з обліку надходження виробничих запасів: накладну, рахунок, податкову накладну (згадати порядок складання документів).

2. Скласти первинні документи з обліку оприбуткування первинних документів: прибутковий ордер, приймальний акт.

3. Скласти первинний документ з обліку списання виробничих запасів: накладну-вимогу.

4. Скласти журнал реєстрації господарських операцій з обліку руху виробничих запасів, вказати первинні документи.

Вихідні дані:

1. Підприємство ПАТ „Зерно” уклало договір купівлі-продажу № 45 від 15.01 п. р. з постачальником ПАТ „Дніпро” на поставку виробничих запасів; кількість запасів згідно договору:

1. Замки накладні – 35 + 5 n шт.

2. Бідони – 12 + 5 n шт.

3. Мішки – 200 + 5 n шт.

4. Ящики дерев’яні – 25 + 5 n шт.

20.01 п. р. від постачальників надійшли виробничі запаси:1. Замки накладні – 30 + 5 n шт. (номенклатурний номер 2010145, ціна 52,00 грн.)

2. Бідони – 12 + 5 n шт. (номенклатурний номер 2010823, ціна 96,00 грн.)

3. Мішки – 200 + 5 n шт. (номенклатурний номер 2010612, ціна 20,00 грн.)

4. Ящики дерев’яні – 35 + 5 n шт.(номенклатурний номер 2010432, ціна 45,00 грн.)

Виробничі запаси оприбутковані на склад № 3, завідуючий складом Мірошник П.О.

2. 26.01 п. р. за вимогою-накладною № 26 для лабораторії через довіреного Павленко А.М. відпущено зі складу замки накладні – 5 шт. та ящики дерев’яні – 7 шт.

 

Порядок виконання роботи:

Завдання № 2.

 

Для виконання даного завдання необхідно на підставі 1-ої господарської операції заповнити Прибутковий ордер та Приймальний акт.

 

 

Бланк Прибуткового ордера

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
______________________________ підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ    
   
           

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР № ________

 

 
         
Номер документа Дата складання Код виду операції Склад Постачальник Кореспондуючий рахунок Номер супро- відного документа
наймену- вання код рахунок, субрахунок
               
Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Номер паспорт Порядко-вий номер запису за складськ. картотек.
наймену- вання, сорт, розмір, марка номен- клатур- ний номер код наймену- вання за доку- ментом прийнято фактично
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                             

 

Прийняв __________________ Здав _________________

 
                                       

Бланк Приймального акту

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________ підприємство, організація
  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ    

ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ № _____ Дата __________20__ р.

Відправник_____________________________________________________________________

Одержувач_______________________________ Зав. скдадом __________________________

Через кого_________________________________ ___________Довіреність № ____________

 

№ п/п По номенкл. № №   Найменування матеріалів Од. вим. К-сть, вага Ціна Сума При- мітка
               
               

 

Здав ____________________ Прийняв _________________

 

Завдання № 3.

Для виконання даного завдання необхідно на підставі 2-ої господарської операції заповнити Вимогу на відпуск матеріальних цінностей.

Бланк Накладної-вимоги

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________ підприємство, організація
  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ    

 


Просмотров 224

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!