Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


IV. оголошення теми й мети уроку. V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалуV. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Слово вчителя (міні-лекція з елементами бесіди)

«В усякий час і в усіх людей дитина вважається взірцем невин­ності, безгрішності, добра, правди і краси. Людина народжуєть­ся досконалою.» — написав Лев Толстой у своїй першій повісті «Дитинство» (1852), яка одразу принесла йому успіх. Далі були «Отроцтво» (1854) і «Юність» (1857), що увійшли до відомої авто­біографічної трилогії та показали шлях становлення й розвитку особистості майбутнього письменника.

Майбутній письменник народився 1828 року в селі Ясна Поля­на Тульської губернії в сім'ї родовитих аристократів. У два роки він втратив матір, а в дев'ять — і батька. Тільки завдяки тітці Тетяні Олександрівні Єргольській Лев і його брати та сестра були виховані у традиціях сімейної любові, дружби й поваги.

1841 року сім'я Толстих переїжджає до Казані. Через три роки юнак вступає до Казанського університету на відділення східних мов, а потім на юридичний факультет. Державне викла­дання не задовольнило його, і 1847 року він полишає навчаль­ний заклад, вирішивши зайнятися самоосвітою, якою займався все життя. Л. Толстой став одним із найосвіченіших людей у Єв­ропі. У 1851 році Толстой разом із братом Миколою, на той час офіцером-артилеристом, їде служити на Кавказ. Там же й починає писати. Школою військової та громадянської мужності стала для нього участь у героїчній обороні Севастополя. За відвагу його було нагороджено орденом Анни IV ступеня й двома медалями. Після відставки Толстой їде у закордонну подорож.

Митець пише «Севастопольські оповідання», уперше в росій­ській літературі обравши своїми героями солдатів та матросів. Відомі критики відзначали «чистоту морального почуття» автора й «майстерність психологічного аналізу», яку М. Чернишевський назвав «діалектикою душі».

1859 року письменник, відчувши творчу кризу, вирішує облишити лі­тературу й зайнятися педагогічною ді­яльністю. Він відкриває у Ясній Поляні школу для селянських дітей, а згодом ще 26 шкіл у селах, що належали його родині. Сам із задоволенням навчає ді­тей грамоти, пише «Абетку» й початкові книжки для читання, дитячі оповіда­ння; видає педагогічний журнал «Ясна Поляна».

Толстой будував навчання на цілко­витій свободі, на відміну від тодішніх учителів (дячків та відставних солда­тів), які спиралися на страх покарання. Він вважав, що ознакою доброї освіти є задоволення, з яким вона сприймається, примус є неефективним у процесі пізнання. Учням у школі Толстого не задавали домаш­ніх завдань, їх не карали за нетямущість, за спізнення до школи. Діти повинні були переконатися, що вчитися — цікаво й радісно, що можна вільно розвивати свої природні обдарування та зацікав­лення.♦ Чи добре б вам було вчитися в такій школі? Назвіть «плюси» та «мінуси» такого навчання. Хто з українських мислителів, письменників XVIII століття дотримувався такої самої думки? (Г. Сковорода)

У 1862 році в житті Толстого відбувається щаслива подія — він одружується із Софією Бернс, з якою проживе довге подружнє жит­тя. У 1863 році Лев Миколайович розпочав роботу над романом «Ві­йна і мир». Рукопис твору складав 5000 аркушів! Чотирнадцять ра­зів письменник переробляв початок роману, і тільки п'ятнадцятий варіант його задовольнив.

У 1873-1877 роках Л. Толстой працює над романом «Анна Ка- реніна». Рукопис його складався з 2500 аркушів! В образі голов­ної героїні цього твору Анни виразно помітні риси старшої доньки Пушкіна Марії Олександрівни Гартунг, з якою письменник позна­йомився у Тулі 1868 року. (До речі, існує вісімнадцять кіноверсій «Анни Кареніної»!)

З 1882 року велика родина Толстих живе в Москві, адже стар­ші сини навчаються в університеті, а донька Тетяна — в учи­лищі живопису. Незабаром письменник у творі «Сповідь» (твір був

заборонений російською цензурою і вийшов у Женеві) зізнається: «Зі мною стався переворот, що вже давно назрівав у мені. Зі мною сталося те, що життя нашого кола — багатіїв, учених — не тільки остогидле мені, але й втратило всілякий сенс. Я зрікся життя на­шого кола».

Це відбулося не лише на словах — Л. Толстой дійсно зрікся дво­рянського титулу, висунув свою програму оновлення особистості й суспільства на ґрунті теорії «неспротиву злу насильством», фі­лософію «опрощення», що пропонувала людині задовольнятися необхідним, жити лише працею, проявляти милосердя та любов до ближнього, бути ближчими до природи, землі, селянського побуту.Свою теорію Л. Толстой підкріплював власними прикладом: орав землю, косив траву, мурував печі, рубав дрова в Ясній Поляні.

♦ А як ви сприймаєте ці теорії?

Останні роки життя — це та сама титанічна праця душі, пошу­ки нових форм у мистецтві, публікації в журналах, зустрічі з людь­ми, громадська діяльність.

Виходять роман «Воскресіння», повість «Хаджи Мурат» (із кавказьких вражень), памфлети та інші твори.

Останні роки Л. Толстого — не спокій старого мудреця, а буря і боротьба: із собою, із соціальною несправедливістю. У стані ду­шевної тривоги, розгубленості, невдоволення 1910 року він зали­шає Ясну Поляну, дорогою застуджується й помирає.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Учитель. Охарактеризуйте Л. Толстого за почутою розповід­дю та складіть відповідну схему.

 

VII. Домашнє завдання

Знати біографію Л. Толстого, відшукати в підручниках, додат­ковій літературі цікаві факти, про які на уроках не згадувалося (наприклад, про «толстовство», про «комуни» та ін.); прочитати I книгу роману «Анна Кареніна».

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Л. Толстого я уявляю як людину.

• Мені захотілося.

• Я вражений (-на) тим фактом.

II семестр

Урок № 33

Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє вті­лення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художній зміст твору, його композицію та систему образів; розвивати навички визначення ключових епізодів, їх коменту­вання, висловлення своєї думки про прочитане; ви­ховувати високі моральні якості. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; словники літературознавчих термінів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. «Усі щасливі сім'ї схожі між собою, кожна неща­слива сім'я нещасна по-своєму». Такими словами, що давно стали крилатими, починається роман Л. Толстого «Анна Кареніна». На­ступна фраза також звучить афористично: «Усе змінилося в домі Облонських». Які ж істини знайшли художнє відображення у тво­рі великого митця, що стали предметом захоплення, обговорення, суперечок кількох поколінь читачів,— про це поговоримо на уроці.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!