Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характер і цілі аудиторської документації 

Аудиторська документація – це запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, яких дійшов аудитор (іноді також вживають такі терміни, як «робочі документи» або «робоча документація»).

Аудиторська документація надає: 1) докази наявності основи аудитора для висновку про досягнення загальних цілей аудитора; 2) докази того, що аудит планувався та виконувався відповідно до МСА і застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Аудиторська документація потрібна ще для багатьох додаткових цілей, включаючи такі:

1) допомагати групі із завдання планувати та виконувати аудит;

2) допомагати членам групи із завдання, відповідальним за нагляд, з метою керування та здійснення нагляду за аудиторською роботою;

3) давати змогу групі із завдання звітувати про свою роботу;

4) зберігати запис питань, що мають постійну значущість для майбутніх аудитів;

5) надавати можливість проводити огляди та перевірки контролю якості аудиту;

6) уможливлювати проведення зовнішніх перевірок відповідно до застосовних законодавчих, нормативних або інших вимог.

Отже, робочі документи аудитора: 1) допомагають планувати та проводити аудиторську перевірку; 2) допомагають здійснювати нагляд і перевірку аудиторської роботи; 3) містять аудиторські докази, отримані в результаті проведеної аудиторської роботи, на підтримку думки аудитора.

При підготовці робочих документів аудитору необхідно врахувати наступне:

1) робочі документи повинні бути грамотно оформленими, зрозумілими, охайними, повними і детальними для того, щоб інший аудитор, який не має відношення до договору, зміг проаналізувати їх, отримати необхідну інформацію про аудит та обсяг виконаних робіт, а також про те, як була отримана та сформульована думка аудитора в аудиторському висновку;

2) зміст конкретних робочих документів чи груп пов’язаних робочих документів повинні включати: джерело інформації, дані про характер і обсяг виконаної роботи і сформульовані висновки, посилання на інші робочі документи;

3) до завершення аудиту всі питання, що містяться в робочих документах повинні бути вирішені. Якщо з тієї чи іншої причині залишаються невирішені питання, аудитор повинен скласти їх список в окремому робочому документі і представити на розгляд керівнику аудиторської групи;

4) інформація та коментарі в робочих документах, як правило представляють собою факти чи висловлення професійної думки. У зв'язку з цим необхідно дотримуватись зрозумілої мови, а висновки повинні підтверджуватись документальними фактами;5) робочі документи необхідно розглядати як інтегровану систему надання інформації. Необхідно робити наскрізні посилання між робочими документами, що стосуються пов'язаних між собою операцій, а також між документами, що узагальнюють чи деталізують певну інформацію;

6) аудитор, який складає робочий документ, повинен намагатись зробити документ найбільш зрозумілим. Всі висновки повинні бути підтверджені в робочих документах. При цьому слід уникати тверджень, що не стосуються справи або вводять в оману.

Під час аудиту готується багато різноманітних за формою, змістом і призначенням робочих документів. З метою забезпечення ефективної організації праці згадані документи необхідно систематизувати.

Робочі документи слід оформлювати своєчасно: до початку, в ході та по завершенню аудиту. До моменту надання аудиторського висновку замовнику всі робочі документи необхідно належним чином обробити та оформити, щоб надати їм юридичної сили.

Аудиторові слід використовувати відповідні процедури, щоб забезпечити конфіденційність і збереження робочих документів протягом періоду, достатнього для задоволення потреб суб’єкта професійної бухгалтерської практики, а також щоб задовольнити правові та професійні вимоги зберігання таких документів.

Отже, своєчасна підготовка достатньої та прийнятної аудиторської документації допомагає підвищити якість аудиту і сприяє ефективному огляду й оцінці отриманих аудиторських доказів і висновків, досягнутих до остаточного формулювання аудиторського звіту.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!