Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зіндік жұмыс тапсырмаларыТақырып аты Сағаттар саны СӨЖ бақылау түрі СӨЖ тапсыру графигі
Программалау технологиялары. Құрылымдық программалаудың негізгі концепциялары. Конспект 2 апта
Объектілі бағытталған анализ және проектілеу әдістемесі. Конспект 3 апта
Бағдарламалық өнімдердің өмірлік циклі. Конспект 3 апта
ОБП түсінігі. Программалаудың негізгі кезеңдері. Конспект 4 апта
С++ тілі. Класс құрудың негізгі құралдары. Конспект, программа құру 4 апта
Конструктор түрлері. Деструкторды қолдану. Конспект 5 апта
Кластарды мұрагерлік ету. Мұрагерлік түрлері. Конспект 5 апта
Туынды кластардағы конструкторлар және деструкторлар. Конспект 6 апта
Амалдарды қайта анықтау. Конспект, программа құру 6 апта
Виртуальді және статикалық әдістер. Конспект 7 апта
Операторларды қайта жүктеу. Конспект, программа құру 7 апта
Полиморфизм. Ерте және кеш байланысу механизмдері. Конспект 8 апта
Абстрактілі функциялар және кластар. Конспект 8 апта
Ағындар. Ағын түрлері. Конспект 9 апта
Достық функциялар. Достық кластар. Конспект, программа құру 9 апта
Шаблондық кластар және шаблондық функциялар. Конспект 10 апта
Шаблондардың стандартты кітапханасы. Конспект 10 апта
Стандартты контейнерлі кластар. Конспект 11 апта
Төтенше жағдайлар механизмі және қателерді өңдеу. Конспект 12 апта
Модельдеудің универсальді тілі-UML. Универсальді модельдеу тілінің шартты белгілену жүйесі. Конспект 13 апта
Диаграммалар. Кластар диаграммалары. Конспект 14 апта
Объектілі бағытталған анализ және жоспарлауда СASE-жабдығын қолдану. Конспект 15 апта

Консультация уақытыАпта күні Уақыты
Сенбі 13.40-14.30

Аралық бақылау кестесі

І аралық бақылау ІІ аралық бақылау
Аралық бақылау түрі Сағаттар саны Тапсыру мерзімі Аралық бақылау түрі Сағаттар саны Тапсыру мерзімі
Коллоквиум Тест 6 апта 6 апта Бақылау жұмысы Тест Курстық жұмыс 14 апта 14 апта 13 апта

Дебиеттер тізімі

1. Г.С. Иванова и др. ООП: Учебник для вузов, М., Изд-во МГТУ им.Баумана, 2003.- 368 с.

2. А.В. Замулин. Курс лекций: Объектно-ориентированное программирование (С++)

3. А.В. Замулин. Курс лекций: ООП (С++, Ява, C#)

4. Бьерн Страуструп. Язык программирования С++. Третье издание. - М.: Изд. Бином, Невский Диалект, 1999.

5. Г. Шилдт. Самоучитель C++. - Санкт-Петербург, Изд. BHV, 2004.

6. Гради Буч. Объектно - ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. - М.: Изд. Бином, Невский Диалект, 1998.

7. Р. Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++.4-е издание. Питер.2004

8. К.Паппас, У.Мюррей Программирование на С/С++, Киев,2000 – 320 с.

Курс талаптары:

1. Жұмыс түрлері:

Практикалық жұмыс, лабораториялық тапсырмалар, үй тапсырмасы, коллоквиум, тест, бақылау жұмысы, курстық жұмыс.

2. Жұмыс түрлерін бағалау критериилері:

Практикалық жұмыс: курс бойынша өтілген теориялық материалдарды тәжірибеде қолдануға дағдылану мүмкіндігін береді. Сабақ соңында студенттің теориялық материалдарды меңгеру деңгейіне және тапсырманы орындау белсенділігіне, жылдамдығына қарай балл қойылады.Лабораториялық тапсырма: бағдарлама курсы бөлімдері бойынша жеке тапсырмаларды орындау.

Үй тапсырмасы:Анықталған тақырып бойынша шағын шығармашылық жұмыс беріледі. Ол таңдалған тақырып төңірегінде теориялық білімін тереңдету мақсатында жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы болып табылады. Бағалауда тақырыпты ашу, жазу стилі, көрнекілік есептелінеді.

Коллоквиум: Өтілген материалдар бойынша семестр бойына жазбаша немесе ауызша түрде бір рет өтіледі. Мерзімі және қабылдау түрі алдын-ала ескертіледі.

Аралық бақылау тестері:өтілген материалдар бойынша 10 және одан да көбірек тапсырмадан тұратын тесттер. График бойынша семестрде 2 рет өткізіледі.

Бақылау жұмысы:Өтілген материалдар курсы бойынша бақылау жұмысы теориялық және практикалық тапсырмаларды қамтиды.

Курстық жұмыс: Анықталған тақырып бойынша шағын қосымша құру тапсырмасы беріледі. Ол таңдалған тақырып төңірегінде теориялық және практикалық білімін тереңдету мақсатында жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы болып табылады. Тапсырма тапсыру мерзімі алдын-ала хабарланады.

Қорытынды емтихан:Семестрдің соңында қорытынды емтихан өткізіледі, емтиханның мерзімі деканаттың кестесімен белгіленеді. Емтихан дәстүрлі түрде өткізіледі. Билетке курстағы программа бөліктерінің тапсырмалары енгізіледі, емтиханда дәріс конспектісін, оқулықты, кез-келген жазбаны қолдануға болмайды. Емтихан ережесін сақтамаған студент, емтиханнан босатылады және емтихан тапсырмаған болып есептелінеді.

Курстың барысы:

1. Аудиториялық сабаққа дәріс, лабораториялық сабақ, ОСӨЖ материалды талдау, әртүрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындау, есеп шығару енеді. Әрбір сабаққа студент дайындықпен келуі керек.

2. Әрбір дәрістік сабақта негізгі түсініктер мен анықтамалар беріледі. Студент сабаққа қатысуға және дәрісті жазуға міндетті. Қатыспаған жағдайда басқа студенттен көшіріп алу керек. Оқытушы әр студент үшін жеке дәрістік материал бермейді.

3. Лабораториялық сабақта студентке лабораториялық жұмыстардың сипатттамасы беріледі және тақырып бойынша өз бетінше орындайтын тапсырма беріледі. Егер студент тапсырманы орындап үлгермесе, оны студенттің үйде орындауға болады

4. Егер студентке бір нәрсе түсініксіз болса, міндетті түрде оқытушыдан сұрауы керек.

5. Компьютер кабинетіне кіру оқытушы немесе оператордың рұқсатымен ғана жүзеге асады.

6. Сабақ кестесінен тыс компьютер кабинетінде жұмыс жасау оператордың қатысуымен ғана орындалады.

Бағалау кестесі

Бақылау түрі Апталар Жалпы балл
Қатысым * * * * * * * * * * * * * * * 1500/15=100
Практикалық сабақ   * * *   *   *   *           600/6=100
Лабораториялық жұмысты орындау   * * *   *   *   *   * * * * 1000/10=100
Үй тапсырмасы     *   *   *   *   *     *   600/6=100
Коллоквиум           *                  
Тест           *               *   200/2=100
Бақылау жұмысы                           *  
Курстық жұмыс                         *    
Емтихан                              

Сабаққа қатысым:

Сабақ кестесіне қойылған барлық сабаққа қатысуға міндетті.

Сабаққа кешігу:

Кез келген себеппен сабаққа 2 рет кешіксе, ол 1 рет сабаққа қатыспаған болып есептеледі. Алдын-ала келісілген келісім бойынша сабақты өтеу бір рет қабылданады.

Ұялы телефондар:

Аудиторияда студент телефонды ағытып қою керек. Орындалмаған жағдайда тәртіп бұзылған болып есептелінеді.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!