Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 4 частьe) Шығындарды жинақтау орталығын құру үшін.

Тұрақты шығыстар қалай өзгереді?

a) Өнім өндірісінің көлеміне сәйкес өзгереді;

b) Өндіріс көлемі өзгерсе де тұрақты болып қалады;

c) Калькуляция объектісіне;

d) Көлем өзгерісінің жалпы сомасына тура байланыста өзгереді;

e) Өзіндік құн деңгейіне байланысты өзгереді.

Өнімнің өзіндік құнының маңызды көрсеткіші...

a) Тауарлық өнімнің бір теңгесіне шығын;

b) Өнімнің өзіндік құнындағы материалдық шығындардың үлестік салмағы;

c) Техникалық қарулану деңгейі;

d) Өнім өндірісіне қажет материал шығыны;

e) Бұйым шығаруға қажет материал шығыны.

Материалдық ресурстарды талдауға қажет ақпарат көзі...

a) Тапсырыстар;

b) Негізгі қорлар есебінің инвесторлық карточкалары;

c) Шикізат пен материал жеткізуге келісім-шарттар;

d) Табельдік есеп мәліметтері;

e) Техникалық құжаттар.

Қандай жалпылаушы көрсеткіш өндірілген өнім құнын материалдықшығын сомасына бөлу арқылы анықталады?

a) Қор қайтарымы;

b) Материал қайтарымы;

c) Материалдық шығындар коэффиценті;

d) Материал сыйымдылығы;

e) Үлестік материал сыйымдылығы.

Материалдық ресурстармен қамтамасыз ету және пайдалануды талдаудың негізгі міндеті...

a) Таруарлық өнімнің бір теңгесіне кеткен шығындар;

b) Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін жоғарлататын резервті анықтау;

c) Материалдық ресурстарды пайдалану деңгейін бағалау;

d) Кәсіпорынның негізгі қорлармен қамтамасыз етілуін анықтау;

e) Салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құнын анықтау.

Келесі көрсеткіштердің қайсысын материалдық ресурстардың жалпылаушы көрсеткішіне жатқызуға болады?

a) Энергия сыйымдылығы;

b) Үлестік материал сыйымдылығы;c) Отын сыйымдылығы;

d) Өндіріс көлемінің өсу қарқыны мен материалдық шығындар қатынасының коэффиценті;

e) Шикізат сыйымдылығы.

Көрсеткіштердің қайсысы материалдық шығындардың іс жүзіндегі сомасын жоспардағыға қатынасы арқылы есептеуге болады?

a) Өнімнің өзіндік құнындағы материалдық шығындардың үлестік салмағы;

b) Отын сыйымдылығы;

c) Энергия сыйымдылығы;

d) Шикізат сыйымдылығы;

e) Материалдық шығындар коэффиценті.

Егер материалдық ресурстар коэффиценті бірден үлкен болуы білдіреді...

a) Материалдық ресурстардың үнемді қолданылғандығын;

b) Маретиал сыйымдылығының өзгерісіне;

c) Өзіндік құнның кемуін;

d) Өнім өндірісіне материалдық ресурстардың артық шығындалғандығын;

e) Материалдық ресурстардың жетіспеушілігін.

Коэффиценттердің қайсысы материалдық ресурстардың үнемді қолданылғандығын білдіреді, егер...

a) K>1;

b) K<1;

c) K=1;

d) K>=1;

e) K 1-ге ұмтылса.

Құрал-жабдықты ұстау және эксплуатациялау шығындары неге байланысты өзгереді?

a) Өнім шығарылымы жоспарының орындалу деңгейіне;

b) Тасымалдау арақашықтыға;

c) Көлік құралдардың түрлеріне;

d) Меншікті материал сыйымдылығына;

e) Амортизацияның жалпы сомасына.

Құрал-жабдықты ұстау және эксплуатациялау шығындарына қандай баптар кіреді?a) Өнімді сатып алушыларға тиеу шығындары;

b) Күрделі ағымдағы жөндеу шығындары;

c) Жүктердің зауыт ішінде қозғалу шығындары;

d) Ыдыс шығындары;

e) Жалпы шаруашылық шығындары.

Табыс (пайда) көрсеткіші нені білдіреді?

a) Материал қай тарымының қарқыны;

b) Өндіріс көлемінің өсуін;

c) Өнім өткізуден түскен түсімнің артуын;

d) Өзіндік құнның өсуін;

e) Іскерлік белсенділік пен қаржылық жағдай деңгейін.

Көрсеткіштердің қайсысы өнім өткізуден түскен табыс пен өткізілген өнімнің толық өзіндік құны арасындағы айырманы білдіреді?

a) Негізгі емес қызметтен түскен табыс;

b) Жалпы табыс;

c) Таза пайда;

d) Өндіріс көлемінің өсуі;

e) Кәсіпорын шығындары.

Қаржылық нәтижелерді талдаудың негізгі міндеті...

a) Нақты көрсеткіштер жоспарының орындалуын бағалау, табыс (пайда);

b) Материалдық ресурстардың тиімді пайдалану деігейін бағалау;

c) Өндірістік қорлардың жағдайы мен қарқыны;

d) Өнімді шығару мен өткізудің артуы;

e) Басқаруды ұтымды ұйымдастыру.

Материалдарды үнемдеуге неге әсер етеді?

a) Рентабельділіктің жоғарылауына;

b) Өзіндік құнның төмендеуіне;

c) Еңбек өнімділігінің артуына;

d) Қалдықтардың барынша қолданылуына;

e) Өнім шығарылымын өсіруге.

Ырғақтылықтың негізгі себептері...

a) Ұйымдастырудың төмен деңгейі;

b) Жабдықтаушылардың шикізат пен материалды уақытында жеткізбеуі;

c) Ауыр қаржылылық жағдайлар;

d) Тұрып қалулар;

e) Апаттар.

Коэффициенттердің қайсысы өз еркімен жұмыстан кеткендер мен еңбек тәртібін бұзғандар санын персоналдық орташа тізімдік санына қатынасы арқылы есептеледі?

a) Жұмысқа қабылдау айнамылының коэффициенті;

b) Кәсіпорын персоналының тұрақтылығының коэффициенті;

c) Персонал айналымының коэффициенті;

d) Мамандық ағымының коэффициенті;

e) Тарифтік разряд коэффициенті.

Еңбекақы қоының пайдаланылуын талдауда нақты ауытқуды қалай есептейді?

a) Қандай да бір екі нақты көрсеткіштің қатынасымен;

b) Іс жүзінде есептеген жалақы сомасы мен жоспарлы қор арасындағы айырма ретінде;

c) Негізгі өндірістік қор өсімі сомасының кезең басындағы НӨҚ құнына қатынасымен;

d) Жоспарлы деңгей қатынасымен;

e) Еңбекақыға іс жүзінде жұмсалған қорлардың жоспарлы қорымен салыстыру арқылы.

Еңбек шығындарының деңгейі қалай анықталады?

a) Өндірілген өнімге сәйкес өндірістік жұмысшыларға есептелген негізгі және қосымша еңбекақы сомасымен;

b) Іс жүзіндегі өнім өндіріліміне кеткен шығындардың жоспарлы деңгейі;

c) Өнім бірлігіне кеткен уақыт шығын;

d) Еңбекақының жоспарлы деңгейіне өнімнің іс жүзіндей шығарылымы;

e) Еңбек өнімділігі мен орташа еңбекақының өсу қарқыны арсындағы айырма.

Өнім өндірісі мен сату көлемін талдауды қолданылатын өлшеуіштер түрі...

a) Ақшалай, құндық;

b) Табиғи, шартты-табиғи және құндық;

c) Орта сағаттық өндірілім;

d) Үлестік еңбекақы сыйымдылығы;

e) Табиғи, ақшалай, еңбектік.

Өнім өндірісі көлемінің негізгі көрсеткіші...

a) Тауарлық және жалпы өнім;

b) Дайын өнім;

c) Жарнама;

d) Өсу қарқыны;

e) Еңбек өнімділігі.

«Ассортимент» түсінігі - ...

a) Барлық өндірілген өнім құны;

b) Өнімнің әрбір түрі бойынша шығару көлемі көрсетілген атаулар тізімі;

c) Бұйым атауларының тізімі;

d) Бұйым атаулары;

e) Өнімнің біртекті шығарылуы.

Жоспардың ассортимент бойынша орындалуын қалай бағалайды?

a) Іс жүзіндегі бұйым тізімін жоспармен салыстыру;

b) Аталулар бойынша;

c) Ең аз пайыз әдісі бойына;

d) Жоспардың орындалу пайызы есептеледі;

e) Нақты ауытқу.

Еңбек ресурстары нені білдіреді?

a) Халықтық сәйкес салада қажетті физикалық күші, білімі бар бөлігі;

b) Еңбекақығы бағытталған ақша қаражатының бөлігі;

c) Өндірісте қолданылатын еңбекқоры бөлім;

d) Өндіріс көлемінің табиғи көрсеткіштер;

e) Өнім сапасы.

Мамандар ағымының себептері...

a) Біліктілігін жоғарылату жағдайының болмауы, еңбекке мерзімді ақы төлеу;

b) Еңбекақы, тұрғын үйді ұйымдастырудың жетіспеуі, біліктілік жоғарылату жағдайының болмауы, еңбек тәртібінің төмен болуы;

c) Төмен өзіндік құн;

d) Шикізаттың сапасының нашар болуы;

e) Еңбек пен жалақыны әлсіз ұйымдастыру.

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері...

a) Интегралды жүктеу коэффициенті;

b) Энергия сыйысмдылығы;

c) Материал қайтарымдылығы;

d) Қор қайтарымдылығы, қор сыйымдылығы, рентабельділік үлестік салымдар;

e) Ресурс сыйымдылығы.

Еңбек өнімділігінің өсуі қарқыны орташа жалақының өсу қарқынынан артуы әкеледі...

a) Орташа тізімдік санның кемуіне әкеледі;

b) Өнімнің өзіндік құны төмендеп, өнім өндіріу көлемі артыуы;

c) Шығындардың азаюына;

d) Орташа тарифтік разрядтау ұлғайюына;

e) Еңбектің әлсіз ұйымдасуына.

Функционалды бағыты бойынша негізгі өндірістік қорлар жіктеледі:

a) Зауыттың басқару ғимараттары, цех;

b) Көлік құралдары;

c) Өндірістік мақсаттағы ғимарат, қоймалар, жұмыс машиналар;

d) Жұмыс машиналары;

e) Жұмыс және күш машиналары.

Материалдық ресурстармен қамтамасыз ету мен пайдаланудың негізгі міндеті...

a) Ішкі шаруашылық резервтерді анықтау;

b) Негізгі қорлардың пайдалану әсерін есептеу;

c) Өндірістік қуаттылықты пайдалану деңгейін зерттеу;

d) Негізгі формаларды пайдалану тиімділігін жоғарылататын резервтерді анықтау;

e) Материалдық ресурстарын үнемдеудің ішкі шаруашылық резервтерді анықтау.

Өнім сапасынаң төмендеуінің негізгі себептері...

a) Сапасыз өнім үшін айыппұл;

b) Шикізаттың нашар сапасы;

c) Жарнамаланған өнімнің үлес салмағы;

d) Материалдың толық жеткізілмеуі;

e) Еңбекақының уақытында төленбеуі.

Еңбекақы қорын талдауда көрсеткіштердің қайсысы іс жүзіндегі есептелген жалақы қоры неге жоспарлы қор арасындағы айырма ретінде есептеледі?

a) Нақты ауытқу;

b) Коэффиценттер;

c) Салыстырмалы ауытқу;

d) Индекстер;

e) Шығындардың жалпы сомасы.

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін сипаттау үшін қандай көрсеткіштер қызмет етеді?

a) Материал сыйымдылығы;

b) Еңбек сыйымдылығы;

c) Тауарлық өнімнің бір теңгесіне шығын;

d) Қор қатарымы;

e) Энергия сыйымдылығы.

Өндірістің өсу қарқынын анықтау мақсатында жалпы өнім қандай бағаларда бағаланады?

a) Сәйкес;

b) Іс жүзіндегі;

c) Ақшалай мәнде;

d) Пайыздар;

e) Жосапрлы.

Еңбек шығындарының деңгейі қалай анықталады?

a) Өнімнің іс жүзіндегі шығарылымына шығындардың жоспарлы деңгейі;

b) Өндірістік жұмысшылардың негізгі және қосымша жалақы сомасымен;

c) Жұмыс уақытының іс жүзіндегі шығындарына жалпы өнімнің іс жүзіндегі көлемі;

d) Еңбек сыйымдылығына жоспарлы өсім;

e) Еңбекақының жоспарлы деңгейіне өнімнің іс жүзіндегі шығарылымы.

Қандай шығындар өнім өндірісінің көлеміне сәйкес өзгереді?

a) Тұрақты;

b) Тура;

c) Айнымалы;

d) Еңбек сыйымдылығы;

e) Жанама.

Жоспардың сапа бойынша сарапаттауының мәні неде?

a) Ол баға жасау үшін қажет;

b) Жалпы шығарылымда әрбір сорт бойынша өнім үлесі есептеледі, сорттылықтың орташа коэффициенті;

c) Құрал-жабдық санына байланысты;

d) Өнімнің толық жеткізілмеуі;

e) Өнім сорт бойынша бөлінеді.

Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстау және эксплуатациялау шығындарына не кітеді?

a) Шығынды кеміту резерві;

b) Бір бұйымға кеткен шығын деңгейі;

c) Ыдыс шығындары;

d) Машина және технологиялық құрал-жабдық амортизациясы;

e) Шығын сметасынан ауытқуды анықтау.

Инетстивті жол неге әкеледі?

a) Үлестік материалдық шығындардың өсуі мен өнім бірлігінің өзіндік құнының төмендеуіне;

b) Өнім бірлігіне келетін үлестік материалдық шығындардың өсуіне;

c) Пайданың көбеюіне;

d) Өзіндік құнның атруына;

e) Өткізуден түсетін түсімнің өсуіне.

Кәсіпорынның үздіксіз жұмысының маңызды шарты материалдық ресурстарға... қажеттілікті толық қамтамасыз ету болып табылады:

a) Жабу қайнар көзі;

b) Шикізат қалдықтарын азайту;

c) Интенсивті жол;

d) Экстенсивті жол;

e) Кезең шығындарын түзету.

Көрсеткіштердің қайсысы өндірілген өнім құнын материалдық шығындар сомасына бөлумен анықталады:

a) Материалдық шығындар коэффициенті;

b) Материалсыйымдылық;

c) Материалқайтарымдылық;

d) Қорқайтарымы;

e) Өндіріс шығындары.

Шикізаттар мен материалдар құны тәуелді...

a) Үлестік материалсыйымдылығы;

b) Сату бағасының деңгейі;

c) Еңбек өнімділігі;

d) Өнім көлемін шығару;

e) Әр өнімнің өзіндік құны.

Көрсеткіштердің қайсысын материалсыйымдылықтың жеке көрсеткіштеріне жатқызуға болады?

a) Материалқайтарымдылығы;

b) Материалсыйымдылығы;

c) Материалдық шығындар коэффициенті;

d) Қорқайтарымы;

e) Материалдарды пайдалану коэффиценті.

Өнімнің өзіндік құнын талдау кезіндегі ақпарттық қайнар көзі...

a) Материалды – техникалық жабдықтау жоспары;

b) Инвентарлық карточкалар;

c) Табельдік есеп мәліметтері;

d) Өнім бойынша есеп;

e) Жоспар-кестелер.

Шығындарды арналымы бойынша топтастыру не үшін қажет?

a) Материалсыйымдылығын зерттеу үшін;

b) Еңбек өнімділігінің өсіуін зерттеу үшін;

c) Көп номенклатуралы өндірістегі бұйымдардың әр түрлерінің өзіндік құның есептеу үшін;

d) Техникалық прогрестің шығындар құрылымына әсерін бекіту үшін;

e) Шығын элементтерін зерттеу үшін.

Ауыспалы шығындар қалай аталады?

a) Бөлу жолымен калькуляция объектісіне өзгереді;

b) Көлемге пропорционалды өзгереді;

c) Калькуляцияның осы немесе басқа объектісіне қатысты;

d) Өнім көлемінің өзгеруі кезінде тұрақты болып қалады;

e) Өнімнің бірнеше түрін өндірумен байланысты.

Өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құнының үлестік салмағын ... алып жатыр:

a) Ауыспалы шығындар;

b) Жоспарланған тауарлық өнімді өндіру шығындары;

c) Шикізаттар мен материалдарға шығын;

d) Тұрақты шығындар;

e) Жанама шығындар.

Үлестік материалдық шығындар неге тәуелді?

a) Өнім бірлігіне шығындалған материал санына;

b) Үлестік ауыспалы шығындар сомасына;

c) Тұрақты шығындар сомасына;

d) Ауыспалы шығындар сомасына;

e) Өнімнің бірнеше түріне;

Өзіндік құн элементі нені білдіреді?

a) Материалдардың орташа баға деңгейі;

b) Тауарлы өнімнің 1 теңгесіне кеткен шығындар;

c) Ақшалай ресурстарды табысты жоспарлау;

d) Құрамдас бөліктерге бөлуге келмейтін бастапқы шығындар;

e) Шығындарды түзету.

Кәсіпорынның материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау кезінде ең бірінші не тексерілуі керек?

a) МТС бөлімінің оперативті (жедел) мәлімет;

b) Материалдардың келіп түсуіне тапсырыс;

c) Өнімді өндіру жоспары;

d) Өнімнің сорттық құрамының өнім өндірісіне әсері;

e) МТС жоспарының сапасы.

Шығындардың жалпы сомасын өзгеруі мүмкін...

a) Өндірілген өнімнің құрылымынан;

b) Тауарлық өнімді жоғалтулардан;

c) Өнімге босату бағасынан;

d) Түсім сомасынан;

e) Бірқалыптылық коэффициенті.

Материалдық ресурстарды үнемдеу немнеге әкеледі?

a) Шикізаттар мен материалдарды артық шығындауға;

b) Өнім көлемінің өсуіне;

c) Рентабельділіктің төмендеуіне;

d) Өзіндік құнның артуына;

e) Тікелей материалдық шығын сомасының бүкілдей өнім өндірісінде өзгеруіне.

Қордың түрлері болады:

a) Ағымдағы, мерзімді және сақтандыру;

b) Ішкі, сыртқы;

c) Мезгіларалық;

d) Ішкі;

e) Уақытша.

Материалдық ресурстарды пайдалану мен қамтамасыз өтудің негізгі міндеті...

a) Кәсіпорын мен жабдықтаушылардың өндірістік күшін пайдалану деңгейін зерттеу;

b) Мамандардың ағымдылық көрсеткіштерін анықтау мен зерттеу;

c) Материалдық ресурстарды тиімді пайдалану деңгейін бағалау;

d) Жоспарды орындау деңгейі мен өндіріс қарқыны және өнімді өткізу деңгейін бағалау;

e) Анықталған резервтерді игеру бойынша іс-шаралар жасау.

Ішкі қайнар көздер – бұл ...

a) Басқарушылық шешімдердің тиімділігін бағалау мен негізділігінің әдісі;

b) Нақты қажеттілік;

c) Бұл шикізат қалдықтарын азайту, екінші реттік шикізат пайдалану, ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін енгізу нәтижесінде материалдарды үнемдеу;

d) Сапасыз өнімге айыппұлдар, бұзылған өнімкөлемі және үлестік салмағы;

e) Белгілі бір өнім бірлігін өндіруге кеткен уақыт шығыны.

Бұйым конструкциясын оңтайландыру, өндіріс техникасы мен технологиясын жүзеге асыру, сапаларын ішкі ресурстарды дайындау және оларды сақтау кезіндегі жоғалтулардың азаюы әкеледі...

a) Өнім бірлігін өндіруге кететін шығындарды азайту;

b) Өнім өндірісін ұлғайту резервін анықтау;

c) Барлық ресурстар бойынша нақты шамаларды анықтау;

d) Варияция коэффициентін пайдалану;

e) Материал сыйымдылықты арттыру.

Материалдық ресурстарды талдау кезіндегі жалпылаушы көрсеткіштерге жатады:

a) Шикізатсыйымдылығы;

b) Үлестік материалсыйымдылық;

c) Өндірістік өсу қарқыны мен материалдық шығындардың арақатынас коэффициенті;

d) Варияция коэффициенті;

e) Шикізатсыйымдылығы.

Көрсеткіштердің қайсысы материалдық шығын сомасының өндірілген өнімнің өзіндік құнына қатынасымен есептелінеді?

a) Өсу қарқынының қатынас коэффициенті;

b) Материалқайтарымдылық;

c) Материалдық шығындардың өнімнің өзіндік құнындағы үлестік салмағы;

d) Материалсыйымдылық;

e) Қорқайтарымдылық.

Шығындарды элементтер бойынша топтастыру қайда бейнеленді...

a) МТС жоспарында;

b) Инвентарлық карточкаларында;

c) Баланста;

d) Қаржы шаруашылық қызмет туралы есепте;

e) Өндіріске шығындар сметасында.

Материалдық ресурстарды талдау қайнар көзі болып табылады...

a) Өндіріске шығындар сметасы;

b) МТС жоспары;

c) Баланс;

d) Цехтар мен учаскелерді материалдармен қамтамасыз ету кестесі;

e) Келісім-шартқа тапсырыс.

Өндіріс жұмысшыларына өндірілген өнім саны немесе есепті кезеңдегі істелген уақыт үшін есептелген негізгі және қосымша еңбекақы сомасымен не анықталады?

a) Еңбек шығындарының деңгейі анықталады;

b) Материалдық шығындарды үнемдеу анықталады;

c) Материалдық шығындардың үлестік салмағы анықталады;

d) МТС жоспарының сапасы анықталады;

e) Материалдардың келіп түсуіне тапсырыстар анықталады.

Табыс – бұл ...

a) Есепті кезең бойында экономикалық пайданың ақшалай қаражаттардың келіп түсуі формасында ұлғаюы;

b) Ақшалай формада бейнеленген шығындар;

c) Бұл өндіріс процесінде пайда болған және айналыс сферасында өткізілген таза табыстың бір бөлігі;

d) Бұл активтердің құны мен меншік мүлік;

e) Бұл қаржылық салымдар.

Көрсеткіштердің қайсысы өнімді (жұмыс, қызмет) өткізу және негізгі қызмет нәтижесінде өткізілген өнімнің өзіндік құнынан алынған қаржылық нәтижені білдіреді?

a) Өнімді өткізуден табыс;

b) Негізгі емес қызметтен табыс;

c) Негізгі қызметтен табыс;

d) Жалпы табыс;

e) Ақшалай шығындар.

Қандай шығындар өндіріс көлемінің өзгеруі кезінде тұрақты болып қалады?

a) Тұрақты шығындар;

b) Ауыспалы шығындар;

c) Тікелей шығындар;

d) Жанама шығындар;

e) Аралас шығындар.

Қандай көрсеткішетрден табыстылық көрсеткіштері тұрады?

a) Еңбек шығындары көрсеткіштерінен;

b) Жалпылаушы көрсеткіштерден;

c) Жеке көрсеткіштерден;

d) Шартты көрсеткіштерден;

e) Жалпы табыс және таза табыс көрсеткіштерінен.

Қандай көрсеткітер салыстырмалы талдау және кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың міндетті элементтері болып табылады?

a) Өткізуден табыс;

b) Табыстылық коэффициенті;

c) Жалпы табыс;

d) Негізгі қызметтен табыс;

e) Вариация коэффициенті.

Көрсеткіштердің қайсысы өзіндік құнды төмендету жоспарының жалпылаушы көрсеткіші болып табылады.

a) Тауарлы өнімді жоспарлы өндіруге шығындар;

b) Тауарлық өнімнің 1 теңгесіне шығындар;

c) Тауарлы өнімнің өндірісінің нақты көлеміне шығындар;

d) Өнім бірлігіне кеткен жұмыс уақытының шығындары;

e) Еңбекақының жоспарлы деңгейінде нақты өнім өндіру.

Кәсіпорынның қаржылық нәтижесін талдау кезіндегі негізгі ақпарат көзі...

a) Талдамалық бухгалтерлік есептің жеке шоттары бойынша мәліметтер;

b) Өзіндік құн туралы кезеңдік есептер;

c) Үстемелер;

d) Ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп;

e) Шығындар сметасы.

Өнеркәсіптік өнімнің өзіндің құның талдау кезіндегі өнеркәсіптік кәсіпорын жұмысын бейнелеуші маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады...

a) Тауарлы өнім;

b) Жалпы өнім;

c) Өнімнің өзіндік құны;

d) Өнім өндірісінің көлемі;


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!