Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проведення горизонтального аналізуГоризонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).

Для проведення горизонтального аналізу в електронному звіті до таблиці вихідних даних додаються такі колонки: “Абсолютна зміна, тис.грн.”, “Темп зміни, %”, “Темп приросту (спаду), %”.

Проведення вертикального аналізу

Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об’єкта, наприклад, структури активів, пасивів, операційних витрат та ін.

При проведенні вертикального аналізу за сто відсотків береться сума балансу і потім знаходиться відносне значення кожної статті балансу. Аналогічно розраховується структура елементів операційних витрат.

Для розрахунку відносних показників у електронному звіті в таблиці вихідних даних додаються дві колонки “Частка на початок звітного періоду, %”, “Частка на кінець звітного періоду, %” та “Зміни в структурі, процентних пунктів”.

Графічно відобразити динаміку і структуру основних розділів балансу та динаміку фінансових результатів (не менше 3-х різних рисунків).

Зробити узагальнені висновки щодо фінансового стану підприємства на основі показників динаміки та структури.

 

Лабораторна робота №2

Тема: “Методи виміру показників рентабельності”

 

Мета роботи: Оволодіти методами розрахунку показників рентабельності підприємства на базі відносних показників, розрахувати показники економічного ефекту, економічної ефективності реалізованої продукції, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу та рентабельності інвестицій.

 

Завдання роботи:На основі балансу та звіту про фінансові результати розрахувати аналітичні показники рентабельності підприємства, дати економічний зміст даним показникам та охарактеризувати напрямки їх змін, здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки, та скласти звіт про виконання лабораторної роботи в електронному та письмовому вигляді.

 

Зміст лабораторної роботи:

 

1. Визначити показники на початок і на кінець періоду та за середньорічним значенням:

1.1. рентабельності активів;

1.2. рентабельності інвестицій;

1.3. рентабельності поточних активів;

1.4. рентабельності власного капіталу;

1.5. рентабельності виробничих фондів;

1.6. рентабельності реалізованої продукції;

1.7. рентабельності обсягу продажу;

1.8. показник базової рентабельності;

1.9. рентабельності основної діяльності;1.10. три- та п’ятифакторної моделі власного капіталу (модель ДюПона);

1.11. коефіцієнта реінвестування;

2. Подати висновок по результатах розрахунків.

 

Послідовність виконання лабораторної роботи

 

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №2 знаходяться в Додатках А та Б.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи необхідно створити власний файл на диску ____________________ _____ \ Lab2.xls.

 

Показники рентабельності - фінансові показники, що характеризують прибутковість роботи компанії. Як правило, всі ці показники відображають відношення валового, чистого або операційного прибутку компанії до того або іншого параметра її діяльності (обороту, величини активів, власного капіталу).

Рентабельність активів

Рентабельність активів характеризує здатність керівництва компанії ефективно використовувати її активи для отримання прибутку. Крім того, цей показник відображає середню прибутковість, одержану на всі джерела капіталу (власного і позикового). Формула розрахунку може базуватися як на чистому прибутку (найпоширеніший варіант), так і на прибутку до оподаткування:

 

(2.1)

 

Рентабельність активів за прибутком до оподаткування і сплати відсотків:

 

(2.2)

де (2.3)

Рентабельність інвестицій

Рентабельність інвестицій характеризує прибутковість підприємства при інвестуванні за рахунок власних і позикових коштів. Даний коефіцієнт характеризує прибутковість, одержану на капітал, залучений із зовнішніх джерел, за який підприємство сплачує дивіденди або відсотки. У загальному вигляді формула розрахунку показника виглядає таким чином:

 

(2.4)

 

Позичений капітал складається з довгострокових та короткострокових кредитів банків та поточних зобов’язань за довгостроковими кредитами.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!