Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 3 частьa) тік талдау;

b) көлденең талдау;

c) трендтік талдау;

d) қатысты шамалар талдауы;

e) факторлық талдау.

Салыстырмалы талдау – бұл ...

a) есептің әрбір позициясын алдыңғы кезеңмен салыстыру ;

b) қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымын анықтау;

c) фирманың бөлек көрсеткіштері бойынша есептің біріккен көрсеткіштерін ішкі талдау ;

d) есеп берушіліктің бөлек позициялары арасындағы қатынасты есептеу ;

e) зерттеудің детерминирленген әдістер көмегімен бөлек факторлардың нәтижелі көрсеткішке әсерін талдау.

Табыс талдауы кезінде қатысты көрсеткіш...

a) нақты активтер өсімің жылдамдығы;

b) рентабильділік деңгейі;

c) пайда нормасы;

d) автономия коэфициенті;

e) айналым капиталының өсімі.

Қысқа мерзімді қарыз коэфициенті кәсіпорынның недегі міндеттемелер бөлігін көрсетеді?

a) міндеттемелердің орташа сомасы;

b) активтердің жалпы сомасы;

c) активтердің орташа сомасы;

d) міндеттемелердің жалпы сомасы;

e) міндеттемелердің толық сомасы.

Қарызды құралдарды немен жабу қамтамасыз етіледі?

a) кәсіпорынның айналым активтерімен;

b) кредиторлық қарыз құрылымы;

c) бағытталған ісшараларды жүзеге асыру;

d) негізгі құралдарды сатып алумен;

e) салық есептеумен.

Нақты активтерге жатпайды...

a) шикізат және материалдар ;

b) еңбекті төлеу;

c) кредиторлық қарыз;

d) дебиторлық қарыз;

e) негізгі құралдардың тозуы.

Айналымдағы құралдардың өсу коэфициенті нені сипаттайды?

a) айналым құралдарын нәтижелі пайдалану;

b) құралдар айналымының көбейгеніә туралы;

c) айналым құралдарын нәтижелі емес пайдалану ;

d) еңбек ақыны дұрыс бөлу ;

e) негізгі құралдарды нәтижелі пайдалану ;

Төлем қабілеттілік деген не?

a) кәсіпорынның өз міндеттемелері бойынша төлемдерді уақытында жүзеге асыру дайындығы;b) өндірісті процесстің табыстылығы;

c) негізгі құралдарды рационалды ұйымдастыру және қолдану;

d) кәсіпорынның міндеттемелерінің активтерден асып түсуі ;

e) кәсіпорынның тұрақты жағдайы.

Материалдық ресурстардың қамтамасыз етілуі және пайдалануын талдаудың міндеті...

a) Материалдық ресурстарды қолдану тиімділерінің деңгейін бағалау;

b) Кәсіпорынды негізгі қорлармен қамтамасыз ету;

c) Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуді талдау;

d) Ішкі шаруашылық резервтерді анықтау;

e) Негізгі қорларды пайдаланудың әсерін есептеу.

Ішкі қайнар көздер – бұл ...

a) Жабдықтаушылардан түсетін қайнар көздер;

b) Еңбек ресурстарын пайдаланудың баламалы шығындары;

c) Шикізат қалдығының азаюы;

d) Төмен өзіндік құн;

e) Жоғары жалақы.

Материалдық ресурстардың жекелеген түрлерін қолданудың тиімділігін сипаттауда қандай көрсеткіштер қолданылады?

a) Жеке;

b) Жалпылаушы;

c) Көмекші;

d) Жалпы;

e) Жанама.

Материалдық ресурстарды тасудағы нақты қажеттілік – бұл ...

a) Материалды өзі дайындау;

b) Материалдың белгілі бір түрінде жалпы қажеттілік арасындағы айырма;

c) Ғылыми – технологиялық прогресс жетістіктерін енгізу нәтижесінде материалдарды үнемдеу;

d) Жабдықтаушылардан түскен материалдық ресурстар;

e) Материалдық шығындардың іс жүзіндегі сомасының жоспардағысына қатынасы.Жалпы материалсыйымдылық байланысты...

a) Материалды қарқынына;

b) Жалпы (тауарлық) өнімнің көлеміне;

c) Материалдық ресурс бағасына;

d) Материалдық шығындардың іс жүзіндегі сомасына;

e) Материалдық шығындардың үлес салмағына.

Шығын элементтеріне жатады...

a) Материалдық шығындар;

b) Еңбек өнімділігі;

c) Тауарлық өнім;

d) Жалпы өнім;

e) Еңбек сыйымдылығы.

Жанама шығындар байланысты...

a) Өнімнің белгілі бір түрімен;

b) Өнімнің бірнеше түрінің өндірісімен;

c) Өндіріс көлемімен;

d) Үлестік материал сыйымдылығымен;

e) Материалдық әрбір теңгесінен өнім өндірісімен.

Өнімнің өзіндік құнының маңызды жалпылаушы көрсеткіші болып табылады...

a) Тауарлық өнімнің 1 теңгесіне шығын;

b) Өнімнің өзіндік құнындағы материалдық шығындардың үлестік салмағы;

c) Техникалық қаруланудың деңгейі;

d) Жалпы өнім;

e) Тауарлық өнім.

Өнім өндірісі мен оны өткізуге кеткен шығындардың жалпы сомасының іс жүзіндегі бағада тауарлық өнімді өндіру құнына бөлу арқылы өнімнің өзіндік құнының қандай жалпылаушы көрсеткіші есептеледі?

a) Өнім бірлігіне кеткен шығын;

b) Тауарлық өнімнің бір теңгесіне кеткеншығын;

c) Салыстырмалы тауарлық өнімнің өзіндік құны;

d) Материал қайтарымдылығы;

e) Материалдық шығындар коэффиценті.

Өнім бірлігінің өзіндік құнын қандай жолмен төмендетуге және үлестік материалдық шығындарды қысқартуға болады?

a) Экстенсивті;

b) Интенсивті;

c) Ретроспективті;

d) Перспективті;

e) Аралық.

Материалдық шығындар сомасының өндірілген өнім құнына қатынасы арқылы қандай жалпылаушы көрсеткіш есептеледі?

a) Материал қайтарымдылығы;

b) Материалдық шығындар коэффиценті;

c) Өзіндік құндағы материалдық шығындардың үлестік салмағы;

d) Энергосыйымдылық;

e) Материал сыйымдылығы.

Егер материалдық шығындардың коэффиценті 16-ден кіші болса, онда материалдық ресурстар...

a) Неғұрлым үнемді қолданылады;

b) Өзіндік құнның жоғарылауына әкеледі;

c) Материалдық ресурстардың өнім өндірісі үшін артық шығындалғанын білдіреді;

d) Материал қайтарымдылығының өзгерісі есебінен өзгереді;

e) Үлестік материалдық шығындардың өскенін білдіреді.

Қандай шығындар шартты –тұрақты деп аталады?

a) Олардың сомасы өнім өндірісінен түскен түсім көлеміне сәйкес өзгереді;

b) Шаруашылық субъектісінің қызметі нәтижесімен міндетті түрде байланысты болады;

c) Олардың сомасы өнімді өткізуден түскен түсім өзгергенде өзгермейді;

d) Табыс сомасы;

e) МТС жоспарының сапасы.

Өндіріс көлемі мен материалдық шығындардың өсу қарқынының қатынасының коэффиценті нені сипаттайды?

a) Материал сыйымдылығының өзгерісі;

b) Бекітілген нормалардан артық шығыстау;

c) Материал қайтарымдылығының қарқынын көрсетіп, оның өсуі факторын көрсетеді;

d) Өнім бірлігінің өндірісіне іс жүзінде қанша материалдық шығындар кеткенін көрсетеді;

e) Өндіріс соңында материалдар қаншалықты үнемді қолданылғанын көрсетеді.

Шикізат пен материалдардың артық шығындалғаны нені білдіреді?

a) Материал сыйымдылығының өзгерісі;

b) Ұтымды пайдаланылмағандықты;

c) Материалдар қаншалықты үнемді;

d) Материалдық ресурстардың шығысы туралы;

e) Материал шығысының нормасын.

Коммерциялық шығындарға нелер кіреді?

a) Көлік амортизациясы;

b) Экспулатация шығындары;

c) Құны аз және тез тозатын заттардың тозуы;

d) Орау шығындары кіреді;

e) Жалпы цехтық шығындары.

Тауарды жеткізу шығындары неге байланысты болады?

a) Өнім өндіру жоспарын артық орындауға;

b) Жарнамаға;

c) Жеткізудің, көліктік тарифтеріне;

d) Өнімді жеткізбегені үшін айыппұлға;

e) Шикізат пен материал қалдығына.

Коммерциялық шығындарды талдауда қандай негізгі көрсеткіштер есептеледі?

a) Өнім бірлігіне кеткен уақыт шығыны;

b) Коммерциялық шығындар, сатылған дайын өнім көлемі;

c) Бір бұйымға кеткен жалақы сомасы;

d) Тауарлық және жалпы өнім;

e) Тауарлық өнімнің өзіндік құны.

Кәсіпорынның өндірістік және қаржылық қызметін бағалаудың маңызды көрсеткіші болып табылады...

a) Табыс (пайда);

b) Өндірілген өнім көлемі;

c) Жалақы сомасы;

d) Артықшылық немесе жетіспеушілік;

e) Сағаттық өндірілім.

Табыстылық (пайда) бойынша не анықталады?

a) Шығынның артуы анықталады;

b) Өзіндік құнның төмендеуі;

c) Қаржылық тұрақтылық анықталады;

d) Аталған кәсіпорын активіне салынған салымдардың табыстылығы мен авансыланған қаржылардың қайтарымдылық деңгейі анықталады;

e) Тірі және заттанған еңбек шығындарының өнімділігі анықталады.

Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдауда негізгі ақпарат көзі болып табылады ...

a) Жекелеген шоттар бойынша талдамалы бухгалтерлік есеп мәліметтері;

b) Өзіндік құн туралы кезеңді есептеп;

c) Жабдықтау бөлімінің жедел мәліметтері;

d) Табельдік есеп мәліметтері;

e) Инвентарлық карточкалар.

Көрсеткіштердің қайсысы сальдоланған қаржылық нәтижені білдіреді және кезеңнің жалпы табысы мен шығыны арасындағы айырма ретінде анықталады?

a) Өнімді өткізуден түскен табыс;

b) Негізгі емес қызметтен түскен табыс;

c) Еңбекке төлеуден түскен табыс;

d) Өткізуден тыс қызметтен түскен табыс;

e) Негізгі қызметтен түскен табыс.

Неғұрлым қымбат өнімнің үлестік салмағы жоғарыласа, онда...

a) Оның құрылымы өзгереді;

b) Өнім өндірісінің көлемі ұлғаяды;

c) Құндық мағынада оның шығарылым көлемі өседі;

d) Қаржылық жағдай жақсарады;

e) Құндық мағынада шығарылым көлемі кемиді.

Құрал-жабдықты ұстау және эксплуатациялау шығындары неге байланысты өзгереді?

a) Шикізат сапасына;

b) Өнім шығарылымын жоспар бойынша орныдалу деңгейіне;

c) Тасымалдау қашықтығына;

d) Көлік құралдарының түрлеріне;

e) Материалдық ресурстардың топішілік құрылымына.

Өнімнің өзіндік құны дегеніміз не?

a) Кәсіпорын шығындары;

b) Өнімді өткізу;

c) Барлық өндірілген өнім мен орындалған жұмыс құны;

d) Ақшалай формада бейнеленген кәсіпорынның өнім өндіру мен өткізудегі кеткен шығыны;

e) Барлық өндірілген өнімнің құны, бірақ оған аяқталмаған өндіріс пен ішкі шаруашылық айналым кірмейді.

Қандай шығындар өнім өндірісінің көлеміне сәйкес өзгереді?

a) Тұрақты;

b) Айнымалы;

c) Жанама;

d) Тура;

e) Айқын.

1 теңгесіне шаққанда шығынның төмендеу көрсеткіші нені білдіреді.

a) Өзіндік құн мен пайда арасындағы тура байланыс;

b) Іс жүзіндегі бағаларда өндірілген тауарлық өнімнің құнын;

c) Өнім өндірісі шығындарын;

d) Өндіріс көлемінің өсу қарқынын;

e) Бірі жұмысшының орташа жылдық өнім өндірілімін.

Өнім өндірісі бойынша жоспарды орындаудың, оның құның төмендетудің, пайданың өсуінің рентабельділіктің міндетті шарты болып...

a) Негізгі қорлармен қамтамасыз етілуі;

b) Жоғары сапалы өніммен толық қамтамасыз етілуі;

c) Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі;

d) Материалдарды уақытында жеткізуге келісім-шарттар жасау;

e) Кәсіпорынды шикізат және материалдармен уақытында қамтамасыз ету.

Өндіріс көлемінің өзгеруіне байланыссыз шығындарға бөлінетін шығыстар қалай аталады?

a) Жанама;

b) Айнымалы;

c) Шартты-тұрақты;

d) Тура;

e) Айқын.

Жанама шығындар өнім құнында қандай баптармен көрсетіледі?

a) Жалпы шаруашылық және жалпы өндірістік баптармен;

b) Тура еңбек шығындар бабымен;

c) Материалдық шығындар бабымен;

d) Машиналар амортизациясымен;

e) Жалпыцехтың шығындармен.

Қорлар келесілерге ажыратылады...

a) Маусымаралық;

b) Аралық;

c) Айқын;

d) Ағымдағы, сақтандыру;

e) имплиционды.

Өнімнің өзіндік құнын талдау объектісі болып келесі көрсеткіштер табылады...

a) Материалсыйымдылығының жекелеген көрсеткіштері;

b) Тауарлық өнімнің бір теңгесіне шаққанда кеткен шығын;

c) Өнімнің өсімінің бір теңгесіне үлестік капиталдық салымдар;

d) Қор қайтарымдылығы;

e) Материал қайтарымдылығы.

Нарықтың экономикада шығындар жіктеледі...

a) Сыртқы, ішкі;

b) Маусымдық;

c) Сақтандыру;

d) Көліктік;

e) Айқын және айқын емес.

Өндіріс көлемі өзгергенде қандай шығындар тұрақты болып табылады?

a) Тұрақты;

b) Айнымалы;

c) Көмекші;

d) Көліктік;

e) Орташа.

Жұмыс күнінің қозғалысын сипаттау үшін қандай көрсеткіштер қарқынын талдайды?

a) Тарату коэффицентін;

b) Реттеу коэффицентін;

c) Шығу айналымы коэффиценті;

d) Өзгеру коэффицентін;

e) Интеграция коэффицентін;

Ырғақтылықтың қандай себептерін ішкіге жатқызуға болады?

a) Төмен жалақы;

b) Ұйымдастырудың төмен деңгейі;

c) Жабдықтаушылардың шикізат және материалды уақытында жеткізбеді;

d) Энергияресурстардың жетіспеуі;

e) Инфляция.

Өнімнің сапасы процесіндегі негізгі міндеттер болып келесілер табылады...

a) Кәсіпорынның негізгі қорлармен қамтамасыз етілуін анықтау;

b) Негізгі деңгеймен салыстырғанда жекелеген бұйымдар үшін бұл деңгейдің ауытқуын анықтау;

c) Мамандар ағымының көрсеткіштерін анықтап, зерттеу;

d) Материалдық ресурстардың тиімді қолдану деңгейін бағалау;

e) Негізгі қорларды тиімді пайдалануды жоғарлату.

Кезең соңына келіп түскен негізгі өндірістік қорлардың құнының қатынасы ретінде келесі коэффиценттердің қайсысы есептеледі?

a) Жаңарту коэффиценті;

b) Шығу коэффицентін;

c) Өсім коэффицентін;

d) Тарату коэффицентін;

e) Өзгеру коэффицентін;

Өнім өткізудін талдауда ақпарат көзі болып...

a) Түсіндірме жазба;

b) Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;

c) Алғашқы құжаттар;

d) Тізімдемелер;

e) Бухгалтерлік есептің талдамалы мәліметтері.

Салыстырмалы және салыстырмалы емес тауарлық өнім құнының жоспарын орындауда ауытқулардың қандай себептері болуы мүмкін?

a) Жоспарды толық орындамау;

b) Өнімді шығару жоспарын артық орындау;

c) Салыстырмалы және салыстырмалы емес тауарлық өнім шығындарын қате тарату;

d) Жоспарлы калькуляция құру;

e) Есептік өзіндік құн құру.

Таруалық өнімнің бір теңгесінің кему көрсеткіші нені білдіреді?

a) Шығындардың кемуіне;

b) Өзіндік құн мен пайда арасындағы тура байланысты;

c) Іс жүзіндегі бағаларда өндірілген тауарлық өнімнің құнын;

d) Өндіріс шығындарын;

e) Ақшалай ресурстарды жоспарлаудың сәттілігін.

Өзіндік құн элементі деп нені айтады?

a) Құрамдас бөліктерге ажыратылмайтын бастапқы шығындар;

b) Бұйымның жекелеген түрлерінің өзіндік құны;

c) Шығындар сомасы;

d) Тауарлық өнімнің бір теңгесіне шаққанда кеткен шығындар;

e) Айнымалы шығыстар мөлшерлемесі.

Өндіріс көлеміне байланыссыз шығындарға бөлінетін шығыстар қалай аталады?

a) Тура;

b) Тұрақты;

c) Айнымалы;

d) Жанама;

e) Шартты.

Үстеме шығындарды үнемдеу резерві қандай негізде анықталады?

a) Шығынның әрбір бабы бойынша факторлы талдау жүргізу негізінде;

b) Өнім өндірісін ұлғайту резервін игеру;

c) Шығындарды азайту резерві негізінде;

d) Кәсіпорынның материалдық ресурстарға қажеттілігінде;

e) МТС жоспарының нақтылығы бағалау негізінде.

Ыдыс және орау материалының шығыстары неге байланысты?

a) Тасымалдау саласына;

b) Тасымалдау дайындау шығысының сомасына;

c) Қолданылатын көлік құралдарының түрлеріне;

d) Олардың саны мен құнына;

e) Үстеме шығындар сомасына.

Бекітілген келісім-шартта сәйкес жабдықтаушылардан келіп түскен материалдық ресурстар қандай көздерге жатады?

a) Ішкі;

b) Жанама;

c) Айнымалы;

d) Тура;

e) Сыртқы.

Коммерциялық шығындарды талдауға кіреді...

a) Ішкі орын ауыстыру шығыстары;

b) Цехтың және жалпышаруашылық шығыстарды талдау;

c) Өткізу нарығын зерттеу шығындары;

d) Өнімнің өзіндік құнының шығындары;

e) Құрал-жабдықты ұстау және эксплуатациялау шығындары.

Есептік мәліметтерді жоспардағымен салыстыру арқылы жанама шығындарды талдауда бекітеді...

a) Нақты және салыстырмалы ауытқулар;

b) Тек салыстырмалы ауытқулар;

c) Тек нақты ауытқулар;

d) Нормадан ауытқулар;

e) Өткен жылдан ауытқулар.

Құрал-жабдықты өндіріске тарту деңгейін сипаттау үшін қандай көрсеткіш есептеледі?

a) Экстенсивті жүктеу коэффиценті;

b) Интенсивті жүктеу коэффиценті;

c) Парктың басу коэффиценті;

d) Жалпы коэффиценті;

e) Құрал-жабдық паркін пайдалану коэффиценті;

Қор қайтарымының өсу резерві...

a) Бұл істелген күндердің орташа санының өсуі;

b) Бұл өндіріс көлемінің өсуі және негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық қалдығының кемуі;

c) Бұл жалақының өсуі;

d) Бұл жөндеу уақытын қысқартудағы болған уақыт резерві;

e) Бұл қорларды дебиторлық қарызға тарту.

Экстенсивті жол әкеледі...

a) Материалдық – техникалық жабдықтау жоспарының сапасына;

b) Үлестік материалдық шығындардың өсуіне;

c) Шикізат пен материалдың үнемді пайдалануына;

d) Өзіндік құнның жоғарлауына;

e) Материалдық шығындардың қамтамасыз етілуінің өсуіне.

Бекітілген келісім-шарттарға сәйкес жабдықтаушылардан түскен материалдық ресурстар қандай көздерге жатады?

a) Тек сыртқы;

b) Тек ішкі;

c) Ішкі және сыртқы;

d) Сыртқы;

e) Аралық.

Өнім өндіріс жоспарын орындаудың, оның өзіндік құнын төмендетудің, пайда, рентабельділіктің өсуінің міндетті шарты болып келесілер болып табылады...

a) Негізгі қорлармен қамтамасыз етілуі;

b) Тұрғындардың жоғары сапалы өнімге сұранысын толық қанағаттандыру;

c) Кәсіпорындарды шикізат, материалмен уақытында қамтамасыз ету;

d) Жоспардың орындалуын қамтамасыз ету;

e) Жоғары сапалы өніммен қамтамасыз ету.

Көрсеткіштердің қайсысы материалдық шығындар сомасы мен өндірілген өнімнің толық өзіндік құнының қатынасымен есептеледі?

a) Материал сыйымдылығы;

b) Өнімнің өзіндік құнындағы материалдық шығындардын үлестік шығындары;

c) Материалдық шығындар коэффиценті;

d) Үлестік материал сыйымдылығы;

e) Тарату коэффиценті.

Өнім бірлігін өндіруге шикізат шығысын азайтуға болады...

a) Техника мен технологияны жетілдіру арқылы;

b) Еңбекақыны қысқарту арқылы;

c) Көліктік-дайындау шығыстары арқылы;

d) Жанама шығындар есебінен;

e) Үлестік материалдық шығындарды қысқарту есебінен.

Жалпы материал сыйымдылығы тәуелді...

a) Материал қайтарымдылығының қарқынына;

b) Жалпы (тауарлық) өнім көлеміне;

c) Материалдық ресурс бағасына;

d) Тасымалдау сомасына;

e) Көліктік-дайындау шығыстарының сомасына.

Кәсіпорындар жоспарлаумен есеп жүреді...

a) Қойма есебінің мәліметтері бойынша;

b) Шығындар элементі бойынша;

c) Үлес салмағы бойынша;

d) Жоспарлы өзіндік құн бойынша;

e) Үлестік материал сыйымдылығы бойынша.

Тура шығындар байланысты...

a) Өнімнің бірнеше түрінің өндірісімен;

b) Сәйкес негізге тарату жолымен;

c) Өнімнің бірнеше түрінің өндірісімен;

d) Сәкес негізге тарату арқылы калькуляциялау объектісіне жатады;

e) Өндіріс көлеміне сәйкес өзгереді.

Шығындардың жалпы сомасы өзгеруі мүмкін...

a) Өндірілген өнім құрылымынан;

b) Өнімнің жіберілетін бағасынан;

c) Шығын элементтерінен;

d) Өнім бірлігіне кеткен айнымалы шығындар деңгейінен;

e) Өнімнің жіберілетін бағасының өзгерісінен.

Үлестік материал шығындары неге байланысты болады?

a) Өнім бірлігіне жұмсалған материалдар санына;

b) Тұрақты шығындар сомасынан;

c) Үлестік айнымалы шығындар сомасынан;

d) Материалдардың шығындардың үлестік сомасынан;

e) Материал шығыстарының нормасынан.

Өнімнің өзіндік құнын талдаудың объектісі...

a) Материалдың –техникалық жабдықтау жоспарының нақтылығын бағалау;

b) Материалдық ресурстарды үнемдеуді ішкі өндірістік резервтерін анықтау;

c) Шаруашылық қызметтің экономикалық нәтижелері;

d) Тұтас және шығын элементтері бойынша тауарлық өнімнің толық өзіндік құны;

e) Шаруашылық процестер мен құбылыстар.

Еңбекақы үлесінің кемуі, ал амортизация үлесінің жоғарлауы нені білдіреді?

a) Кәсіпорынның техникалық деңгейінің жоғарлауын;

b) Оның деңгейі бойынша жоспардың орындалуын;

c) Оның өсіміне факторлардың әсерін;

d) Мамандану деңгейінің жоғанлауын;

e) Кеңейтілген қайта өндіру қарқынын.

Шығындарды элементтері бойынша топтастыру неге қажет?

a) Пайданың өсуі үшін;

b) Материалсыйымдылығын, энергия сыйымдылығын зерттеу үшін;

c) Бұйымдардың жекелеген түрлерінің өзіндік құнын есептеу үшін;

d) Оларды қысқарту резервін анықтау үшін;


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!