Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Прогнозування банкрутства за допомогою моделі ЛисуЗгідно моделі Лиса ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі інтегрального показника рівня загрози банкрутства:

ZЛ = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4, (1.3)

де Х1 – відношення оборотних активів до загальної вартості активів;

Х2 – відношення прибутку від реалізації до загальної вартості активів;

Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до загальної вартості активів;

Х4 – відношення власного капіталу до залученого.

Граничне значення ZЛ = 0,037

 

Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Таффлера і Тісшоу

Згідно моделі Таффлера ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі інтегрального показника рівня загрози банкрутства:

ZТ = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, (1.4)

де Х1 – відношення прибутку від реалізації до короткострокових зобов'язань;

Х2 – відношення оборотних активів до зобов'язань;

Х3 – відношення короткострокових зобов'язань до загальної вартості активів;

Х4 – відношення виручки від реалізації до загальної вартості активів.

Якщо ZТ > 0,3– добрі довгострокові перспективи, а при ZТ < 0,2 – вірогідність банкрутства.

 

Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Спрінгейта

Згідно моделі Спрінгейта ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі інтегрального показника рівня загрози банкрутства:

Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D, де: (1.5)

А – відношення робочого капіталу до загальної вартості активів;

B – відношення прибутку до сплати податків та процентів до загальної вартості активів;

C – відношення прибуток до сплати податків до короткострокової заборгованості;

D – відношення обсяг продажу до загальної вартості активів.

Якщо Z ≤ 0,862, то ймовірність банкрутства підприємства дуже висока

 

Прогнозування банкрутства за допомогою моделі В. Бівера

Згідно моделі Бівера ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі співставлення показників.

Таблиця 1

Показник Значення показника
Сприятливо 5 років до банкрутства 1 рік до банкрутства
1. Коефіцієнт Бівера 0,4 - 0,45 0,17 -0,15
2. Рентабельність активів, % 6 - 8 -22
3. Фінансовий леверидж, % < 37 < 50 < 80
4. Коефіцієнт покриття оборотних активів власним оборотним капіталом 0,4 < 0,3 < 0,06
5. Коефіцієнт поточної ліквідності < 3,2 < 2 < 1

 Прогнозування банкрутства за допомогою універсальної дискримінантної функції

Згідно даної математичної моделі ймовірність банкрутства підприємства розраховується на основі інтегрального показника рівня загрози банкрутства:

Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6, (1.6)

де: Х1 – відношення cash-flow до зобов’язань;

Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань;

Х3 – відношення прибутку до валюти балансу;

Х4 – відношення прибутку до виручки від реалізації продукції;

Х5 – відношення виробничих запасів до виручки від реалізації продукції;

Х6 – відношення виручки від реалізації продукції до валюти балансу.

 

На основі вихідних даних необхідно проаналізувати ймовірність банкрутства підприємства за допомогою вищезазначених моделей станом на початок та кінець звітного періоду, створивши відповідно до кожної з моделей дві таблиці в електронному вигляді та проаналізувати зміну ймовірності банкрутства, зазначивши можливі фактори підвищення або зниження ймовірності банкрутства підприємства.

 


 

Лабораторна робота №2

“Побудова системи раннього попередження та реагування на підприємстві. Прогнозування банкрутства підприємства, частина 2”

 

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо побудови інформаційної системи раннього попередження та реагування (СРПР) – важливого інструменту системи контролінгу за допомогою електронних таблиць EXCEL, з метою виявлення стратегічних проблем підприємства (комерційного банку).

Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних здійснити організацію СРПР, зорієнтовану на внутрішнє середовище на основі математичних моделей та проаналізувати ймовірність банкрутства підприємства здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки та скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.Зміст лабораторної роботи:

1. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі А. Матвійчука.

2. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Г. Давидової і А. Бєлікова.

3. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Сайфулліна - Кадикова.

4. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі О.О.Терещенка.

5. Прогнозування банкрутства за допомогою моделі “коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів”

 

Хід лабораторної роботи:

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №2 у електронному вигляді знаходяться на диску D: \Sanaciya\EFI-5*\*\Прізвище (-Прізвище)\Lab2.xls.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи необхідно створити власний файл на диску D: \Sanaciya\EFI-5*\*\Прізвище (-Прізвище)\Lab2.xls.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!