Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Меншікті балқу жылуы қалай анықталады? Кристалдану кезінде дененің энтропиясы қалай өзгереді?Балқу температурасында заттың бірлік массасын қатты күйден сұйық күйге айналдыру үшін қажетті энергия

мөлшері меншікті балқужылуы деп аталады.

Кристалдану кезінде бөлініп шығатын жылу мөлшері

(1)

- кристалдану жылуына тең меншікті балқу жылуы.

Энтропия-күй функциясы болып табылады.

энтропия Больцман формуласымен анықталады:

(2)

Мұнда - Больцман тұрақтысы, - термодинамикалық

ықтималдық (немесе статистикалық салмақ), яғни осы

макроскопиялық күйге сәйкес келетін микрокүйлердің саны.

Термодинамикалық ықтималдық, әрине, энтропия да,

жүйенің күй параметрлерінің функциясы болып табылады. Сондықтан зат балқығанда, не кристалданғанда заттың энтропиясы өзгеру керек.

Жылулық процестердегі энтропия өзгерісін өлшеу әдістері келтірілген жылу шамасын өлшеуге негізделген.

 

 

Лабораторлық жұмыс. «Ауаның тұтқырлығын анықтау» қондырғысы мен микроманометрдің жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз

Ауа тұтқырлығын анықтау қондырғысы газометр деп аталады. Газометрде газометрге су құятын және ағызатын шүмектер, штативі, капилляр түтіктері, шлангысы, штуцерлер, үш айыр шыны шүмегі, үш айыры, газометрдегі су деңгейін көрсетылғылары етін құрылғылары бар.

Капиллярдың екі ұшындағы қысымдар айырымыкапиллярда ауа ағысын туғызады. Қысымдар айырымын алуүшін капиллярдың төменгі ұшын сумен толтырылған газометрдің ауа кеңістігімен жалғайды. Газометрден шүмекті ашып су ағызғанда, газометрдегі су деңгейінен жоғарғы ауа кеңістігінде ауа сиретіледі де, капиллярдың төменгі ұшындағы қысым төмендейді. Осыдан кейін капиллярда ауа ағысыорнайды. Капилляр ұштарындағы қысымдар айырымы үш айыр (тройник) арқылы капиллярдың төменгі ұшына жалғанған микроманометрмен өлшенеді.

Үш айыр шүмек көмегімен экспериментте ұзындықтары мен радиустары әртүрлі екі капиллярдың қалаған біреуін жұмысқа қосады.

Өлшеуіш колбаның белгі қойылған деңгейіне дейін

газометрден шүмек арқылы ағып шыққан сумен t толууақытын секундомермен өлшеп, капиллярдағы ауа ағысының q секундтық көлем шығынын анықтауға болады.

 

Лаб. «Сұйықтың беттік керілу коэф-тін анықтау» кезінде қол-н әдісті түсіндіріңіз. Сұйықтағы беттік керілу күштері не себептен пайда болады?

Сұйықтың беттік керілу коэффициенті қосымша қысымды компенсациялау әдісімен анықталады.

Қысымды өлшеу үшін көлбеу түтікті микроманометр қолданылады. Егер сұйық капилляр қабырғасына жұғатын болса, зерттелетін сұйыққа бір ұшы батырылған капиллярда сұйық деңгейі жоғарылайды. Пайда капиллярлық қысым, өрнекпен анықталады. Қалаған бір әдіспен капиллярдағы сұйық бетіне түсетін сыртқы қысымды көбейтіп, капиллярдағы сұйық деңгейін ыдыстағы деңгейге теңеуге болады. Осы кезде сырттан түсірілген қосымша қысым өрнекпен анықталатын қосымша қысымға тең болады. Яғни, қосымша қысымды компенсациялау арқылы беттік керілу коэффициентін табуға болады. сыртқы қысымды микроманометрмен өлшесек: (1)H- микроманометрдің көлбеу өлшеуіш түтігіндегі

миллиметрмен алынған спирт бағанасы, k - өлшеуіш түтіктің көлбеулік коэффициенті.

мен (1)-ден беттік керілу коэффициенті анықталатын ақырғы өрнек алынады:

(2)


Просмотров 1323

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!