Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. Оголошення теми й мети уроку. IV. Узагальнення та систематизація вивченогоIV. Узагальнення та систематизація вивченого

1. Композиційне порівняння

Учитель. Заповніть та прокоментуйте таблицю «Злочин і кара».

Злочин Кара
Розробка, обґрунтування теорії про «надлюдину»; подвійне вбивство Докори сумління; страх перед викриттям із боку по­ліції; страшні сни, марення; осуд із боку близьких; відчуження від людей, самотність; каторга; крах ідеї, теорії

 

Очікувана відповідь

♦ Композиційна пропорція складає 1 : 6; це підтверджує автор­ську ідею: за християнською доктриною і законами справедли­вості злочин повинен бути покараний.

2. Евристична бесіда

♦ Чи погоджуєтесь ви з думкою, що покарання Раскольнікова по­чалося задовго до злочину?

♦ Чи можна докори сумління героя вважати його головним пока­ранням?

♦ Чому після зізнання Соні герой почувався більш нещасним? (Він не очікував такої любові від Соні)

♦ Про яку любов ідеться? (Християнську любов до ближнього)

♦ Чи можна Свидригайлова вважати художнім антиподом Рас- кольнікова? Чому?

♦ Чому Раскольніков ставить поряд (за моральністю) Соню Мар­меладову та свою сестру Дуню?

♦ Якими є роль і місце автора в романі «Злочин і кара»?

Слово вчителя

Значення і символіка назви роману Ф. Достоєвського зрозумі­лі, досить прозорі: «Злочин і кара». Ці слова стали своєрідним кри­латим висловом, афоризмом. Але вони не є однозначними. Як ми вже згадували, мовою оригіналу «преступление» — пре-ступление, переступ через певну, дозволену християнську загальнолюдську межу. А от слово «наказание» (крім значення «покарання, кара») має ще й значення «наказу, побажання, остороги, перестороги».

4.Конкурс на кращу назву книги українською мовою Примітка. Ураховується точність, благозвучність, відобра­ження основної ідеї. Назву обґрунтувати. («Переступ і осторога», «Пересторога злочину», «Покарання душі за злочин» та ін.)

5. самостійне аналізування запропонованої вчителем інформації

Учитель. Зробіть висновки за таблицею.

Жанр Назва Країна, режисер (композитор) Рік
Короткометражний фільм «Раскольніков» Німеччина
Художній фільм «Петербурзька ніч» СРСР
Художній фільм «Злочин і кара» США
Художній фільм «Злочин і кара» Франція
Жанр Назва Країна, режисер (композитор) Рік
Художній фільм «Злочин і кара» СРСР, Л. Куліджанов
Художній фільм «Злочин і кара» СРСР
Художній фільм «Двадцять шість днів із життя Достоєвського» СРСР
Опера «Раскольніков» Г. Зугермейстер  
Опера «Раскольніков» Е. Петрович  
Вокальна симфонія На тексти Ф. Достоєв­ського і Ф. Кафки В. Соммер  
Музика до вистави «Злочин і кара» А. Онеггер  

  

6*1. Перегляд (за можливістю) фрагментів кінофільмів, вистав, порівняння інтерпретацій твору та власних уявлень (або ілюстрацій різних авторів)

7*. Міні-диспут «Що пов'язує твір Ф. Достоєвського «Злочин і кара» із сучасністю?»

8*. Порівняння творів Ф. Достоєвського і Бальзака, Стендаля, І. Франка («Перехресні стежки»)

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи (твору).

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «мікрофон»

Продовжте речення:

• З вивченої теми для мене найцікавішими були такі форми робо­ти, такі проблеми, як.

• Я поділяю (не поділяю) думку митців і літературознавців про те, що.

• Твір Ф. Достоєвського близький сьогоденню тим, що.

 

Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Досто-

євського «Злочин і кара» Мета: виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей твору; розвивати образне, аналітичне мислення, зв'язне писемне мовлення, уміння вислов­лювати свої судження й аргументувати їх; виховувати високі моральні якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, художній текст. Тип уроку: розвиток мовлення.

ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Розвиток мовленняПлан роботи

1) Оголошення тем для написання творів

2) Інструктаж; коментування вчителем тем твору

3) Виконання роботи

2. Теми для творів

1) Істинні й хибні мотиви злочину Раскольнікова (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).

2) Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Рас- кольнікова з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

3) «Злочин і кара» Ф. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.

4) Специфіка образу Петербурга у романі Ф. Достоєвського «Зло­чин і кара».

5) Світоглядно-естетичні позиції Ф. Достоєвського, їх новаторське втілення в його творчості.

3. Орієнтовний план до твору «Істинні й хибні мотиви злочину Раскольнікова (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»)»

I. Вступ. Духовні шукання російського суспільства в 60-х рр. XIX століття.

 

II. Основна частина.

1. Шлях Родіона Раскольнікова від убивства до почуття «безкі­нечної любові»:

а) обставини життя головного героя;

б) шлях удосконалення світу в розумінні Раскольнікова; теорія «надлюдини»;

в) покарання героя за вбивство від людей і від самого себе.

2. Воскресіння «загиблої душі» головного героя роману, прихід до християнської моралі.

III. Висновок. Небезпека для людства індивідуалістичної свідомо­сті; утвердження життя як вищої цінності людини.

М. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи (тестування).

V. підбиття підсумків уроку

Урок № 31

тема. (Кр) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського

«Злочин і кара» мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю і корекції; розвивати пам'ять, аналітичне, образне мислення, уміння зіставляти літературні явища з реаліями життя, висловлювати власні міркування та обґрунтовувати їх; виховувати гуманістичний світогляд, кращі моральні якості. оснащення: тестові завдання (2 варіанти). тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ПІ. контроль і корекція знань, умінь та навичок


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!