Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Түріндегі өрнек шексіз ... деп аталады 1 часть$$сандық қатар

$тізбек

$шегі

$функционал

 

$$$24 қатарының дербес қосындылар тізбегінің ақырлы ... бар болса, онда берілген тізбек жинақты деп аталады.

$$шегі

$реті

$саны

$функциясы

 

$$$25 геометриялық прогрессия қатары еселігі ... болғанда жинақты болады.

$$бірден кіші

$бір

$екі

$үш

 

$$$26 шегі бар болса, онда қатары ... деп аталады.

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

 

$$$27 Егер сан қатары жинақты болса, онда оның жалпы мүшесінің шегі ... ұмтылады.

$$нөлге

$бірге

$үшке

$екіге

 

$$$28 Егер сан қатары жинақты болса, онда оның дербес қосындыларының тізбегі ... санға ұмтылады.

$$шектелген

$шектелмеген

$бірге

$үшке

 

$$$29 Егер және оң сандар қатары мүшелеріне кез келген үшін теңсіздігі орындалса, онда қатарының жинақтылығынан қатарының ... болуы шығады.

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

 

$$$30 Егер екі оң сандар қатарының жалпы мүшелері үшін мұндағы нолге тең емес кез келген сан, теңдігі орындалса, онда екеуіде ... не жинақты, не жинақсыз болады

$$бірдей

$әртүрлі

$шартты

$абсолют

 

$$$31 Егер оң сандар қатары үшін , шарты орындалса, онда берілген қатар ... .

$$жинақсыз

$жинақты

$абсолют жинақты

$шартты жинақты

 

 

$$$32 Егер - оң сандар қатары үшін , шарты орындалса, онда берілген қатар ...

$$жинақты

$абсолют жинақты

$шартты

$жинақсыз

 

$$$33 Егер және - оң сандар қатарларының мүшелеріне кез келген n үшін теңсіздігі орындалса, онда қатарының жинақсыздығынан қатарының ... болуы шығады.

$$жинақсыз

$жинақты

$абсолют жинақты

$шартты жинақты

 

$$$34 Егер -оң сандар қатары үшін шарты орындалса, онда берілген қатар ...

$$жинақты

$абсолют жинақты

$шартты жинақты

$жинақсыз$$$35 Егер -оң сандар қатары үшін шарты орындалса, онда берілген қатар ...

$$жинақсыз

$жинақты

$абсолют жинақты

$шартты жинақты

 

$$$36 сандық қатарының тоғызынщы мүшесі:

$$

$

$

$

$$$37 Есептеңіз:

$$9

$18

$27

$12

 

$$$38 Егер -таңбалары айнымалы сан қатары мүшелерінің абсолют шамаларынан құралған қатар жинақты болса, онда берілген қатар ... жинақты

$$абсолют

$жинақсыз

$жинақты

$шартты

 

$$$39 Егер - таңбалары ауыспалы сан қатары мүшелерінің абсолют шамаларынан құралған қатар жинақсыз болса, онда берілген қатар ... жинақты.

$$шартты

$абсолют

$жинақсыз

$жинақты

 

$$$40 Мүшелері х айнымалысының функциясы болатын түріндегі қатарды ... қатар деп атайды.

$$функционалдық

$сандық

$дәрежелік

$тізбек

 

$$$41 Мүшелері х аргументінің дәрежелік функциялары болатын немесе түріндегі функционалдық қатарларды ... қатар деп атайды.

$$дәрежелік

$сандық

$тізбек

$тригонометриялық

 

$$$42 Функцияны дәрежесі бойынша дәрежелік қатар түрінде көрсету функцияны ... қатарына жіктеу деп атайды.

$$Тейлор

$дәрежелік

$сандық

$Маклорен

 

$$$43 Егер Тейлор қатарына жіктеу нүктесінің маңайында болса, онда мұндай қатарды ... қатары деп атайды.

$$Маклорен

$дәрежелік

$сандық

$Тейлор

 

$$$44 Егер -функциясы [- ] кесіндісінде жұп функция болса, онда оның Фурье қатарына жіктелуінде тек ... болады.$$косинустар

$синустар

$тангенс

$сандар

 

$$$45 Егер - функциясы (- ) аралығында тақ функция болса, онда оның Фурье қатарына жіктелуінде тек ... болады.

$$синустар

$косинус

$тангенс

$сандар

$$$46 Есептеңіз:

$$6

$3

$1

$2

 

$$$47 функциясының аралығында Фурье қатарына жіктелуінде ... коэффициенттері нолге тең.

$$an

$bn

$b

 

$$$48 функция үшін нүктедегі мәнін табыңыз:

$$2

$8

$5

$3

 

$$$49 сандық қатардың мүшелері:

$$

$

$

$

 

$$$50 Есептеңіз

$$29

$-7

$40

$35

 

$$$51 Есептеңіз

$$

$

$

$

 

$$$52 Есептеңіз

$$

$0,45

$

$

 

$$$53 Есептеңіз

$$20

$15

$49

$

 

$$$54 Теңдеуді шешіңіз:

$$2

$3

$45

$0

 

$$$55 Есептеңіз =

$$35

$20

$10

$0

 

$$$56 Теңдеуді шешіңіз

$$5

$6

$7

$0

 

$$$57 Есептеңіз

$$72

$14

$48

$15

 

$$$58 Абонент телефон нөмірінің соңғы екі цифрын ұмытып қалды ,бірақ олардың әртүрлі екенін біледі.Таңдамай кез келген екі цифрды тере салды. Сонда керекті цифрлардың терілуінің ықтималдығын табыңдар.

 

$$

$

$

$

 

$$$59 Бірдей төрт қағаздың әрқайсысында Я,С,И,А әріптерінің біреуі жазылған. Сонда осы әріптерді таңдамай АСИЯ сөзінің шығу ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$60 Теңгені екі рет лақтырғанда екі рет герб түсу ықтималдығын табыңдар.

$$0,25

$0,5

$0,125

$0

 

$$$61 Екінші ретті интеграл тең:

$$1

$2

$5

$0

 

$$$62 Теңгені екі рет лақтырғанда бір рет цифр жағы түсу ықтималдығын табыңдар.

$$0,5

$0,25

$0,125

$0

 

$$$63 Жәшіктегі деталдың екеуі жарамсыз. Таңдамай алынған үш деталдың үшеуі де жарамды болу ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$64 Жәшіктегі 10 детальдың екеуі жарамсыз. Таңдамай жәшіктен алынған үш детальдың екеуі жарамсыз болу ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$65 Жәшіктегі 10 детальдың екеуі жарамсыз. Таңдамай алынған үш детальдың біреуі жарамсыз болу ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$66 Абонент телефон нөмірінің соңғы цифрын ұмытып қалды да, таңдамай тере салды. Сонда керекті цифрдың терілуінің ықтималдығын табыңдар.

 

$$0,1

$0,2

$0,25

$0,125

 

$$$67 Қорапта 6 қара, 3 ақ шарлар бар. Қораптан алынған 4 шардың екеуі ақ шар болуы ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$68 Қорапта 6 қара, 3 ақ шарлар бар. Қораптан таңдамай бірінші алынған шардың қайтадан қорапқа салынбайды/ ақ болу, екінші алынған шардың қара болу ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$69 Қорапта 6 қара, 3 ақ шарлар бар. Қораптан таңдамай бірінші алынған шардың (қайтадан қорапқа салынбайды) қара болу, екінші алынған шардың ақ болу ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$70 Абонент телефон нөмірінің соңғы үш цифрын ұмытып қалды да, осы үш цифрдың әртүрлі екендігін есте сақтай отырып, таңдамай тере салды. Сонда керекті цифрлардың терілуінің ықтималдығын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$71 оқиғалары толық топ құрады және . Табу керек: .

$$

$

$

$

 

$$$72 Екі тәуелсіз оқиғалардың әрқайсысының пайда болу ықтималдықтары сәйкес және 0,8-ге тең. Тек бір ғана оқиғаның пайда болу ықтималдығын табыңдар.

$$

$1

$0,6

$0,16

 

$$$73 Екі тәуелсіз оқиғалардың әрқайсысының пайда болу ықтималдықтары сәйкес 0,2 және 0,8-ге тең. Ең болмағанда бір оқиғаның пайда болу ықтималдығын табыңдар.

$$0,84

$0,1

$0,6

$0,16

 

$$$74 Табу керек: М(Х + У), егер М(Х)=4 и М(У)=7

$$11

$3

$25

$0

 

$$$75 Х кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген

Табу керек: М(х)

$$4,6

$4

$5

$0,5

 

$$$76 Х кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген .

Табу керек: М(x)

$$3,7

$0,40

$2,20

$2,21

 

$$$77 Х кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген: . Табу керек :

$$0,16

$0,40

$2,20

$2,21

 

$$$78 Х кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген: . Табу керек:

$$0,40

$0,45

$2,20

$2,21

 

$$$79 Х, У кездейсоқ шамалары келесі үлестірім заңымен берілген:

. Табу керек: М(х+у)

$$4,7

$5

$7

$8,3

 

$$$80 n тәжирибе жасағанда оқиғаның k рет пайда болу ықтималдығын анықтайтын Бернулли формуласын көрсетіңдер:

$$

$

$

$ дұрыс жауабы жоқ

 

$$$81 Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үміті қандай формуламен есептеледі?

$$

$

$

$дұрыс жауабы жоқ

 

$$$82 Х кездейсоқ шаманың дисперсиясы қандай формуламен табылады?

$$

$

$

$D(X)= -M(X )

 

$$$83 Үлестірім заңымен белілген Х дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үмітін табындар

$$2,6

$

$1,1

$

 

$$$84 орта квадраттық ауытқуды қандай формуламен табады:

$$

$

$

$

 

$$$85 Үлестірім заңымен берілген Х дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$86 Үлестірім заңымен берілген Х дискретті кездейсоқ шаманың орта квадраттық ауытқуын табыңдар.

$$

$

$

$

 

$$$87 Екі тәуелсіз оқиғаның қосындысының ықтималдығы олардың ықтималдықтарының

$$қосындысына тең

$айырмасына тең

$көбейтіндісіне тең

$бөліндісіне тең

 

$$$88 Ықтималдығы бірге тең болатын оқиғаны … оқиға деп атайды.

$$ақиқат

$ақиқат емес

$кездейсоқ

$дискретті

 

$$$89 Ықтималдығы нөлге тең оқиғаны … оқиға деп атайды

$$мүмкін емес

$ақиқат

$кездейсоқ

$дискретті

 

$$$90 Ықтималдығы ықтималдығы аралығында болатын оқиғаны …. оқиға деп атайды.

$$кездейсоқ

$мүмкін емес

$ақиқат

$дискретті

 

$$$91Толық топты оқиғалардың қосындысының ықтималдығы … тең

$$1

$2

$0

$3

 

$$$92 Тәуелсіз оқиғалардың көбейтіндісінің ықтималдығы олардың ықтималдықтарының

$$көбейтіндісіне тең

$айырмасына тең

$қосындысына тең

$бөліндісіне тең

 

$$$93 Қарама –қарсы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы тең.

$$1

$2

$0

$3

 

$$$94 Тәжірибені қайталау саны - n өте үлкен, ал әрбір тәжірибедегі А оқиғасының ықтималдығы р - өте кіші болғанда, n рет тәжирибе жүргіз-генде А оқиғасының m рет пайда болу ықтималдығы … формуласымен табылады

$$Пуассон

$Бернулли

$Гаусс

$Лаплас

 

$$$95 Егер тәжирибені қайталағанда n мен m сандары үлкен болмаса, онда n рет тәжирибе жүргізгенде оқиғаның m рет пайда болу ықтималдығы ….. формуласымен табылады.

$$Бернулли

$Пуассон

$Гаусс

$Лаплас

 

$$$96 Егер бір тәжірибедегі оқиғаның пайда болу ықималдығы р, ал оның пайда болмау ықтималдығы-q болса,онда р+q= … болады.

$$1

$2

$0

$3

 

$$$97 Теңдеуді шешіңдер

$$

$

$

$

 

$$$98 Теңдеуді шешіңдер

$$


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!