Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз використання матеріальних ресурсівДля характеристики ефективності використання матеріальних показників застосовують систему узагальнювальних і часткових показників. До першої системи відносять: матеріаловіддачу, матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва та матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Матеріаловіддача – відношення вартості виготовленої продукції до суми матеріальних витрат. Характеризує віддачу матеріалів.

Матеріаломісткість – відношення суми матеріальних витрат до обсягу виготовленої продукції. Показує скільки матеріальних витрат припадає на виробництво одиниці продукції.

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва валової чи товарної продукції до темпів зростання матеріальних витрат характеризує у відносному вираженні динаміку матеріаловіддачі й одночасно розкриває фактори їхнього росту.

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції – відношення суми матеріальних витрат до повної собівартості продукції. Динаміка цього показника характеризує зміну матеріаломісткості продукції.

Коефіцієнт матеріальних витрат – відношення фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції. Він показує, наскільки ощадливо використовуються матеріали в процесі виробництва чи немає їх перевитрати. Якщо коефіцієнт більше 1, то перевитрата матеріальних ресурсів є на одиницю продукції та навпаки.

У процесі аналізу необхідно розглянути всі показники, які впливають на зміни матеріаловіддачі та матеріаломісткості.

Часткові показники матеріальності застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (металомісткість, паливо-, енерго-,...), а також для характеристики рівня матеріальності виробу.

Питома матеріаломісткість може бути розрахована як у вартісному вираженні так і в натуральному та умовно – натуральному вираженні. Розраховується як відношення кількості або маси витрачених матеріальних ресурсів на виробництво конкретного виду продукції до кількості виготовленої продукції цього виду.

Матеріальність також як і матеріаловіддача залежить від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на їх виробництво.

У свою чергу валова (товарна) продукція у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від:- обсягу виготовленої продукції,

- її структури,

- витрати матеріалів на одиницю продукції,

- вартості матеріалів.

Загальна матеріалоємність залежить від:

- структури виготовленої продукції;

- норми витрати матеріалів на одиницю продукції;

- цін на матеріальні ресурси ;

- відпускних цін на продукцію.

Вплив факторів 1-го порядку на матеріаловіддачу (чи матеріаломісткість ММ) можна визначити способом ланцюгової підстановки:

МВ (при ВПзаг., ПВпл. і, ПМВпл, ЦМпл. і)

ММПЛ = ------------------------------------------------------- , (6.7)

ТПпл (при VВПзаг. пл, ПВпл. і, ЦПпл. і)

МВУСЛ. 1 (при VВПзаг. Ф, ПВпл. і, ПМВпл. і, ЦМпл. і) (6.8)

ММ1УСЛ = -------------------------------------------------------------- ,

ТПУСЛ. 1 (при VВПзаг. Ф, ПВпл. і, ЦПпл. і)

МВУСЛ. 2 (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, ПМВпл. і, ЦМпл. і)

ММ2УСЛ = ------------------------------------------------------------- , (6.9)

ТПУСЛ. 2 (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, ЦПпл. і)

МВУСЛ. 2 (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, ПМВф.. і, ЦМпл. і)

ММ3УСЛ = ------------------------------------------------------------- , (6.10)

ТПУСЛ. 2 (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, ЦПпл. і)

МВф (при VВПобщ. Ф, ПВф.. і, ПМВф.. і, Цмф. і)

ММ4УСЛ = ----------------------------------------------------------- , (6.11)

ТПУСЛ. 2 (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, ЦПпл. і)

МВф (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, ПМВф.. і, Цмф.. і)

ММФ = --------------------------------------------------------- , (6.12)

ТПф (при VВПзаг. Ф, ПВф.. і, Цпф. і)

де ТП - обсяг товарної продукції у вартісному вираженні;

VВП - обсяг валової продукції;

ПВі - її структура;

ЦП - рівень відпускних цін;

МВ - матеріальні витрати;

ПМВ - витрата матеріальних ресурсів (питомі) ;

ЦМ - вартість матеріалів.Приріст матеріальних ресурсів залежності від загальних матеріальних ресурсів, від обсягу ВП, питомої ваги, питомих витрат на одиницю відпускних цін і цін на матеріали можна визначити:

ММзаг = ММф – ММпл, (6.13)

ММ VВП = ММ 1уcл – ММпл, (6.14)

ММ ПВі = ММ 2усл – ММусл1, (6.15)

ММ ПМВі = ММусл3 –ММусл2, (6.16)

ММ ЦМ = ММусл4 –ММусл3, (6.17)

ММ ЦП = ММф – ММусл4. (6.18)

Для розрахунку цих показників потрібно мати такі дані:

1) витрати матеріалів на виробництво продукції:

а) за планом: (VВПплi ПМВплi ЦМплi); (6.19)

б) за планом, перерахуванням на фактичний обсяг виробництва продукції: (VВПплi ПМВплi ЦМплi) Ктп; (6.20)

в) за плановими нормами і плановими цінами на фактичний випуск продукції:

(VВПфi ПМВплi ЦМплi); (6.21)

г) фактично за плановими цінами: (VВПфi ПМВфi ЦМплi)

д) фактично: (VВПфi ПМВфi ЦМфi)

2) вартість ТП:

а) за планом: (VВПплі ЦПплі);

б) за планом, переліченому на фактичний обсяг виробництва при плановій структурі: (VВПфі ЦПплі) ТПпві;

в) фактично за плановими цінами: (VВПфі ЦПплі);

г) фактично: (VВПфі ЦПфі).

На підставі даних про матеріальні витрати та вартість ТП розраховуються показники матеріаломісткості продукції, що необхідні для розрахунку впливу факторів на зміну рівня матеріаломісткості.

Для вивчення впливу факторів на зміну загальної, часткової та питомої матеріаломісткості можна використовувати й інший підхід. У першу чергу, варто установити, як змінилася загальна матеріаломісткість за рахунок структури виробництва продукції та часткової матеріаломісткості:

ММ = (ПВі • ЧММі) (6.22)

Для цього можна використовувати спосіб абсолютної різниці:

ММчмм = (ЧММфі - ЧММплі) ПВфі, (6.23)

ЧММі = ММі / Цпі.

Витрата матеріальних ресурсів на одиницю продукції може змінитися за рахунок якості матеріалів, заміни одного виду продукції іншим, техніки та технології, організації матеріально-технічного постачання, зміни норм витрат, втрат.

Вартість сировини та матеріалів залежить від їхньої якості, внутрішньої структури, ринків сировини, росту цін, транспортно - заготівельних витрат та ін.

Вплив цих факторів на рівень матеріаломісткості можна визначити:

МВхі

ММхі = ------------------, (6.24)

ВПф

де ММхі - абсолютний приріст матеріаломісткості за рахунок і-го фактора;

МВхі - абсолютний приріст матеріальних витрат за рахунок і-го фактора.

 

Контрольні запитання

1. В чому полягають аналізу використання матеріальних ресурсів?

2. Як провести аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання і забезпечення матеріальними ресурсами?

3. Які показники характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів?

4. Як розрахувати вплив факторів на матеріаломісткість методом ланцюгових підставок?

5. Які фактори впливають на матеріаловіддачу?

Тестові завдання

1. Матеріаломісткість продукції характеризується:

а) технічним рівнем виробництва;

б) економічним використання матеріалів;

в) загальною вагою матеріалів, що використані при виробництві продукції;

г) нормою витрат матеріалів на виготовлення продукції;

д) чистою вагою машин, агрегата.

2. Якими показниками характеризується ефективність використання матеріальних ресурсів:

а) матеріаломісткістю(матеріаловіддачею);

б) витратою певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу;

в) витратою матеріалу на 1 грн. продукції в оптових цінах;

г) дотриманням норм витрат матеріалів;

д) зниженням матеріаломісткості продукції.

3. Екстенсивне використання матеріальних ресурсів характеризують показники:

а) фондовіддача, фондомісткість;

б) коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

в) матеріаломісткість;

г) частка матеріалів і сировини в загальному обсязі матеріальних затрат;

д) прибуток підприємства.

4. Інтенсивне використання матеріальних ресурсів характеризують показники:

а) коефіцієнт змінності;

б) фондовіддача;

в) матеріаловіддача, матеріаломісткість;

г) продуктивність певного виду устаткування;

д) коефіціент інтенсивного використання устаткування.

5. Мінімальний запас матеріалу визначають за формулою…Він визначається в:

а) днях;

б) грн;

в) кг;

г) інших натуральних вимірниках.

6. Матеріаловіддача характеризує:

а) вихід продукції на 1 грн. матеріальних затрат;

б) процес переносу матеріальних затрат на собівартість продукції, що виготовляється;

в) затрати усіх видів матеріальних ресурсів на 1 грн. товарної продукції;

г) витрати матеріалів та сировини;

7. Залежно від обсягів виробництва розрізняють витрати:

а) змінні та постійні;

б) прямі та непрямі;

в)прості та комплексні.

8. Визначити, які фактори впливають на показник витрат на 1 грн. товарної продукції:

а) зміна обсягу, структури асортименту випуску продукції, цін на матеріальні ресурси та товарну продукцію;

б) зміна структури асортименту продукції, зміна рівня витрат окремих видів продукції ,зміна цін на виготовлену продукцію;

в) зміна обсягу товарної продукції, зміна цін на матеріальні ресурси на товарну продукцію.

 

Приклади розв’язання задач

Задача 1

Проаналізувати забезпеченість підприємства окремим видом матеріалів (сталь) на основі даних.

Таблиця 6.1 – Вихідні дані

Показник Од Потре-ба, всього в тому числі Потреба, встановлена в процесі аналізу всього
Випуск продукції Ремонтно-експлуа-таційні потреби
Сталь т

 

Таблиця 6.2 – Аналіз забезпечення підприємства окремими видами матеріалів

    Показник Од Потреба, всього в тому числі Потреба встанов-лена в процес аналізу всього Завищення (+) або заниження (-) потреби
Випуск продукції Ремонт-но-експлуа-таційні потреби
Сталь т +20

Як бачимо, розрахункова потреба була завищена на 20т.

Задача 2

Необхідно зробити аналіз показників матеріаломісткості продукції на основі даних

Таблиця 6.3 – Вихідні дані

Показник Минулий рік Звітний рік
Матеріальні витрати, тис. грн.
Валова продукція, тис. грн.

 

Таблиця 6.4 – Аналіз показників матеріаломісткості продукції

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Матеріальні витрати, тис. грн. +150
Валова продукція, тис. грн. +150
Матеріаломісткість валової продукції, грн/грн 0,757 0,775 +0,018
Матеріаловіддача, грн/грн 1,32 1,29 -0,03
Перевитрата (+) чи економія (-) матеріалів у результаті зміни матеріаломісткості, тис. грн.   Х   +36,0   х
Зміна випуску продукції в результаті зміни її матеріаломісткості, тис. грн.   х   -46,6   х

Задача 3

Зробити аналіз матеріаломісткості виробу ціною 20 тис. грн. на основі наступних даних

Таблиця 6.5 – Вихідні дані

Вид матеріалів Минулий рік Фактично
Кількість кг Ціна, 1 кг, тис.грн. Кількість, кг Ціна 1 кг, тис. грн
Сталь –2 0,11 0,12
Сталь – 4 0,43 0,42
Трубі сталеві 0,31 0,29
Кольорові метали 5,1 5,12
Чорний чавун 0,18 0,19
Інші матеріали - - - -
Закуплені напівфабрикати - - - -
Всього матеріальних витрат - - - -
Матеріаломісткість виробу - - - -

 

Таблиця 6.6 –Аналіз матеріаломісткості виробу ціною 20 тис. грн.

Вид матеріалів Минулий рік Фактично Фактор норм (гр.5-гр.2) гр.3 Вплив фактора норм гр.8 ціна
Кіль-кість кг Ціна, 1 кг, тис.гн-. Сума тис. грн Кіль-кість, кг Ціна 1 кг, тис. грн Сума тис. грн
Сталь –2 0,11 731,94 0,12 726,7 -66,44 -0,0033
Сталь – 4 0,43 76,11 0,42 67,62 -6,88 -0,0003
Труби сталеві 0,31 248,93 0,29 235,77 +3,1 +0,0002
Кольорові метали 5,1 265,2 5,12 245,76 -20,4 -0,0010
Сірий чавун 0,18 396,0 0,19 415,1 -1,8 -0,0001
Інші матеріали - - 11,82 - - 8,72 - -
Закуплені напівфаб-рікати - - 9110,0 - - 9110,0 - -
Всього матері-альних витрат - - 10840,0 - - 10810,0 - -
Матеріаломісткість виробу - - 0,542 - - 0,5405 - -0,0045

Як бачимо, відхилення від норм зумовили зниження матеріаломісткості на 0,0045 грн.

Задача 4

Проаналізувати забезпеченість підприємства окремим видом матеріалів (сталь) на основі наступних даних

Таблиця 6.7 – Вихідні дані

Показник Од Потре-ба, всього в тому числі Потреба встановлена в процес аналізу всього
Випуск продукції Ремонтно-експлуа-таційні потреби
Сталь т

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!