Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сканер-бұл: Компьютерге, мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізетін құрылғыСо?ан кіретін, барлы? объектілерінен т?ратын жиынты? + Бас жиын.

Стандартты? ауыт?уды? орташасын табу ?шін ?олданылады... + Статистическая функция;

Статистикалы? жиынды ??райтын жеке объектілер: + м?шесі

Статистикалы? жиынны? зерттелетін белгісіні? санды? м?ні:+ варианта

Статистикалы? жиынды ??райтын жеке объектілірді? к?лемі: + жалпы объектілер саны

Сурет файлдарын табу үшін қай масканы қолданады: *.jpg.

Суретте бейнеленген блок-схеманың конструкциясы қалай аталады: Алгоритмнің басы-аяғы.

Суретте мәліметтердің қай моделі көрсетілген?Иерархиялық

Сұраныс – ол Бір немесе Бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін обьект

Сұраныс дегеніміз не: Мәліметтер базасынан немесе ақпараттық іздестіру жүйесінен керекті ақпарат беруді талап ету.

Сұраныстың ерекшелегі неде: Негізгі кестелердегі мәліметтердің негізінде уақытша қорытынды кесте құрады.

Сұхбат терезесінің басқару элементтеріне не жатады: Батырмалар,жалаушалар,ашылатын тізімдер,айнымалы жолақтар.

Сүзгі деген –бұл;іздеу облысын кішірейту

Сызбалық ақпаратты шығару құрылғыларына ... жатады. ~басып шығарғыш

Сызықтық алгоритм сипаттамасы: Егер алгоритмнің N қадамы болса және олардың барлығы басынан аяғына дейін бірінен соң бірі тізбектеле орындалатын болса, онда ондай алгоритмді сызықтық алгоритм деп атаймыз.

Сызықтық алгоритм: Орындаушы командаларын бірінен соң бірін орындайды

Сызықтық программаның мінездемелік белгісі: Операторлар бірінен соң бірі орындалады

Сыртқы жады қалай бөлінеді: Иілгіш және қатты диск.

Сыртқы жады тағы қалай аталады: Винчестер, қатты диск.

Сыртқы сақтау құрылғыларында ақпаратты сақтау процесінің, жедел жадыда ақпаратты сақтау процесінен айырмашылығы: Сыртқы сақтау құрылғыларында ақпарат компьютерді тоқ көзінен алып тастағанда да сақталады.Т?жірибе ж?не эксперимент н?тижесінде кездейсо? шаманы? алын?ан м?ндері 1) статистикалы? жиын; 2) та?дама жиын; 3) статистикалы? ?атар; 4) м?мкін м?ндер. + 1 ж?не 3;

Та?дамалы жиын белгілеріні? арифметикалы? ортасы: + та?дамалы орташа

Таби?атта?ы ж?не ?о?амда?ы жаппай ??былыстар?а санды? талдау ж?ргізіп, оларды? сапалы? ерекшеліктерін аны?тау?а к?мек ететін ?ылыми сала- + статистика

Такт жиілігі – бұл: Процессор жұмысының жылдамдығын анықтайтын, мегагерцпен өлшенетін оның бір мінездемесі.

Тақырып қатары-бұл: Пакеттің аты,ағ

Тармақталган алгоритмдердің сипаттамасы: Егер алгоритм қадамдарының тізбектеле орындалуы қандай да бір шартқа тәуелді өзгеретін болса, онда ондай алгоритмді тармақталушы алгоритм дейміз.

Тармақталған алгоритм – бұл: Бір не бірнеше логикалық шарттарды тексеретін алгоритм

Тармақталған алгоритм: орындаушының кейбір әрекеттері шарттарды тексеріп орындайды

Тармақталуды ұйымдастыру үшін келесі қызметші сөздер қолданылады:1)егер; 2) онда;3) әйтпесе; 4) әзір.

Тармақталуды ұйымдастыруда қандай қызметші сөздер қолданылады. егер; онда;) әйтпесе;

Тармақталуды ұйымдастыруда қандай қызметші сөздер қолданылмайды: 1)егер; 2) онда;3) әйтпесе; 4) әзір.

Тармақталуды ұйымдастыруда қандай қызметші сөздер қолданылмайды: 1)әзір; 2)егер;3) цб; 4) әйтпесе.Тасымалдаушы типтерінің көлемі ең үлкені – ... ~DVD-Disk

Телеконференция-бұл:Компьютерлік желінің абоненттері арасында ақпаратпен алмасу жүйесі.

Телеконференциялардың әлемдік жүйесі:USENET.

Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданылады: Процессор.

Температураны өлшеу қандай үрдіс: ақпараттарды алу үрдісі

Терезе дегеніміз: Әртүрлі программалар орындайтын экранның төртбұрышты қоршаулы аумағы.

Терезені басқару батырмалардыңішінде сызу( _ ) белгісі бар батырма нені білдіреді: Терезені белгіге дейін жинап, оны есептер тақтасына орналастыру.

Терезені максималды үлкейту үшін: Барлығы дұрыс.

Техникада информация ұғымы нені білдіреді: Сигналдар мен таңбалар түрінде тасымалданатын мәліметтер.

Тиесілі сөзді орнына қойыңыз. Компьютердің … және жазу машинкасы өлбетте өте ұқсас

Тиесілі сөзді орнына қойыңыз. Қойылған есепті шығару барысында компьютер бағынатын …бағдарлама болып табылады. Алгоритм

Тлобальды желі байланысты қамтиды: Барлық әлемдегі, бірнеше континентегі.

Ток көзі өшіп тұрғанда ақпарат жадының қай түрінде сақталады: ROM.

Толықтығы бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?жеткілікті, жеткіліксіз, артық

Тонер – бұл: Сияны сақтайтын сыйымдылық.

Топология жағынан , ақпаратық есептеу желілердің қандай құрылымы бола алмайды: кестелік.

Төменгі берілген программалық өнімдердің қайсысы операциялық қабық болып табылады?

Төменде берілген мәліметтердің құрылымдық типтің қайсысы жоқ?Мәтіндік


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!