Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методичні рекомендації до семінарського заняття. 1. Утворення ФНР і НДР та розкол Німеччини 

1. Утворення ФНР і НДР та розкол Німеччини.

Показати в чому полягали особливості політичного становища Німеччини у перші післявоєнні роки. Як виникнення принципових розходжень між західними державами і СРСР впливало на підготовку рішення німецького питання? Аргументуйте. Як відбувався процес обособлення західних і східної зони? Прослідкуйте процес конституційного оформлення ФРН. Дайте характеристику її Основного закону .

Як відбувався процес конституціоналізації НДР? Охарактеризуйте особливості конституції НДР, її основних положень.

2. Німецька проблема у 50-х роках.

Питання про об'єднання Німеччини у офіційних документах двох німецьких держав. Радянські пропозиції щодо об'єднання Німеччини 1952р. Розкрийте сутність зовнішньої політики ФРН в період 50-х років. Що було її

основною метою? Як відбувався вихід ФРН із зовнішньополітичної ізоляції перших років. Проаналізуйте процес входження ФРН у європейські інтеграційні структури. Нормалізація відносин ФРН із Радянським Союзом. Дайте аналіз сутності "доктрини Хальштейна".

3. Проблема Західного Берліну в міжнародних відносинах

Охарактеризуйте статус Берліна після другої світової війни. В чому полягали його особливості? Характер взаємовідносин між окупаційними властями Західних країн і СРСР в Берліні. Чому почалась так звана Берлінська криза 24 липня 1948 р? Які протиріччя в цей час виникли між колишніми союзниками? Що свідчило про те що Західні держави в цей період свідомо йшли на розкол Німеччини? Як закінчився конфлікт? Далі необхідно висвітлити розвиток проблеми Західного Берліну в період 50-х - початку 60-х років. Дайте оцінку Шенсберзької декларації 29 липня 1957р. Чому вона була неприйнятна для СРСР? З чим було пов'язано виникнення нової Берлінської кризи? Проаналізуйте зміст і сутність нот радянського уряду урядам США, Англії. Франції і ФРН від 27 листопада 1959р. і 10 січня 1959р. Якою була позиція Західних держав? Охарактеризуйте дипломатичну боротьбу з проблеми Західного Берліну, що велась в наступний період до побудови Берлінського миру 13 серпня 1961р. Висвітліть розвиток проблеми в наступний період і основні міжнародні документи по Західному Берліну, укладені в період 70-х років (Чотирьохстороння угода по Західному Берліну 3.09.1971р.).

4. Німецька проблема в період розрядки

Дайте характеристику "нової східної політики" канцлера В.Брандта. Які міркування спричинили перехід керівництва ФРН від конфронтації до курсу на досягнення домовленості з СРСР та іншими соціалістичними країнами, на визнання існуючих кордонів? Розкрийте зміст і сутність договору 7 серпня 1970р., договорів між ФРН і ПНР, ФРН і ЧССР, ФРН і НДР.5. Криза НДР і об'єднання Німеччини.

Визначити сутність процесів, що привели до кризи і краху східнонімецького соціалізму. Яку роль в його прискоренні зіграла політика горбачовського керівництва СРСР. Покажіть спроби " перебудови" в НДР. Чому вони зазнали краху? Дайте оцінку переговорам по формулі "2+4" (ФРН, НДР та СРСР, США, Англія, Франція). Охарактеризуйте зміст і основні положення Договору про об'єднання Німеччини 3 серпня 1990р.

 

Контрольні завдання до семінарського заняття № 18

 1. Дайте характеристику планів союзників антигітлерівської коаліції відносно поділу Німеччини.
 2. Які рішення відносно Німеччини прийняла Кримська (Ялтинська) конференція?
 3. Назвіть рішення Потсдамської (Берлінської) конференції з німецького питання.
 4. З яких проблем майбутнього Німеччни виникли принципові розходження між союзниками?
 5. Висвітліть процес об’єднання трьох західних зон Німеччини і його наслідки.
 6. Які причини привели до Берлінської кризи 1948- 1949 рр.?
 7. Назвіть основні політичні партії, створені у Західній Німеччини в другій половині 40-х рр.?
 8. Дайте оцінку грошової реформи у західних зонах 1948 р.?
 9. Які заходи були проведені в соціально-економічній політиці у 1947 – 1949 рр.?
 10. Що таке ”німецьке економічне диво”?
 11. В зв’язку з чим виникла проблема Західного Берліну? Як вона вирішувалася до 1971 р.?
 12. Чому не відбулося об’єднання Німеччини у період 50 – 60-х рр.?

 

Семінарське заняття №19.

(2 год.)

Тема: Особливості економічного розвитку та еволюція східної

Зовнішньої політики ФРН. 

План.

1. " Німецьке економічне диво", його сутність, причини i наслідки.

2. Економічна криза 1966 р. i перехід до нових форм державного регулювання економіки.

3. Політика уряду "великої коаліції".

4. Зовнішньополітична стратегія урядів В. Брандта i Г. Шмiдта, її значення для міжнародних відносин в Європі.

 

Тема реферату: Вiллi Брандт – політичний портрет.

 

Література:

 1. Андреев С.В. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ: Особенности и проблемы формирования. - М., 1987.
 2. Ерусалимский А.С. Германский империализм: история и современность. - М., 1964.
 3. Истягин Л.Г. Общественно-политическая борьба в ФРГ по вопросам мира и безопасности /1949-1987/. - М., 1988.
 4. Ежов В.Д. От "холодной войны" к разрядке. Очерки о ФРГ. - М.,1978.
 5. Классы и классовая борьба в ФРГ. - М., 1978.
 6. Крепер И.С. ФРГ: внутриполитическая борьба и внешняя ориентация. - М.,1977.
 7. Орлов Б.С. СДПГ: идейная борьба вокруг программных установок. 1945-1975. - М., 1980.
 8. Сальниковский О.В. Социальная политика буржуазии и пролетариат /По материалам ФРГ/. - М., 1969.
 9. Ульяс Н.П. Механизм государственной власти в ФРГ. - М.,1968.
 10. Факти про Німеччину. - М., 1995.
 11. Федеративная Республика Германия /Современный монополистический капитализм/. - М., 1983.
 12. Ходов Л.Г., Паньков В.С. Проблемы государственно-монополистического регулирования экономики ФРГ. - М., 1977.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!