Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Прогнозування банкрутства за допомогою моделі О.О.ТерещенкаЗгідно моделі О.О.Терещенка ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі інтегрального показника рівня загрози банкрутства:

ZТЕР = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6, (1.4)

де Х1 – відношення грошових надходжень до зобов'язань;

Х2 – відношення валюти балансу до зобов'язань;

Х3 – відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів;

Х4 – відношення прибутку до виручки;

Х5 – відношення виробничих запасів до виручки;

Х6 – відношення виручки до основного капіталу.

Якщо ZТЕР>2 – банкрутство не загрожує,

1< ZТЕР <2 – фінансовастійкість порушена,

0< ZТЕР <1 – існує загроза банкрутства

 

 

Прогнозування банкрутства за допомогою моделі “коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів”

Згідно даної математичної моделі ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі оціночної шкали моделі низьколіквідних активів поданої
в таблиці 1.

Таблиця 1

Модель “коефіцієнт фінансування низьколіквідних активів”
Значення коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів Ймовірність банкрутства
НА + Зп < С Дуже низька
НА + Зп < С + Бд Можлива
НА + Зп < С + Бд + Бк Висока
НА + Зп > С + Бд + Бк Дуже висока

 

НА – середня вартість необоротних активів

Зп – середня вартість поточних запасів ТМЦ

С – середня сума власного капіталу

Бд – середня сума довгострокових фінансових зобов’язань

Бк – середня сума короткострокових фінансових зобов’язань

 

 

На основі вихідних даних необхідно проаналізувати ймовірність банкрутства підприємства за допомогою вищезазначених моделей станом на початок та кінець звітного періоду, створивши відповідно до кожної з моделей дві таблиці в електронному вигляді та проаналізувати зміну ймовірності банкрутства, зазначивши можливі фактори підвищення або зниження ймовірності банкрутства підприємства.


 

Лабораторна робота №3

“ Санаційний аудит. Аналізування прибутковості, ділової активності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Визначення життєвого циклу підприємства”

 

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо проведення санаційного аудиту в цілому та аналізу прибутковості, ділової активності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства, а також визначення життєвого циклу заданого підприємства за допомогою електронних таблиць EXCEL. 

Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних провести аналіз прибутковості, ділової активності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства, а також визначити етап життєвого циклу за допомогою методів санаційного аудиту, здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки та скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.

 

Зміст лабораторної роботи:

1. Аналіз прибутковості

2. Аналіз ділової активності

3. Аналіз ліквідності

4. Аналіз фінансової стійкості

5. Визначення етапу життєвого циклу підприємства

 

Хід лабораторної роботи:

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №3 у електронному вигляді знаходяться на диску D: \Sanaciya\EFI-5*\*\Прізвище (-Прізвище)\Lab3.xls.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи необхідно створити власний файл на диску D: \Sanaciya\EFI-5*\*\Прізвище (-Прізвище)\Lab3.xls.

 

Вихідні показники, що увійшли у таблиці 1 розраховуються за даними балансу та фінансової звітності на початок та кінець періоду.

Таблиця 1

Система вихідних показників для оцінки стадії

життєвого циклу підприємства


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!