Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2 частьc) дұрыс экономикалық пайдаға;

d) негізгі қорларды тиімді пайдалануға;

e) қиын қаржылық жағдайға;

Ақшалай құралдардың қозғалысы туралы есепте инвестициялық, шаруашылық және қаржылық қызметте өзгерістерді анықтауға не мүмкіндік береді?

a) шаруашылық операциялардың ағымдарын өндіруге мүмкіндік береді;

b) кезең соңында ақшалай құралдардың түсуінің байланысын анықтауға мүмкіндік береді;

c) қаржылық жағдайларды олардың тұрақтылығы деңгейі бойынша жіктеуге мүмкіндік береді;

d) ақшалай құралдардың түсуін бақылауға мүмкіндік береді;

e) есепті кезең басы мен соңына ақшалай құралдар қалдықтары арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік береді;

Ақшалай құралдар қозғалысы бағыттары қандай бағыттар бойынша топтастырылған?

a) тек қана қаржылық сала;

b) тек қана операционды сала;

c) шаруашылық инвестициялық және қаржылық сала;

d) нарықтыұ сала;

e) тек қана шаруашылық;

Капитал айналымы процесі неден басталады?

a) менщікті айналым құралдарынын болуы;

b) мобильді активтердің айналымынан;

c) ұзақ мерзімді қарыздың көздердің болуы;

d) иммобильді активтердің айналымынан;

e) айналымнан тыс активтердің айналымынан;

Айналым капиталының «ағылып келу» факторлары болып табылады?

a) дебиторлық қарыздың өсуі;

b) жалақыға есептеулер;

c) шикізат пен материал сатып алуы;

d) кредиторлық қарыздың өсуі;

e) тауарларды өткізу;

Төлемқабілеттілікті талдағанда ажыратады?

a) ішкі және сыртқы төлемқабілеттілік;

b) аралық төлемқабілеттілік;

c) перспективті төлемқабілеттілік;

d) ағымдағы және күтілетін төлемқабілеттілік;

e) перспективті төлемқабілеттілік;

Төлемқабілеттілік қандай көрсеткіш көрсетіледі?a) төлемқабілеттілік коэффициенті;

b) автономия коэффициенті;

c) қаржылық тұрақтылық коэффициенті;

d) өтімділік коэффициенті;

e) тарату коэффициенті;

Маневрлік коэффициенті мәні төмен болса, онда...

a) экономикалық пайданың артуын білдіреді;

b) кәсіпорынның меншікті құралдарының басым бөлігі иммобильді сипаттамалық құндылықтарда;

c) меншікті құралдар мобильді;

d) жалақы өседі;

e) меншікті құралдар үлесі;

Қай коэффициент меншікті құралдар шамасының тауарлы-материалдық қорлар құнына қатынасы ретінде анықталады?

a) тарату коэффициенті;

b) автономия коэффициенті;

c) өтеу коэффициенті;

d) өндірістік мақсаттағы мүлік коэффициенті;

e) кәсіпорын активтерінің мобильділік коэффициенті;

Келесі теңсіздік нені білдіреді, егер 3<С*** немесе С***>3?

a) кәсіпорын өз ТМК, толықтыру үшін қосымша көздерді тартуға мәжбүр;

b) кәсіпорын мерзімінде өз кредиторлармен есеп айырыса алмайды;

c) кәсіпорынның меншікті құралдары жоқ;

d) кәсіпорының қарыздық құралдары бар;

e) ТМҚ меншікті айналым капиталымен өтеледі;

Қай көрсеткіш бүкіл қолданыстағы капиталдың экономикалық рентабельділігін сипаттайды?

a) меншікті капиталдың таза рентабельділігі ;

b) кәсіпорынның жалпы рентабельділігі;

c) кәсіпорынның таза ренбельділігі;d) табыс;

e) өзіндік құн;

Кәсіпорынның меншікті құралдарының қай бөлігі мобильді формада екенін көрсететін коэффициент?

a) жабу коэффициенті;

b) тарату коэффициенті;

c) координация коэффициенті;

d) маневрлік коэффициенті;

e) автономия коэффициенті;

Айналым құралдарының айналымдылығы ... көмегімен есептеледі?

a) қарулану коэффициенті,

b) айналымдылық коэффициенті;

c) жеделдету коэффициенті;

d) қаржылық тұрақтылық коэффициенті;

e) ауысу коэффициенті;

Ағымдағы төлем қабілеттілік қашан жасалады?

a) белгілі бір мерзімге оның төлемқабілетті құралдар сомасын салыстыру жолымен жасалады;

b) нақты болашақ мерзімге;

c) балансты құру датасына;

d) маусым басына;

e) декада басына;

Төлемқабілетті құралдардың ағымдағы міндеттемелерден асуы білдіреді...

a) түсім сомасы өсуінің төмендеуін;

b) айналым құралдарын дұрыс пайдаланбау;

c) төлем қабілетсіздікті;

d) ТМҚ сатып алудың төмендеуі;

e) төлем қабілеттілікті;

Әдістердің қайсысы нәтижелік көрсеткіштерге зерттеудің детерминирленген тәсілдері көмегімен жекелеген факторлар жерін талдау ретінде қарастырылады?

a) факторлық талдау;

b) көлденең талдау;

c) трендтік талдау;

d) есепті талдау;

e) ретроспективті талдау;

Қаржылық жағдайдың салыстырмалы көрсеткіштері жіктеледі?

a) факторлық;

b) координация коэффициенті мен тарату коэффициенті;

c) құндық;

d) автономия;

e) ағымдағы өтімділік коэффициенттері;

Екінші топтың нәтижелерін активі мен міндеттемелері бойыеша салыстыру, яғни А2>=П2 нені береді?

a) ағымдағы өтімділіктің арту тенденциясын көрсетеді;

b) төлемдердің азаюын көрсетеді;

c) түсімдердің арақатынасын көрсетеді;

d) ағымдағы өтімділіктің артуы немесе кемуі көрсетіледі;

e) ағымдағы өтімділіктің кему тенденциясын көрсеиеді;

Ағымдағы өтімділіктің жалпы көрсеткіші қалай есептеледі?

a) а1А1+а2А2+а3А3-а1П1+а2П2+а3П3;

b) а1А1+а2А2+а2А3+а1П1+а3П2+а3П3;

c) а1А1+а2А2+а3А3:а2П1+а2П2+а3П3;

d) Е>Е+С

e) +Е=Е-С

Қаржылық қызметке не жатады?

a) фирманың ұзақ мерзімді міндеттемелері мен меншікті капиталындағы өзгерістер;

b) ақшалай құралдар ағыны әдісі бойынша айналым активтері;

c) айналымнан тыс активтерді өткізуден өсім;

d) операциялардан шығындар;

e) операциялық кірістер.

Капитал айналымының жалпы процесі неден басталады?

a) негізгі құралдарды өткізуден табыс;

b) аванстық төлемдердің артуы;

c) таза табыс;

d) бағалы қағаздарды сатып алу;

e) мобильді активтердің айналымы;

Қаржылық жағжайды талдаудың міндеттері...

a) қаржылық ресурстарды пайдалану тиімділігін зерттеу;

b) өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін іздестіру;

c) жолспарларды орындау бойынша кәсіпорын қызметінің нәтижелерін бағалау;

d) кадрлар ағымдылығы көрсеткіштерін зерттеу;

e) ресурстарды пайдалану тиімділігі деңгейін бағалау;

Қаржылық жағдайдың әр түрлі абсолютті көрсеткіштерінің немесе олардың сызықтық комбинацияларының қатынастарын көрсету үшін қолданылады ...

a) координация коэффициенті;

b) тарату коэффициенті;

c) өтімділік коэффициенті;

d) автономия коэффициенті;

e) шығу коэффициенті;

Нарық жағдайында қай талдау бағалаудың бас әдісіне айналды?

a) басқарушылық талдау;

b) шаруашылық талдау;

c) құрылымдық талдау;

d) қаржылық талдау;

e) құндық талдау;

Қаржылық талдау үшін ақпарат көзі болып табылады?

a) өнім туралы есеп;

b) тапсырыс;

c) бухгалтерлік баланс;

d) кадрлар бөлімінің мәліметтер;

e) жабдықтауға келісімдер;

Қаржылық тұрақтылық- бұл ...

a) кәсіпорынның төлемқабілеттілігін қамтамасыз ететін, шоттардың белгілі бір жағдайы;

b) оның қаржылық бәсекеге қабілеттілігінің сипаттамасы;

c) көрсеткіштерді есептеудің нақты тәсілдері;

d) талдау үшін ақпарат көзі;

e) талдаудың бұқаралыққа бағытталуы;

Коэффициенттердің кайсы кәсіпорынның меншікті айналым құралдарымен қамтамасыз етілу деңгейін сипаттайды?

a) тозу коэффициенті;

b) тұрақты актив индексі;

c) меншікті құралдармен қамтамасыз етілу коэффициенті;

d) мүліктің нақты құн коэффициенті;

e) автономия коэффициенті;

Салыстырмалы көрсеткіштер қандай көрсеткіштерге жіктеледі?

a) салыстырмалы;

b) тарату мен координация коэффициенттері;

c) автономия коэффициенті;

d) абсолютті коэффициенттер;

e) тозу коэффициенті;

Есепті пайда сомасын түзету құрайды, шаманы...

a) Р=а+б-в-2;

b) Р=а-б-в-2;

c) Р=а+б+в+2;

d) Р=а+б-в+2;

e) Р=а-б+в-2;

Табыстың өзгеруінің факторлары:

a) шикізат сатып алу;

b) дебиторлық қарыздың өсуі;

c) жарғылық капиталға қосылатын шығындар;

d) өнімнің өзіндік құнына қосылатын шығындар;

e) жалақыға қосылатын шығындар;

Баланс активінің бөлім баптары негізгі құралдар мен айналымнан тыс активтер қай активтер тобына жатады?

a) баяу өткізілетін активтер;

b) төмен өтімді;

c) өтімділігі жоғары;

d) тез өткізілетін;

e) қиын өткізілетін;

Топ нәтижелерін салыстыру: активі мен пассиві бойынша, яғни А1 мен П1, білдіреді...

a) ақшалай құралдардың арту тенденциясы;

b) ағымдағы төлемдер мен түсімдердің арақатынасы;

c) төлемқабілеттікті болжау;

d) ақшалай құралдардың кему тенденциясы;

e) ағымдағы төлемдердің арақатынасы;

Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың маңызды көрсеткіші болып табылады...

a) рентабельділік деңгейі;

b) активтердің өсу қарқыны;

c) нақты активтердің өсім қарқыны;

d) есеп айырысулар мен басқа да активтер;

e) шаруашылық қызметтің жоғары тиімділігі;

Есепті пайданы түзету сомасының шамасы мен баланс бойынша ақшалай құралдардың өзгеруі арасындағы айырмашылықтар себебі болып табылады...

a) шығындар есебі әдісі;

b) қалдық әдісі;

c) кассалық әдіс;

d) табыстар есебі әдісі;

e) есептеулер есебі әдісі;

Еңбектің қор қарулығы көрсеткіші неге тең болады, егер негізгі қорлардың орташа жылдық құны-400, жұмысшылар саны-200.

a) 2;

b) 8;

c) 0,5;

d) 200;

e) 1;

Қаржылық талдау мәні:

a) ақпарат көзі;

b) бағалау әдісі;

c) табыс сомасы;

d) ақпаратты ұғу;

e) затты тану жолы;

Қаржылық талдау әдістемесі өзіне қандай бөліктерді қосады?

a) шаруашылық талдау;

b) аудиторлық талдау;

c) технико – экономикалық талдау;

d) кәсіпорынның төлемқабілеттілігін талдау;

e) статистикалық талдау;

Қаржылық тұрақтылықтың ең жалпылауша көрсеткішінің бірі ...

a) құралдар көзінің артықшылығы немесе жетіспеушілігі;

b) меншікті капиталдың өсуі;

c) ағымдағы өтімділік коэффициенті;

d) жалпы өтімділік коэффициентіф,

e) абсолютті өтімділік коэффициенті.

Автономия коэффициенті нені куәландырады...

a) меншікті айналым капиталының суммасының өсуі;

b) шаруашылық субъектінің толық қаржылық тәуелсіздігі;

c) төлемқабілеттілігінің өсу дәрежесін;

d) шынайы активтердің өсуі;

е) төлемқабілетсіздігі.

Бухгалтерлік мәліметтер негізінде жасалған талдау сыртқы анализ кейпін алады...

a) аудиторлық талдау;

b) шаруашылық ;

c) статистикалық ;

d) бсқарушылық;

e) қаржылық талдау.

Өндіріс құралдары , кәсіпорынның өндірістік потенциалының деңгейі мүлік құнының қандай бөлігін құрайтынын көрсететін коэффициент?

a) тозу коэффициенті;

b) мүліктің нақты құнының коэффициенті ;

c) автономдық коэффициент;

d) активтер коэффициенті;

e) тарату коэффициенті.

Табыс, айналым капиталының қозғалысы және ақша қаражаттарының қозғалысының өзара байланысына талдау жүргізу үшін қай ақпрат көзі негізгі болып табылады?

a) статистикалық есеп;

b) материалды-техникалық қамтамасыз ету жоспары;

c) бухгалтерлік баланс;

d) ақша қозғалысы туралы есеп;

e) заявкалар.

А4<=П4 теңсіздігі не туралы айтады?

a) қаржылық тұрақтылықтың минималды шартын орындау –кәсіпорында өз айналым капиталының болуы;

b) артықшылық немесе жетіспеушілік туралы;

c) өтімділік туралы;

d) төлем қабілетсіздігі туралы ;

e) қаржылық тұрақсыздық туралы.

Айналым капиталаның кету факторлары болып ... табылады:

a) дивидендтерді төлеу;

b) несие алу;

c) мүлікті өткізу;

d) шикізат және материалдарды сатып алу;

e) тауарларды өткізу.

Ақшалардың қозғалысы туралы есеп нені береді?

a) төлем қабілеттілігін жоғалту мүмкіндігі;

b) болашақ салыстыру және төлемдер мүмкіндігін бреді;

c) ақша қаражаттарының түсуін бағалау мүмкіндігін береді;

d) ақша қаражаттарының болжау мүмкіндігін береді;

e) ақша қаражаттарының болашақта түсуін бағалау мүмкіндігін береді.

«Меншікті құралдар көздері» бабы баланс міндеттемелерінің қандай тобына жатады?

a) неғұрлымжедел міндеттемелер;

b) тұрақты міндеттемелер;

c) ұзақ мерзімді міндеттемелер;

d) баяу өткізілетін активтер;

e) тез өткізілетін активтер.

Инвестициялық қызмет құрамына не кіреді?

a) негізінен айналымнан тыс активтердің өзгерісіне қатысты операциялар;

b) фирмның ұзақ мерзімді міндеттемелеріндегі өзгеріс;

c) меншікті капиталдағы өзгеріс;

d) ұзақ мерзімді қарыздар ұсыну ;

e) дивидендтерді төлеу.

Мына формула бойынша не есептеледі: Z=О*t/T ?

a) абсолютті өтімділік коэффициенті ;

b) айналымқұралдарының орташа қалдығы;

c) айналым ұзақтығы –күнмен есептегенде;

d) құралдардың айналым коэффициенті;

e) бір айналым коэффициенті.

Шаруашылық субъектіні өтімділік және қарыз төлемқабілеттілігімен қамтамасыз етпеудің басты себептері?

a) айналымқұралдарының айналуының бәсендеуі;

b) кредиторлық қарыздардың бар болуы;

c) шаруашылық қызметтің жоғары нәтижелілігі;

d) төмен төлем қабілеттілігі;

e) дивидендтердің бар болуы.

Ағымдағы кредиторлық міндеттемелер қандай шамада ағымдағы активтермен қамтамасыз етілетіндігін қай коэффициент көрсетеді?

a) қаржыларды тарту коэффициенті;

b) координация коэффициенті;

c) тарату коэффициенті;

d) өтеу коэффициенті;

e) автономиялық коэффициент.

Неғұрлым жедел міндеттемелерге жатады:

a) қысқа мерзімді міндеттемелер;

b) ұзақ мерзімді міндеттемелер;

c) тұрақты міндеттемелер;

d) неғұрлым жедел міндеттемелер;

e) айналымнан тыс активтер.

Айналым коэффициентінің өсуі нені көрсетеді?

a) қарыз мерзімінің өтіп кетуін;

b) меншікті айналым капиталының жетіспеуін;

c) өндіріс көлемінің өсуін;

d) төлемқабілеттілігін;

e) айналым құралдарын неғұрлым тиімді пайдалануын.

Айналым құралдарының айналымдылығы не арқылы есептеледі?

a) қарулану коэффициенті;

b) айналымдылық коэффициенті;

c) жылдамдату коэффициенті;

d) қаржылық тұрақтылық коэффициенті;

e) төлемқабілеттілік коэффициенті.

Егер негізгі қорлардың ортажылдық құны 500, өнімді өткізуден түсім 20000 мың тенге болса , негізгі қорлардың қор қайтрымын анықтаңыз?

a) 40;

b) 0,025;

c) 100;

d) 19500;

e) 20500.

Төлем қаржыларының ағымдағы міндеттемелерден асып түсуі нені көрсетеді?

a) өткізуден түсім сомасының өсімінің төмендеуін;

b) айналым капиталы дұрыс пайдаланбайды;

c) төлем қабілеттілігін;

d) төлем қабілетсіздігін;

e) артықшылық немесе жетіспеушілік.

Капиталдың аиналымдылығы деп ұғатынымыз ...

a) 1 күндік айналымдар ұзақтығы;

b) айналым капиталын пйдалану;

c) кәсіпорынның айналым құралдарын әрдаым толықтыру;

d) құралдардың өндіріс және айналым стадияларын өту ұзақтығы;

e) бүліну салдарынан айналым құралдарының шығуы.

Төлем қабілеттілігінің талдауы қалай жүзеге асырылады?

a) қаржылық тұрақтылығын бағалау көрсеткішімен;

b) бірінші кезектегі төлемдер мен қаржылардың түсуі және бар болуын өлшеу жолымен;

c) жоспарлы мәліметтерді есепті мәліметтермен салыстыру;

d) қаржылық тұрақтылықты бағалау көрсеткіштері жолымен;

e) жоспарды өткен жылмен салыстыру арқылы.

Табыстың өзгеру факторлары болып ... табылады:

a) шикізат және материалдарды сатып алу;

b) еңбек ақыны есептеу;

c) негізгі құралдар объектілерін сатып алу;

d) кредиторлық қарыздар қалдығының өзгеруі;

e) салық және дивидендтерді есептеу.

Мәліметтерді алу қиындығына қарай бөлуге болады:

a) сыртқы және ішкі;

b) қорытынды ;

c) аралық;

d) орташа;

e) сыртқы.

Қаржылық тұрақтылықтың негізі не болып табылады?

a) қаржылық ресурстардың қайнар көздерінің динамикасын және құрылымын зерттеу;

b) меншікті қаржылардың бөлігінің өсуі;

c) айналым құралдарын рационалды пайдалану;

d) айналым құралдарын рационалды емес пайдалану;

e) міндеттемелердің орташа сомасы.

Қай көрсеткішті бекіту коэффициенті деп айтуға болады?

a) материал сыйымдылығы;

b) материал қайтарымы;

c) қор қайтарымдылығы;

d) координация;

e) тарату.

кәсіпорын қызметінің сыртқы қаржылық талдауының ерекшеліктері ...

a) талдаудың типтік әдістемелерінің бар болуы;

b) пайда көрсеткіштерінің талдауы;

c) абсолютті көрсеткіштерталдауы;

d) қатысты көрсеткіштер талдауы;

e) ақша ағымдарын дайындау қабілеті.

Төмендегі қай әдіс есеп берушіліктің әрбір позициясын алдыңғы периодпен салыстырумен есептеледі?

a) трендтік;

b) тік;

c) салыстырмалы;

d) көлденең;

e) трендтік.

Қаржылық бәсекеге тұрақтылық сипаттамасы, қаржылық ресурстарды және капиталды пайдалану – бұл ......

a) шаруашылық қызметтің талдауы;

b) қаржыларды жоспарлау;

c) қаржылық жағдай;

d) ақша қаражаттарының қозғалысы;

e) қаржылық жоспарлау және шаруашылық қызметті талдау.

Нақты активтер – бұл ...

a) кәсіпорын меншік иелерінің активтерінің құны;

b) төлем бойынша міндеттемелері + меншікті капитал;

c) нақты бір меншікті мүлік және нақты бағасы бойынша қаржылық салымдар;

d) активтер құны және меншікті мүлік;

e) қаржылық салымдар.

Қаржылық коэффициенттің талдауы дегеніміз ...

a) осы немесе басқа абсолютті көрсеткіш абсолютті көрсеткіштердің деңгейін көрсететін қорытындының қандайбөлігін алып жатқанын анықтағанда;

b) оның мағынасын базистік шамалармен салыстыру және есепті кезең мен бірқатар жылдар үшін олардың динамикасын зерттеу;

c) қаржылардың түсуі және бар болуын бірінші кезектегі төлемдермен салыстыру;

d) қорларды іздеу;

e) әртүрлі экономикалық мәні бар , мағынасы әртүрлі абсолютті көрсеткіштердің қатынасын көрсету.

Қаржылық тұрақтылық коэффициенті қандай формуламен есептеледі?

a) МКЗ;

b) МИ;

c) МКЗ;

d) МКЗ;

e) КМЗ.

Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты:

a) шаруашылықтың жаңа формаларын жасау ;

b) өндіріс нәтижелілігін көтеру;

c) өсімге әсер ету шамаларын анықтау;

d) кәсіпорынның қаржылық жағдайын объективті және дәл беретін басты параметрлерді алу;

e) нәтижелілікті көтеру.

Қаржылық жағдайдың әртүрлі аспектілерін сипаттау үшін мынаны қолданды:

a) нормативтік көрсеткіштер;

b) жоспарлық;

c) абсолютті;

d) есепті;

e) қаржылық жағдайдың қатысты көрсеткіштері.

Айналым активтері және қысқа мерзімді қарыздардың көрсеткіші болып ...

a) айналым құралдарының иммобилизациясы;

b) таза мобильді құралдардың құны;

c) ақпараттың меншікті көзінің болуы;

d) меншікті және ұзақ мерзімді қарыз көздерінің бар болуы;

e) табысты алу.

Өнімді өткізуден табыс қай есепте көрсетіледі ?

a) ақшалардың қозғалысы туралы есепте;

b) қаржылық-шаруашылық қызметтің нәтижесі туралы есеп;

c) шығындар сметасында;

d) қаржылық жағдай туралы есепте;

e) нормативті құжаттарда.

Кез келген екі абсолютті көрсеткіштердің қатынасын қай көрсеткіш көсрсетеді?

a) индекстер;

b) коэффициенттер ;

c) (-,+)өзгерістері;

d) артықшылық немесе жетіспеушілік;

e) қатысты.

Басылатын есеп негізінде инвесторлармен, жабдықтаушылармен, бақылаушы органдармен қандай анализ жүргізіледі?

a) ішкі анализ;

b) аралық анализ;

c) сыртқы анализ;

d) жалпы анализ;

e) аудиторлық.

Баланс өтімділігінің жалпы көрсеткіші нені көрсетеді?

a) кәсіпорын барлық өтімді активтер сомасының барлық төлем міндеттемелерінің сомасына қатынасы;

b) кәсіпорын тұрақты капиталының шамасын көрсетеді;

c) табыс сомасының жалпы пассив сомасына қатынасы;

d) жалпы пассив сомасына пайда сомасы;

e) қолма қол ақша сомасының жедел төлемдер сомасына қатынасы.

Баланс өтімділігі немен сипатталады ?

a) құралдардың түсүімен;

b) құралдардың бар болуын өлшеу;

c) меншік және қарыз капиталы арасында;

d) шаруашылық субъектінің міндеттемелерін жабу деңгейінде;

e) табыс тендециясында;

Тура әдісте ақшалардың түсуі қалай көрініс табады?

a) ақша қаражаттарының тек кредит бойынша қозғалысы;

b) қолма қол ақшамен нақты төленген сомалар ішінде;

c) таза табыстың реттеуін жүргізеді;

d) әртүрлі шоттардың реттелуі ;

e) ақырғы қалдық айырым шамасына.

Капитал айналымының процесі неден басталады?

a) бағалы қағаздарды сатып алудан ;

b) таза пайдадан ;

c) аванстық төлемдерді үлкейтуден;

d) негізгі құралдарды өткізуден түсетін табыстан;

e) мобильді активтердің айналымынан;

Есеп берушіліктің әрбір позициясына әсерін анықтаумен қорытынды қаржылық көрсеткіштер құрылымын анықтау...


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!