Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. оголошення теми й мети урокуIV. Актуалізація опорних знань

літературний диктант (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Чому Дервіль став близьким другом віконтеси де Гранльє? (До­поміг їй повернути маєтки.)

2. Завдяки чому Дервіль потоваришував із Гобсеком? (Сусідству й розсудливій поведінці)

3. До кого Гобсек вирішив з'явитися «як месник, як докори сум­ління»? (До графині)

4. Яку суму податків сплачує мільйонер Гобсек і пишається цим? (Сім франків)

5. Чому Гобсек любив бруднити килими в багатих будинках? (Щоб дати відчути пазурі Неминучості)

6. Що Дервіль позичав у Гобсека і для чого? (Гроші на купівлю адвокатської контори)

7. Хто є дружиною Дервіля? (Фанні Мальво)

8. Яку справу доручив граф де Ресто Гобсекові та Дервілю? (Пере­дати його майно синові)

9. Що вразило Дервіля в помешканні Гобсека? (Багатство, що гнило.)

10. Кому заповів своє багатство Гобсек? (Дочці своєї небоги)

11. Про що думав в останні години Гобсек, що радив Дервілеві? (Як і де вигідніше продати товари, що були в його домі.)

12. Чому віконтеса де Гранльє віддавала перевагу під час обрання нареченого для Камілли? (Честі та родовитості)

V. Формування вмінь та навичок

Слово вчителя

Ім'я головного героя повісті Бальзака — Гобсек — не є випадко­вим. Воно означає те, що є сутністю героя — «живоглот», «глитай», «сухоглот», і розуміти це можна так: Гобсек поглинав, збирав золо­то, а золото поглинало його.

2. Пошуково-дослідницька робота в групах. Спостереження над текстом та образом героя (завдання на картках для груп у класі)

I група. Знаходить у тексті портрет Гобсека і відповідає на за­питання:

♦ Яким постає перед читачем цей герой?

♦ Які кольори та відтінки використовує автор у змалюванні зо­внішності героя? Чому?

♦ З чим порівнюється зовнішність Гобсека? Чому?

♦ Які деталі портрета героя є визначальними?

♦ Як такий опис характеризує героя, показує ставлення до нього автора?

II група. Знаходить опис помешкання Гобсека, відповідає на за­питання:

♦ На яких деталях помешкання зосереджується увага читача? Чому?

♦ Чи можна за описом житла визначити рівень статків героя, його характер, ставлення до нього автора?

♦ Про що свідчить опис квартири Гобсека після того, як його не стало?

III група. Знаходить згадки у тексті про родинні взаємини і від­повідає на запитання:

♦ Що ми знаємо про родину Гобсека?

♦ Чи має він родичів? Як до них ставиться?• Як це його характеризує?

• Чому Гобсек заповідав своє багатство далекій родичці?

IV група. Знаходить у тексті рядки, що висвітлюють характер Гобсека, і відповідає на запитання:

• Як лихвар ставився до своїх клієнтів?

• У чому Гобсек знаходив задоволення?

• Як Гобсек ставився до більшості аристократів? Чому?

• Чому Гобсек інакше поставився до Дервіля й Фанні Мальво? Про що це свідчить?

• З чого видно, що в головному герої «співіснують двоє людей: скнара і філософ, створіння нице і створіння шляхетне»?

V група. Досліджує життєву філософію Гобсека і коментує ви­словлювання:

• «Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші»;

• «Влада і втіха — хіба не основи нашого нового суспільного ладу?»;

• «Я досить багатий, щоб купувати людську совість»;

• «У золоті зосереджені всі сили людства»;

• «Найтривкіше марнославство — це наше "я"»;

• «Щастя або в сильних емоціях, які підточують наше життя, або в розмірених заняттях»;

• «Краще самому утискувати, ніж дозволяти, щоб тебе утискува­ли інші»;

• «Я володію світом. а світ не має наді мною ані найменшої влади»;

• «Я читаю в серцях, від мене ніщо не сховається».

3. Презентація пошуково-дослідницької роботи у групах

4. Інтерактивна вправа «Коло ідей» (узагальнення образу Гобсека)

 

Очікувані відповіді

• Образ суперечливий.

• Переважають негативні риси, особливо наприкінці життя.

• Не обділений почуттям справедливості, негативно ставиться до марнотратства, вад аристократії.

• Смішний у своїй жадібності.

• Романтично-загадковий.

5. Міні-диспут «Багатство, золото в житті героїв Бальзака

і в нашому житті»

Ведучий диспуту. У життя героїв повісті «Гобсек» золото, багатство відіграють велику роль. Без них не можуть прожити гра­фи й графині з вищого світу, не може відкрити свою контору адво­кат Дервіль і залагодити свої справи навіть Фанні Мальво.• То що ж тоді означає золото? Невже Гобсек має рацію, коли на­дає йому такого значення?

1- й опонент. Так, без золота, значних коштів важко досягти успіху в суспільстві як у часи Бальзака, так, мабуть, і тепер, у наш час.

2- й опонент. Ідеться про те, яку роль відіграє золото в жит­ті людини. Якщо воно є самоціллю, то має згубний вплив, приво­дить особистість до деградації, як це трапилося із Гобсеком. Якщо ж кошти є засобом для досягнення успіху в якійсь корисній справі (і для самої людини, і для суспільства), то вони сприяють розви­ткові особистості.

3- й опонент. Коли немає особистого щастя, друзів, взаємно­сті в коханні, то мало допомагають навіть значні кошти. Недарем­но кажуть, що «й багаті теж плачуть» та ін.

Ведучий диспуту (підсумовує). Мабуть, у нашій супереч­ці істина знаходиться десь посередині: кожна людина повинна бути забезпеченою на такому рівні, щоб мала змогу гармонійно розвиватися. Саме ж багатство заради багатства користі не при­носить.

VI. Домашнє завдання

Для всіх: скласти усний (або письмовий) твір за темою диспуту «Багатство, золото в житті героїв Бальзака і в нашому житті».

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя та твор­чість Гі де Мопассана.

VII. підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільше мені сподобалося (запам'яталося).

• Я хотів (-ла) би з'ясувати.

• Гобсек — це.

 

 

тема. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору мета: допомогти учням усвідомити значення висвітлених авто­ром моральних проблем; показати майстерність автора у змалюванні образів, побудові повісті; розвивати нави­чки характеризування образів, критичного осмислення прочитаного, висловлювання й аргументування власних думок; виховувати прагнення до доброчесного життя. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

тип уроку: формування вмінь та навичок. ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Людство постійно визначає для себе справжні й уяв­ні цінності, епоха й народ вносить у ці визначення свої корективи. Але вражає те, що людина прагне пройти шлях пізнання самостій­но, сама встановлює ієрархію цінностей і обирає їх для себе, незва­жаючи на світовий досвід. Бальзак у своєму творі не аналізує при­чин виникнення скупості, маніакальної потреби накопичувати ба­гатство заради багатства, зради, згубних пристрастей, але показує, до чого це призводить. Сьогодні на уроці ми спробуємо зазирнути до творчої лабораторії письменника, щоб зрозуміти, як йому вдало­ся так майстерно розкрити образи героїв, їх психологію й навести позитивні моральні приклади.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!