Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Термоэлектрлік термометрді өлшемдеу. "Ең кіші квадраттық" әдісіДәнекерленген түйіндерде (А және В) пайда болатын э.қ.к. бір-біріне қарсы қосылған тең элементтермен кескінделген:

(1)

Мұндай тізбектегі электр тоғы нөлге тең. Егер екі түйіннің бірі қыздырылса, онда осы түйіндерде туындайтын потенциал айырмалары бір-біріне тең емес, сондықтан қорытқы э.қ.к. әсерінен электр тоғы пайда болады. Осы э.қ.к. термоэлектрлік қозғаушы күш деп аталады (т. э.қ.к.). Зеебек ашқан бұл құбылыс Зеебек эффектісі деп аталады.

Термоэлектрлік термометр әртекті екі материалдан

дәнекерленген, бір өткізгішінің үзілісіне милливольтметр енгізілген тізбекті құрайды.

Өлшеу кезінде түйіннің біреуінің (A) температурасы тұрақты ұсталып, екінші ұшы (В) температурасы

өлшенетін денеге жабыстырылады (не салынады).

Термоэлектрлік термометрдің т.э.қ.к. шамасы А және В түйіндеріндегі э.қ.к. айырымымен анықталады және де, егер А түйінінің температурасы

болса, ыстық түйіннің т.э.қ.к.-інің температураға тәуелділігін төмендегідей өрнектейді:

(2)

Мұнда α,β және c термоэлектрлік термометр жасалған материалдар тегімен анықталатын тұрақтылар.

Термоэлектрлік термометрмен температураны дәлірек

өлшеу үшін тізбектегі токты өлшегеннен гөрі тізбектегі электр қозғаушы күшті өлшеген дұрыс болады. Өйткені, т.э.қ.к. шамасы түйінді құрайтын металл өткізгіштер тегі мен түйіндер температурасымен ғана анықталса, электр тогы, мұның үстіне, өлшеуіш құралдар, жалғау сымдар кедергілеріне және түйіндердің ішкі кедергісіне тәуелді болады.Қос өткізгіштің термоэлектрлік қасиетін сипаттау үшін дифференциалдық т.э.қ.к. (α) деген ұғым енгізіледі:

(3)

α дәнекерленген қос өткізгіштер тегі мен температураға тәуелді болады және оның сандық мәні түйіндер арасындағы температура айырымы кезінде 1°C туындайтын т.э.қ.к. сандық мәніне тең.

Ыстық түйін температурасының өзгеру интервалы кіші болғанда, т.э.қ.к.-тің температурадан тәуелділігін сызықтық функция деп алуға болады:

(4)

Дәлірек өлшемдеу үшін бұл қатынасты квадраттық функция деп қарастырады:

(5)

Мәселе эксперимент жүзінде алынған т.э.қ.к.-тің

температураға тәуелділігін (4) және (5) өрнектерімен

салыстырып, тәжірибеге жуықтау келетін өрнекті анықтауда жатыр.

 

 

Кристаллизация кезіндегі энтропия өзгерісін анықтайтын өрнекті қорыту

Күй функциясы болып табылатын энтропия Больцман

формуласымен анықталады:

(1)

Мұнда -Больцман тұрақтысы, - термодинамикалық

ықтималдық (немесе статистикалық салмақ), яғни осымакроскопиялық күйге сәйкес келетін микрокүйлердің саны.

Термодинамикалық ықтималдық, әрине, энтропия да,

жүйенің күй параметрлерінің функциясы болып табылады.

Сондықтан зат балқығанда, не кристалданғанда заттың

энтропиясы өзгеру керек.

Жылулық процестердегі энтропия өзгерісін өлшеу

әдістері келтірілген жылу шамасын өлшеуге негізделген.

Келтірілген жылу шамасы деп жүйе алмасқан элементар

жылудың осы алмасу кезіндегі температураға қатынасын айтады.

Сонымен, (2)

Жүйе 1 күйден 2 күйге өткендегі энтропияның өзгерісі:

(3)

Соның ішінде, кристалдану (балқу) кезіндегі энтропия

өзгерісі төменгі өрнекпен анықталады:

(4)

 


Просмотров 1003

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!