Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Коммуналдық гигиена пәнінен гигиена және эпидемиология мамандығы бойынша интерндерге арналған тест тапсырмалары 

! Ауыз суға қойылатын талаптар бойынша су құбыры торабында судың ластануы анықталған кезде мына заттарға қосымша сынама алынады:

* алюминий тұздары

* темір тұздары

* +хлоридтер

* бериллий

* полиакриламидтер

! Су көзі ретінде қалқыма (верховодка) суға тән белгілерді көрсетіңіз:

* жабынды қабаттың болуы

* санитарлық үміттілігі жоғары

* су көлемінің көптігі

* +су көлемінің аздығы

* еріген оттегінің мөлшерінің көптігі

! Су арқылы жұғатын аурулар:

* жедел бронхит

* + холера

* асбестоз

* пневмония

* ангина

! Нормативтік құжатқа сәйкес, сумен қамтамасыз ету көзінің стандартқа сәйкестілігі туралы қорытындыны қай ұйым береді:

* мемгидрометкомитеті

* жобалаушы ұйым

* тапсырыс беруші

* ведомствалық ұйым

* +санитарлық-эпидемиологиялық бақылау ұйымы

! Ауыз суды тазарту кезінде өлшенді заттардың тұнуын жеделдету үшін қолданылады :

* араластыру

* қайнату

* +коагуляция

* экстракция

* буландыру

! Ауыз судың органолептикалық зияндылық көрсеткіштеріне жатады:

* +темір

* селен

* сынап

* алюминий

* қорғасын

! Ауыз суға қойылатын талаптар бойынша ауыз судың органолептикалық көрсеткіштерінің біріне жатады:

* тотыққыштығы

* +судың түстілігі

* судың рН-ы

* судағы құрғақ қалдық

* судың тұздылығы

! Ауыз судың вирустық ластану мүмкіндігін анықтауға болады:

* қалдық озон бойынша

* қалдық хлор бойынша

* коли-бактериялармен

* микроорганизмдердің жалпы саны бойынша

* +коли-фагпен

! Тәулігіне бір тұрғынға шаққанда қажетті су мөлшерін анықтаушы фактор:

* климаттық жағдайға

* қаланың тұрғындар санына

* +тұрғын үйлердің жайластыру деңгейіне* адамның физиологиялық қажеттілігіне байланысты

* тұрғындардың санитарлық жағдайына

! Жердің қатты қабаттарының арасындағы пласт аралық жер асты суларына тән ерекшеліктерді атаңыз:

* бактериалдық ластану

* органикалық ластану

* минералдығының төмендігі

* еріген оттенің мөлшерінің көптігі

* +судың минералдығының жоғарылығы

! Пласт аралық жер асты суларының қандай ерекшеліктері бар?

* еріген оттегі мөлшерінің көп болуы

* микробтық ластанудың интенсивтілігі

* минералдығының төмендігі

* +санитарлық үміттілігінің жоғарылығы

* зоо- және фитипланктондардың болуы

! Ауыз су мақсатында су құбырында суды залалсыздандырудың ең көп тараған әдісі:

*ультра күлгін сәулелену

*ультра дыбысты сәулелендіру

*озондау

*+хлорлау

*ауыр металдар тұздарының әсері

! Ауыз суды залалсыздандырудың улылығы жоқ әдісіне жатады:

* хлорлау

* озондау

* +ультра күлгінмен сәулелендіру

* ауыр металмен әсер ету

* йодтау

! Суды залалсыздандырудың реагентті әдісіне жатады:

* қайнату

* гамма сәулелендіру

* ультра күлгін сәулелену

* ультра дыбыспен өңдеу

* +хлорлау

! Судың хлор сіңімділік мөлшеріне әсерін тигізеді:

*иісі

*+судағы органикалық қосылыстар

*дәмі

*ауыр металдар концентрациясы*селеннің концентрациясы

! Преаммонизация суды өңдеудің қай әдісінде жүргізіледі?

*түссіздендіру

*мөлдірлендіру

*фторлауда

*+хлорлауда

*фторсыздандыру

! Санитарлық көзқарас бойынша үміттілігі жоғары су көзінің түрі:

* көлдер

* +пласт аралық қысымды

* су қоймасы

* суаттар

* грунттық су

! Иісі жоқ су дегеніміз:

* +2 балдан аспайтын

* 3 балдан аспайтын

* 4 балдан аспайтын

* 5 балдан аспайтын

* 6 балдан аспайтын

! Суды өңдеу үрдісі кезінде қосылатын зат:

* нитриттер

* нитраттар

* +полиакриламидтер

* сульфаттар

* темір

! Судың кермектілігі судағы қандай тұздардың болуына байланысты:

* кальций және марганец

* фтор

* темір

* алюминий

* +кальций және магний

! Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесін көрсетіңіз:

* грунттық және ашық

* тұйық және жабық

* шеңберлі және ашық

* +ашық және жабық

* грунттық және жабық

! Жер асты грунт суының санитарлық жағынан үміттілігі байланысты:

* қысымды қабат пен жеңілдеу қабатының қашықтығына

* +топырақ қабатының қалыңдығына

* сумен қамтамасыз ету жүйесіне

* метеофакторларға

*судың температурасына

! Ауыз суда фторға бекітілетін норматив неге байланысты белгіленеді:

* қолайсыз метеофакторлардың жиілігіне

* топырақтағы фтордың кездесуіне

* +климаттық ауданға

* демографиялық көрсеткіштерге

* жалпы аурушаңдыққа

! Ауыз суда фторға бекітілетін норматив неге байланысты белгіленеді:

* демографиялық көрсеткіштерге

* топырақтағы фтордың кездесуіне

* қолайсыз метеофакторлардың жиілігіне

* +кариес пен флюорозға байланысты аурушаңдыққа

*жалпы аурушаңдыққа

! Суды өңдеудің негізгі әдісіне жатады:

* +түссіздендіру

* темірсіздендіру

* фторлау

* тұщыландыру

* жұмсарту

! Суды өңдеудің негізгі әдістерінің біріне жатады:

* тұщыландыру

* темірсіздендіру

* фторлау

* +мөлдірлендіру

* фторсыздандыру

! Суды өңдеудің арнайы әдісінің біріне жатады:

* мөлдірлендіру

*+фторсыздандыру

* түссіздендіру

* тұндыру

* залалсыздандыру

! Суды өңдеудің арнайы әдісіне жатады:

* түссіздендіру

* залалсыздандыру

* тұндыру

* мөлдірлендіру

*+темірсіздендіру

! Суды тазарту кезінде коагулянт ретінде қолданылады:

* +темір тұздары

* мыс тұздары

* магний тұздары

* натрий тұздары

* кальций тұздары

! Суды тазарту кезінде коагулянт ретінде қандай тұздар қолданылады:

* марганец тұздары

* мыс тұздары

* магний тұздары

* натрий тұздары

* +алюминий тұздары

! Суды тазарту кезінде белсенді коагулянт ретінде темір тұздары неге шектеп қолданады:

*судың мөлшерінің көптігіне байланысты

* +бастапқы суда темірдің жоғары мөлшеріне байланысты

* суды қышқылдану қажеттілігіне байланысты

* коррозиялық белсенділігінің төмендігіне байланысты

* судың белгілі-бір температурасының қажеттілігіне байланысты

! Флокуляция процесі кезінде анионды флоккулянт ретінде қолданылады:

* глинозем

* ВА-2

* +полиакриламид

* темір купоросы

* әк тас

! Анионды түрдегі флоккулянтқа жатады:

* глинозем

* ВА-2

* +белсенді кермний қышқылы

* темір купоросы

* әк тас

! Флоккулянттарды қолданудың артықшылығы:

* сүзу циклінің уақыты жоғарылайды

* сүзу жылдамдығын төмендетеді

* сүзу циклінің уақыты төмендейді

* +судың тұндырғыштарда болу уақытын төмендетеді

* судың тұндырғыштарда болу уақытын жоғарылатады

! Суды өңдеу кезінде тұндырғыштарды пайдалану не үшін қажет:

* еріген заттарды жою

* +өлшенді заттардың мөлшерін азайту

* залалсыздандыру

* сүзу

* коллоидты заттарды жою

! Хлорлау кезінде залалсыздандыру әсерін көрсетеді:

* оттегі және хлорлылау қышқылы

* гипохлорит ионы және сутегі иондары

* +гипохлорит ионы және хлорлылау қышқылы

* сутегі иондары

* озон

! Грунтты суларға тән сипаттама:

* үміттілік деңгейі жоғары

* +жабынды қабатының болмауы

* жабанды қабатының болуы

* су көлемінің көптігі

* зоо- және фитопланктондардың болуы

! Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау орындарының келісімі бойынша судың қандай органолептикалық қасиеттерін нормативтен жоғарылатуға рұқсат беріледі?

* иісі

* +лайлығы

* қалдық озон

* дәмі

* қалдық хлор

! Ауыз судың минералдығының жоғары болуы қандай жағдайға алып келеді:

* эндемиялық зобқа

* флюорозға

* тіс кариесіне

* +несеп тас ауруларына

* жедел респираторлық ауруларға

! Суды залалсыздандыру кезінде озондау үрдісіне тән ерекшеліктер:

* арзандығы

* судың иісін нашарлатады

* +органолептикалық қасиеттерін жақсартады

* судың дәмін нашарлатады

* қымбаттылығы

! Баяу сүзгілердің артықшылығы:

*суды тазартудың жылдамдығы

*+бактерияларды ұстау пайызының жоғарылығы

*өнімділігінің жоғарылығы

*қондырғыға арналған алаңның үлкендігі

*қондырғыға арналған алаңның кішкентайлығы

! Нормативтік құжатқа сәйкес, СЭС-тің келісімі бойынша судың қандай органолептикалық қасиеттерін нормативтен жоғарылатуға рұқсат беріледі?

*иісі

*байланысқан қалдық хлор

*бос қалдық хлор

* дәмі

*+түстілігі

! Нитраттар мен нитриттердің концентрациясы жоғары суды тұтыну қандай аурудың дамуына алып келеді:

*флюороз

*+метгемоглобинемия

* хондродистрофия

* гиперкератоз (тұяқты ауру)

* итай-итай

! Кадмийдің концентрациясы жоғары суды тұтыну қандай аурудың дамуына алып келеді:

*флюороз

*метгемоглобинемия

*хондродистрофия

*гиперкератоз (тұяқты ауру)

*+итай-итай

! Фтордың концентрациясы жоғары суды тұтыну қандай аурудың дамуына алып келеді:

*+флюороз

*метгемоглобинемия

*хондродистрофия

*гиперкератоз (тұяқты ауру)

*итай-итай

! Суды залалсыздандырудың химиялық тәсіліне жатады:

* ультракүлгін сәулелену

*+хлорлау

*гамма сәулелерімен әсер ету

*ультрадыбыспен әсер ету

*қайнату

! Суды залалсыздандырудың физикалық тәсіліне жатады:

*озондау

*хлорлау

*+гамма сәулелерімен әсер ету

*ауыр металдармен әсер ету

*йодтау

! Суды нормалау кезінде өз еркімен келгендерге зерттеу жүргізеді:

* +органолептикалық қасиеттерін анықтау үшін

* улылық қасиеттерін анықтау үшін

* эпидемиологиялық көрсеткіштерді анықтау үшін

* біріккен көрсеткіштерді анықтау үшін

* құрғақ қалдықты анықтау үшін

! Өндірістік орындардан шығатын шартты таза су дегенiмiз, бұл-

* технологиялық үрдiстерде пайдаланылған су

* +технологиялық аппараттарды суыту кезiнде түзiлген су

* ШРЕК-тен жоғары емес химиялық заттармен ластанған су

* көмекшi және қызмет көрсетушi цехтардан шығатын су

* химиялық заттармен ластанған сулар

! Су нысандарын санитарлық қорғау бойынша санитарлық-техникалық шараларға жатады:

* +ағындарды механикалық тазарту

* қайтарымды сумен қамтамасыз ету

* су нысандары айналасында санитарлық қорғаныс аймағын ұйымдастыру

* улылығы көп заттарды улылығы аз заттармен алмастыру

* зиянды заттарды нормалау

! Тұрмыстық іркінді суларға тән белгі:

* құрамының тұрақсыздығы

* +бактериялық ластанудың жоғарылығы

* бактериялық ластанудың төмендігі

* улылығының жоғарылығы

* өзін-өзі тазарту үрдісінің нашар жүруі

! Іркінді суларды механикалық тазарту қондырғысына жатады:

* биосүзгі

* аэротенк

* аэросүзгі

* +құм ұстағыш

* метантенк

! Іркінді суларды биологиялық тазарту қондырғысына жатады:

* +биосүзгі

* торлар

* септик

* құм ұстағыш

* метантенк

! Заттардың лимиттік зияндылық көрсеткіші дегеніміз не?

* +заттардың ең төменгі табалдырық концентрациясын сипаттайтын көрсеткіш

* заттардың жоғарғы табалдырық концентрациясын сипаттайтын көрсеткіш

* заттардың зиянды әсерін сипаттайтын көрсеткіш

* ШРЕК-тен жоғары концентрация

* зиянсыз әсер көрсеткіші

! Суда химиялық заттарға ШРЕК бекітіледі :

* LD 50 бойынша

* іркінді сулардың толық араласу коэффициенті бойынша

* ағындардың араласу жиілігі бойынша

* +зияндылықтың лимиттік көрсеткіші бойынша

* су көзінің дебиті бойынша

! Суда аммоний азотының мөлшерінің көп болуы нені көрсетеді:

* +жаңадан органикалық ластанған

* бұрыннан органикалық ластанған

* нитрификация үрдісі аяқталған

* гельминттердің болуы

* органикалық ластанудың болмауы

! Іркінді суларды механикалық тазарту үшін қолданылады:

* егіншіліктік суару алаңдары

* +торлар

* аэросүзгі

* аэротенк

* сүзу алаңдары

! Іркінді суларда өлшенді заттарды ұстау үшін қолданылады :

* метантенктер

* аэротенктер

* +тұндырғыштар

* хлоратор

* аэросүзгі

! Ластану деңгейіне байланысты су нысандарын гигиеналық жіктеу кезінде қанша көрсеткіш ескеріледі ?

*2

* 3

* +4

* 5

* 6

! Іркінді суларды тазартудың биологиялық сулы ортада табиғи түрде жүретін қондырғы:

*+биологиялық тоған

* метантенк

* құм ұстағыштар

* септик

* тік тұндырғыш

! Аэротенкттің жұмысы ненің көмегімен жүреді:

* сүзгі материалының

* +белсенді илдің

* биологиялық қабықшаның

* хлор құрамды реагенттің

* озонның

! Іркінді суларды зарарсыздандыру кезінде гигиеналық жағынан едәуір тиімдісі:

* +топырақ ішілік суару

* жаңбырлату

* беткейлік суару

* арықтармен суару

* атыздармен суару

{Дұрыс жауап } = А

! Шекті рұқсат етілген концентрация бекітіледі:

* заттардың қауіптілік класына

* +лимиттік зияндылық көрсеткішіне байланысты

* улылығына байланысты

* физикалық қасиетіне байланысты

* химиялық қасиетіне байланысты

! Жергілікті тазарту қондырғыларына жатады:

* тұндырғыштар

* құм ұстағыштар

* +сүзуші құдықтар

* метантенктер

* биосүзгілер

! Су нысандарын санитарлық қорғаудың ең басты негізгісіне жатады :

* санитарлық-техникалық

* жоспарлаушы

* +технологиялық

* көмекші

* ұйымдастырылған

! Іркінді суларды табиғи биологиялық тазарту қондырғыларына жатады:

* биосүзгілер

* аэросүзгілер

* септиктер

* +сүзу алаңдары

* тұндырғыштар

! Іркінді суларды жасанды биологиялық тазарту қондырғыларына жатады:

* метантенктер

* +аэротенктер

* септиктер

* сүзу алаңдары

* тұндырғыштар

! Канализацияның орталықтандырылмаған жүйесі кезінде қандай қондырғылар қолданылады:

* аэротенктер

* +құмды-гравийлі сүзгілер

* биосүзгілер

* аэросүзгілер

* метантенктер

! Өндірісте ластанбаған іркінді сулар қандай мақсатта пайдаланылады?

* ауыз су ретінде

* тағам өндірісінде

* мал шаруашылығында

* +қайтарымды сумен қамтамасыз ету жүйесінде

* минералды су үшін шикізат ретінде

! Санитарлық талаптарға сәйкес, су нысандарына іркінді суларды құюға рұқсат етілмейді:

* аздаған органикалық заттары бар іркінді суларды

* +гигиеналық норматив бекітілмеген заттары бар іркінді суларды

* аздаған минералдық заттары бар іркінді суларды

* ШРЕК бекітілген заттары бар іркінді суларды

* құрғақ қалдықты

! Қазіргі заманғы технологиялық және арнайы шаралармен ШРЕҚ (шекті рұқсат етілген құю) нәтижесіне жету мүмкін болмаған кезде жүргізіледі:

* өндірістің көлемін ұлғайту

* +өндірістің көлемін азайту

* іркінді суларды механикалық тазартусыз құю

* іркінді суларды биологиялық тазартусыз құю

* іркінді суларды залалсыздандырмай құю

! Таза суаттарды сипаттайтын организмдер:

* +олигосапробтар

* полисапробтар

* мезосапробтар

* аэробтар

* анаэробтар

! Су нысандарын санитарлық қорғау бойынша технологиялық шаралар:

* ағындарды механикалық тазарту

* +қайтарымды сумен қамтамасыз ету

* су нысандарының айналасына санитарлық қорғаныс зонасын ұйымдастыру

* іркінді суларды құюды реттеу

* зиянды заттарды нормалау

! Су нысандарын санитарлық қорғау бойынша жоспарлаушы шаралар -

* ағындарды механикалық тазарту

* қайтарымды сумен қамтамасыз ету

* +су нысандарының айналасына санитарлық қорғаныс зонасын ұйымдастыру

* бағалы заттарды утилизациялау

* биологиялық тазартылған іркінді суларды терең тазарту

! Өлшенді заттарды ұстау және тұнған қалдықты тазарту үшін қолданылатын қондырғы:

* көлденең тұндырғыш

* +септик

* радиалды тұндырғыш

* тік тұндырғыш

* биосүзгі

! Канализацияның толық емес бөлектенген жүйесі:

* барлық тұрмыстық және жауын-шашындық су жер астындығы бір тораппен ағады, ал қатты нөсер кезінде нөсер сулары суаттарға тазартылмай құйылады

* екі торап бас коллектормен бірігеді, қатты нөсер кезінде суаттарға тазартылмай құйылады

* екі жеке торап – тұрмыстық және жауын-шашындық

* +тұрмыстық іркінді сулар жер асты торабымен, атмосфералық жауын-шашындар ашық астаушалармен ағады

* тұрмыстық іркінді сулар ашық астаушалармен, атмосфералық жауын-шашындар жер асты тораптарымен ағады

! Жартылай бөлектенген канализация жүйесі дегеніміз:

* барлық тұрмыстық және жауын-шашындық су жер астындығы бір тораппен ағады, ал қатты нөсер кезінде нөсер сулары суаттарға тазартылмай құйылады

* +екі торап бас коллектормен бірігеді, қатты нөсер кезінде суаттарға тазартылмай құйылады

* екі жеке торап – тұрмыстық және жауын-шашындық

* тұрмыстық іркінді сулар жер асты торабымен, атмосфералық жауын-шашындар ашық астаушалармен ағады

* тұрмыстық іркінді сулар ашық астаушалармен, атмосфералық жауын-шашындар жер асты тораптарымен ағады

! Жалпы ағызатын канализация жүйесі:

* +барлық тұрмыстық және жауын-шашындық су жер астындығы бір тораппен ағады, ал қатты нөсер кезінде нөсер сулары суаттарға тазартылмай құйылады

* екі торап бас коллектормен бірігеді, қатты нөсер кезінде суаттарға тазартылмай құйылады

* екі жеке торап – тұрмыстық және жауын-шашындық

* тұрмыстық іркінді сулар жер асты торабымен, атмосфералық жауын-шашындар ашық астаушалармен ағады

* тұрмыстық іркінді сулар ашық астаушалармен, атмосфералық жауын-шашындар жер асты тораптарымен ағады

! Санитарлық талаптарға сәйкес, 1 класқа жататын кәсіпорындар үшін санитарлық қорғаныс зонасының мөлшері болу керек:

* +1000 м

* 500 м

* 300 м

* 100 м

* 50 м

! Атмосфераға шығатын өндіріс орнының ұйымдастырылмаған шығырыстарына жатады:

* соңғы газдар

* вентиляциялық жүйелер газдары

* аспирациялық жүйелер газдары

* абгаздар

* +тығыздалмағын қондырғылардан шығатын газдар

! Атмосфераға шығатын өндіріс орнының ұйымдастырылған шығырыстарына жатады:

* +абгаздар

* шаңданатын материалдар қоймалары

* тығыздалмағын қондырғылардан шығатын газдар

* тиеу жұмыстары кезінде шығатын шаңдар

* қойма ішін тазару кезіндегі түзілетін шаңдар

! Атмосфераны қорғаудың технологиялық шараларына жатады:

* скрубберлерді орнату

* циклондарды орнату

* электросүзгілерді орнату

* +шаңданатын үрдістерді шаңданбайтын үрдістермен ауыстыру

* СҚЗ-нан тұрғын үйлерді шығару

! Атмосфераның ластану потенциалын жоғарылататын метеожағдайлар:

* жоғары температура

* төменгі температура

* +тұман

* төменгі ылғалдылық

* желдің жоғары жылдамдығы

! Селитебті территорияда қандай өндіріс орындарын орналастыруға болады?

* орналастыруға болмайды

* санитарлық қорғаныс аймағы 50 м болатын

* санитарлық қорғаныс аймағы 100 м болатын

* санитарлық қорғаныс аймағы 150 м болатын

* +санитарлық қорғаныс аймағын қажет етпейтін

! Санитарлық қорғаныс аймағының шеткі шекарасында химиялық заттардың концентрациясы артық болмауы қажет:

* 1.5 ШРЕК-тен

* 2 ШРЕК-тен

*+ШРЕК-тен

* 0,8 ШРЕК-тен

* 10 ШРЕК-тен

! Қандай химиялық зат жер бетінде жылулық (парниктік) әсер көрсетеді?

* азот тотығының жиналуы

* азоттың қос тотығының жиналуы

* күкірттің қос тотығының жиналуы

* шаңның жиналуы

* +көмірқышқыл газының жиналуы

! Атмосфералық ауада озон қабатының бұзылуы кезінде белсенді роль атқарады:

* күкірт сутегі

* фенол

* +фреон

* күкіртті көміртегі

* метионин

! Атмосфералық ауада озон қабатының бұзылуына әсерін тигізеді:

* азоттың қос тотығы

* +хлорфторкөмірсутегі

* гексахлорциклогексан

* дихлордтфторметан

* фенол

! Циклон - бұл:

* атмосфералық қысымның жоғарғы аймағы

* +атмосфералық қысымның төменгі аймағы

* атмосфералық қысымның қалыпты аймағы

* парциалдық қысым аймағы

* салыстырмалы қысым аймағы

! Атмосфераның ластану потенциалының неше деңгейі бар?

* 1

* 2

* 3

* 4

* +5

! Ластану раушанының шыңы нені көрсетеді :

* жел раушанын

* +ластаушы көзді

* ауа-райын

* климаттық ауданды

* басым желдің бағытын

! Санитарлық талаптарға сәйкес, 5 класқа жататын кәсіпорындар үшін санитарлық қорғаныс аймағының мөлшері болу керек:

* 1000 м

* 500 м

* 300 м

* 100 м

* +50 м

! Қолайсыз метеожағдайлардың бірігуі аталады:

* атмосфераның ластану индексі

* +атмофераның ластану потенциалы

* температуралық стратификация

* температуралық градиент

* ШРЕК

! Атмосфералық ауада химиялық заттарды нормалау кезінде неше зияндылық көрсеткіштері ескертіледі?

* 1

*+2

* 3

* 4

* 5

! Атмосфералық ауаның ластануына бақылау жүргізу кезінде қанша бақылау бағдарламалары қолданылады?

* 1

* 2

* 3

* +4

* 5

! Атмосфералық ауада зиянды заттардың концентрациясы тұрғындардың жалпы демалатын орындарында мына көрсеткіштен аспауы қажет:

* ШРЕК-тен

* 2 ШРЕК-тен

* 1.5 ШРЕК-тен

* +0.8 ШРЕК-тен

* ӘЕБРЕД (ОБУВ)

! Егер шығырыс көзінде шекті рұқсат етілген шығырысқа (ШРЕШ-ПДВ) жеткізу мүмкін болмаған жағдайда бекітіледі:

* ШРЕК

* ӘЕБҚД (ОБУВ)

* +УКТ (ВСВ)

* ШРЕД (ПДУ)

* БРЕД (ОДУ)

! Тұрғын зонада зиянды заттардың концентрациясы ШРЕК-тен жоғарыламас үшін атмосфераның әрбір ластаушысына және әрбір ластаушы көзге бекітілетін көрсеткішті атаңыз:

* ӘЕБҚД (ОБУВ)

* БРЕК (ОДК)

* БРЕД (ОДУ)

* +ШРЕШ (ПДВ)

* ШРЕД (ПДУ)

! Атмосфералық ауада химиялық заттарды нормалау үшін қолданылатын критерийлер ШРЕК және ...

* +ӘЕБҚД (ОБУВ)

* БРЕК (ОДК)

* БРЕД (ОДУ)

* ШРЕТ (ПДВ)

* ШРЕД (ПДУ)

! Санитарлық қорғаныс аймағының қашықтығы байланысты:

* ауаның ластану деңгейіне

* ластаушы заттардың қауіптілік класына

* +өнеркәсіптің класына

* ШРЕК-тен артық өсімі

* тұрғын мекеннің жайластыру деңгейіне байланысты

! Санитарлық қорғаныс аймағының территориясына қандай мекемелерді орналастыруға болады:

* бала бақшалар

* мектептер

* ЕПМ

*+қоймалар

* емханалар

! Атмосфералық ауаны қорғау бойынша технологиялық шараларға жатады:

* санитарлық қорғаныс зонасын ұйымдастыру

* +қалдықсыз өндіріс

* елді мекенді функционалдық зоналау

* тастамаларды тазарту

* зиянды заттарды нормалау

! Атмосфералық ауаны қорғау бойынша жоспарлаушы шараларға жатады:

* үздікті үрдісті үздіксіз үрдістерге ауыстыру

* қалдықсыз өндіріс

* +елді мекенді функционалдық зоналау

* тастамаларды тазарту

* газдарды жуу

! Атмосфералық ауаны қорғау бойынша санитарлық-техникалық шараларға жатады:

* санитарлық қорғаныс зонасын ұйымдастыру

* қалдықсыз өндіріс

* елді мекенді функционалдық зоналау

* +тастамаларды тазарту

* зиянды заттарды нормалау

! Ылғалды шаңұстағыштарға жатады:

* жеңді сүзгілер

* циклон

* шаң ұстағыш камералар

* электросүзгілер

* +скрубберлер

! Құрғақ механикалық шаң ұстағыштарға жатады:

* жеңді сүзгі

* +циклон

* Вентури мұржасы

* электросүзгі

* скруббер

! Атмосфералық ауада химиялық заттарды нормалау кезінде зияндылық көрсеткіштері рефлекторлық және ...

* жалпы санитарлық

* органолептикалық

* токсикологиялық

* +резорбтивті

* сулы-миграциялы

! Жеңді сүзгілерді қолдануда қандай шектеулер қолданылады?

* ірі дисперсті бөлшектер

* +шығырыстың жоғары ылғалдылығы

* қуаттылығы үлкен

* қоршаған ортаның жоғары температурасы

* қоршаған ортаның төменгі температурасы

! Жеңді сүзгілерді қолдануда қандай шектеулер қолданылады?

* ірі дисперсті бөлшектер

* +шығырыстың агрессивті реакциясы (қышқылды және сілтілі)

* қуаттылығы үлкен

* қоршаған ортаның жоғары температурасы

* қоршаған ортаның төменгі температурасы

! Атмосфераның едәуір ластануына қандай факторлар әсер етеді?

* желдің жоғары жылдамдығы

* +температуралық инверсия

* ауаның төменгі ылғалдығы

* күн радиациясы

* жауын-шашындар

! Атмосфераның ластануына қандай факторлар әсер етеді?

* желдің жоғары жылдамдығы

* +тұман

* ауаның төменгі ылғалдығы

* күн радиациясы

* жауын-шашындар

! Ұйымдастырылған шығырыстарға жатады:

* цехтан тыс қондырғылардан шығатын шығырыстар

* +вентиляциялық жүйеден шығатын шығырыстар

* шлам сақтағыштардан шығатын шығырыстар

* күл сақтағыштардан шығатын шығырыстар

* тиеу жұмыстары кезіндегі шаңдану

! Абгаздар түзіледі:

* технологиялық үрдістің соңында

*+жабық аппараттардан шығатын булар

* цехтан тыс қондырғылардан шығатын

* ұйымдастырылмаған тастамалардан шығатын

* аспирация кезінде

! Температуралық стартификация дегеніміз:

* +атмосферада ауа температурасының тік түрде (вертикалды) таралуы

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы 1

градус С-ға төмендейдi

* биiктеген сайын ауа температурасы жоғарылайды

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы 5

градус С-ға төмендейдi

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы 0,001

градус С-ға төмендейдi

! Бұрмаланған температуралық градиент:

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы

1 градус С-ға төмендейдi

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы 3 градусқа төмендейді

*+биiктеген сайын ауа температурасы жоғарылайды

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы 5

градус С-ға төмендейдi

* әрбiр 100 м биiктiкке жоғарылаған сайын ауа температурасы 0,001

градус С-ға төмендейдi

! Түтіндеуші түтін факелі дегеніміз:

* ағындардың үзiлген, iлмек тәрiздi ағуы

* +факелдің бiр бағытты иiлген жоғары қарай ағуы

* көлденең сызық бойынша, желпуiш тәрiздi бiркелкi ағуы

* ағындардың бiркелкi таралып ағуы

* бiр бағытта иiлiп жоғары ағуы

! Толқын тәрізді түтін факелі дегеніміз …

* +ағындардың үзiлген, iлмек тәрiздi ағуы

* факелдің бiр бағытты иiлген жоғары қарай ағуы

* көлденең сызық бойынша, желпуiш тәрiздi бiркелкi ағуы

* ағындардың бiркелкi таралып ағуы

* бiр бағытта иiлiп жоғары ағуы

! Көтеріңкі түтін факелі дегеніміз:

* ағындардың үзiлген, iлмек тәрiздi ағуы

* факелдің бiр бағытты иiлген жоғары қарай ағуы

* көлденең сызық бойынша, желпуiш тәрiздi бiркелкi ағуы

* ағындардың бiркелкi таралып ағуы

* +бiр бағытта иiлiп жоғары ағуы

! Жіп тәрізді түтін факелі дегеніміз:

* ағындардың үзiлген, iлмек тәрiздi ағуы
* факелдің бiр бағытты иiлген жоғары қарай ағуы

*+ көлденең сызық бойынша, желпуiш тәрiздi бiркелкi ағуы

* ағындардың бiркелкi таралып ағуы

* бiр бағытта иiлiп жоғары ағуы

! Конус тәрізді түтін факелі дегеніміз:

* ағындардың үзiлген, iлмек тәрiздi ағуы

* факелдің бiр бағытты иiлген жоғары қарай ағуы

* көлденең сызық бойынша, желпуiш тәрiздi бiркелкi ағуы

* +ағындардың бiркелкi таралып ағуы

! Кашин-Бек ауруы қай жүйені зақымдайды:

* +сүйек жүйесін

* жүйке жүйесін

* жүрек-қан тамыр жүйесін

* асқазан-ішек жолдарын

* зәр шығару жүйесін

! Топырақтың ылғал өткізгіштігі байланысты:

* жауын-шашын мөлшеріне

* климаттық ауданға

* инсоляция деңгейіне

* +саңылаулардың жалпы санына

* топырақтың санитарлық жағдайына

! Таза топырақ дегеніміз:

* +оттегінің көп болуы

* көміртегі тотығының көп болуы

* көмірқышқыл газының көп болуы

* аммиактың көп болуы

* нитриттардың көп болуы

! Қалдықтардың утилизациясы дегеніміз :

* жерге көму

* +екіншіліктік өнім алу

* жағу

* пиролиз

* гидролиз

! Қатты қалдықтардың жиналу нормасы қандай нормативтік құжатпен бекітіледі:

*+ҚНмЕ Қала салу. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу

* ҚНмЕ Құрылыс жылу техникасы

* ҚНмЕ Тұрғын ғимараттар мен имараттар

* ҚНмЕ Тұрғын ғимараттар

* ҚНмЕ Сумен қамтамасыз ету. Сыртқы тораптар және имараттар.

! Топырақтың бұрыннан ластануы және өзін-өзі тазарту үрдісінің жалғасып жатқандығын білуге болады, нитраттар және ...

* формальдегид

* оттегі

* +нитриттар

* күкірт

* селен

! Адам организміне топырақтың ластануы негізінен қалай әсер етеді:

* тікелей

* жедел

* +жанама

* рефлекторлық

* резорбтивтік

! Топырақтың өзін-өзі тазартуы туралы білуге болады:

* күкірттің болуынан

* кальцийдің болуынан

* +органикалық азоттың болуынан

* қорғасынның болуынан

* формальдегидтің болуынан

! Топырақтың өзін-өзі тазарту деңгейінің жүріп жатқандығы туралы білуге болады:

* күкірттің болуынан

* кальцийдің болуынан

* +аммиак және нитраттардың болуынан

* қорғасынның болуынан

* формальдегидтің болуынан

! Топырақтың санитарлы-микробиологиялық бағалау көрсеткішіне жатады:

* Хлебниковтың санитарлық саны

* аммиактың, нитраттың және нитриттің болуы

* оттегі мен көміртегі қос тотығының болуы

* метанның болуы

* +ЖМС (жалпы микроб саны)

{Дұрыс жауап } = Е

! Топырақтың санитарлы-энтомологиялық бағалау көрсеткішіне жатады:

* Хлебниковтың санитарлық саны

* аммиактың, нитраттың және нитриттің болуы

* оттегі мен көміртегі қос тотығының болуы

* +шыбын личинкаларының болуы

* ЖМС (жалпы микроб саны)

! Топырақтың санитарлы-гельминтологиялық бағалау көрсеткішіне жатады:

* Хлебниковтың санитарлық саны

* +гельминт жұмыртқаларының саны

* оттегі мен көміртегі қос тотығының болуы

* шыбын личинкаларының болуы

* ЖМС (жалпы микроб саны)

! Топырақтың ластану деңгейінің критерийіне ШРЕК және ...

* БРЕД (ОДУ)

* ӘЕБРЕД (ОБУВ)

* ШРЕТ (ПДВ)

* +БРЕК (ОДК)

* УКТ (ВСВ)

! Қалдық жинағыштардың қажеттi санын есептеу үшiн анықтайды:

* +қалдықтардың жиналу нормасы

* жұмыс істемейтін тұрғындардың саны

* қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының алаңдарының ауданы

* егіншіліктік суару алаңдарының ауданы

* қатты тұрмыстық қалдықтаркомпомтирлеу алаңдарының ауданы

! Қалдық жинағыштардың қажеттi санын анықтау үшiн қандай

көрсеткiштер пайдаланылады:

* тұрғын территорияның ауданы

* +халық саны

* қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының алаңдарының ауданы

* егіншіліктік суару алаңдарының ауданы

* қатты тұрмыстық қалдықтарды компомтирлеу алаңдарының ауданы

! Егіншіліктік суару алаңдарында өсіруге рұқсат етіледі:

* жидектерді

* жемістерді

* бақша өнімдерін

* жүзімдіктерді

* +мал азықтық дақылдарды

! Қатты тұрмыстық қалдықтарды механикалық зарарсыздандыру әдісіне жатады:

* +қалдықтарды құрылыс блоктарына престеу

* қалдық тастайтын жерлер

* полигондар

* өртеу

* гидролиз

! Қатты тұрмыстық қалдықтарды биотермиялық зарарсыздандыру әдісіне жатады:

* қалдықтарды құрылыс блоктарына престеу

* пиролиз

* +полигондар

* өртеу

* гидролиз

! Қатты тұрмыстық қалдықтарды термиялық зарарсыздандыру әдісіне жатады:

* қалдықтарды құрылыс блоктарына престеу

* қалдық тастайтын жерлер

* полигондар

* +өртеу

* гидролиз

! Қатты тұрмыстық қалдықтарды зарарсыздандыру әдісіне жататын ликвидацияның технологиялық мәні:

* органикалық тыңайтқыш ретінде өңдеу

* қағаз және басқа да қалдықтарды жинау

* +қоқыс тастайтын жерлерде көму

* метал қалдықтарын жинау

* шыны ыдыстарын қайта пайдалану

! Қатты тұрмыстық қалдықтарды зарарсыздандыру әдісіне жататын утилизацияның технологиялық мәні:

* жылу пайдаланбай жағу

* полигондарда көму

* +өндіріс үшін екіншілік шикізат алу

* қоқыс тастайтын жерлерде көму

* жырту алаңдарында көму

{Дұрыс жауап } = С

! Қатты тұрмыстық қалдықтарды химиялық зарарсыздандыру әдісіне жатады:

* қалдықтарды құрылыс блоктарына престеу

* қалдық тастайтын жерлер

* полигондар

* өртеу

* +гидролиз

! Тоналды шу дегеніміз:

* +спектрінде естілетін дискретті тоны бар шу

* уақыт аралығында 5 дБ-дан көпке өзгеретiн шу деңгейi

* енi бiр октавадан жоғары үздiксiз спектрлi шу

* әрқайсысының ұзақтығы 1секунттан кем болатын бір немесе бірнеше сигналдарынан тұратын шу

* әрқайсысының ұзақтығы 1секунттан артық болатын бір немесе бірнеше сигналдарынан тұратын шу

! Тұрғын пәтердің қандай бөлмесінде табиғи алып шығатын желдету жүйесі орналастырылады?

* ұйықтайтын бөлме

* +ас бөлмесі

* кіре беріс

* қонақ бөлмесі

* балалар бөлмесі

! Жергілікті жылыту жүйесінің кемшіліктері:

* +температураның тәуліктік өзгеруі

* температураның тұрақтылығы

* жылудың жетіспеушілігі

* ауа температурасын реттеу мүмкін емес

* эксплуатацияға жеңілдігі

! Орталықтандырылған жылыту жүйесі дегеніміз:

* +генератор, жылу тасымалдаушы, жылытушы аспаптың болуы

* генератор, жылытушы аспаптың болуы

* жылу тасымалдаушы, жылытушы аспаптың болуы

* генератор, жылу тасымалдаушының болуы

* генератордың болуы

! Емдеу профилактикалық мекемелерінің қай түрін қала сыртында орналастыру қажет:

* емхана

* босанатын үйлер

* әйелдер консультациясы

* дәріхана

* +онкологиялық диспансер

! Емдеу профилактикалық мекемелерінің қай түрін қала ішінде, қызмет көрсететін аймаққа максималды жақын орналастыру қажет:

* психиатриялық диспансер

* +емхана

* туберкүлез диспансері

* онкологиялық диспансер

* тері-венерологиялық диспансері

! Емдеу профилактикалық мекемелерінің қандай бөлімшесінде қабылдау бөлімі жеке болуы қажет:

* хирургиялық

* +балалар

* терапиялық

* соматикалық

* жұқпалы емес аурулар

! Емдеу профилактикалық мекемелерінің қандай бөлімшесінде қабылдау бөлімі жеке болуы қажет:

* хирургиялық

* +жұқпалы аурулар

* терапиялық

* соматикалық

* жұқпалы емес аурулар

! Қандай палаталарда тек жалпы жарықтандыру қарастырылады:

* хирургиялық

* терапиялық

* гинекологиялық

* +балалар

* офтальмологиялық

! Қандай палаталарда тек жалпы жарықтандыру қарастырылады:

* хирургиялық

* терапиялық

* гинекологиялық

* офтальмологиялық

* +психиатриялық

! Емдеу профилактикалық мекемелерін кешенді тексеру кем дегенде бір рет жүргізіледі:

* кварталына

* жарты жылда

* +жылына

* 1.5 жылда

* 2 жылда

! Емдеу профилактикалық мекемелерін жоспарлы тексеру кем дегенде бір рет жүргізіледі:

* 1 айда

* 2 айда

* +3 айда

* 6 айда

* 12 айда

! Денсаулық сақтау ұйымдарынң кіші нысандарын санитарлық-эпидемиологиялық бақылау орындары кемдегенде 1 рет тексереді:

* айына

* кварталына

* жарты жылда

* +жылына

* 5 жылда

! Палата ауасы ысып кетпес үшін, мана бағытқа бағыттауға болмайды:

* +батыс

* шығыс

* солтүстік-батыс

* оңтүстік

* оңтүстік-шығыс

! Емдеу корпустары мен бау-бақша зонасынан көрінбеуі қажет:

* +патологиялық анатомиялық корпус

* бау-бақша зонасы

* жұқпалы ауруларға арналған емдеу корпусы

* селитебті территория

* өндірістік территория

! Қыздыру шамдарының кемшілігі:

* +жылулық әсер

* пульсациясы

* дроссельдік діріл

* энергия шығыны аз

* пайдалы әсерінің жоғары коэффициенті

! Синтетикалық құрылыс материалының кемшілігі:

* +статикалық электрлік зарядтың түзілуі

* материалдардың төзімділік қасиетінің төмендеуі

* жылу өткізгіштігі төмен

* салмағы бойынша көлемі аз

* шіріп кетуге бейім

! Жалпы сауықтыратын, психофизиологиялық, бактерицидтік және жылулық әсер көрсетеді:

* радиация

* гамма-сәулелену

* +ультра күлгіндік сәулелену

* ультра дыбыстық сәулелену

* электромагниттік өріс

! Тұрғын үйдің негізгі ұяшығына жатады:

* +пәтер

* веранда

* тұрғын блок

* лоджия

* балкон

! Люминесценттік шамдардың кемшіліктерінің біріне жатады:

* пайдалы әсерінің жоғары коэффициенті

* күндізгі жарыққа жақын

* қызмет көрсету мерзімі ұзақ

* энергияны аз тартады

* +пульсациясы

! Люминесценттік шамдардың кемшіліктері:

* жылулық әсер

* күндізгі жарыққа жақын

* +дросселдік діріл

* энергияны аз тартады

* пайдалы әсерінің жоғары коэффициенті

! Аудандық жоспарлау бойынша жобалық құжаттар құрамына кіреді:

* +сызба және жоба

* қаланың бас жоспары

* дәйекті жоспарлау жобасы

* құрылыс жобасы

* ғимарат кесіндісі

! Ықшам аудандар мен кварталдарды салудың тізбектелген жүйесі дегеніміз:

* ғимараттар тұйық төрт бұрыш жасай отырып төрт жақты көше бойымен орналасады

* +ғимараттар кварталда бір-біріне параллельді орналасады

* ғимараттар топтасып орналасады

* ғимараттар еркін орналасады

* ғимараттар кварталда бір-біріне бұрыштары түйісіп орналасады

! Ықшам аудандар мен кварталдарды салудың периметрлік орналасу жүйесі дегеніміз:

* +ғимараттар тұйық төрт бұрыш жасай отырып төрт жақты көше бойымен орналасады

* ғимараттар кварталда бір-біріне параллельді орналасады

* ғимараттар топтасып орналасады

* ғимараттар еркін орналасады

* ғимараттар кварталда бір-біріне бұрыштары түйісіп орналасады

! Біріншілік пайдаланатын мекемелерге жатады:

* аурухана

* +бала бақша

* шаруашылық дүкені

* театр

* кітапхана

{Дұрыс жауап } = В

! Ағымды санитарлық бақылау кезеңінің сатысы:

* ТЭН (ТЭО) и ТЭЕ (ТЭР)

* жер учаскесін бөлу

* +коммуналдық нысандарға тексеру жүргізу

* құрылыс барысында бақылау

* нысанды эксплуатацияға беру кезінде қабылдау комиссиясына қатысу

! Гигиенист дәрігерінің іс-әрекетіндегі ескертпелі санитарлық бақылаудың бірінші сатысы:

* +ТЭН (ТЭО) и ТЭЕ (ТЭР) сатысын қарастыру

* жобаға сараптама жүргізу

* жер учаскесін таңдау және бөлу

* коммуналдық нысандарға кешенді тексеру жүргізу

* нысанды эксплуатацияға беру кезінде қабылдау комиссиясына қатысу

! Гигиенист дәрігерінің іс-әрекетіндегі ескертпелі санитарлық бақылаудың екінші сатысы:

* ТЭН (ТЭО) и ТЭЕ (ТЭР) сатысын қарастыру

* жобаға сараптама жүргізу

* +жер учаскесін таңдау және бөлу

* коммуналдық нысандарға кешенді тексеру жүргізу

* нысанды эксплуатацияға беру кезінде қабылдау комиссиясына қатысу

! Гигиенист дәрігерінің іс-әрекетіндегі ескертпелі санитарлық бақылаудың үшінші сатысы:

* ТЭН (ТЭО) и ТЭЕ (ТЭР) сатысын қарастыру

* +жобаға сараптама жүргізу

* жер учаскесін бөлу

* коммуналдық нысандарға кешенді тексеру жүргізу

* нысанды эксплуатацияға беру кезінде қабылдау комиссиясына қатысу

! Гигиенист дәрігерінің іс-әрекетіндегі ескертпелі санитарлық бақылаудың төртінші сатысы:

* +құрылыс барысына бақылау жүргізу

* жобаға сараптама жүргізу

* жер учаскесін бөлу

* коммуналдық нысандарға кешенді тексеру жүргізу

* нысанды эксплуатацияға беру кезінде қабылдау комиссиясына қатысу

! Гигиенист дәрігерінің іс-әрекетіндегі ескертпелі санитарлық бақылаудың бесінші сатысы:

* құрылыс барысына бақылау жүргізу

* жобаға сараптама жүргізу

* жер учаскесін бөлу

* коммуналдық нысандарға кешенді тексеру жүргізу

*+нысанды эксплуатацияға беру кезінде қабылдау комиссиясына қатысу

! Жоба алдындағы құжаттың құрамы:

* +ТЭН (ТЭО)

* жер участкасын таңдау актісі

* жоба

* жұмысшы құжаттары

* жобалауға тапсырма

! Қала территориясының көгалдандырылуының меншікті салмағы қанша пайыздан кем болмауы керек:

* 10 %

* 20 %

* +40 %

* 60 %

* 100 %

! Қандай бөлмелер цокольды қабат,- деп аталады?

* жердiң жоспарланған белгiлеуiнен төмен емес, еден белгiленуi

* +жердiң жоспарланған белгiленуiнен, бөлмелердiң биiктiгiнiң жар-

тысынан аспайтын еденнен төмен белгiленуi

* жердiң жоспарланған белгiленуiнен, бөлмелердiң биiктiгiнiң

жартысынан көп еденнен төмен белгiленуi

* шатыр кеңiстiгiнiң iшiнде орналастырылған қабат

* коммуникацияларды және инженерлiк қондырғыларды орналастыру

! Қандай бөлмелер подвалды қабат,- деп аталады?

* жердiң жоспарланған белгiлеуiнен төмен емес, еден белгiленуi

* жердiң жоспарланған белгiленуiнен, бөлмелердiң биiктiгiнiң жар-

тысынан аспайтын еденнен төмен белгiленуi

* +жердiң жоспарланған белгiленуiнен, бөлмелердiң биiктiгiнiң

жартысынан көп еденнен төмен белгiленуi

* шатыр кеңiстiгiнiң iшiнде орналастырылған қабат

* коммуникацияларды және инженерлiк қондырғыларды орналастыру

! Құрылыс нормалары мен ережелері бойынша тұрғын фонд тығыздығы неге байланысты бекітіледі:

* ауа-райы жағдайына

* қала категориясына

* жыл мезгіліне

* +құрылыс қабаттылығына

* поселке категориясына

! Тұрғын-азаматтық құрылыс нысандары үшін жер алаңдарын таңдауға жауапты:

* санитарлық дәрігер

* СЭС-тің бас дәрігері

* жобалаушы

* подрядчик

* +жобаға тарсырыс беруші

! Жалпы құрылыс салу кезінде барлық нормалар мен ережелерге сәйкес келетін, көп рет пайдалануға арналған жобалар:

* +типтік

* жеке

* қайта пайдаланатын

* жұмысшы жоба

* жұмысшы құжат

! Ауыз суды зерттеу кезінде анықталды: 100 мл суда коли фагтар жоқ, жалы микроб саны -80,лямбля цистасы жоқ, термотолерантты колифармды микроб –жоқ, иісі мен дәмі -2балл, құрғақ қалдық -2000 мг/л,фтор-2,9 мг/л,темір-0.2 мг/л, жалпы кермектілігі -7 мг/л,cульфат-500 мг/л, суды дайындау схемасы коагуляция, фильтрация, залалсыздандыру әдістерінің дұрыстығын бағалау:

* дұрыс схема таңдалған

* +схема толық емес, фторсыздандыруды қосу керек

* сызба толық емес,темірсіздендіруді қосу керек

* залалсыздандарудың кейбір әдістерін қосу керек

* суды тазалаудың кейбір әдістерін қосу керек

! Елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз етуде өзен суы пайдаланылады, ауыл өзен жағасында орналасқан. Ауылдың жоғарғы жағында 5 км қашықтықта мал шаруашылық кешені орналасқан. Судан алынған сынама мыгна көрсеткіштерді көрсетті. Дәмі -2 балл, түстілігі -40C, иісі -3 балл, аммиак-0,06мг/л, нитриттер-0,034 мг/л, нитраттар-48 мг/л, қышқылдық-5,2 мг/л, кермектілігі-6 мг/л, хлорид-186 мг/л, сулфаты-618 мг/л, фтор жалпы микроб саны- 3200,коли индекс-280:

* ауыз су көрсеткіші санитарлық талаптарға сай

* органолептикалық көрсеткіші бойынша сәйкес емес

* химиялық көрсеткіш бойынша сай емес

* бактериоигиялық көрсеткіштер бойынша сай емес

*+барлық көрсеткіштер бойынша сай емес

! Елді мекенде өзен жағасында скважина орналасқан, су көрсеткіштер мынадай болды: Дәмі-2 балл, түстілігі-18 C, иісі-2 балл, аммиак-жоқ, нитрит-40 мг/л, нитрат-жоқ, кермектілігі-18 мг/л, хлорид - 420 мг/л, сульфаттар-600 мг/л, фтор-5 мг/л, жалпы микроб саны-50, құрғақ қалдық - 20000 мг/л.

* ауыз су көрсеткіші санитарлық талаптарға сай

* органолептикалық көрсеткіші бойынша сәйкес емес

* +химиялық көрсеткіш бойынша сай емес

* бактериоигиялық көрсеткіштер бойынша сай емес

* барлық көрсеткіштер бойынша сай емес

! Санатория және жақын орналасқан елді мекен орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген.Өзеннен су алынған. Өзен суының сапасы МСӘҚБ келесідей:иісі және дәмі -4балл, түстілігі-35C, құрғақ қалдық-1900 мг/л, кермектілігі-2мг/экв/л, қышқылдығы -5.8 мг/л, аммиак- мг/л, коли-индекс-10000. Сусапасын жақсарту әдістерін көрсетіңіз?

* тұндыру

* коагуляция

* фильтрация

* залалсыздандыру

*+суды толықтай тазарту керек.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!