Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Реферат тақырыбы мен емтихан сұрақтарыПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.Физика пәнінен щығарылатын мәтіндік есептер.

2.Физикалық есептер-физикалық білімді құрастырушы элемент.

3.Мәтіндік есептерге қойылатын талаптар.

4.Есептерді шығарудың алгоритмі.

5.Шығармашылық есептердің шығарылуы.

6.Графикалық есептерді шығару әдістемесі.

7.Оқушыларды есепті шығаруға үйрету әдістемесі.

Емтихан сұрақтары:

1.Оқу есебі. Оның құрылымдық сипаттамасы.

2.Физикалық есептердің құрылымдық сипаттамасы.Есеп шығарудың негізгі этаптары.

3.Физикадан есеп түрлері,классификациясы. Есеп шығарудағы пәнаралық байланыстар.

4.Физикалық есептер шығарудағы аналитика-синтетикалық әдістер.

5.Физикадан текстілік есептер.

6.Физикалық есептер -физикалық білімнің құрылымдық элементінің бір бөлігі.

7.Тестілік тапсырмалар түріндегі есептер.

8.Студенттер мен оқушылардың оқу-танымдық қызметі.

9.Есептерді шешудің алгоритмдік тәсілі.

10.Физикадан творчестволық есептерді шешу.

11.Сандық есептерді шешу әдістемесі.

12.Оқушыларды есептерді щешуге үйрету әдістемесі.

13.Есепті шешуге арналған сабақты өткізу әдістемесі.

14.Физика мұғалімінің есептерді шешуге байланысты ғылым мен еңбекті ұштастыру.

15.Физикадан оқу есептерін ұйымдастыру.

16.Физикадан бақылау жұмыстары.

17.Түзу сызықты қозғалыстың кинематикасы.

18.Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы.

19.Ілгерілмелі қозғалыстың динамикасы.

20.Айналмалы қозғалыстың динамикасы

21.Жұмыс, энергия, қуат.Механикадағы сақталу заңдары.

22.Механикалық тербелістер.

23.Газдар мен сұйықтар механикасы

24.Идеал газ күйінің теңдеуі.

25.Газ заңдары.

26.Молекула- кинетикалық теорияның теңдеуі.

27.Термодинамиканың бірінші және екінші бастамалары.

28.Кулон заңы.

29.Электр сыйымдылық ,конденсаторлар.

30.Тұрақты ток.

31.Электромагниттердегі, газдардағы электр тогы

32.Электр тогының магнит өрісі.

33.Электромагниттік индукция құбылы-сы.

34.Электромагниттік тербелістер және толқындар.

35.Геометриялық оптика. Жарықтың шағылу, сыну заңдары.

36.Фотометрия.

37.Жарықтың интерференциясы және дифракциясы

38.Жарық кванты.

39. Фотоэффект құбылысы.

40.Атомдық физика элементтері.

Баға қою саясаты.

Баға қою саясаты әділділік , ашықтылық, икемділік және жоғары дифференциялау принциптеріне негізделеді.Бақылаудың үш түрі қолданылады.

-күнделікті

- рубеждік \деканаттың графигі бойынша\

- аралық \ академиялық периодтың аяғында бір рет өткізіледі\.

9.1 Балдар төмендегідей бөлінеді;

-күнделікті бақылауға /Тк/-1500 балл,

- рубеждік бақылауға /Рк/-200 балл

- аралық бақылауға /Пк/-100 балл

Баға қою саясаты әділділік, ашықтылық, икемділік және жоғары дифференциялау принциптеріне негізделеді

Бақылаудың 3 түрі қолданылады:

- Ағымдық (семинар сабақ және ОБӨЖ (СРОП) негізінде апта сайын өтіледі);

- Рубеждік (деканат кестесі бойынша өтіледі);

- Аралық (промежуточный, академиялық кезеңнің соңында бір рет өтіледі);

Балл төмендегідей бөлінеді:

-ағымдық бақылауға – 1500 балл;

- рубеждік бақылауға – 200 балл;

- аралық бақылауға - 100 балл.

Қорытынды бақылау - 100 баллды құрайды.

Білімгерлердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

Білімгер әр сабаққа өз конспектісін, және де сол тақырып аясында орындалуға тиіс барлық тапсырмаларды орындауы тиіс.

Барлық жеке, рейтингтік, реферативті және т.б. тапсырмалар бекітілген бір уақытта өткізілуі тиіс.

Білімгер семинар сабақтарда өз білім деңгейін әр түрде көрсете алуы тиіс: баяндау, толықтыру, басқа білімгерлер орындаған тапсырмаларды рецензиялау және т.б. жұмыстар.

Оқытушымен мынадай айып түрлері беріледі:

- конспект болмағаны үшін- минус 10 балл

- семинар сабағына орындалған тапсырмалардың болмауы – минус 10 балл

- оқытушы тапсырған тапсырмаларды уақытынан кейін тапсырғаны үшін – минус 20 балл

Білімгерлерді мадақтау:

Сіздерге өз бетінентабылған материал, қызықты ғылыми жаңалық үшін, практикалық сабақтағы ең жақсы проблемалық сұрақ, дискуссияда ең белсенді білімгер болсаңыз 10 балл қосылады.

Практикалық сабақтардағы белсенді жұмыс үшін- 10 балл қосылады.

Үй жұмыстарын бірінші тапсырған 5 білімгерлерге 20 баллдан қосылады.

Рефераттың сапалы орындалуы үшін, оның уақытында тапсырылуы және қорғалуы үшін 20 балл қосылады.

БӨЖ-ді орындауға қойылатын талаптар:

Бір семестр ішінде сіздер 5 БӨЖ тапсырмасын орындауларыңыз тиіс.Олардың әрқайсысы үшін 100 балл беріледі. БӨЖ үшін қорытынды баға 0-ден 500 баллға дейін болады.

Рубеждік бақылаудың талаптары:

Әр рубеждік бақылау 100 баллмен бағаланады.Қорытынды баға 0-ден 200-баллды құрайды.

Аралық бақылауға қойылатын талаптар:Аралық бақылау емтихан түрінде өтеді, оның жалпы бғадағы үлес салмағы 40%- ды құрайды. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі.

Білімгерлерге емтихан сұрақтары алдын бұрын беріледі. Емтихан өтілген материалды құрайды.

Емтиханда білімгер курс жоспарын қолдана алады, бірақ ол глоссарий, анықтамалықтарды, т.б. қолданбауы тиіс. Егер де ол рұқсат берілмеген көмекші құралдарды қолданса, онда емтиханнан шығарылып жіберіледі.

 

 

Рубежді бақылау жүргізу кестесі

Жүргізілу формасы Жүргізілу уақыты Максималды балл Тақырыптар
Бақылау жұмысы 7 апта 1-20/1
Бақылау жұмысы 14 апта 1-20/2

 

№ 1 Ағымды бақылау сұрақтары:

1.Оқу есебі. Оның құрылымдық сипаттамасы.

2.Физикалық есептердің құрылымдық сипаттамасы.Есеп шығарудың негізгі этаптары.

3.Физикадан есеп түрлері,классификациясы. Есеп шығарудағы пәнаралық байланыстар.

4.Физикалық есептер шығарудағы аналитика-синтетикалық әдістер.

5.Физикадан текстілік есептер.

6.Физикалық есептер -физикалық білімнің құрылымдық элементінің бір бөлігі.

7.Тестілік тапсырмалар түріндегі есептер.

8.Студенттер мен оқушылардың оқу-танымдық қызметі.

9.Есептерді шешудің алгоритмдік тәсілі.

10.Физикадан творчестволық есептерді шешу.

11.Сандық есептерді шешу әдістемесі.

12.Оқушыларды есептерді щешуге үйрету әдістемесі.

13.Есепті шешуге арналған сабақты өткізу әдістемесі.

14.Физика мұғалімінің есептерді шешуге байланысты ғылым мен еңбекті ұштастыру.

15.Физикадан оқу есептерін ұйымдастыру.

16.Физикадан бақылау жұмыстары.

17.Түзу сызықты қозғалыстың кинематикасы.

18.Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы.

19.Ілгерілмелі қозғалыстың динамикасы.

20.Айналмалы қозғалыстың динамикасы

№ 2 Ағымды бақылау сұрақтары:

1.Жұмыс, энергия, қуат.Механикадағы сақталу заңдары.

2.Механикалық тербелістер.

3.Газдар мен сұйықтар механикасы

4.Идеал газ күйінің теңдеуі.

5.Газ заңдары.

6.Молекула- кинетикалық теорияның теңдеуі.

7.Термодинамиканың бірінші және екінші бастамалары.

8.Кулон заңы.

9.Электр сыйымдылық ,конденсаторлар.

10.Тұрақты ток.

11.Электромагниттердегі, газдардағы электр тогы

12.Электр тогының магнит өрісі.

13.Электромагниттік индукция құбылы-сы.

14.Электромагниттік тербелістер және толқындар.

15.Геометриялық оптика. Жарықтың шағылу, сыну заңдары.

16.Фотометрия.

17.Жарықтың интерференциясы және дифракциясы

18.Жарық кванты.

19. Фотоэффект құбылысы.

20.Атомдық физика элементтері.

“ Физика есептерін шығарудың әдістемелік негіздері ”

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1219

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!