Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II ТАРАУ. КОМПЬЮТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ АҚАУ ІЗДЕУ ҚҰРАЛДАРЫАқауларды анықтауға арналған BIOS құралдары

Компьютер қаншалықты қиын электронды құрылғы болса, оның құраушыларын соншалықты бақылап отыратын құрал керек. Бұл құралға, BIOS құрамына кіретін POST (Power - On Self Testing) бағдарламасы жатады.

Компьютерді қосқан сайын BIOS бағдарламаларының бірі POST орнатылған құраушыларын тексеруге әкеледі. Ол процессордың жұмысын, жүйелік тақша чипсетін, жедел жады мен басқа да құрылғылардың, яғни дербес компьютердің барлық құраушыларын жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Осы жағдайда тексерудің нәтижелерін бір уақытта орындалатын үш түрлі әдіспен көруге болады.

Монитордағы хабарлама. Бұл қателік туралы шыққан хабарламаны көруге және оқуға мүмкіндік беретін әдіс. Бұған қоса, ол қателікті жүйелік тақшаның құжаттамасынан компьютердің ақауының себебін жылдам байқауға болатын кейбір код оқылуларын табуға болады.

Дыбыстық сигналдар Қателіктің бар екендігі туралы қосымша хабарлама. Тәжірибе жүзінде осы әдіс дыбыстық сигналдың өзіне сай кестенің көмегімен оқылуын іздеуге қолайлы болғандықтан қолданылады.

Арнайы кодтардың берілуі. Енгізу-шығару порт адресіне берілетін 16-лық цифрлі кодын POST картамен көруге болады.

Егер тексеру сәтті аяқталса, BIOS бағыттау бойынша операциялық жүйені жүктеместен бұрын, қысқа дыбыс белгісі естіледі. Егерде POST қателік тауып алса, онда ол барлық қатынау құралдармен белгі береді және мүмкіндік болса, ақаудың алдын алуын күтеді.

Қазіргі кезде, BIOS–тың көптеген түрлері кездеседі. Бірақ, дербес компьютерге арналып көп таралғандары AwardBIOS, AMIBIOS және PhoenixBIOS.

AwardBIOS–2000 жылға дейін үлкен қолданыста болды. Ол көп мөлшердегі функциональды қалыпты қамтиды, яғни компьютермен жұмыс жасау кезінде орнатылуынан жақсы көрінеді. Қазіргі таңда AwardBIOS тек қана ескі компьютерлерде кездеседі, өйткені оның орнын қазір PhoenixBIOS басты.AMIBIOS–барынша кең таралған BIOS. Қолданушыға компьютер құрылғысының жұмысына қажетті өзгерістер енгізуі үшін, онда көптеген өңдеулер бар.

 

2.1-сурет. BIOS жүйесі

 

Phoenix BIOS өзінің ыңғайлы интерфейсі мен функционалдық қабілеттерінің арқасында көп таралған және танымал.

 

POST-тақшамен диагностикалау

POST Card – жүйелік тақшаның BIOS-ының өндірілген POST кодын көрсететін құрылғы. Әдетте POST Card PCI (немесе ISA) шинасының ағытпаларына орнатылатындай түрде болып келеді. Кейде LPT ағытпасына қосылатын, бейнешығысы бар, қоректену кернеуінің жағдайын және кейбір электр сигналдарын көрсететін индикаторлары бар арнайы POST Card-тар да кездеседі.

Қателіктің оқылуының бұл әдісін негізінен POST картаның сәйкес түрін иеленуді керек ететіндіктен, сервис орталықтарының мамандары қолданады.

 

2.2-сурет. POST-тақшасы

POST Card құрылғысын жүйелік тақшалардың кейбір модельдерінде кездестіруге болады. Компьютер істен шыққан сәтте POST Card құрылғысына берілген коды арқылы жүйелік тақшаға орнатылған BIOS түріне қарай POST-кодының мағынасын ашуға болады.Дыбыстық сигналдар

2.1-кесте

AwardBIOS дыбыстық сигналдарының комбинациялары

Дыбыстық сигналдар Ақау Ұсыныстар
Бір қысқа POST-тың дұрыс аяқталуы. Операциялық жүйенің жүктелуін күтіп, жұмысты штаттық режимде жалғастыру керек.
1 сигнал және бос экран Бейнекарта ақауы. Бейнекарта мен слот арасындағы байланысты тексеру керек.
1 ұзын + 1 қысқа Жедел жадының ақауы. Жедел жадыны орнату кезінде майысқан жерлердің жоқтығына көз жеткізу керек. Жады модулін басқа слотқа орнатып көру керек.
1 ұзын + 2 қысқа Бейнекарта ақауы немесе монитор қосылған жоқ. Әдетте, мұндай қателік, монитор кабелінің қосылмай тұрғанын білдіреді. Егер монитор қосылып тұрса, бейнекартадағы слот байланысын тексеру.
1 ұзын + 3 қысқа Пернетақта ақауы. Пернетақта ұяшығындағы байланысты тексеру. Егер Num Lock пернесін басқанда индикатор жанбаса, онда оның істен шыққаны.
1 ұзын + көп қысқа BIOS миркосхемасының ақауы. Миркосхеманың байланыс алаңындағы байланысты тексеру.
2 қысқа CMOS параметрлері өзгерген немесе маңызды емес қателік. Аккумулятор батареясын ауыстыру керек.
3 ұзын Жүйелік тақшаның ақауы. Жүйелік тақшадағы ақауларды тексеріп қарау. Нақты қатені анықтау үшін POST картаны қолдану.
Бірқалыпты ұзын Жадының ақауы. Жедел жадының ілмегін тексеру. Жүйелік тақша құжаттамасынан жадының типтерін анықтау.
Бірқалыпты қысқа Қоректену блогының ақауы. Желдеткіштің істеп тұрғанын тексеру. Кейбір жинақтауыштарды айыру арқылы жүктемені азайту.

 

2.2-кесте

AMIBIOS дыбыстық сигналдарының комбинациялары

Дыбыстық сигналдар Ақау Ұсыныстар
Бір қысқа POST- тың жақсы аяқталуы. Операциялық жүйенің жүктелуін күтіп, жұмысты штаттық режимде жалғастыру.
Екі қысқа Жедел жадының ақауы. BIOS Setup-тан жұптық тексеруін айыру.
Үш қысқа Жедел жадының алғашқы 64 кбайт тестілеудің қателігі. Жедел жадының үдеуі. Жады таймингттардың мағынасын ұлғайту.
Төрт қысқа Жүйелік таймердің қателігі. Компьютерді қайта жүктеу.
Бес қысқа Орталық процессордың ақауы. Процессорды ұяшығынан алып және оны кері қою. Егер де тестілеудің қатесі қайталанса, процессорды ауыстыру.
Алты қысқа Пернетақта немесе пернетақта контроллерінің ақауы. Пернетақта ұяшығындағы байланысты тексеру. Ұяшықтан контроллер чипі шығып кетуі мүмкін. Пернетақтаның қақпағын ашып, чипті суырып алып, қайта қою. Егер Num Lock пернесін басқанда индикатор жанбаса, онда пернетақтаның істен шыққаны.
Жеті қысқа Жүйелік тақша ақауы (виртуалды режим қатесі). Жүйелік тақшаны ауыстыру.
Сегіз қысқа Бейнекарта немесе бейнежады ақауы, ол дұрыс қосылмаған, әлде жүйелік тақшамен сәйкес келмейді. Бейнекартаның слотындағы байланысты тексеру.
Тоғыз қысқа BIOS қатесі, әлде BIOS микросхемасының зақымдануы. Бақылау сомасы қате. Микросхеманың байланыс ұяшығындағы байланысты тексеру. Егер байланыс жақсы болса, BIOS-ты қайта тігуді қарап көруге болады.
Он қысқа BIOS қатесі, BIOS- тағы мәліметтер жаңармайды. BIOS-тағы микросхема зақымдалған болуы мүмкін немесе бір бөлігі қондырғыдан шығып кеткен. Бұл қате критикалық емес, компьютерде жұмыс жасауды жалғастыруға болады.
Он бір қысқа Жүйелік тақша ақауы, кэш–жады микросхемасы зақымдалған. Жүйелік тақшаны ауыстыру.
Бір ұзын + үш қысқа Жедел жады қателігі, жады модулі дұрыс орнатылмаған немесе жүйелік тақша бұл тип жадысын қабылдамайды. Модульдегі ілмекті тексеру. Жүйелік тақшаға арналған құжатты оқу және қабылдайтын жады типін анықтау.
Бір ұзын + көп қысқа Бейнекартаны тексеру кезіндегі қателік, дұрыс қосылмаған немесе жүйелік тақшамен сәйкес келмейді. Бейнекарта слотының байланысын тексеру. Слоттың жұмыс қабілетін тексеру үшін, басқа бейнекарта орнатып көру.

 

2.3-кесте

Phoenix BIOS дыбыстық сигналдарының комбинациялары

Дыбыстық сигналдар Ақау Ұсыныстар
Бір қысқа POST жұмысының дұрыс аяқталуы Операциялық жүйенің жүктелуін күту және компьютерде штаттық режимде жұмысты жалғастыру
Екі қысқа Жедел жады тестісінің қатесі. Жедел жадының орнатылуы кезінде қиылыс жоқ екенін тексеру. Жады модулін басқа слотқа орнатып көру.
Үш қысқа
Төрт қысқа Жүйелік тақша ақауы (жүйелік таймердің қателігі). Компьютерді қайтадан жүктеу. Егер ақаулық жойылмаса, жүйелік тақшаны ауыстыру.
Бес қысқа Процессордың ақауы болуы мүмкін. Жүйелік тақшаны ауыстыру.
Алты қысқа Пернетақта немесе пернетақта контроллерінің ақауы. Пернетақта ұяшығындағы байланысты тексеру.
Жеті қысқа Жүйелік тақша ақауы (виртуалды режим қатесі). Жүйелік тақшаны ауыстыру.
Сегіз қысқа Бейнекарта немесе картадағы бейнежады ақауы, карта дұрыс қосылмаған немесе жүйелік тақшаға сәйкес келмейді. Бейнекарта слотындағы байланысты тексеру. Бейнекарта процессорындағы желдеткішті тексеру.
Тоғыз қысқа BIOS-тағы қате немесе BIOS микросхемасы зақымданған. Микросхеманың ұяшығындағы байланысты тексеру. Егер ақау реттелмесе, оны ауыстыру.
Он қысқа BIOS-тағы қате, BIOS-тағы мәліметтер жаңартылмайды. BIOS микросхемасы зақымдалған немесе ұяшықтан шығып кеткен. Ұяшықтағы байланысты тексеру. Бұл қате критикалық емес, компьютерде жұмысты жалғастыруға болады.
Он бір қысқа Жүйелік тақша ақауы, кэш- жадының микросхемасы зақымдануы мүмкін. Жүйелік тақшаны ауыстыру.
1 ұзын + 3 қысқа Жедел жады қателігі, оның дұрыс орнатылмағанынан немесе жүйелік тақша мұндай жады типін қабылдамауынан болуы мүмкін. Жедел жадының ілмегін тексеру. Жүйелік тақшаға арналған құжатты оқып, жадының қолданатын түрін білу.
1 ұзын + көп қысқа Бейнекартаның тексеру кезіндегі қателігі, оның дұрыс қосылмауынан немесе жүйелік тақшамен сәйкес келмеуінен. Бейнекарта слотындағы байланысты тексеру. Бейнекарта процессорындағы желдеткішті тексеру.

 

Мәтіндік сигналдар

2.4-кесте

AwardBIOS мәтіндік сигналдардың мағынасын ашу

Мәтіндік хабарлама Ақаулар Ұсыныстар
CMOS battery has failed CMOS жадысымен қоректенетін, аккумулятор батареясындағы ақау. Аккумулятор батареясын жаңасына ауыстыру.
CMOS checksum error BIOS тағы мәліметтердің қорытынды қосындысы дұрыс емес. Мәліметтер бұзылған.   Аккумулятор батареясын тексеру. BIOS Setup-тан мәліметтерді қайта сақтау.
Disk boot failure, insert system disk and press enter Операциялық жүйенің қате жүктелуі. Жүктегіш дискі табылмады. Қатқыл дискідегі негізгі жүктеме жазбасы бұзылған (МВR). Жүйелік дискетамен немесе жүйелік дискімен жүктелу. Жүйелік файлдарды және МВR-ды қалпына келтіру және орнату.
Diskette driver or types mismatch error-run setup BIOS мәліметтерімен компьютерге орналастырылған диск-жетектерінің модель арасындағы байланыс сәйкес емес. BIOS Setup-қа еніп, диск-жетектерге дұрыс параметрлерді енгізу.
Display switch is set incorrectly Бейне параметрлері мен монитордың арасындағы байланыс сәйкес емес. BIOS Setup-қа еніп, (EGA\VGA) бейненің дұрыс параметрлерін орнату.
Display type has changed since last boot Соңғы жүктеу уақытынан бастап монитор типі BIOS-тағы жазбамен сәйкес келмеді.
ELSA configuration checksum error ELSA бақылау қосындысы қате. ELSA Сonfiguration Utility –ды қосу.
ELSA configuration is not complete ELSA туралы ақпарат толық емес. ELSA Сonfiguration Utility –ды қосу.
Error encountered initializing hard drive Қатқыл дискідегі инициализациялау қателігі. Қоректену қосқышының ұяшықтарының байланысы мен интерфейстік баусымын тексеру.
Error encountered initializing hard drive controller Қатқыл дискі контроллерінің инициализациялау қателігі. BIOS Setup-тан қатқыл дискінің параметрлерін тексеру. Егер ол анықталмаса, қатқыл дискідегі маңдайшаны тексеру.
Floppy drive controller error or no controller present Иілгіш дискі контроллерінің инициализациялау қателігі. Қоректену қосқышының ұяшықтарының байланысы мен интерфейстік баусымын тексеру; BIOS Setup параметрлерін тексеру.
Invalid EISA configuration ELSA туралы ақпарат толық емес. ELSA Сonfiguration Utility –ды қосу.
Keyboard error or no keyboard present Пернетақтаның инициализацилау қателігі немесе пернетақта қосылмаған. Қосу ұяшығының байланысын тексеру.
Memory address error at XXXX XXXX адрес бойынша жедел жадының қателігі. Жады модулін ауыстыру.
Memory parity error at XXXX Жедел жады жұптығының қателігі. Жады модулін жаңасына ауыстыру немесе BIOS Setup –та жады жұптығын айыру.
Memory size has changer since last boot BIOS -тағы жедел жады өлшемінің берілгендері ағымдағы орнатылған жадыға сәйкес келмейді. ELSA Сonfiguration Utility –ды қосу.
Memory virify error at XXXX XXXX адрес бойынша жедел жадыны тестілеу қателігі. Жады модулін ауыстыру.
Offending address not found Жедел жады контроллерінің қателігі. Жүйелік тақшаны ауыстыру.
Offending segment Жедел жады контроллерінің қателігі.   Жүйелік тақшаны ауыстыру.
Press a key to reboot Компьютерді қайта жүктеуін талап ететін қателік пайда болды. Кез келген пернені басыңыз.
Press F1 to disable NMI, F2 to reboot Жасырынды үзілім қателігі. Компьютерді қайта жүктеу үшін F2 пернесін басу.
Ram parity error- checking for segment Жедел жады жұптығының қателігі. Жады модулін жаңасына ауыстыру немесе BIOS Setup –та жады жұптығын айыру.
Should be empty but EISA board found BIOS-та идентификаторы жоқ кеңейту картасы табылды. ELSA Сonfiguration Utility –ды қосу.  
Should have EISA board but not found Орнатылған карталардың біреуі бөлінген идентификатор сұранысына жауап бермейді.
Slot not empty Бос және толық слоттардағы мәліметтер ағымдағы бөлінген слоттармен сәйкес келмейді
Wrong board in slot Идентификаторы дұрыс емес карта табылды.
System halted,(CTRL-ALT-DEL) to reboot Жүйе «тұрып қалды», қайта жүктеу керек. Компьютерді қайта жүктеу.

 

2.5-кесте

AMIBIOS мәтіндік сигналдардың мағынасын ашу

Мәтіндік хабарлама Ақау Ұсыныстар
CH-2Timer Error Жүйелік таймердің қатесі. Компьютерді қайта жүктеу.
INTR#1Error Тексеру кезіндегі бірінші каналдың үзілім қателігі. IRQ 0-IRQ 7 үзілімдердің жұмыс жасайтын құрылғылардың біреуінің ақауы болуы мүмкін.
INTR#2Error Тексеру кезіндегі екінші каналдың үзілім қателігі. IRQ8-IRQ15 үзілімдердің жұмыс жасайтын құрылғылардың біреуінің ақауы болуы мүмкін.
CMOS Battery State Low CMOS жадын қоректендіретін аккумуляторлық батареяның ақауы. Батареяны ауыстыру.
CMOS Checksum Failure CMOS жадының бақылау сомасы қате. Аккумулятор батареясын тексеру. BIOS Setup-қа кіріп, мәліметтерді қайта сақтау.
CMOS Memory Size Mismatch CMOS жадының мөлшері тиісті жадынан айырмашылығы.
CMOS System Options Not Set CMOS жадының мәліметтерінен қатенің табылуы.
EISA CMOS in operational CMOS жадыға мәліметтерді жазу не оқу мүмкін емес. Аккумулятор батареясын тексеру.
Display Switch Not Proper Монитордың типі дұрыс көрсетілмеген. BIOS Setup-қа кіріп, монитордің дұрыс типін көрсетіңіз.
Keyboard is locked Пернетақта бұғатталған. Пернетақтаны босату.
K/B interface error Пернетақта инициализациялау қателігі. Қосылу ұяшығы байланысын тексеру.
FDD controller failure Диск-жетекті инициализациялау қателігі. Қоректену мен мәліметтер баусымдарының байланыстарын тексеру.
HDD controller failure Қатқыл дискіні инициализациялау қателігі.
Expansion board not ready at slot X Слоттағы тақша кеңейтілуін табу қателігі. Кеңейтілу слоттардың байланыстарын тексеру.
CMOS Time and Date not set Күні мен уақыты белгіленбеген. BIOS Setup-ты іске қосып, ағымдағы күні мен уақытты көрсету.
Cache memory bad, do not enable cache Кэш -жады қатесі. Кеш –жады зақымдалуы мүмкін. Ең алдымен жүйені қайтадан жүктеп көру. Егер көмектеспесе, BIOS Setup-тағы кэш–жадыны айыру немесе ауыстыру.
8042 Gate-A20 error Пернетақта контроллерінің қатесі. 8042 микросхемасын ауыстыру.
Address Line Short Жедел жады адрестеуінің қатесі. Компьютерді өшіріп, қайта қосу. Егер көмектеспесе, жедел жадының модулін ауыстыру.
DMA#1 error DMA бірінші каналының ақауы. Қате сыртқы құрылғылардың бірінде болуы мүмкін.
DMA error DMA контроллерінің ақауы.
On board parity error Жұптық бақылау қателігі.
Off board parity error
Parity error
Memory parity error at XXXX XXXX адресі бойынша жедел жады жұптығының қатесі. жады жұптығын айыру немесе жады модулін ауыстыру.
Memory mismatch, run Setup Жедел жады қателігі. Компьютерді өшіріп, 30 секундттан соң қосу. Егер қателік қайталанса жады модулін ауыстыру.
I/O card parity error at XXXX Жұптық бақылау қателігі. Қате сыртқы құрылғылардың бірінде болуы мүмкін.
DMA bus time –out Құрылғы ұзақ уақыт сұранысқа жауап бермейді. Қате кеңейтілу тақшаларының бірінде.
No ROM Basic Жүктеу жүйесінің табылмауы Жүктеу құрылғыларын және онда орнатылған операциялық жүйенің бар екенін тексеру.
Diskette boot failure Дискетадан жүктеу мүмкін емес. Дискета жүйелі болу керек, олай болмаса ауыстыру.
Invalid boot diskette Жүктеу дискетасының форматы қате. Жүйелік дискетаны орнату.
C: Drive Error C: дискісіне қатынау қателігі. BIOS Setup-тағы қатқыл дискінің анықтауышының дұрыстығын тексеру.
D: Drive Error D: дискіге қатынау қателігі.
C: Drive Failure C: дискінің жұмыс жасамауы. Дискі зақымдалған болуы мүмкін. Оны қайтадан форматтау.

 

2.6-кесте

Phoenix BIOS мәтіндік сигналдардың мағынасын ашу

Мәтіндік хабарлама Ақау Ұсыныс
System Battery is dead- Replace and run SETUP Аккумулятор батареясы зақымданған. Батареяны ауыстыру.
System CMOS checksum bad – run SETUP CMOS бақылау сомасы қате. Аккумулятор батареясын тексеру. BIOS Setup –қа кіріп, мәліметтерді қайтадан сақтау.
Invalid NVRAM media type CMOS жадысына қатынау қателігі табылды. Аккумулятор батареясын тексеру. BIOS Setup –қа кіріп, мәліметтерді қайтадан сақтау.
System RAM Failed at offset: nnnn Жедел жадының алғашқы 64 кбайт тестілеудің қателігі. Жады модулін ауыстыру.  
Shadow RAM Failed at offset: nnnn Көлеңкеленген жедел жадының алғашқы 64 кбайт тестілеудің қателігі.
Extended RAM Failed at offset: nnnn nnnn адресінде кеңейтілген жадыны тексеру қателігі.
Failing Bits Жедел жадыны тексеру қателігі. Компьютерді сөндіріп, 30 секундттан кейін қосу. Егер қателік қайталанса, модуль жадысын ауыстыру.
System timer error Жүйелік таймердің қателігі. Жүйелік тақшаны жөндеу қажет.
System cache error- cache disabled Кэш-жады қателігі. Кэш-жады зақымдалған. BIOS Setup-тағы кэш-жадыны айыру немесе жаңасына ауыстыру.
Real- time clock error Нақты уақытты тексеру кезіндегі қателік. Жүйелік тақшаны жөндеу қажет.
Parity check 1 Жүйелік тақшадағы жүйелік шинаның қателігі.
Parity check 2 Енгізу- шығару шинасының нақты қателігі.
Monitor type does not match CMOS –Run Setup Орнатылған монитор типі CMOS-тағы монитор туралы мәліметтермен сәйкес келмейді. BIOS Setup –қа кіріп, монитордың дұрыс типін орнату.
Fixed Disk Failure Қатқыл дискідегі қате. Қоректену және интерфейс баусымдарының ұяшықтарындағы байланысын, BIOS Setup-тағы орнатуды тексеру.
Fixed Disk Controller Failure Қатқыл дискі контроллерінің қателігі. BIOS Setup –тағы орнатуды тексеру.
Keyboard controller error Пернетақта контроллерінің инициализациялау қателігі. Пернетақта ұяшығындағы қосылу байланысын тексеру.
Keyboard error Пернетақта жұмысында қателік.
Keyboard error: nn Пернетақтада «жабысқан» пернелердің болуы, перне тақта коды nn. Ақауды пернетақта ұяшықтарын спиртпен тазалау арқылы жою.
Keyboard locked- unlock key switch Пернетақта бұғатталған. Пернетақтаны босату.
Incorrect drive A type – run SETUP BIOS-та диск-жетек типінің сәйкес келмеуі. BIOS Setup –қа кіріп, диск-жетегінің дұрыс типін орнату.
Diskette drive A error Диск-жетекті тестілеу қателігі.
Operation system not found Жүктеу жазуының табылмауы. Дискет немесе дискі жүйелік екеніне көз жеткізу.
Press F1 to resume, F2 to setup Кез келген критикалық емес қателік. Қатені өткізіп жіберу үшін F1 пернесін басу. BIOS Setup –қа кіру үшін F2 пернесін басу.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!