Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розробка правил і норм проведення екологічної експертизи військових дій, навчань, маневрів і встановлення екологічних вимог до їх проходження та іншеЗабезпечення екологічної безпеки при виконанні заходів бойової підготовки військ

Навчальний посібник “Забезпечення екологічної безпеки при виконанні заходів бойової підготовки військ” призначений для забезпечення навчання курсантів факультету РХБ захисту та екології з дисципліни “Основи екологічного забезпечен­ня військ”.

Зміст охоплює питання, які передбачені навчальною програмою і тематичним планом даної навчальної дисципліни. Основною метою створення навчального посібника є доведення до курсантів змісту заходів, порядку їх виконання, вимог та особливостей забезпечення екологічної безпеки в ході бойової підготовки військ.

Посібник “Забезпечення екологічної безпеки при виконанні заходів бойової підготовки військ” підготовлений під керівництвом начальника кафедри екологічної безпеки військ, кандидата військових наук підполковника Вальченка О.І. при участі підполковника Артем`єва С.Р., майора Карєєва А.Г. Навчальний посібник може бути використаний під час проведення групових та практичних занять із курсантами з дисципліни “Основи екологічного забезпечення військ”.

ВСТУП

Військова діяльність відноситься до екологічно–небезпечних видів діяльності. В ЗСУ є велика кількість потенційно–небезпечних в екологічному значенні військових об’єктів, таких як енергетичні установки, реактори, сховища твердих та рідинних відходів, відпрацьованого палива, склади боєприпасів, озброєння, військової техніки, ПММ, хімічних речовин.

На цих, та інших об’єктах можуть трапитися аварії, які призведуть до забруднення повітря, ґрунту, води, рослинного та тваринного світу. Але шкідливий вплив на навколишнє природне середовище оказують не тільки військові об’єкти, але і інші об’єкти, де зберігається та експлуатується військова техніка, проводиться бойова підготовка військ, служба та дозвілля особового складу.

Згідно з цим в даному посібнику надаються рекомендації по забезпеченню екологічної безпеки військ в ході бойової підготовки та вирішенні завдань повсякденної діяльності військ, розглянуті екологічні аспекти військової діяльності, основні обов’язки та відповідальність посадових осіб військової частини в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Розділ 1. Основні поняття щодо екології військової діяльності

Екологія військової діяльності

Екологія військової діяльності - наймолодша серед новітніх розділів загальної прикладної екології - виникла в ході реалізації національних екологічних програм при участі в них військового сектору. Вона вивчає закономірності взаємодії між військово-промисловими формуваннями та навколишнім природнім середовищем. Предметом дослідження цієї науки є вивчення та прогнозування екологічних наслідків військових дій, контроль за станом навколишнього середовища, його техногенна охорона та відновлення, захист особового складу Збройних Сил у порушених та катастрофічних ситуаціях.

Об'єктом її виступає навколишнє середовище, сукупність факторів військової діяльності, які впливають на його стан, а також на стан самих військовослужбовців. Основою розвитку екології військової діяльності служать екологічні закони та знання у галузі теоретичної екології, а саме: екологія людини, аутекологія, радіоекологія , біомоніторинг, синекології, теорії штучних систем та ін. Вона також розвивається на базі прикладної екології, черпаючи з неї знання про результати дії техногенних факторів забруднення довкілля та основні закономірності цих процесів. Військово-промисловий сектор являє собою частину народно­господарського комплексу держави і характеризується певним споживанням сировинних ресурсів, а отже мас і певний вплив на навколишнє середовище, як і будь-яка трудова діяльність людини. В процесі виробництва продукції військовими об'єктами, а також в ході повсякденної діяльності військ чиниться негативний вплив на довкілля. Вивченням закономірностей зміни навколишнього середовища, шляхів і методів його відновлення, можливостей зменшення негативної діяльності військ займається екологія військової діяльності.

Основними завданнями цієї науки на сьогодні є:

захист особового складу від усіх видів шкідливої дії навколишнього середовища, які знижують боєздатність військ;

вивчення екологічної шкоди від діяльності військ в місцях їх дислокації та розташування;

розробка шляхів зменшення негативного впливу військової діяльності на навколишнє середовище;

встановлення норм та правил діяльності військових об'єктів з метою стабілізації екологічної обстановки в місцях їх розташування;

розробка методів використання науково-технічного та економічного потенціалу військового сектору, включаючи конверсію військового виробництва, для зменшення впливу на навколишнє середовище;

розробка правил та норм екологічної безпеки при утилізації боєприпасів та ліквідації ядерної зброї;

пошук шляхів зниження "ресурсної ємності" військового сектору з метою збереження природних, сировинних ресурсів та екологічно чистих територій;

розробка правил і норм проведення екологічної експертизи військових дій, навчань, маневрів і встановлення екологічних вимог до їх проходження та інше.

Військова діяльність негативно впливає на всі компоненти екологічних систем, порушуючи їх природну рівновагу. Особливо різко цей вплив зростає в ході бойових дій. Хоча і в мирний час накопичення зброї масового ураження та звичайних боєприпасів, аварійні ситуації, пов'язані з ЇЇ збереженням, транспортуванням і випробуванням створюють потенційну та фактичну загрозу навколишньому середовищу та людині. В ході бойових дій змінюється екологічна обстановка, яка є частиною оперативно-стратегічної обстановки, і тому вимагає своєчасної і вірної оцінки. Результатом такої оцінки може бути уточнення чи зміна бойових завдань військам, зміна районів їх розташування, проведення робіт з ліквідації наслідків аварії тощо.

Екологія військової діяльності як прикладна галузь розробляє практичні заходи збереження навколишнього середовища в ході повсякденної діяльності військ та захисту особового складу Збройних Сил в екстремальних екологічних ситуаціях. Найбільш складне завдання на сьогодні полягає у збереженні довкілля в ході військово-промислової діяльності. Виробництво, випробування та утримання звичайної біологічної, хімічної чи ядерної зброї веде до великого забруднення повітря, ґрунтів та вод, куди потрапляють різні токсичні радіоактивні та інші небезпечні речовини, що призводить до зменшення земельних, лісових та водних ресурсів. На сучасному етапі конверсії роззброєння теж пов'язане з великим екологічним ризиком.

Постійно зростають масштаби використання дефіцитного палива. Так на тренувальний політ одного військового літака потрібно 3-4 т палива. Зростає також частка споживання електроенергії для військових потреб. В США в 1993 р. вона становила 2-3% річного попиту на енергію (35 млн. т в нафтовому еквіваленті) та 3-4% загального попиту на нафту. Значний обсяг продукції металургії споживає військово-промисловий сектор. У США 9% всієї продукції йде на військові потреби. Так для будівництва та розгортання однієї мобільної МБР, за американськими мірками, потрібно 4,5 тис.т сталі, 2,2 тис.т цементу, 50 т алюмінію, 12,5 т хрому, 750 кг титану та 120 кг берилію.

Об'єкти Збройних Сил України також займають значні території, площі яких можуть бути успішно використані для вирощування сільськогосподарської продукції, під житлову забудову в містах, під вирощування лісоматеріалів тощо. Зараз відбувається масова передача невикористаних залишкових земель, які звільнилися в ході здійснення програми роззброєння, місцевим органам влади. Ці землі здебільшого знаходяться у незадовільному стані, виснажені та вимагають проведення певних видів рекультивації. Розробка методик та правил рекультивації порушених земель, які звільняються Міністерством оборони - одне з актуальних завдань.

Надзвичайно важливим є вирішення завдань регенерації навколишнього середовища, порушеного в ході військових дій та аварійних ситуацій. Масштаби економічних збитків в цих випадках надзвичайно великі та відзначаються не лише тогочасними еколого-економічними збитками, а значними екологічними втратами в перспективі, оскільки мають пролонговану негативну екологічну дію. Детальніше ці питання будуть розглядатись у наступних розділах.Просмотров 947

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!