Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар1. Компьютерлік желінің қандай түрлері бар? Олардың өзіндік ерекшеліктері қандай?

2. Желі топологиясы деген не?

3. Қандай ауқымды желілерді білесің?

4. Желілік операциялық жүйенің басқа операциялық жүйеден өзгешелігі бар ма? Дәлелдеңіз.

 

Тестілер

1. Төмендегі суретте не бейнеленген?

а)желілік тақша

ә) дыбыстық карта

б) модем

2. Желілік тақшалардың қандай түрлері бар?

а) телефон

ә)Ethernet, token ring, сымсыз желілер

б) провайдер

3. Сервер қай компьютердің жақын немес қашық екендігін адрестің төрт байты бойынша анықтайды. Мысалы 198. 137. 240. 100. Адрестің мұндай түрде жазылуы .... адрес деп аталады

а) DNS

ә) TCP

б) IP

4. Қазақстанның домені

а) kz

ә) ru

б) us

5. ІSDN - бұл не?

а) өткізгіштің тек бір жұбы қолданатын технология

ә) абоненттік каналдарға негізделген технология

б) 1990 жылы Bellcore компаниясы ұсынған технология

6.Интернетте тұрақты қосылып тұрған компьютер қалай аталады?

а)Web сервер

ә) Web компьютер

б) Web бет

7. Желі сөзінің атауы

а) Setting

ә) Network

б) Working

Бөлім. Компьютер архитектурасының практикалық негіздері


 
 
 

I ТАРАУ. КОМПЬЮТЕРДІ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ

Компьютерді орнату

Компьютерді орнату деп компьютерді іске қосуға дайындау түсініледі.

Орауын шешу

Дербес компьютерді орналастыратын орынды анықтағаннан кейін, барлық құраушылардың орауын шешу керек.

1. Компьютер құрамына кіретін барлық құрылғылардың түгелдігін тексеру керек.

2. Алдын ала мониторға, пернетақтаға, принтерге және басқа да құрылғыларға арналған орынды ескере отырып, компьютерді электр розеткасына жақын үстелдің үстіне немесе астына орналастыру керек.

3. Құраушыларды артқы тақтаның ағытпасына қатынау болатындай етіп орналастыру керек.Рылғыларды қосу

Құрылғыларды ағытпаларға қосу жеңіл және қосымша құрал-саймансыз жасалынады. Қолданылатын кабельдің түріне байланысты принтердің кабелін бекіту үшін шлицелік бұрауыш керек болуы мүмкін. Барлық ағытпалар бірегей түрлі болады. Ағытпалар бекітуші құрылғылармен жабдықталған болуы мүмкін (ілмек немесе бұранда), бұл жағдайда оларды бекіту керек.

1.1-сурет. Шлицелік бұрауыш

 

Компьютерге құрылғыларды қосу алдында олардың қолдану нұсқауларымен танысу қажет.

Сыртқы құрылғыларды қосудың ағытпалары компьютердің артқы тақтасында болады. Ағытпалардың саны мен орнының айырмашылығы компьютердің қызмет функциясына байланысты.

Мониторды, тінтуірді, пернетақтаны компьютердің артқы тақтасына қосу керек. Ескі компьютерлерде тінтуір СОМ1 тізбекті портқа қосылады. Дербес компьютердің түрлендіруіне байланысты пернетақта мен тінтуірдің ағытпалары РS/2 типті болуы мүмкін, басқаша айтқанда, олардың ағытпаларының түрлері бірдей. Бұл жағдайда, ағытпалардың қасындағы пиктограммалардан байқауға болады. Қазіргі кезде пернетақта мен тінтуірдің USB порттық түрлері де кездеседі.

Принтер LРТ параллелдік немесе USB портқа қосылады. 

 

1.2-сурет. Жүйелік блоктың артқы тақтасы

 

USВ әмбебап тізбекті шинаның ағытпалары USВ-құрылғыларын қосуға қолданылады. Мұндай құрылғылардың көбісі жүйемен автоматты түрде анықталады.

Компьютердің қызметтік функциясына байланысты жергілікті тораптың адаптері (LAN) болады. Бұл жағдайда тораптық баусымды қосу керек. Қазіргі заманғы жергілікті тораптар UТР типті кабельді және RJ-45 типті ағытпаны (коннектор RJ-45) қолданады.

Спецификацияға байланысты компьютерде құрамдас немесе сыртқы телефондық тораптың бейімдеуіші (модем) болуы мүмкін. Бұл жағдайда, телефон баусымын кіріс ағытпаға (LINE), ал телефонды оның ағытпасына (PHONЕ) қосу керек. Сыртқы модем СОМ тізбекті немесе USВ портына қосылады.

Конфигурацияға байланысты компьютерде дыбыстық бейімдеуіш болуы мүмкін және оған сай артқы тақтада мультимедиалық ағытпалар болады. Оларға акустикалық жүйелерді (LINE OUT), құлаққаптар (PHONES) және микрофон (МІС) қосуға болады. Кіріспе ағытпаға (LINE IN) компакт-дискілер ойнататын құрылғы немесе магнитофон сияқты әртүрлі құрылғыларды қосуға болады. Қасында, мысалы, музыкалық пернетақтаны немесе ойын манипуляторын (джойстик) қосуға арналған MIDI ағытпасы болуы мүмкін, сондай-ақ, ол компьютердің алдыңғы тақтасында орналасуы да ықтимал.

Конфигурацияға байланысты компьютерде құрамдас SСSІ-адаптері болуы мүмкін, ол әдетте, сыртқы және ішкі мәлімет тасушы немесе сканерді қосу үшін қоданылады. Мұндай адаптерде, әдетте, ішкі Ultra wide 16-биттік SСSІ-ағытпалары және сыртқы Ultra narrow 8-биттік SСSІ-ағытпалары болады. Сыртқы SСSІ құрылғыларын былайша қосылады:

· Құрылғыға қолданылмаған SСSІ-адресі берілуге тиіс. SСSІ -адрестерінде Ultra narrow 8-биттік SСSІ-ге арналған 0-ден 7-ге дейінгі және Ultra wide 16-биттік SСSІ-ге арналған 0-ден 15-ке дейінгі нөмірлер болады. Әдетте, 0 SСSІ-адресі бірінші SСSІ қатқыл дискісіне қолданылады және 7 SСSІ -адресі SСSІ құрылғыларына арналған. Бұл туралы SСSІ адаптерінің құжаттарынан білуге болады. SСАМ-хаттамасын қолдайтын Plug&Play SСSІ -құрылғыларына арналған SСSІ-адресін берудің қажеті жоқ.

· Экрандалған кабельдің көмегімен компьютердің артқы тақтасындағы SСSІ-құрылғысын 8-биттік SСSІ ағытпасына қосу керек.

· Қажетті бағдарламалық жасақтаманы орнату үшін SСSІ-құрылғысының нұсқауынан көруге болады.

 

 

1.3-сурет. SСSІ – адаптері

1.4-сурет. SСSІ интерфейстерінің ағытпалары


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!