Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Історія дисципліни. Хірургічний інструментарій» 

 

Автор - викладач ас. Жорняк П.В.

Затверджено на засіданнікафедри

топографічної анатомії та оперативної хірургії

Протокол № 9 від 28.08.2013

 

 

Вінниця 2013

 

 

Методична розробка №1.

 

Тема заняття: Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Історія дисципліни. Хірургічний інструментарій.
Мета заняття: Ознайомитись зі змістом, історією і методикою вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Вивчити правила і опанувати технічні прийоми користування основними хірургічними інструментами різного призначення.
Навчальні задачі: Мати уявлення 1.Зміст, історія і методика вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. 2.Обов’язки і порядок роботи студента на кафедрі. 3.Основні принципи класифікації і вимоги до хірургічних інструментів, шовного матеріалу. 4.Будова і цільове призначення приміщень операційного блоку.
  Знати 1.Призначення і техніку застосування загальних і спеціальних хірургічних інструментів. 2.Позиції і правила користування скальпелем. 3.Правила заправки шовного матеріалу і голки. 4.Прийоми передачі інструментів протягом операцій. 5.Види хірургічних вузлів і їх застосування.
  Вміти 1.Розрізняти основні хірургічні інструменти у відповідності з їх призначенням. 2.Вміти правильно користуватись пінцетом, гачками, кровоспинними затискачами. 2.Заряджати шовний матеріал в голку. 3.Заряджати голку в голкотримач. 4.Зав’язувати жіночий, хірургічний і морський вузли.
       
Зміст заняття:   Визначення топографічної анатомії як науки, що вивчає будову, форму і взаєморозміщення органів і тканин в різних ділянках тіла людини, а також кістково-м’язові орієнтири певних ділянок, проекцію органів і судинно-нервових утворень на поверхні тіла людини, місцеположення органів (голотопія), розміщення їх відносно скелета (скелетотопія) і складних анатомічних утворень (синтопія) залежно від статі, віку і типу будови тіла. Форми індивідуальної анатомічної мінливості. Вчення В.М.Шевкуненка і його школи про крайні форми індивідуальної анатомічної мінливості будови тіла. Визначення оперативної хірургії як науки про хірургічні операції, методи (способи) хірургічних втручань, суть яких полягає в механічній дії на органи і тканини з діагностичною, лікувальною або відновною метою. Оперативні доступи і оперативні прийоми. Анатомічний доступ, технічна можливість і фізіологічна дозволеність операції - принципи, сформовані видатним хірургом М.Н. Бурденком. Застосування в топографічній анатомії і оперативній хірургії двох груп методів дослідження: дослідження живої людини і дослідження трупа. Вивчення поверхні тіла живої людини, визначення кістково-м’язових орієнтирів, напрям хірургічних розрізів, виконання антропометричних вимірів. Методи наукових досліджень: рентгеноскопія, рентгенографія, ренгеностереографія, комп’ютерна томографія, ангіографія, радіонуклідна сцинтиграфія, термографію з реєстрацією інфрачервоного випромінювання і томографія за допомогою ядерно-магнітного резонансу, ендоскопічні методи дослідження - гастро-, кардіо-, бронхо-, ректороманоскопія, метод експериментального моделювання. Методи дослідження трупа: топографо-анатомічне препарування, розпили заморожених трупів за М.І.Пироговим, скульптурний метод; ін’єкційні способи дослідження судинної системи, корозійний метод, метод просвітлювання тканин. Види операцій: радикальні та паліативні; первинні, вторинні й повторні; одно-, дво- та багатомоментні; термінові /ургентні/ і планові. Операції за видами втручань: розсікання (tomia), накладення нориці (stomia), повне видалення (ectomia), часткове видалення (resectio), видалення периферичної частини органа (amputatio). Знайомство з хірургічним інструментарієм. Класифікація і стандартизація хірургічного інструментів. Загальні правила і технічні прийоми користування інструментів різного призначення.
Розподіл часу:   Знайомство з складом групи - 10 %
Теоретична співбесіда про історію і завдання дисципліни - 10%
Вивчення інструментів з викладачем - 50 %
Самостійне закріплення навчального матеріалу - 20 %
Контроль кінцевого рівня знань і висновок - 10 %
       

 

Завдання для кінцевого контролю рівня знань

1.Який інструмент використовується для відокремлення окістя від плоских кісток при оперативному втручанні? А. распатор Фарабефа Б. распатор Дуаєна В. ребровий распатор Г. ретрактор Д. ложкове долото Корнева А
2.Який інструмент використовується для відокремлення окістя від внутрішньої поверхні ребер при оперативному втручанні? А. распатор Фарабефа Б. распатор Дуайєна В. Т-подібний распатор Г. ретрактор Д. ложкове долото Корнева Б
3.Наявністю яких конструктивних елементів хірургічний пінцет відрізняється від анатомічного? А. наявністю на кінцях браншів поперекових насічок Б. наявністю на кінцях браншів гострих зубчиків В. наявністю на кінцях браншів лапок з щербинами Г. наявністю на кінцях браншів усіх вказаних елементів Д. наявністю на кінцях браншів поперекових насічок та гострих зубчиків Б
4.Для чого використовуються кліпси для білизни Мейо? А. для фіксації хірургічної білизни Б. для утримання інструментів (дренажі, трубки і ін.) В. для утримання органів (язик, ребро, сіменний канатик і ін.) Г. для фіксації хірургічної білизни, для утримання дренажів, трубок , для утримання органів (язик, ребро, сіменний канатик і ін.) Д. для фіксації хірургічної білизни, для утримання інструментів (дренажі, трубки і ін.) Г
5.Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими щічками і зубчиками на їх кінцях? А. затискач Кохера Б. затискач Більрота В. затискач Пеана Г. затискач "москіт" Д. затискач Лангенбека А
6.Чим відрізняється кровоспинний затискач "москіт" від затискача Більрота? А. меншими розмірами Б. меншою масою В. загостреними щічками Г. наявністю дрібною насічки Д. всіма вказаними особливостями Д
7.Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами? А. фасції Б. м’язи В. внутрішні органи Г. судини Д. нервові стовбури А
8.Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами? А. апоневрози Б. м’язи В. внутрішні органи Г. судини Д. нервові стовбури А
9.Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами? А. шкіра Б. м’язи В. внутрішні органи Г. судини Д. нервові стовбури А
10.Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками? А. фасції Б. м’язи В. внутрішні органи Г. судини Д. нервові стовбури А
11.Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками? А.апоневрози Б.м"язи В.внутрішні органи Г.судини Д.нервові стовбури А
12.Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками? А.шкіра Б.м"язи В.внутрішні органи Г.судини Д.нервові стовбури А
13.Наявністю яких конструктивних елементів анатомічний пінцет відрізняється від хірургічного? А.наявністю на кінцях браншів поперекових насічок Б.наявністю на кінцях браншів гострих зубчиків В.наявністю на кінцях браншів лапок з щербинами Г.наявністю на кінцях браншів усіх вказаних елементів Д.наявністю на кінцях браншів поперекових насёчок та гострих зубчиків А
14.Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими щічками і поперечними насічками на їх кінцях? А.затискач Кохера Б.затискач Більрота В.затискач Пеана Г.затискач "москіт" Д.затискач Лангенбека Б
15.Чим відрізняється кровоспинний затискач "москіт" від затискача Кохера? А. меншими розмірами Б. меншою масою В. загостреними щічками без зубчиків Г. наявністю дрібної насічки Д. всіма вказаними особливостями Д
16.Яким з наведених інструментів рекомендується зупиняти кровотечу з судин внутрішніх органів? А. затискач Кохера Б. затискач Більрота В. затискач Aллiса Г. затискач Лaйне Д. затискач Бебкока Б
17.Хто з завідувачів кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії медичного факультету Київського університету (Медичного інституту, Національного медичного університету) був удостоєний звання почесного громадянина м. Києва? А. Ю.К.Шимановський Б. В.О.Караваєв В .М.І.Пирогов Г. І.В.Студзинський Д. К.І.Кульчицький Б

 

Форми і тематика НДРС Підготувати реферати 1.Історія кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ, ВНМУ. 3.Внесок завідуючих кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ, ВНМУ в розвиток хірургії і охорону здоров’я. 2.Нові хірургічні інструменти. 3.Нові шовні матеріали. 4.Сшиваючі апарати в черевній хірургії. 5.Сшиваючі апарати в судинній хірургії. 6.Сшиваючі апарати в грудній хірургії. 7.Хірургічні інструменти для ендоскопічної хірургії.
Виготувати фотоплакат 1.Завідуючі кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ, ВНМУ.
Виготувати стенд Хірургічні інструменти

 

 

Література

Оперативна хірургія i топографічна анатомія: Підручник /К.I.Кульчицький, М.П.Ковальський, А.П.Дiтковський та ін.: За ред. К.I.Кульчицького. - К.: Вища шк., 1994. - 464с.

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. \Под ред. В.В.Кованова. - 3-е изд., с исправл. - М: Медицина, 1995. - 400с.

Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. - Курск: АП «Курск», М: Литера, 1995. -720с.

Бурих М.П. Операційна техніка. Тести відповіді, коментарії – Харків, 1998. – 97 с.

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: В 2 т. / Под общ. ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т. 1. – 832 с.

Большаков О.П., Семенов Г.М. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Практикум. – СПб.: Питер, 2001. – 880 с.

Детская оперативная хирургия: Практическое руководство / Под общ. ред. проф. В.Д.Тихомировой. – СПб: ЛИК, 2001. – 432 с.

Томашук И.П., Томашук И.И. Руководство по оперативной технике для начинающих хирургов: Практическое пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 864 с.

Вайда Р.Й. Основи клінічної анатомії та оперативної хірургії: Лекції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 464 с.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «________» _____________Протокол № _______

 

Завідувач кафедри проф. Костюк Г.Я.

 

 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри д.мед.н., професор

Костюк Г.Я.

______________________________

«______»_________________2013 рік.

 

Методична вказівка № 2 з самопідготовки для студентів лікувального факультету на тему:

 

Початкові форми хірургічної техніки.
Вміти роз’єднувати та з’єднувати тканини на трупі, зупиняти кровотечу. Опанувати методику і техніку первинної хірургічної обробки ран, венесекції.

 

 

Автор - викладач ас. Жорняк П.В.

Затверджено на засіданнікафедри

топографічної анатомії та оперативної хірургії

Протокол № 9 від 28.08.2013

 

 

Вінниця 2013

 

Методична розробка №2 для студентів мед. Ф-у

 

Тема заняття: Початкові форми хірургічної техніки.
Мета заняття: Вміти роз’єднувати та з’єднувати тканини на трупі, зупиняти кровотечу. Опанувати методику і техніку первинної хірургічної обробки ран, венесекції.
Навчальні задачі: Мати уявлення 1.Класифікація оперативних втручань. 2.Основні етапи оперативних втручань. 3.Характеристики оперативного доступу. 4.Деонтологічні підходи роботи з трупом. 5.Основні функціональні обов’язки членів операційної бригади.
  Знати 1.Основні принципи роз’єднання і з’єднання тканин. 2.Види швів для з’єднання м’яких тканин. 3.Види місцевого знеболювання. 4.Техніка венесекції. 5.Загальні принципи первинної хірургічної обробки поверхневих ран.
  Вміти 1.Розтин поверхневих шарів в різних позиціях скальпеля 2.Розтин фасції за допомогою жолобуватого зонду. 3.Розтин м’язів тупим шляхом. 4.Накладання вузлових і безперервних швів на шкіру і клітковину, м’язи. 5.Накладання кровоспинного затискача. 6.Лігування судин.
Зміст заняття:   Поняття про операцію, види операцій. Виді місцевого знеболювання. Хірургічні шви і вузли. Основні методи тимчасової і остаточної зупинки кровотечі. Основні правила роз’єднання і поєднання тканин. Хірургічна обробка ран. Венесекція і венепункція.
Розподіл часу:   Контроль вихідного рівня знань - 20 %
Теоретичні настанови та співбесіда - 10 %
Практична робота (розтин тканин, накладання затискача, накладання швів, венесекція) - 60 %
Контроль кінцевого рівня знань і висновок - 10 %
 
Завдання для вихідного контролю рівня знань Тестові завдання
1.Скільки і які класичні позиції скальпеля використовуються під час оперативного втручання? А. три: столового ножа, писального пера, в кулаці Б. три: столового ножа, смичка, в кулаці В. три: писального пера, смичка, в кулаці Г. три: столового ножа, писального пера, смичка Д. чотири: столового ножа, писального пера, смичка, в кулаці Г
2.Які значення кута операційної дії вважаються найбільш оптимальними для проведення операції? А.45 Б.60 В.90 Г.120 Д.180 В
3.Які значення кута нахилу осі операційної дії вважаються найбільш оптимальними для проведення операції? А.45 Б.60 В.90 Г.120 Д.180 В
4.При зав’язуванні хірургічного лігатурного вузла проводиться перекручування нитки. При використанні якого прийому утвориться хірургічний вузол? А. однократне перекручення нитки на першому вузлі Б. двократне перекручення нитки на першому вузлі і однократне перекручення нитки на другому вузлі В. двократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі Г. однократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі Д. двократне перекручення нитки на другому вузлі Б
5.При зав’язуванні простого (жіночого) лігатурного вузла проводиться перекручування нитки. При використанні якого прийому утвориться простий вузол? А. двократне перекручення нитки на першому вузлі Б. двократне перекручення нитки на першому вузлі і однократне перекручення нитки на другому вузлі В. двократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі Г. однократне перекручення нитки на першому вузлі і однократне перекручення нитки на другому вузлі Д. двократне перекручення нитки на другому вузлі Г
6.Якими основними критеріями за М.Н.Бурденко повинен керуватись хірург при виконанні оперативних втручань? А. анатомічною доступністю, технічною можливістю і фізіологічною дозволеністю Б. анатомічною доступністю, технічною можливістю і станом хворого В. власним хірургічним досвідом, технічною можливістю і дозволенsстю Г. анатомічною доступністю, згодою хворого s фізіологічною дозволеністю Д. анатомічною доступністю, технічною можливістю і фізіологічною дозволеністю, згодою хворого А
7.Яким з наведених інструментів рекомендується зупиняти кровотечу з судин серозних оболонок? А. затискач Кохера Б. затискач Більрота В. затискач Aллiса Г. затискач Лaйне Д. затискач Бебкока Б
8.Яку назву має операція, що спрямована на повне видалення патологічного вогнища? А. паліативна Б. радикальна В. невідкладна Г. планова Д. багатомоментна Б
9.Який кровоспинний затискач рекомендується використовувати для зупинки кровотечі з судин підшкірної клітковини? А. затискач Кохера Б. затискач Більрота В. затискач Пеана Г. затискач "москіт" Д. затискач Лангенбека А
10.Які хірургічні голки використовуються для зшивання шкіри? А. атравматичні Б. різальні (тригранні) В. колючі (круглі) Г. Дешана Д. змішані Б
11.Які хірургічні голки використовуються для зшивання підшкірної клітковини? А. атравматичні Б. різальні (тригранні) В. колючі (круглі) Г. Дешана Д. змішані Б
12.Які хірургічні голки використовуються для зшивання м’язів? А. скріпки металеві Мішеля Б. різальні (тригранні) В. колючі (круглі) Г. Дешана Д. змішані В
13.Які хірургічні голки використовуються для зшивання кісток? А. атравматичні Б. різальні (тригранні) В. колючі (круглі) Г. Дешана Д. змішані Б
14.Які хірургічні голки використовуються для зшивання тканин внутрішніх органів? А. скріпки металеві Мішеля Б. різальні (тригранні) В. колючі (круглі) Г. Дешана Д. змішані В
15.Які хірургічні голки використовуються для зшивання судин? А. скріпки металеві Мішеля Б. різальні (тригранні) В. атравматичні Г. Дешана Д. колючі (круглі) В
16.Які хірургічні голки використовуються для зшивання нервових стовбурів? А. скріпки металеві Мішеля Б. різальні (тригранні) В. атравматичні Г. Дешана Д. змішані В
 
Ситуаційні задачі
  1.Флегмони клітковинного простору передньої поверхні правого плеча і ліктьової ямки розкрита косо-поперечним розтином через всю ямку, в вогнище введений змочений гіпертонічним розчином марлевий дренаж, накладена пов’язка. Яка помилка допущена під час операції? Відповідь. Розтин проведений без заліку ходу судин, нервів і ліній Лангера.   2.Після первинної хірургічної обробки рани передньої поверхня стегна на рану накладені шви. Перший ряд вузлових швів накладений на м’язи, другий – на фасцію і шкіру. Яка помилка допущена при накладанні швів? Відповідь. Порушений основний принцип з’єднання тканин - шви накладаються на однорідні тканини. В цьому випадку в один шов поєднанні фасція і шкіра.  
Контрольні питання
1.Що вивчає оперативна хірургія ? 2.Які основні етапи оперативного втручання? 3.Які види операцій виділяють за характером і цілями? 4.Які види операцій виділяють за строками виконання? 5.Які види швів застосовуються при з’єднанні м’яких тканин? 6.Які види вузлів застосовуються в хірургії? 7.Що таке кут операційної дії і які його значення вважаються оптимальними? 8.Що таке нахил осі операційної дії і які його значення вважаються оптимальними? 9.Які критерії зумовлюють можливість виконання операції? 10.Які види місцевого знеболювання використовуються в хірургії? 11.Що таке лінії Лангера? 12.Назвіть основні принципи роз’єднання і з’єднання тканин?  
Завдання для кінцевого контролю рівня знань Тестові завдання
1.Який з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовим? А. давлюча пов`язка Б. тампонада В. електрокоагуляція Г. лігування в рані Д. лігування протягом А
2.Який з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовим? А. притискування в рані Б. тампонада В .електрокоагуляція Г. лігування в рані Д. лігування протягом А
3.Який з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовим? А. притискування в місцях проекцію судин Б. тампонада В. електрокоагуляція Г. лігування в рані Д. лігування протягом А
4.Який з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовим? А. джгут Б. тампонада В. електрокоагуляція Г. лігування в рані Д. лігування протягом А
5.Який з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовим? А. прикладання гемостатичною губки Б. тампонада В. електрокоагуляція Г. лігування в рані Д. лігування протягом А
6.Який з наведених способів зупинки кровотечі є остаточним? А. джгут Б. давлюча пов`язка В. притискування в рані Г. тампонада Д. прикладання гемостатичної губки Г
7.Який з наведених способів зупинки кровотечі є остаточним? А. джгут Б. давлюча пов`язка В. притискування в рані Г. електрокоагуляція Д. прикладання гемостатичною губки Г
8.Який з наведених способів зупинки кровотечі є остаточним? А. джгут Б. давлюча пов`язка В. притискування в рані Г. лігування в рані Д. прикладання гемостатичною губки Г
9.Який з наведених способів зупинки кровотечі є остаточним? А. джгут Б. давлюча повязка В. притискування в рані Г. лігування протягом Д. прикладання гемостатичною губки Г
10.Який з наведених способів з’єднання тканин вважається кривавим? А. шви Б. скріпки Мішеля В. ліпкий пластир Г. біологічні клею Д. зшиваюча апаратура А
11.Яким з наведених вимог повинен відповідати розтин шкіри? А. напрямку шкіряних зморшок Б. відповідність розтину ходу великих судин В. відповідність розтину лініям Лангера шкіри Г. відповідність розтину ходу великих нервових стовбурів Д. всім вказаним вимогам Д
12.Які з наведених технічних прийомів повинні бути виконані при розтині шкіри? А. укол перпендикулярно поверхні шкіри Б. нахил скальпелю під кутом 45 В. однакова глибина протягом всього розтину Г. вихід перпендикулярно поверхні шкіри Д. всі вказані прийоми Д
13.В чому полягає загальний принцип роз’єднання тканин? А. сувора пошаровість Б. відповідність розтину проекції органу, до якого робиться доступ В. відповідність розтину лініям Лангера шкіри Г. відповідність розтину проекції судин і нервів органу, до якого робиться доступ Д. всім вказаним вимогам А
14.Які з наведених способів зупинки кровотечі не ефективні при гемостазі з судин підшкірної клітковини? А. пальцеве затискування Б. затискування серветкою В. лігування Г. тампонування гемостатичною губкою Д. накладання кровоспинних затискачів Г
  Ситуаційні задачі
1.При проведенні венесекції в ділянці передній поверхні передпліччя катетером пошкоджена стінка вени. Для зупинки кровотечі з вени накладений затискач. Який затискач був використаний і які подальші дії хірурга? Відповідь. Затискач Більрота. Під затискач підводиться шовкова лігатура і зав’язується простим вузлом. Вузлові шовкові шви на шкіру. Асептична пов’язка на рану. 2.При первинній хірургічній обробці рани підшкірна артерія прошита і перев’язана кетгутом простим вузлом, але кровотеча не зупинена. Яка неточність допущена і що далі треба зробити для закінчення обробки рани? Відповідь. Кетгут рекомендується в’язати хірургічним вузлом. Треба накласти на судину затискач Кохера, перев’язати артерію кетгутом хірургічним вузлом, накласти прості вузлові шовкові шви на шкіру. Асептична пов’язка на рану.
Контрольні питання
1.Назвіть етапи венесекції. 2.Назвіть відміни і місця застосування різних видів хірургічних швів. 3.Назвіть відміни і місця застосування різних видів хірургічних вузлів. 4.Назвіть тимчасові і остаточні способи зупинки кровотечі. 5.Які можливі ускладнення при порушенні принципів роз’єднання і з’єднання тканин? 6.Способи зупинки кровотечі.
Форми і тематика НДРС   Підготувати реферати 1.Порівняльна характеристика вузлів, що застосовуються в хірургії (жіночий, морський, хірургічний). 2.Чрезшкірна венепункція підключичної артерії. 3.Параумбілікальні способи введення ліків і розчинів. 4.Способи і місця венесекції. 5.Біологічні клеї і їх використання при з’єднанні тканин. 6.Фізичні і хімічні способи зупинки кровотечі.
Виготувати анатомічні препарати 1.Вологий препарат “Види шкіряних швів”.
Виготувати таблиці або слайди 1.Технологічна схема різних видів хірургічних швів. 2.Способи зав’язування хірургічних вузлів.
       

 

Література

 

Оперативна хірургія i топографічна анатомія: Підручник /К.I.Кульчицький, М.П.Ковальський, А.П.Дiтковський та ін.: За ред. К.I.Кульчицького. - К.: Вища шк., 1994. - 464с.

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. \Под ред. В.В.Кованова. - 3-е изд., с исправл. - М: Медицина, 1995. - 400с.

Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. - Курск: АП «Курск», М: Литера, 1995. -720с.

Бурих М.П. Операційна техніка. Тести відповіді, коментарії – Харків, 1998. – 97 с.

Соединение тканей в хирургии / Б.О.Мильков, Г.П.Шамрей, И.Ю.Полянский и др. Под ред. Б.О.Милькова. – Ч.: Редакционно-издательский отдел облполиграфиздата, 1991. – 112с.

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: В 2 т. / Под общ. ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т. 1. – 832 с.

Большаков О.П., Семенов Г.М. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Практикум. – СПб.: Питер, 2001. – 880 с.

Детская оперативная хирургия: Практическое руководство / Под общ. ред. проф. В.Д.Тихомировой. – СПб: ЛИК, 2001. – 432 с.

Томашук И.П., Томашук И.И. Руководство по оперативной технике для начинающих хирургов: Практическое пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 864 с.

Вайда Р.Й. Основи клінічної анатомії та оперативної хірургії: Лекції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 464 с.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «________» _______________ Протокол № _______

 

Завідувач кафедри проф. Костюк Г.Я.

 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри д.мед.н., професор

Костюк Г.Я.

______________________________

«______»_________________2013 рік.

 

Методична вказівка № 3 з самопідготовки для студентів лікувального факультету на тему:

 

Топографічна анатомія мозкового відділу голови. Первинна хірургічна обробка ран черепа. Антротомія.

 

Автор - виладач ас. Жорняк П.В.

Затверджено на засіданнікафедри

топографічної анатомії та оперативної хірургії

Протокол № 9 від 28.08.2013

 

 

Вінниця 2013

 

 

Методична розробка № 3 для студентів медичного ф-у.

 

Тема заняття: Топографічна анатомія мозкового відділу голови. Первинна хірургічна обробка ран черепа. Антротомія.  
Мета заняття: Травми м’яких тканин голови, переломи кісток черепа, гематоми різних локалізацій, проникаючі та непроникаючі поранення склепіння черепа, пухлини зустрічаються досить часто. Знання анатомо-фізіологічних особливостей будови м’яких тканин лобово-тім’яно-потиличної, вискової, соскоподібної ділянок необхідне для правильного розкриття гематом, абсцесів, флегмон; для проведення первинної хірургічної обробки ран мозкового відділу голови.
Навчальні задачі: Мати уявлення 1) Вікові особливості соскоподібного відростка. 2) Різницю пошарової будови областей склепіння черепа. 3) Зв’язок венозних систем лиця та черепа. 4) Можливість розповсюдження гематом склепіння черепа. 5) Можливі ускладнення при ударах скроневої ділянки. 6) Локалізацію внутрішньочерепних гематом. 7) Практичне значення трикутника Шипо. 8) Сучасні методи зупинки кровотечі судин різних шарів склепіння черепа. 9) Зупинку кровотечі синусів твердої мозкової оболонки. 10) Зупинку кровотечі з диплоїдних вен.  
  Знати 1) Границі черепно-мозкового і лицьового відділів голови. 2) Ділянки склепіння черепа і їх межі. 3) Шари лобово-тім’яно-потиличної ділянки. 4) Судини і нерви лобно-тім’яно-потиличної ділянки. 5) Шари вискової ділянки. 6) Судини і нерви вискової ділянки. 7) Клітковинні простори вискової ділянки. 8) Шари скроневої ділянки. 9) Границі трепанаційного трикутника Шипо і його значення при виконанні антротомії. 10) Стінки antrum mastoideum. 11) Зв’язки венозної системи склепіння черепа з системами твердої мозкової оболонки
  Вміти 1) Показати на препараті (фіксований труп) шари лобно-тім’яно-потиличної, скроневої ділянок та соскоподібного відростка. 2) Виділити межі трепанаційного трикутника Шипо та пояснити можливість ускладнень його трепанації. 3) Виконати на трупі трепанацію соскоподібного відростка. 4) Розібрати на препараті шляхи розповсюдження гнійних процесів з шарів скроневої ділянки. 5) Провести первинну хірургічну обробку ран склепіння черепа.  
Зміст заняття:   Межі голови, лицьового та мозкового черепа. Основа і склепіння черепа. Розміри голови. Особливості у дітей. Принципи поділу на ділянки. Пошарова будова кровопостачання, іннервація, лімфовідтік. Зв’язок венозної системи поверхневих вен с синусами твердої мозкової оболонки. Первинна хірургічна обробка ран черепа. Особливості зупинки кровотечі. Антротомія – техніка операції, ускладнення в ході операції
Розподіл часу:   Контроль вхідного рівня знань - 10 %
Теоретичні настанови та співбесіда - 25 %
Практична робота - 50 %
Контроль кінцевого рівня знань - 15 %
     
Завдання для вихідного контролю рівня знань Тестові завдання
1.Назвати медіальну межу трепанаційного трикутника Шипо. А. Вертикальна лінія, проведена по задньому краю зовнішнього слухового отвору. Б. Вертикальна лінія, проведена через середину виличної дуги. В. Вертикальна лінія, проведена через верхівку соскоподібного відростка. Г. Вертикальна лінія, проведена через передній край зовнішнього слухового отвору. Д. Лінія, проведена по cricta mastoidea. А
2. Назвати задню межу трепанаційного трикутника Шипо А. Вертикальна лінія, проведена по задньому краю зовнішнього слухового отвору. Б. Вертикальна лінія, проведена через середину виличної дуги. В. Вертикальна лінія, проведена через верхівку соскоподібного відростка. Г. Вертикальна лінія, проведена через передній край зовнішнього слухового отвору. Д. Лінія, проведена по cricta mastoidea. Д
3. Назвати верхню межу трепанаційного трикутника Шипо. А. Лінія проведена на 2 см. вище основи соскоподібного відростку. Б. Друга горизонталь за схемою Кронлейна. В. Горизонтальна лінія, проведена через виличну дугу. Г. Лінія основи соскоподібного відростку. Д. Лінія, проведена по cricta mastoidea. В
4.Назвати судини другого ярусу вен лобно-тім’яно-потиличної ділянки. А.Венозні пазухи. Б. Диплоїтичні вени. В. Вени підшкірної клітковини. Г.Вени підапоневротичної клітковини. Д. Емісарні вени. Б
5. Назвати судини, що кровопостачають лобний відділ regio fronto-parieto-occipitalis. А. Артерія a. temporalis superficialis. Б. Надорбітальна, надблокова артерія. В. а.auricularis posterior, a. occipitalis. Г. a. temporalis profunda. Д. a. maxillaris. Б
6. Якою лінією визначається верхня межа скроневої ділянки. А. Верхня скронева лінія. Б. Нижня скронева лінія. В. Горизонтальна лінія проведена через виличну дугу. Г. Горизонтальна лінія проведена через основу носа. Д. Горизонтальна лінія проведена по верхньому краю очної ямки. А
7. Вкажіть лінію прикріплення скроневого апоневрозу. А. Горизонталь що проведена через край очної ямки. Б. Верхня скронева лінія. В Нижня скронева лінія. Г. Горизонталь що проводиться через нижній край очної ямки. Д. Горизонталь що проводиться через великий потиличний бугор. Б
8. Вкажіть, який шар скроневої ділянки має сполучення з клітковиною щічної ділянки. А. Підапоневротична клітковина. Б. Підшкірна клітковина. В Міжапоневротична клітковина. Г Підокістна клітковина. Д. М’язовий шар. А
9. Яка судина прилягає зсередини до скроневої кістки? А. a. temporalis profunda. Б. a. cerebri media. В a. meningia media. Г. a. cerebri anterior. Д. sinus sigmoideus. В
10. До якого утворення прилягає задня стінка соскопобідного відростка? А. canalis n.facialis Б. sinus sigmoideus. В. sinus cavernosus. Г. барабанна порожнина. Д. sinus transverrus. Б
11. В якому шарі склепіння черепа локалізована гематома у вигляді гулі? А. В підшкірній клітковині. Б. В піданевротичній клітковині. В. В підокістній клітковині. Г. Внутрішньошкірно. Д. В середині кістки. А
12. В якому шарі склепіння черепа (regio fronto-paricto-occipitalis.) гематома має розлитий характер. А. В підшкірній клітковині. Б.В підапоневротичній клітковині. В.В підокістній клітковині. Г. Внутрішнбошкірно. Д. В середині кістки. В
13. В якому шарі regio fronto-paricto-occipitalis локалізується гематома, що має межі кістки? А. В підшкірній клітковині. Б.В підапоневротичній клітковині. В. В підокістній клітковині. Г. Внутрішньошкірно. Д. В середині кістки. В
Завдання для кінцевого контролю рівня знань Тестові завдання
1).При народженні у доношеної дитини встановлено незакрите переднє (велике) тім’ячко. Які його форми і розміри вказують на доношенність і нормальний розвиток дитини? А. овальне, діаметром 1х1,5 см Б. ромбоподібне, 2х2,5 см В. трикутне, 1х1х1 см Г. трикутне, 2х2х2 см Д. ромбоподібне, 3х5 см Б
2) У хворого є відкритим непроникаючим пораненням голови відмічається скальпована рана лобної ділянки без ушкодження кісток. Які шари склепіння черепу входять в склад скальпованого клаптя? А. шкіра, підшкірна клітковина, сухожилковий апоневроз Б. окістя, підокісна клітковина, кістка В. сухожилковий апоневроз, підапоневротична клітковина Г. підшкірна клітковина, апоневроз, підапоневротична клітковина Д. кістка, тверда мозкова оболонка А
3) У дорослого хворого під давлючою пов`язкою відмічається сильна кровотеча рубленої рани тім`яної ділянки. Які з наведених топографо-анатомічних особливостей ділянки зумовлюють кровотечу, що не зупиняється самостійно? А. зв`язки судин склепіння з судинами інших ділянок голови і шиї Б. стінки кровоносних судин зв`язані з фіброзними перетинками В. відносно великим діаметром судин цієї ділянки Г. великою кількістю артеріовенозних анастомозів Д. зв’язки судин склепіння з пазухами твердої оболонки Б
4) Посттравматична підапоневротична гематома лівої скроневої ділянки на 3 добу після травми нагноїлася і флегмона поширилась на обличчя. Назвіть клітковинний простір обличчя, який сполучається з підапоневротичним простором скроневої ділянки, куди поширилась флегмона? А. клітковина щічної ділянки Б. підапоневротична клітковина лобового відділу склепіння черепу В. заглоткова клітковина Г. клітковина привушної западини Д. біляглоткова клітковина А
5) У дорослого хворого з рубленої рани лобної ділянки відмічається сильна артеріальна кровотеча із стінки рани. Вкажіть в якій точці необхідно тимчасово притиснути основну артерію, що кровопостачає цю ділянку склепіння черепу? А. a.supratrochlearis - вздовж латерального краю очниці Б. a.temporalis superficialis - по передньому краю жувального м`язу В. a.supratrochlearis -2 см від glabella Г. a.supratrochlearis - біля медіального краю очниці Д. a.temporalis superficialis - на 2-3 см спереду від кута щелепи В
6) У дорослого хворого є рубленої рани скроневої ділянки відмічається сильна артеріальна кровотеча є стінки рани. Вкажіть в якій точці необхідно тимчасово притиснути основну артерію, що кровопостачає цю ділянку склепіння черепу? А. a.supratrochlearis-вздовж латерального краю очниці Б. a.temporalis superficialis-по передньому краю жувального м`язу В. a.temporalis superficialis - 2-3 cм спереду від козелка вуха Г. a.supratrochlearis-у медіального краю очниці Д. a.temporalis superficialis- на 2-3 см спереду від кута щелепи В
7) Ураження якого нерва, гілками якого є n.temporalis profundi, призведе до порушення іннервації скроневого м’язу? А. n.occipitalis major Б. n.mandibularis В. n.facialis Г. n.maxillaris Д. n.occipitalis minor Б
8) Яке ускладнення трепанації соскоподібного відростка може виникнути в післяопераційному періоді, якщо в ході операції була порушена передня межа трепанаційного трикутника Шипо? А. периферичний параліч n.facialis на боці операції Б. центральний параліч n.facialis на протилежному операції боці В. внесення інфекції в порожнину черепа Г. пошкодження внутрішнього вуха Д. пошкодження сигмоподібної пазухи і кровотеча є неї А
9) Яке ускладнення трепанації соскоподібного відростка може виникнути в післяопераційному періоді, якщо в ході операції була порушена верхня межа трепанаційного трикутника Шипо? А. центральний параліч n.facialis на боці операції Б. периферичний параліч n.facialis на боці операції В. центральний параліч n.facialis на протилежному операції боці Г. внесення інфекції в порожнину черепа Д. пошкодження сигмоподібної пазухи і кровотеча є неї Г
10 Яке ускладнення трепанації соскоподібного відростка може виникнути в післяопераційному періоді, якщо в ході операції була порушена задня межа трепанаційного трикутника Шипо? А. периферичний параліч n.facialis на боці операції Б. пошкодження сигмоподібної пазухи і кровотеча у ній В. центральний параліч n.facialis на протилежному операції боці Г. внесення інфекції в порожнину черепа Д. пошкодження внутрішнього вуха Б
11.Хворий доставлений із жалобами на головну біль, припухлість склепіння черепу, яка виникла після падіння. При огляді - м`яка, флюктуюча припухлість, обмежена спереду краєм очниці, ззаду –верхньою вийною лінією, з боків – верхньою скроневою лінією. В якому шарі склепіння черепу ймовірно знаходиться крововилив? А. підапоневротична клітковина Б. сухожилковий апоневроз В. епідуральний простір Г. підшкірна клітковина Д. підокісна клітковина А
Форми і тематика НДРС     1) Підготувати реферативне повідомлення на тему: “Сучасні способи зупинки кровотечі в різних ділянках склепіння черепа”.
Виготувати таблиці або слайди 1.Намалювати і позначити таблицю кровопостачання, венозного відтоку та іннервації скроневої ділянки 2.Намалювати і позначити таблицю кровопостачання, венозного відтоку та іннервації лобно-тім’яно-потиличної ділянки – лобної зони. 3.Намалювати і позначити таблицю кровопостачання, венозного відтоку та іннервації потиличної зони лобно-тім’яно-потиличної ділянки. 4.Намалювати і позначити таблицю – трепанацій-ний трикутник Шипо. 5. Намалювати і позначити таблицю пошарової будови лобно-тім’яно-потиличної ділянки склепіння черепа. 6. Намалювати і позначити таблицю пошарової будови скроневої ділянки. 7. Намалювати і позначити таблицю пошарової будови ділянки соскоподібного відростка. 8. Намалювати і позначити таблицю лімфовідтоку склепіння черепа.
           

 

Література

Основна:

Оперативна хірургія i топографічна анатомія: Підручник /К.I. Кульчицький, М.П. Ковальський, А.П. Дiтковський та ін.: За ред. К.I. Кульчицького. - К.: Вища шк., 1994. - 464с.

Оперативна хірургія і топографічна анатомія /М.С.Скрипников, АМ.Білич, В.І.Шепітько та ін.; За ред. М.С.Скрипникова — К.: Вища шк., 2000.— 501 с.

Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції /I.У.Свистонюк, В.П.Пішак, М.Д.Лютик, Ю.Т.Ахтемійчук. - К.: Здоров’я, - 2001. - 368с.

 

Додаткова:

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. /Под ред. В.В.Кованова. - 3-е изд., с исправл. - М: Медицина, 1995. - 400с.

Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.— Курск: Феникс, 1998.— 720 с. .

Угрюмов В.М. Оперативная нейрохирургия.— М.: Медицина, 1989.— 315 с.

Матюшин И.Ф. Операции на своде черепа и головном мозге. - Горький, 1975. - 38 с.

Клиническая анатомия и оперативная хирургия /Татьянченко В.К., Овсянников А.В., Коган М.И. и др. Под ред. В.К.Татьянченко – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 640 с.

Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: В 2 т. / Под общ. ред. акад. РАМН Ю.М.Лопухина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т. 1. – 832 с.

Большаков О.П., Семенов Г.М. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Практикум. – СПб.: Питер, 2001. – 880 с.

Детская оперативная хирургия: Практическое руководство / Под общ. ред. проф. В.Д.Тихомировой. – СПб: ЛИК, 2001. – 432 с.

Томашук И.П., Томашук И.И. Руководство по оперативной технике для начинающих хирургов: Практическое пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 864 с.

Вайда Р.Й. Основи клінічної анатомії та оперативної хірургії: Лекції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 464 с.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «________» __________ Протокол №____

 

Завідувач кафедри проф. Костюк Г.Я.

 

 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри д.мед.н., професор

Костюк Г.Я.

______________________________

«______»_________________2013 рік.

 

Методична вказівка №4 з самопідготовки для студентів лікувального факультету на тему:

 

Топографічна анатомія лицевого відділу голови. Бічна ділянка лиця. Привушно-жувальна ділянка. Глибока ділянка лиця. Операції на приносових пазухах. Розтини при флегмонах лиця і заглоткових абсцесах. Первинна хірургічна обробка ран лиця.

 

Автор - викладач ас. Жорняк П.В.

Затверджено на засіданнікафедри

топографічної анатомії та оперативної хірургії

Протокол № 9 від 28.08.2013

 

 

Вінниця 2013

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!