Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

Мазмұны Сағат саны Апта
Модуль 1. Меншікке немесе өзге заттық құқыққа мүлік беру бойынша міндеттемелер
Дәріс 1. Сатып алу-сату шартының жалпы ережелері Практикалық сабақ 1.Сатып алу-сату шартының элементтері ОСӨЖ 1. 1. Сатып алу-сату шартының түрлері (бөлшектеп сатып алу-сату шарты, кәсіпорынды сатып алу-сату шарты, тауар жеткізілімі шарты, энергиямен жабдықтау шарты, келісім-шарт жасасу) (слайд құрастыру) 2. Эвикция. (конспект) 3.Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шарты және кәсіпорынды сату шартының ерекшеліктері. (тест құрастыру )   1-апта
Дәріс 2. Айырбас Практикалық сабақ 2. Айырбас шартының түсінігі және элементтері. Айырбас шартының мазмұны. Айырбас шарты бойынша меншік құқығының өтуі. ОСӨЖ 2. 1.Айырбас шарты бойынша баға мен шығындар (конспетімен жұмыс) 2.Айырбас шарты бойынша өзара тауар беру міндеттемелерін орындау (2 есеп құрастыру)             2-апта
Дәріс 3. Сыйға тарту Практикалық сабақ 3. Сыйға тартуды рәсімдеу. Сыйға тартуға тыйым салу және шектеу, сыйға тартуды бұзу. ОСӨЖ 3. 1.Сый алушының сыйды алудан бас тартуы. (конспект) 2. Қайырмалдық. Қайырымдылық.(слайд жасау )       3-апта
Дәріс 4. Рента Практикалық сабақ 4.Тұрақты рента. Ғұмырлық рента. Өмір бойы асырауда ұстау шарты. ОСӨЖ 4. 1.Рента шартының субъектілік құрамы мен пәні. (конспект) 2.Ренталық төлемдер, оларды жүзеге асыру нысандары .(слайд жасау ) СӨЖ 1. 1. Сатып алу – сату шартының түрлері. 2. Айырбас шарты бойынша міндеттемені орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкешілік. 3. Рента шартының түрлері. (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)       4-апта
  Модуль 2. Мүлікті уақытша иеленуге және пайдалануға беру бойынша міндеттемелер    
  Дәріс 5. Мүлікті жалдау туралы жалпы ережелер. Практикалық сабақ 5.Мүлікті жалдау шартының жеклеген түрлері. Көлік құралдарын жалдау шарты. ОСӨЖ 5. 1.Лизинг (конспект) 2.Прокат. (3 есеп құрастыру) 3.Үйлерді, ғимараттарды және кәсіпорындарды жалдау шарты (слайд құру).       5-апта
Дәріс 6. Тұрғын үйді жалдау Практикалық сабақ 6.Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалдау шарты. Жеке тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жалға алу. ОСӨЖ 6. 1. Қосыша тұрғын алаңын жалдау щарты (конспект) 2.Тұрғын үйден жалға алушы-азаматтарды шығару негіздері, талаптары мен тәсілдері (нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс).       6-апта
  Модуль 3. Жұмысты орындау бойынша міндеттемелер.    
Дәріс 7. Мердігерлік шарт туралы жалпы ережелер Практикалық сабақ 7.Мердігерлік шартының түрлері. ОСӨЖ 7. 1. Тұрмыстық мердігерлік. Құрылыс мердігерлігі ( шарттардың үлгісін құрастыру) 2 Жұмыс бағасы. Смета және оның түрлері. (слайд құрастыру) СӨЖ 2. 1. Лизинг. 2. Прокат. 3. Тұмыстық мердігерлік. Құрылыс мердігерлігі. (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)               7-апта
Дәріс 8. Тасымалдау. Көлік экспедициясы. Практикалық сабақ 8.Көлік құжаттамасы. Жолаушылар мен теңдеме жүкті тасымалдау шарты. ОСӨЖ 8. 1.Көлік экспедициясы. ( үлгі алып келу және өз бетінше құрастыру) 2. Коммерциялық акт. Теңіз наразылығы (қысқаша конспект)         8-апта
Дәріс 9. Заем Практикалық сабақ 9.Заем шарты бойынша өсім. Нысаналы заем. ОСӨЖ 9. 1.Заем шартының нысаны және оны сақтамау салдары (шағын топтық жұмыс). 2. Вексель. Облигация. Мемлекеттік заем шарты (конспект).       9-апта
Дәріс 10. Факторинг Практикалық сабақ 10. Факторинг шартының құқықтық табиғаты. ОСӨЖ 10. 1. Факторинг шартының субъектілік құрамы мен пәні (конспект) 2. Факторинг шарты бойынша тараптардың жауапкершілігі ( кесте сызу)           10-апта
Дәріс 11. Сақтау Практикалық сабақ 11. Сақтаудың жекелеген түрлері. ОСӨЖ 11. 1.Сақтау шартының элементтері (конспект) 2. Шартты жасау тәртібі мен нысаны (кесте сызу) 3. Сақтау шартын орындамағаны үшін тараптардың жауапкешілігі (ауызша) СӨЖ 3. 1. Жолаушылар мен теңдеме жүкті тасымалдау шарты. 2. Заем шарты. 3. Сақтау шартының түрлері (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)     11-апта
Дәріс 12. Сақтандыру Практикалық сабақ 12.Сақтандыру құқықтық қатынастардың пайда болу негіздері. Сақтандыру шартының элементтері. ОСӨЖ 12. 1. Сақтандыру түрі мен нысандары (слайд құру) 2. Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру (конспект) 3.Қос сақтандыру. Қайта сақтандыру. Өзара сақтандвру. (3 есеп құрастыру)         12-апта
Дәріс 13. Франчайзинг Практикалық сабақ 13.Франчайзинг шартының элементтері. ОСӨЖ 13. 1. Франчайзинг шартының түсінігі және құқықтық сипаттамасы (тақырып бойынща 15 глоссарий құру) 2.Шарт бойынша тараптардың құқықтарын шектеу (слайд жасау) 3. Франчайзинг шартын бұзу негіздері, тәртібі және құқықтық салдары (конспект)     13-апта
  Модуль 4. Интеллектуалдық меншік құқығы    
Дәріс 14. Интеллектуалдық меншік құқығы Практикалық сабақ 14.Лицензиялық шарт. ОСӨЖ 14. 1.Авторлық және сабақтас құқықтар (есеп шығару) 2.Патенттік құқық. (конспект, ауызша) 3.Селекциялық жетістіктер (слайд құру) СӨЖ 4. 1. Сақтандыру. 2.Франчайзинг шарты. 3. Айырықша құқықтар(СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)         14-апа
  Модуль 5. Мұрагерлік құқық    
Дәріс 15. Мұрагерлік құқық Практикалық сабақ 15. Өсиет бойынша мұрагерлік. Заң бойынша мұрагерлік. ОСӨЖ 15. 1. Мұраның құрамы. (слайд құру) 2. Мұраны алу және мұрадан бас тарту(2 есеп құру) 3.Мұрагерлік құқықтарды ресімдеу. (конспект)       15-апта
  Барлығы: дәріс практикалық сабақ СӨЖ(оның ішінде ОСӨЖ)  

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!