Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема семінару 1 Інформаційні мережі електроного бізнесу та моделі ведення електроної комерціїПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мета семінару: Дати визначення електроної комерції(ЕК) та її складуючі. Визначення участників ділових операцій та розглянути різноманітні електроні торгові площадки (ЕТП). Характеристики основних ЕТП моделей В2В, В2С, С2С.

План

1. Тенденції та динаміка розвитку ринку ЕК.

2. Переваги та недоліки ЕК.

3. Особливості основних ЕТП моделей в Україні.

Питання для самоконтролю

1. История развития электронной коммерции;

2. Особенности электронной коммерции;

3. Интернет-магазин, как одно из эффективных средств электронной коммерции;

4. Интернет-аукционы – механизм работы;

5. Категории электронной коммерции по целевой аудитории

 

Тема семінару 2

Створення Інтернет-сторінок за допомогою HTML

Мета семінару: Навчитися розробляти Інтернет-сторінки за допомогою HTML. Створити основні елементи Інтернет-сторінки, використовуючи різноманітні тегі

План

1. Створити нову HTML-сторінку.

2. Створити заголовок першого рівня (тег <H1>) та відцентрувати його.

3. Створити маркований (<ul> <li> </li> </ul>) та нумерований (<ol> <li> </li> </ol>) списки.

4. Створити гіпертекстове посилання (тег <a href="/">) з останнього пункту нумерованого списку.

5. Розмістити зображення на Інтернет-сторінці (тег <img src="/" />).

6. Зробити розміщене зображення гіперпосиланням та відцентруйте його.

7. Створити фон Інтернет-сторінки жовтим, колір невідвіданих гіперпосилань – червоним, відвіданих – синім.

8. Оформити в абзац () текст, що представлен нижче, словосполучення «гипертекстовая ссылка» виділити зеленим кольором. Приклад тексту:

«Что такое гипертекстовая ссылка (или, как чаще говорят, просто ссылка)? С помощью ссылки устанавливается связь с другим (или с тем же) документом. Ссылкой может быть фрагмент текста или изображение. По умолчанию текстовая ссылка подчеркнута. При подведении курсора мыши к гипертекстовой ссылке он превращается в раскрытую ладонь. При нажатии на ссылку браузер обращается к серверу, запрашивая документ, который указан в html-теге ссылки.»

9. Зберегти створену Інтернет-сторінку в персональній папці в файлі з розширенням html.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке HTML;

2. Що таке теги и які типи тегів ві знаєте;

3. Тегі фізичного та логічного форматування;

4. Тегі вставки зображення та гіперпосилання;

5. Що таке гіперпосилання, та які вони бувають;

6. Обов’язковий та необов’зковий атрибути тегів;

 

Тема семінару 3

Модульна тестова робота №1

 

Мета семінару: Модульне тестове оцінювання отриманих знань в рамках першого модуля «Основи роботи в Інтернет. Інтернет-браузери. Інтернет в бізнесі».

План

1. Розв’язання 20 випадкових тестових завдань з існуючого банку питань.

2. Питання існують двох видів: 1 правильна відповідь з декількох, та декілька правильних відповідей з багатьох.

3. Відповідь рахується правильною, якщо:

· В першому типі питань – обрано одну вірну відповідь – кожна вірна відповідь 1 бал, обрання декількох відподей автоматично рахується помилкою, та оцінюється в 0 балів.

· В другому типі питань – обрано всі вірні відповіді – кожне питання – 1 бал, обрано 1 вірну відповідь та 1 невірну з 2 вірних – оцінка – 0,5 бала, якщо обрано більш ніж 2 варіанта, або невірних відповідей більше ніж вірних – відповідь рахується не вірною, та за питання нараховується 0 балів.

 

Приклади тестових питань

1. Який протокол є загальновизнаним для обміну електронною поштою? «Питання першого типу – одна вірна відповідь з декількох»

а. TCP/IP;

b. SNMP;

c. SMTP;

d. CMIP.

2. Які з цих сфер належать до сфер електронної комерції? «Питання другого типу – декілька вірних відповідей з багатьох»

a. Електронний обмін капіталом;

b. Електронний маркетинг;

c. Електронна пошта;

d. Електронні гроші;

e. Електронне навчання.

Модуль 2

Інтернет-сайти та їх типи. Розробка Інтернет-ресурсів.

Тема семінару 4

Загальні відомості по роботі в середі Macromedia Dreamweaver MX. Створення мапи Інтернет-сторінки.

Мета семінару: знайомство з інтерфейсом Macromedia Dreamweaver MX, настройка программы и создание карты сайта

План

 

1. Ознайомитися з програмою, вивчити основні панелі інструментів.

2. Налаштувати зручний для себе програмний інтерфейс.

3. Створити Web-вузол.

4. Створити мапу Інтернет-сайту.

5. За результатами семінарів 4 – 8 сформувати звіт.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 985

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!