Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Орытынды баға келесі формула бойынша есептеледі 

Қорытынды баға =

 

бұнда, Р1 – бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Р2 – екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихандық бағалаудың проценттік мазмұны.

Студенттердің білімін бағалау жалпы шкаласы

Әріптік жүйе бойынша бағалау Сандық эквивалент баллдары. % - баллдар мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау.
А 4.0 95-100 Өте жақсы
А- 3.67 90-94  
В+ 3.33 85-89 жақсы
В 3.0 80-84  
В- 2.67 75-79  
С+ 2.33 70-74 қанағаттанарлық
С 2.0 65-69  
С- 1.67 60-64  
Д+ 1.33 55-59  
Д 1.0 50-54  
F 0-49 қанағаттанарлықсыз

Курс саясаты

Дәрісханадағы жұмыс оқылған материалдарды талқылау, ситуациялық мәселелерді талдау және түрлі жаттығулар орындаудан тұрады. Әрбәр 3 апта сайын материалдар, яғни лекциялық және практикалық сабақтар сұрақтары мен тапсырмаларын біріктіретін бақылау жұмысы орындалады. Студенттер барлығы 5 бақылау жұмысын тапсыруы қажет және оны қайта тапсыру қарастырылмаған.

Студенттердің әрбір сабаққа қатысуы оларға ұсынылған материалдарды одан әрі игеруге байланысты, сондықтан сабақта берілетін материалдарды талқылауға белсенді қатысуы қажет. Белсенділігі үшін жоғары баға әрбір сабақта жарияланады.

Студент өзіндік зерттеу жұмысын дайындап өткізуге міндетті. Тақырыпты өзі таңдауға құқылы. Баға жұмыстың мазмұнына, құрылымы мен баяндалу тәртібіне және ғылыми теориялық деңгейіне. Сондай ақ безендірілуіне қатысты қойылады,

Курс шеңберінде екі аралық тест тапсыру қарастырылған. Тест сұрақтары курс бойынша өтілген материалдар бойынша құрастырылған сұрақтардан тұрады. Курс соңында қорытынды емтихан қабылданады. Студент жауабы белгіленген бағалау жүйесіне сәйкес жүргізіледі.– Сабаққа кешікпеу, Сабақтан кешіккендер кіргізілмейді.

– Сабақ кезіндеұялы телефондарды сөндіріп қою.

– Дәріс уақытысында сабақтан тыс сұрақтарды қарастырмау қажет.

– Сыртқы киіммен аудиторияға кірмеу қажет.

– Оқу процесінде белсенді қатысып отыру қажет,

– Уақытында тапсырмаларды тапсырып отыру тиіс.

– Тапсырманы уақытында орындамаған жағдайда баллдарын кемітіп отыру.

– Себепсіз сабақтан қалмау қажет.

– Сабақтан қалған жағдайда тиісті құжаттарын көрсетуі тиіс.

– Әрбір сабақта қалғаны үшін баллдары кеміп отырады.

Орытынды бақылау үшін материалдары

Бақылау үшін сұрақтары

1. Қаржылық талдау деген түсінікті сипатта.

2. Макроэкономикалық және микроэкономикалық талдаудың айырмашылығы неде.

3. Кәсіпорынмен басқаруда талдаудын ролі қандай? Неге ол ролі күннен сайын өседі?

4. Экономикалық талдаудың мақсаттары қандай?

5. Экономикалық талдаудың ғылым ретінде мазмұны қандай?

6. Экономикалық талдаудың пәні және объектілері.

7. Экономикалық талдаудың жіктелуінің түрлерін ата.

8. Ретроспективалық, перспективалық, оперативті немесе қортынды талдаудың қай түрі маңызды?9. Экономикалық талдаудың негізгі қағидаларын ата.

10. Экономикалық талдаудың басқа пәндермен байланысы неде байқалады?

11. Экономикалық талдаудың әдісін сипаттаңыз.

12. Экономикалық талдаудың әдістемесі деген не?

13. Талдаушылық жұмыстың негізгі сатыларын ата.

14. Экономикалық талдаудың негізгі тәсілдерін ата

15. Нәтижелік және факторлық көрсеткіштерді сипатта.

16. Факторлық талдау деген не? Оның мақсаттары.

17. Стохастикалық және детерминанттық факторлық талдау деген не?

18. Негізгі факторлардың жіктелуінің түрлерін ата.

19. Факторларды жүйеге келтіру не үшін жасалады, және фкторлық жүйе қалай жасалады.

20. Факторлық моделдердің ұзатуы, қысқаруы және кеңейтуі қалай жасалады?

21. Ара байланыстарды моделдеу қалай жасалады?

22. Детерминаннтық талдаудың негізгі факторлық моделдерді ата.

23. Салыстыру әдісінің мәні неде?

24. Экономикалық талдаудағы салыстырудың қандай түрлері бар.

25. Салыстырмалы түрде болмауы неден болады?

26. Негізгі салыстырмалы шамаларды сипаттаңыз.

27. Орташа шамалардың мәні және түрлері қандай?

28. Баланстық әдіс не үшін қолданады?

29. Графиктердің қандай түрлері болады?

30. Кесте ретінде талдаушылық деректерді не үшін бейнелейді?

31. Детерминанттық факторлық талдаудағы негізгі факторлардың әсерін өлшеу үшін қолданатын әдістерін ата.

32. Корреляциялық талдау қай жағдайда қолданады?

33. Көп сатылы корреляциялық факторлық талдау қалай жүргізіледі?

34. Экономикалық талдауды ұйымдастыруының негізгі қағидаларын ата.

35. Талдаушылық жұмыстың негізгі ұйымдастырушылық сатыларын атаңыз.

36. Ұйымдастырушылық нысандарды сипаттаңыз және орындаушыларын атаңыз.

37. Кәсіпорындағы жоспарлау және талдау жұмысы неде байқалады?

38. Кәсіпорындағы талдаушылық ақпараттық база қандай?

39. Талдаудың әдістемелік қамтамасыз етуінің ролі қандай?

40. Талдаудың нәтижелері қалай рәсімделеді?

41. Экономикалық талдаудың автоматтандырудың ролі қандай?

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!