Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз використання трудових ресурсівПовноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин за аналізований період, а також ступінь використання фонду робочого часу. Фонд робочого часу залежить від чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік, і середньої тривалості робочого дня.

ФРЧ=КР Д Т, (4.3)

де КР – чисельність робітників;

Д - кількість відпрацьованих днів, у середньому;

Т - середня тривалість робочого дня.

Якщо фактично одним робітником відпрацьовано менше днів і годин, ніж передбачалося планом, то можна визначити надпланові втрати робочого часу, це внутрішньозмінні втрати:

ЦДП= (Дфпл) КРф Тпл, (4.4)

ВЗП= (Тфпл) Дф КРф. (4.5)

Визначити:

1. Цілоденні втрати на:

а) на 1–го працівника;

б) на всіх робочих.

Після визначення надпланових втрат робочого часу необхідно вивчити причини їхнього виникнення. Вони можуть бути зумовлені різними об'єктивними і суб'єктивними причинами, непередбаченими планом (додатковими відпустками з дозволу адміністрації, захворювання робітників з тимчасовою втратою працездатності, прогулами, простоями через несправність устаткування, машин, через відсутність сировини, матеріалів та інших ресурсів). Кожен вид втрат аналізується більш докладно, особливо ті, що залежать від підприємства. Зменшення втрат робочого часу з причин, що залежать від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва продукції, що не вимагає додаткових капіталовкладень і дозволяє одержати швидку віддачу.

Вивчивши втрати робочого часу необхідно визначити не виробничі витрати праці, що складаються з витрат робочого часу у результаті виготовлення забракованої продукції,і виготовлення браку, а також у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу.

Аналіз продуктивності праці

Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюваних, часткових і допоміжних показників. До узагальнювальних належать:

РВ=ПВ Д Т СВ (4.6)

РВ - середньорічний виробіток продукції 1 працівника;

ДВ - середньоденний виробіток продукції 1 працівника;

СВ - середньогодинний виробіток продукції 1 працівника.

Часткові показники - це витрати часу на виробництво одиниці продукції, визначеного виду продукції в натуральному вираженні на одну людину (день, люд. година).

Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконання одиниці визначеного виду робіт або обсягу виконаних робіт за одиницю часу.Найбільш узагальню вальним показником продуктивності праці є середньорічний виробіток одного працівника. Величина його залежить не тільки від виробітки робітників, але й від загальної чисельності останніх у чисельності ППП, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня. Звідси середньорічний виробіток продукції одним працівником можна представити у вигляді добутку факторів. Розрахунок впливу цих факторів виконується способами ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносної різниці або аналітичним методом. У процесі аналізу обов'язково аналізуються зміни середньогодинного виробітку, як одного з показників продуктивності праці та фактора, від якого залежить рівень середньоденного та середньорічного виробітку. Величина цього показника залежить від факторів, пов'язаних із змінами трудомісткості та вартісної оцінки.

До 1 групи факторів відносяться:

- технічний рівень виробництва;

- організація виробництва;

- непродуктивні витрати часу в зв'язку з браком і його виправленням.

До 2 групи відносяться фактори, пов'язані із змінами обсягу виробництва продукції у вартісній оцінці, у зв'язку зі змінами структури продукції та рівня кооперованих постачань.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!