Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Теоретичні відомості виконання практичного семінаруОдним з найбільш широко використовуваних в HTML засобів є таблиці. Причому, дуже часто вони використовуються не тільки традиційно – як метод представлення табличних даних, але і як засіб форматування web-сторінок. Хоча слід зауважити, що другий варіант використання суперечить ідеології мови HTML.

Щоб додати таблицю в редагований документ в Dreamweaver необхідно натиснути кнопку Table (Рис. 16) на панелі об'єктів. Після цього на екрані з'являється діалогове вікно Table (Рис. 16), в якому пропонується вказати параметри майбутньої таблиці. У полях Rows і Columns задається кількість рядків і стовпців відповідно, в поле Width - ширина таблиці (може бути відносною у відсотках або абсолютній в пікселях). Параметр Border задає товщину рамки навколо всієї таблиці в цілому і кожної з її клітинок. Якщо вказано нульове значення, то рамка не буде відображатися. Параметр Cell Padding задає відстань між вмістом клітинки та її межами (за замовчуванням 1 піксель), а Cell Spacing – відстань між сусідніми елементами таблиці (за замовчуванням 2 пікселя).

Рис. 16 Діалогове вікно Table

 

У редакторі властивостей таблиці (Рис. 17) можна змінити кількість рядків і стовпців (Rows і Cols), ширину і висоту таблиці (W і H), параметри відступів (CellPad і CellSpace) товщину рамки (Border). Крім того, можна вказати вирівнювання таблиці щодо решти елементів абзацу (Align), кольори фону і рамки таблиці (Bg Color і Brdr Color), а також задати фонове зображення (Bg Image).

Для зміни властивостей окремої комірки необхідно поставити курсор в цю комірку, а для групи комірок - виділити їх. При цьому в нижній частині панелі властивостей з'являться параметри виділеної групи комірок. За допомогою кнопок Merge і Split можна відповідно об'єднати або розділити комірки. При розподілі осередків відкривається діалогове вікно Split Cell, в якому пропонується вказати кількість рядків (Rows) або стовпців (Columns) розбиття.

Рис. 17 Редактор властивостей таблиці

 

У редакторі Dreamweaver існує можливість створення таблиць на основі даних з файлу. Дані, підготовлені в іншому додатку (наприклад, Microsoft Excel) повинні бути попередньо збережені в текстовий файл із роздільниками (символами табуляції, комами, крапками з комами і т.п.), після чого їх можна буде імпортувати в HTML-таблицю.

Спочатку необхідно підготувати зазначений файл. Потім, в Dreamweaver натиснути кнопку Insert Tabular Data на панелі об'єктів.

У з’явившемуся діалоговому вікні (Рис. 18) необхідно вказати шлях до файлу з даними (поле Data File).

Рис. 18 Діалогове вікно додавання таблиці з файлу

 

У списку Delimiters вибрати тип роздільника, використаного у файлі з даними. Якщо вибрати пункт Other, то з'явиться додаткове поле, в якому можна вказати нестандартний роздільник (який, взагалі кажучи, може бути будь-яким символом). Параметр Table Width дозволяє задати ширину таблиці і може приймати одне з наступних значень:

· Fit to Data – ширина колонок таблиці буде обрана автоматично таким чином, щоб умістити найдовшу рядок;і

· Set – дозволяє вказати ширину таблиці у відсотках по відношенню до ширини вікна броузера або в пікселах.

У списку Format Top Row можна вибрати один з чотирьох варіантів оформлення верхнього рядка таблиці:

· No Formatting – не форматувати;

· Bold – виділити жирним шрифтом;

· Italic – виділити курсивом;

· або Bold Italic – виділити жирним курсивом.

Параметри Cell Padding, Cell Spacing і Border мають той же зміст, що й у звичайних таблицях.

Питання для самоконтролю

1. Як задається заголовок таблиці, де він може бути розташований;

2. Які теги відповідають за створення стовбців та строк в таблиці;

3. Які основні параметри головного тега таблиці TABLE;

4. Як форматувати дані в середині таблиці;

5. Що таке публікація Web-сторінки;

6. Основні етапи публікації;

7. Що таке мета-теги;

8. Які кроки роблять Вашу Web-сторінку менш популярною

 

Тема семінару 9

Модульна тестова робота №2

 

Мета семінару: Модульне тестове оцінювання отриманих знань в рамках другого модуля «Інтернет-сайти та їх типи. Розробка Інтернет-ресурсів.».

План

1. Розв’язання 20 випадкових тестових завдань з існуючого банку питань.

2. В даному тесті питання одного виду: 1 правильна відповідь з декількох.

3. Відповідь рахується правильною, якщо обрано одну вірну відповідь – кожна вірна відповідь 1 бал, обрання декількох відподей автоматично рахується помилкою, та оцінюється в 0 балів.

 

Приклади тестових питань

1. Що показує секція розміру сторінки?

а. Її розмір та об’єм займаної пам’яті;

b. Її розмір та час загрузки;

c. Її розмір та кількість символів;

d. Її розмір та місце розташування.

2. У якому меню знаходиться пункт Page Properties, що дозволяє змінювати загальні властивості сторінки:

a. Modify;

b. Common;

c. Insert;

d. Frames.

.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Під час самостійного опрацювання матеріалу студенти знайомляться з першоджерелами і працями дослідників, збирають матеріали для доповідей на семінарських заняттях, готуються до написання модульних тестових робіт, виконують творчу роботу у формі розробки Інтернет-сайта і мультимедійної презентації, виконують практичне індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ), готуються до написання підсумкової екзаменаційної роботи.

 

Студентові рекомендується:

² Законспектувати матеріали лекцій та проаналізувати основну літературу, яка винесена до розгляду на семінарських заняттях.

² Відпрацювати усі практичні семінари, та підготувати звіти за темами, які розглядалися на семінарських заняттях.

² Приймати активну участь в обговоренні проблемних питань курсу під час семінарських дискусій.

 

Студентові необхідно:

² Виконати практичне індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ), яке готується протягом семестру (здається на кафедру в електронному і роздрукованому варіантах в останній тиждень семестру і є складовою допуску до іспиту з навчального курсу).

² Підготуватися до написання підсумкової (екзаменаційної) письмової роботи.

 

Методичні поради для виконання
індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ)

Загальні положення

Виконання індивідуального дослідного завдання є необхідною складовою науково-дослідної та навчальної роботи студента та є видом позааудиторної роботи навчально-дослідницького характеру, яка виконується в процесі вивчення програмного матеріалу з навчального курсу «Інтернет-комунікації та web-дизайн». ІНДЗ передбачає підготовку, розробку та опис Інтернет-сайту, що відповідає формальним вимогам вивчаємого курсу (орієнтована тематика надається). ІНДЗ містить виклад результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне питання за темою курсу.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 947

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!