Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


При розробці родовищ підземним способомІнструктивно-методичні вказівки

до виконання практичних робіт з дисципліни

"Технологія очисного виймання при підземній

розробці родовищ корисних копалин"

для студентів напряму 6.050301 - "Гірництво"

денної та заочної форм навчання

 

Кривий Ріг

2010 р.


ЗМІСТ
  Стор.
Загальні відомості........................................................................................  
Методика виконання лабораторних робіт...............................................  
Модуль 1. Технологія проведення гірничих виробок
Практична робота №1. Розташування виробок у просторі при розробці родовищ підземним способом.....................................................
Приклад виконання практичної роботи №1...................................
Практична робота №2. Вибір форми основних підземних виробок, які задіяні в процесі очисного виймання...........................................
Приклад виконання практичної роботи №2...................................
Практична робота №3. Визначення часу на проходку виробок для очисного виймання................................................................................
Приклад виконання практичної роботи №3...................................
Практична робота №4. Складання календарного графіку на підготовку родовища до очисного виймання.................................................
Приклад виконання практичної роботи №4...................................
Контрольні питання до І модулю...............................................................
Модуль 2. Технологічних операцій та процеси гірничого виробництва
Практична робота №5. Вибір схеми відбійки масиву та визначення часу на буріння масиву станками глибокого буріння....................  
Приклад виконання практичної роботи №5...................................  
Практична робота №6. Доставка гірничої маси з обваленого блоку. Визначення часу на виймання корисної копалини.............................  
Приклад виконання практичної роботи №6...................................  
Практична робота №7. Визначення часу на відпрацювання родовища (блоку, панелі) підземним способом................................................  
Приклад виконання практичної роботи №7...................................  
Практична робота №8. Визначення часу на відпрацювання вугільних родовищ..............................................................................................  
Приклад виконання практичної роботи №8...................................  
Контрольні питання до ІІ модулю..............................................................  
Додаток А. Зразок титульної сторінки......................................................
Список літератури......................................................................................

Загальні вихідні данні до практичних робіт 1-7Гірничо-геологічні умови родовища

№№ вар. Глибина розробки родовища, Нр, м Горизонтальна потужність покладу Мг, м Об’ємна вага, т/м3 Міцність/стійкість Кут падіння покладу α, град.
руди fр порід fп
ГР ГР ГР ГР ГР ГР руди, γр породи, γп лежачого боку висячого боку
1. 3,3 2,8 4/+ 6/- 6/-
2. 3,4 2,9 5/+ 6/+ 7/+
3. 3,5 3,0 6/+ 7/+ 8/+
4. 3,6 3,1 7/+ 7/- 9/-
5. 3,5 3,0 8/+ 8/+ 11/+
6. 3,7 3,2 9/+ 8/- 12/-
7. 3,3 2,8 10/+ 9/+ 8/+
8. 3,4 2,9 11/- 9/- 8/-
9. 3,5 3,0 12/+ 10/+ 9/+
10. 3,4 3,1 13/- 10/- 9/-
11. 3,6 3,0 14/+ 11/- 10/-
12. 3,7 3,2 15/+ 11/- 10/-
13. 3,7 2,8 16/+ 12/+ 11/+
14. 3,6 2,9 17/+ 12/- 11/-
15. 3,7 3,0 18/+ 12/+ 12/+
16. 3,5 3,1 4/- 12/- 8/-
17. 3,4 3,0 5/- 11/+ 7/+
18. 3,3 3,2 6/- 11/- 7/-
19. 3,3 2,8 7/- 10/+ 6/+
20. 3,7 2,9 8/- 10/- 6/-
21. 3,4 3,0 9/- 9/+ 7/+
22. 3,5 3,1 10/- 9/+ 8/+
23. 3,6 3,0 11/+ 8/+ 9/+
24. 3,7 3,2 12/- 8/- 6/-
25. 3,3 2,8 13/+ 7/+ 7/+
26. 3,7 2,9 14/- 7/+ 8/+
27. 3,6 3,0 15/+ 6/+ 9/+
28. 3,5 3,1 16/+ 6/- 11/-
29. 3,4 3,0 17/+ 7/+ 12/+
30. 3,5 3,2 18/+ 8/+ 8/+
31. 3,7 2,8 6/- 9/- 8/-
32. 3,2 2,9 8/+ 11/+ 7/+
33. 3,8 3,0 10/- 12/+ 6/+

Примітка. *)Для студентів заочної форми навчання горизонтальна потужність покладу Мг, визначається за виразамиЗГІП: , м;

ЗГІВ: , м;

ЗОПГ: , м;

ЗГГ: , м;

ЗГБ: , м;

ЗГОг: , м.

де N – номер залікової книжки остання цифра; k – порядковий номер групи.


Модуль № 1.

Технологія проведення гірничих виробок

 

 

Практична робота 1

Розташування виробок у просторі

при розробці родовищ підземним способом

Мета роботи: на прикладі поверхово-камерних систем розробки придбати навики по визначенню питомих витрат на підготовчо-нарізні роботи.

Робота виконуєтьсяпротягом 3 годин.

Завдання:

1. Викреслити в 3-х проекціях у масштабі (1:500 або 1:1000) поверхово-камерну систему розробки зі скреперною доставкою руди або віброживильниками.

2. Дати повний перелік підготовчо-нарізних виробок.

3. Визначити запаси руди в блоці, та по окремим елементам.

4. Визначити питомі витрати підготовчо-нарізних виробок.

Дано: Довжина блоку по простяганню Lпр, м, висота поверху Нп, м, кут падіння α, град., горизонтальна потужність Мг, м, товщина стелини hст, м, довжина камери а, м, ширина міжкамерного цілика (МКЦ) с, м, об’ємна вага руди, γр, т/м3, об’ємна вага породи, γп, т/м3 (див. табл. 1.1).

Порядок виконання роботи

1. Для заданих умов викреслити в масштабі (1:500 або 1:1000) варіант поверхово-камерної системи розробки, табл. 1.1.

Таблиця 1.1


Просмотров 353

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!