Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. Оголошення теми й мети уроку. IV. Формування вмінь та навичокIV. Формування вмінь та навичок

Слово вчителя

Роман Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» — ще одна спро­ба автора показати сучасникам тіньові сторони життя й не тільки розчулити, але й примусити замислитися над їх першопричиною. Письменник бачить початок зла не у фактичних таємницях похо­дження Олівера, а в соціальних законах часу. Твір деякою мірою став відповіддю молодого Діккенса-ліберала на новий закон про бідних, прийнятий британським парламентом у 1834 році.

Здавна турбота про бідних, сиріт, немічних, самотніх старих була в Англії справою церкви й релігійної громади. Із запрова­дженням нового закону й без того куца парафіяльна благодійність перетворилася на глум над самою ідеєю милосердя. Притулок для бідняків, робітний дім у більшості парафій перетворився на справ­жню в'язницю, на місце невимовних страждань. Найтяжчою в цих умовах була доля дітей. Утім, щоб звільнити парафію від зайвого клопоту і витрат, зацікавлена й жорстока доглядачка «дитячої ферми» місіс Менн і тупий служака, парафіяльний сторож Бамбл, і шановані члени опікунської ради, які готові були передати Оліве- ра садистові-сажотрусу, що замучив уже не одну дитину.

Моторошні сцени перебування малого Олівера в робітному домі Діккенс супроводжує авторським коментарем, головна інтонація якого — вбивчий сарказм та іронія.

Словникова робота

Учитель. Згадаймо або з'ясуймо за словником літературо­знавчих термінів, що таке сарказм та іронія

Іронія — прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говориться в позитивному чи навіть у захопленому тоні, а мається на увазі зовсім протилежне.

С. Цвейг писав: «Іронія, мов сонячний промінь, виблискує у його книжках, надає їх скромному ландшафтові раптової ясності та безмежної чарівності, наповнюючи його тисячами неймовірних чудес; тепло цього доброго вогника робить усе більш живим, більш імовірним, і навіть удавані сльози сяють, немов ті діаманти, а ма­ленькі пристрасті палають, наче справжня пожежа. Іронія Дік- кенса здіймає його творчість у таку височінь, де вона непідвладна плинові, де вона стає вічною».

Сарказм — особливо дошкульна викривальна насмішка, вияв крайньої ненависті й презирства до зображуваних явищ і людей. Сарказм близький до іронії, але не має переносного (прихованого) значення, виражається більш прямо. Крім того, для сарказму ха­рактерне поєднання сміху з гіркотою і злістю. Він спрямовується здебільшого на явища небезпечні, негативні.Наприклад, слідом за реплікою джентльмена в білому жилеті, який дивується з того, що Олівер плаче, лунає авторське ущипливе зауваження: «Й справді-бо — дуже дивно! І чого б мав цей хлопчик плакати?» Комусь із сучасних читачів, можливо, такі форми автор­ського втручання в текст можуть здатися надмірними, зайвими. Для Діккенса ж вони цілком природні й тому, що це літературна норма його епохи, й тому, що вони якнайкраще відповідають його вразли­вій вдачі. Автор не може спокійно спостерігати, як чиниться зло.

3. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Учитель. Доберіть приклади іронії та сарказму в тексті,

з'ясуйте їх роль для розкриття ідеї роману. (Наприклад, «Після цього молоді джентльмени з люльками в зубах обступили Олівера й почали міцно стискати руки, а особливо ту, у якій він тримав сво­го клуночка» — «молоді джентльмени» — це діти-злодії, учні ста­рого Феджіна (автор іронізує), та ін.)

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

• У чому специфіка зображення Діккенсом різних суспільних

верств Англії 30-х років XIX ст.?

Очікувані відповіді

• У різкому поділі на позитивних та негативних.

• У відкритій авторській позиції щодо зображуваних явищ.

• У широкому використанні іронії, сатири та сарказму.

• У спрямованості на моральне виховання суспільства.

5. Визначте характерні риси твору Ч. Діккенса

Очікувані відповіді

• Дослідження причин та умов формування характерів, розкрит­тя особистості персонажів через взаємини з іншими людьми, виявлення «потаємних» та «явних» причин їх вчинків.

• Увага до внутрішнього світу героїв і разом із тим тенденція до їх схематизації, гротескного шаржування, до підкорення харак­теру персонажа певній ідеї.

• Підкреслення протиставлення довірливих, добрих душ злим, негативним (або двом началам у душі).• Використання іронії, сатири, гротеску.

• Детальні описи зовнішності персонажів, їх житла, мови, подро­биць побуту.

• Насиченість оповіді символами; одухотворення світу речей, пов'язаних зі спогадами, переживаннями героїв.

Творче завдання

Учитель. Продовжте історію Олівера Твіста за умови:

а) його не прийняли в будинку місіс Мейлі;

б) не відкрилася таємниця його народження;

в) містер Браунлоу не взяв участі в долі Олівера.

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

VI. підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжте речення:

• Індивідуальний стиль письменника Діккенса здається мені.

Урок № 22

Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса» Мета: виявити рівень знань, умінь учнів з теми для кон­тролю та корекції; розвивати пам'ять, зв'язне писемне мовлення, образне мислення, творчу уяву; виховувати кращі людські якості.

Оснащення: тестові завдання (2 варіанти). Тип уроку: контроль й корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ПІ. контроль і корекція знань, умінь та навичок

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання) Варіант І

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Визначте, кому з героїв роману Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» належить цей портрет: «Старий джентльмен із напу­дреним волоссям і золотими окулярами мав дуже поважний ви­гляд. На ньому був темно-зелений сурдут із чорним оксамито­вим коміром і білі штани, а під пахвою він тримав елегантного бамбукового ціпочка. Він взяв із рундука якусь книгу й так за­глибився у читання, немовби сидів у кріслі в своєму затишному кабінеті».

а) Феджін; б) Монкс;

в) Браунлоу.

2. Для якого злочину потрібен був Сайксові Олівер Твіст?

а) Щоб пограбувати будинок;

б) щоб обкрадати кишені перехожих;

в) щоб допомогти втекти із в'язниці товаришам по злодійсько­му ремеслу.

3. Хто з героїв роману спочатку віддав Олівера Твіста до рук зло­чинців, а потім урятував?

а) Роза; б) Ненсі;

в) місіс Мейлі.

4. Який засіб комічного використаний у цих рядках твору: «Цнот­лива леді (доглядачка робітного дому місіс Корней) завагалася, міркуючи, чи пристойно буде мати побачення з містером Бамб- лом за зачиненими дверима»?

а) Іронія; б) сатира;

в) сарказм.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ Олівера Твіста з роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

2. З'ясуйте, у чому полягає «деромантизація» злочинного світу в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

Високий рівень (максимально — 4 бали) Виконайте одне із завдань.

1. Складіть тези до теми «Ч. Діккенс — один із провідних пред­ставників соціальної прози XIX ст.».

2. Продовжте історію Олівера Твіста. (Усього — 12 балів)

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. З'ясуйте, чий це портрет: «Вона мала таку ніжну й гармонійну статуру, була сама така тиха й ласкава, така чиста й хороша, що, здавалося, її створено не для землі й не для людей. В її глибоких темно-синіх очах і на її чистому чолі світився шляхетний розум, дивний для її молодих дівочих літ, а проте привітність і доброта, тисячі відблисків світла, що осявали її лице й не залишали на ньо­му жодної тіні, а головне, усмішка, мила, радісна усмішка були створені для сім'ї, для миру й щастя біля домашнього вогнища». а) Ненсі; б) Рози;

в) місіс Мейлі.

2. Чому Монкс хотів, щоб Олівер Твіст став злочинцем?

а) Щоб не ділитися з ним спадком;

б) щоб помститися за зраджену матір;

в) щоб отримати від Феджіна винагороду за ще одного його «по­мічника».

3. Через що дуже переживав Олівер Твіст, коли Ненсі викрала його від містера Браунлоу й повернула до злочинців?

а) Що він тепер позбавлений розкішного життя;

б) що тепер він позбудеться свого спадку;

в) що містер Браунлоу подумає, нібито він зрадив його, обманув.

4. Який основний засіб комічного використаний у наведених ряд­ках твору: «Сім з половиною пенсів на тиждень для дитини чи не забагато? На сім з половиною пенсів можна вкрай пошкодити ди­тячий шлунок. Стара вихователька. не тільки добре знала, що корисно для діточок, але також добре розуміла, що вигідно для неї самої. Тому більшу частину тижневої платні вона обертала на власну користь, а молоде парафіяльне покоління призвичаювала до економії, ще суворішою за ту, що була встановлена парафією»?

а) Іронія; б) сарказм;

в) сатира.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Змалюйте образ одного з представників злочинного світу в ро­мані Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

2. З'ясуйте, у чому полягає соціальна дієвість творів Ч. Діккенса. Високий рівень (максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть тези до теми: «Творчість Ч. Діккенса як одна з вер­шин англійської літератури».

2. Продовжте історію Олівера Твіста за умови, що його не прийня­ли в домі місіс Мейлі.

(Усього — 12 балів)

М. підбиття підсумків уроку

Урок № 23

тема. Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях мит­ця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах мета: ознайомити з основними віхами життя й творчості Ф. Достоєвського, його світоглядними позиціями та морально-етичними переконаннями, зацікавити творами письменника; розвивати вміння сприймати інформацію на слух, лаконічно висловлювати власні думки з приводу почутого, навички роботи з книгою; виховувати гуманізм, цілеспрямованість, почуття справедливості.

оснащення: портрет письменника, ілюстрації до біографії, виставка творів.

тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. Аналізування результатів контрольної роботи


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!