Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЧАСТИНА ІІ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІЧНОГО ПОЛЯЕлектромагнітне поле – особлива фізична субстанція. Воно характеризується неперервним розподілом у просторі і разом з тим проявляє дискретну структуру у вигляді квантів. Будь-яка електрична заряджена частинка оточена електромагнітним полем, що утворює з нею єдине ціле. Але електромагнітне поле може існувати у вільному, окремому від зарядженої частинки стані і поширюватися у просторі.

Електромагнітне поле – носій певної кількості енергії. Воно володіє і певною масою, що відповідає цій енергії, яка може бути обчислена за загальною формулою: , де – повна енергія, – маса, – швидкість світла. Але густина маси в реальних полях надто мала, і це дає підстави не цікавитися цією характеристикою, а зосередити увагу на енергетичному боці справи.

Електромагнітне поле, володіючи масою, володіє кількістю руху, подібно до речовини. Воно може перетворюватися у речовину, як і речовина в поле. Як і в речовині, у полі є потоки енергії і може переміщуватися його маса.

Поділ електромагнітного поля на дві його складові – поле електричне і поле магнітне – є відносним і узалежненим від умов спостереження. Як було доказано пізніше, взагалі можна обійтися без поняття магнітного поля. Теорію електромагнітного поля можна побудувати, виходячи із закону Кулона й перетворення Лоренца. Але такий шлях був би надто кропітким. Поняття магнітного поля значно спрощує розрахунки, тому воно корисне. Магнітне поле насправді є релятивістським ефектом, викликаним рухом електричних зарядів. У механіці цей ефект стає відчутним при швидкостях, близьких до світла, в електромагнетизмі – при ледь помітних. Релятивістська теорія виникла з рівнянь Максвелла. У цій теорії останні не зазнали змін, як такі, що враховували релятивістські ефекти у вигляді поняття магнітного поля.

Очевидним є те, що пізнання природи електромагнетизму немислиме без знання теорії електромагнітного поля. Разом з тим знання цієї теорії має велике практичне значення: жодного розрахунку не можна виконати, не вдавшись до інтегрування рівнянь електромагнітного поля. Широко використовувані поняття параметрів електричних кіл із зосередженими діленими параметрами одержані в результаті саме такого інтегрування за тих чи інших спрощень. Але існує безліч практичних задач, коли такі спрощення недопустимі. Це перш за все стосується розповсюдження електромагнітних хвиль у просторі, випадків, коли вихрові електромагнітні поля виконують безпосередньо робочі функції, особливо у нелінійних середовищах тощо. У таких випадках треба безпосередньо звертатися до рівнянь електромагнітного поля. Цьому звертанню щораз настійливіше сприяє сучасна комп’ютерна техніка. Тому методи теорії електромагнітного поля завойовують все нові простори в електротехнічних розрахунках.РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ


Просмотров 388

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!