Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рентабельність основної діяльностіЯкщо при розрахунку базової рентабельності використовується валовий прибуток, то показник називається рентабельністю основної діяльності:

(2.11)

 

Трифакторна модель рентабельності власного капіталу (модель ДюПона)

Рентабельність власного капіталу за трифакторною моделлю визначається як добуток рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком (RQЧ ), оборотності активів (OА) та коефіцієнта фінансової залежності (KФЗ), тобто:

 

, (2.12)

 

де оборотність активів:

, (2.13)

 

коефіцієнт фінансової залежності:

, (2.14)

тобто:

(2.15)

 

П’ятифакторна модель рентабельності власного капіталу (модель ДюПона):

В п’ятифакторній моделі перелік показників-співмножників, що визначають рентабельність власного капіталу збільшується. Йдеться про такі показники фінансового стану підприємства, як ліквідність, оборотність поточних активів, співвідношення термінових зобов’язань і капіталу підприємства. Розширена формула рентабельності власного капіталу має вигляд:

 

, (2.16)

де коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

, (2.17)

 

коефіцієнт поточної ліквідності:

, (2.18)

 

частка поточних зобов’язань у пасивах:

(2.19)

 

Коефіцієнт реінвестування

Коефіцієнт показує, яку частину чистого прибутку капіталізовано, а яку спрямовано на збільшення власного капіталу. Рекомендованою тенденцією даного показника є збільшення в межах, що не суперечить бажанню акціонерів отримувати підвищені дивіденди.

 

, (2.20)

 

В якості реінвестованого прибутку приймається збільшення за статтями: “Резервний капітал” та “Нерозподілений прибуток”:

 

, (2.21)

 

де НПКП, НППП – нерозподілений прибуток відповідно на кінець і на початок звітного періоду, РККП, РКПП – резервний капітал відповідно на кінець і на початок звітного періоду.

Показники прибутковості необхідно розрахувати на початок і кінець періоду, а також на кінець періоду за середньорічними значеннями (значення показників зі звіту про фінансові результати беруться на кінець періоду, а показники з балансу беруться за середньорічним значенням). Середньорічне значення показника визначається:

 

, (2.22)

 

де ПКП , ППП – значення показника відповідно на кінець і на початок періоду.

За результатами розрахунків заповнюється табл. 2.1.

 

 

Таблиця 2.1Динаміка показників прибутковості

№ п/п Назва показника Значення Зміни, п.п.
На початок періоду, % На кінець періоду, % На кінець періоду (за середньорічним значенням)
Рентабельність активів (за чистим прибутком)        
Рентабельність активів (за прибутком до сплати відсотків та оподаткування)        
Рентабельність інвестицій        
Рентабельність поточних активів        
Рентабельність власного капіталу        
Рентабельність виробничих фондів        
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком        
Рентабельність продажу за прибутком від операційної діяльності        
Рентабельність основної діяльності        
Рентабельність власного капіталу: – трифакторна модель        
Оборотність активів        
Коефіцієнт фінансової залежності        
– п‘ятифакторна модель        
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів        
Коефіцієнт поточної ліквідності        
Частка поточних зобов’язань у активах        
Коефіцієнт реінвестування ---   --- ---

 

 

Лабораторна робота № 3

Тема: “Аналіз стану майна підприємства

 

Мета роботи: на основі аналізу теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо оцінки та розрахунку показників стану майна підприємства. 

Завдання роботи: на основі балансу та звіту про фінансові результати розрахувати аналітичні показники стану майна підприємства; оцінити стан майна підприємства та охарактеризувати напрямок його змін з допомогою розрахованих показників; скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.

 

Зміст лабораторної роботи:

1. Визначити показники на початок та кінець періоду:

1.1 Частка основних засобів в активах;

1.2 Коефіцієнт зносу основних засобів;

1.3 Коефіцієнт оновлення основних засобів;

1.4 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах;

1.5 Частка оборотних виробничих фондів в оборотних коштах;

1.6 Частка оборотних виробничих фондів в активах;

1.7 Коефіцієнт мобільності активів.

2. Оцінити стан майна підприємства та його зміни.

 

Послідовність виконання лабораторної роботи

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №3 знаходяться в Додатках А і Б. Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи №2 необхідно створити власний файл на диску ______________ _____ \ Lab3.xls.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!