Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Программалық жабдықталуды жасаумен байланысты информатиканың бөлімін көрсетіңіз: ПрограммалауПрограммалық қамсыздандыру – бұл: есептеу жүйесін құрайтын программалар жиыны

Программаны? контекстік (жасырын) меню ??рамы неден т?уелді? + Белсенді программа т?рінен.

Протокол – ол: Желіде мәліметтерді өткізуді ұйымдастыру ережесі.

Протокол дегеніміз бұл: Желімен қарым –қатынас жасауүшін компьютермен қолданатын ережелер жиыны.

Протокол ол: желіде мәләметтерді жеткізі ұымдастыру ережесі.

Протокол-ол: Желіде мәліметтерді структуралау.

Процессор ақпаратты өндейді: Екілік кодта.

Процессор арналған- бүкіл жұмысты басқаруға және бағдарламалардағы барлық командалард орындауға

Процессор құрамына кіретін құрылғылардың тізімін көрсет: Арифметикалық логикалық құрылғы, басқару.

Процессор разрядтылығы – бұл: Бір тактіде өз регистрлерінде қанша деректер битін қабылдап және өндейтіндігін көрсетеді.

Процессордың негізгі мінездемесі: 1 секундта орындалатын қарапайым әрекеттердің (команда) саны.

Процессордың разрядтілігі нені анықтайды: Өнделген элементтердің өлшемін.

Процессордың сипаттамасы болып оның:1) шапщаңдыңы;2) көлемі;3) жиілігі; 4)бейнежадысы табылады 1 және 3

Процессордың функциялары неден тұрады: ЭЕМ-ге енгізілетін мәліметтерді өндеу.

Пункт меню MS – Excel «Файл » менюіні?:1) жасау; 2) ашу; 3) ?алай са?тау, 4) са?тау амалдарыны? ?асысы жа?а ??жат?а орындалады? + 1 ж?не 3

Пуск программы стандартные – калькулятор маршрутының құрылым моделі қандай: Иерархиялық

Пікірлердің қайсысы ақпараттық қоғам туралы нақты түсінікті көрсетеді?Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбі ақпаратты шығарумен, сақтау-мен, өңдеумен және ақпаратты іске асырумен қызмет етеді, әсіресе оның жоғарғы формасымен - біліммен

Регионалды желі байланысты қамтиды: Қала, район, область бойынша.Редакторлеу терезесін өңдеу терезесіне алмастыратын функционалдық перне Ғ6

Реляционды мәліметтер қорында өрістердің келесі типін қолдануы мүмкін – Аналогты тип.

Реляционды мәліметтер қорының қатынасы (кестесі)келесі қасиеттерге ие-кроме Кестеде екі немесе одан да көп жолда бірдей болуы мүмкін.

Реляциялық мәліметтер қорына қайсысы ұқсас – Екі өлшемді кесте

Реляциялық мәліметтер қорының файлының жазбаларында қайсылары болуы мүмкін – Біргелкі емес ақпарат(әр-түрлі типтегі мәліметтер)

Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады: Сервер.

Рим цифрларымен жазылған екі санның қосындысының нәтижесін есепте: МСМ+ LXIV 1964

С:дискінің DOC каталогында С1.txt файлдың толық аты қалай: C:\DOC\c1.txt.

С?раныс параметрлерін менюді? ?ай пунктінен ша?ыру?а болады? + Вид

С?раныстармен ж?мыс жасау барысында іріктеуді? неше ба?ыты бар? + екі

С?рау дегеніміз не?+ Экран?а м?ліметтерді енгізу мен бейнелеуге негізделген объект.

С1 ұяшығында - =$А$1+В1 формуласы.Егер С1-дегі формула С2-ге көшірілетін болса, С2 ұяшығындағымән нешеге тең болады? 5

Саймандар тақтасын қосу және алып тастау мәзір қатарының қандай пункті арқылы әске асады: «Вид»

Салыстырмалы ұяшық адресін көрсет? D27

Санау жүйесі бұл ...Санды цифрлық және әріптік белгілермен көрсету тәсіліСанау жүйесі дегеніміз: Сандардың атау және жазу ережелері мен әдістерінің жиыны.

Санау жүйесі қандай екі топқа бөлінеді?Позициялық және позициялық емес

Сандағы цифрдың мәні оның тұрған орнынан тәуелді болатын санау жүйесі қалай аталады?

Сандағы цифрдің позициясы қалай аталады? Разряд

Сандарды бейнелеу тәсіліне байланысты сандар жүйесі қандай түрлерге бөлінеді: Позиционды және позиционды емес.

Сандарды он алтылық сандар жүйесінде беру үшін қандай цифрлар және әріптер қолданылады: 0-9 дейінгі цифрлар және А-F дейінгі әріптер

Санды жазу үшін қолданылатын символдар саны қалай аталады?Санау жүйесінің негізі

Сандық мәндерді интерпретациялауды және қабылдаудыжеңілдетуге мүмкіндік беретін сандық мәндердің графикалық формасы қалай аталды? Диаграмма

Сандық пернелер тобына қандай перне жатады: Num Lock.

Связь терминіне м?ліметтер ?оймасыны? ?айсы моделі негізделген? + Реляциалы?.

Серікутестер арасында ашық кілттердің ауысуы... мүмкіндік береді: Өз араларында байланыс каналын кіру.

Сигнал аналогты деп аталады, егер уақытқа сәйкес амплитуда бойынша үзіліссіз өзгеріп отырса

Сигнал аналогты деп аталады: Уақыт аралығында үздіксіз өзгеретін процесс. Мысалы: температура, ток , кернеу...

Сигнал бұл: Уақыт аралығында кейбір физикалық өлшем мәндерінің өзгеруі.

Сигнал үзілісті деп аталады, егер сандар нақты мәндерді қабылдаса

Символдарды қоятын режимнен оларды ауыстыратын режимге қай батырмамен ауысады: Insert


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!