Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Семинар сабақтарына дайындалуға арналған әдістемелік нұсқауларСеминар сабақтарында қарастырылған сұрақтармен танысып, дәрістің конспектлерімен байланыстыра отырып оларды көретілген әдебиеттер тізімі бойынша оқу. Дайындық барысында барлық сұрақтарға нақты және толық жауап беру.

Сабақ нысаны: эссе «Кәсіпорынның банкроттыққа ұшырау ықтималдығын талдау әдістемесінің теориялық аспектілері»

Тақырып бойынша теориялық білімін бақылау үшін сұрақтар мен тапсырмалар:

Репродуктивті деңгей:

1. Банкроттық ұғымы, банкроттықтың пайда болуының объективті және субъективті себептері

2. Кәсіпорынның банкроттыққа ұшырау ықтималдығына байланысты оның қаржылық жағдайын болжаудың әдістері

Репродуктивті-практикалық деңгей:

1. Кәсіпорынның банкроттыққа ұшырау ықтималдығын талдау әдістемесі

2. Э.Альтманның көп факторлы модельдері

3. Банкроттыққа ұшырау қауіптілігітәуекелділігін талдау

Творчествалық қызмет:

1. Рыноктық экономика жағдайында нақты кәсіпорынның мысалында оның банкроттыққа ұшырау ықтималдығын бағалау

 

Тақырып 9 – Капиталды қалыптастыру мен орналастыруды талдау

Студент білуі қажет:

– кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдауды зерттеудің мәнін;

– кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдау байланыстарын ажырата білу;

– кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастырудағы көрсеткіштерді талдау.

Студент жасай білуі қажет:

– дәріс тақырыбы бойынша материалды айту;

– кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдау көрсеткіштерін есептеу;

– қоғамдық құбылыстардың байланыстылығын кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдау;

– кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды есептеу.Семинар сабақтарына дайындалуға арналған әдістемелік нұсқаулар

Семинар сабақтарында қарастырылған сұрақтармен танысып, дәрістің конспектлерімен байланыстыра отырып оларды көретілген әдебиеттер тізімі бойынша оқу. Дайындық барысында барлық сұрақтарға нақты және толық жауап беру.

Сабақ нысаны: эссе «Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдау»

Тақырып бойынша теориялық білімін бақылау үшін сұрақтар мен тапсырмалар:

Репродуктивті деңгей:

1. Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдау тәртібі

2. Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруды талдаудың ақпараттық көздері

Репродуктивті-практикалық деңгей:

9. Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру көздерінің динамикасы мен құрамын талдау

10. Кәсіпорын капиталын орналастыруды талдау

11. Дебиторлық қарыздардың жағдайын талдау12. Қолда бар ақшаның қозғалысы мен жағдайын талдау

Творчествалық қызмет:

1. Нақты кәсіпорынның капиталды қалыптастыру және орналастыруын талдау.

 

Тақырып 10 – Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді пайдалануын талдау

Студент білуі қажет:

– капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдаудың негізгі міндеттері мен мақсаттарын;

– капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдау мәні мен көрсеткіштерін;

– капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдаудағы есептеу әдістерін;

Студент жасай білуі қажет:

– дәріс тақырыбы бойынша материалдарды айту;

– капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдау әдістерін қолдана білу;

– капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдау көрсеткіштерін талдау;

– капиталды интенсивті және тиімді пайдаланудағы ақпараттарды жинау.

Семинар сабақтарына дайындалуға арналған әдістемелік нұсқаулар

Семинар сабақтарында қарастырылған сұрақтармен танысып, дәрістің конспектлерімен байланыстыра отырып оларды көретілген әдебиеттер тізімі бойынша оқу. Дайындық барысында барлық сұрақтарға нақты және толық жауап беру.

Сабақ нысаны: эссе «Кәсіпорынның капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдау теориясын зерттеу»

Тақырып бойынша теориялық білімін бақылау үшін сұрақтар мен тапсырмалар:

Репродуктивті деңгей:

1. Кәсіпорынның капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдау тәртібі

2. Кәсіпорынның капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдаудың ақпараттық көздері

Репродуктивті-практикалық деңгей:

1. Кәсіпорынның капиталды пайдаланудың интенсивті және тимімділік көрсеткіштерін талдау

2. Кәсіпорын капиталы айналымдылығын талдау

3. Заемды капиталды тиімді пайдалануды талдау.

4. Қаржылық рычаг әсері

Творчествалық қызмет:

1. Нақты кәсіпорынның капиталды интенсивті және тиімді пайдалануын талдау.

 

 

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!