Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Ауыскан Фармацевтикалық ақпарат 360 тест 4 kurs 

~ Басқару қызметі . . . басталады.

|мәліметі жинау және жинақтаудан

|мәлімет таратудан

|мәлімет сақтаудан

|мәліметті жинау, өндеу және жинақтаудан

|дезинформациолаудан

~ Ақпараттық басқару қажеттілігі . . . анықталады.

|адамдардың тәртібінің айырмашылықтарымен

|жеткен мақсат айырмашылықтарымен

|еңбекті ұйымдастыру айырмашылықтарымен

|қаржы ресурстарының айырмашылығымен

|шешілген тапсырма айырмашылықтарымен

~ Ақпараттық ресурс айырмашылығы ... болып табылады.

|әйгілілігі

|маңыздылығы

|мөлдірлігі

|төзімділігі

|коммуникативтігі

~ Сақталу және жинақталу . . . ресурсының ерекшелігі болып табылады.

|еңбек

|табиғи

|мәліметтер

|қаржы

|экономика

~ Ғылыми-техникалық ақпаратқа қойылатын талап ... болып табылады.

|әйгілілігі

|актуальдылығы

|мөлдірілігі

|төзімділігі

|комуникативтілігі

~ Егер хабарлама ақпарат тасымалдамаса, олар . . . деп аталады.

|«кедергілі»

|«перцепциялы»

|«шулы»

|«кодталған»

|«қайдымғы байланыс»

~ Ақпарат классификациясының бір түрі ... болады.

|пайда болуына қарай (сыртқы және ішкі)

|шығу көзіне қарай (сыртқы және ішкі)

|географиялық белгісіне қарай

|ұлттық белгісіне қарай

|жылдам қабылдануына қарай

~... ақпараттық басқарудың өзіндік қалыпы болып табылады.

|Көзқарасы

|Сөзі

|Шуылы

|Есту қабілеті

|Кедергісі

~ «Мәліметтік-сараптау маркетинг орталығының мәліметтері» негізінде Дәрілік заттарды сараптаудың ұлттық орталығының фармацевтикалық мәліметтер базасы құру туралы Фармация комитетінің № 14 бұйрығы . . . шықты.

|2001 ж 3 ақпанда

|2009 ж. 1 қантарда

|2003ж. 1қаңтарда

|2003ж. 3 ақпанда

|2000ж. 3 ақпанда

~ Дәрілік зат сферасы маңызды ақпаратты қатысушылардың қолдануымен . . . сайты арқылы иеленеді.|сыныптастар

|www.dari.kz

|www.Allbest.ru

|mail.ru

|www.5na.ru

~ Ақпараттық жүйе құрамын . . . ішкі жүйеге бөлуге болады.

|екі

|төрт

|бес

|алты

|үш

~ Қабылдау, бағалау, сұрыптау тәртібі және ақпараттық фиксация . . . деп аталады.

|комплектілеу

|іздеу

|жіберу

|сақтау

|жинау

~ Көптеген мәлімет бөлімдерін біріктіріп, тұтынушыға жеткізу процессі . . . деп аталады.

|жинау

|комплектілеу

|мәлімет беру

|сақтау

|іздеу

~ Ақпараттық қозғалыс жіберушіден қабылдаушыға дейін 4 сатының 1-сатысында . . . жасалады.

|кодтау

|жіберу

|сұрыптау

|таңбалау

|сақтау

~ Ақпараттық козғалыс жіберушіден қабылдаушыға 4 сатының 2-сатысында сұрыпталған ақпарат . . .

|сұрапталады.

|сақталады.

|жіберіледі.

|кодталады.

|таңбаланады.

~ Ақпараттық козғалыс жіберушіден қабылданушыға дейін 4 сатының 3-сатысында . . . жасалады.

|жинау

|кодтау

|таңбалау

|жіберу

|сақтау

~ Жіберушімен қабылдаушыға дейінгі мәлімет козғалысының 4 кезеңінде 4 кезеңінде қабылдаушы мәліметті ...

|қабыл алады, береді және кодтайды.

|таңбалайды, кодтайды және жинайды.

|қабыл алады, таңбалайды және ойға салады.

|береді, жинайды және кодтайды.

|таңбалайды, кодтайды және сақтайды.~ Ақпараттық-фармацевтикалық қызмет жүйесінде бағыттаушы ... болып табылады.

|Ассоциация қолдауы және фармацевтикалық қызмет

|дәрілік ақпараттық орталық

|дәріхана

|дәріханалық қойма

|ақпараттық-сұрау бөлімдері

~ ҚР Денсаулық сақтау министірлігі - фармацевтикалық ақпарат жүйесінің дәрілік ақпараттық орталықтың ... сатысы.

|төмен

|жоғары

|артық

|аралық

|соңғы

~ Фармацевтикалық ақпарат жүйесі құрылымының төменгі звеносы . . . болып табылады.

|дәріханалық қойма

|қоғамдық ұйым

|фармация комитеті

|дәріханалық желі

|НЦЭЛСРК

~ ... № 193 ҚРДСМ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» кодексі шықты.

|18.09.2007ж.

|18.09.2005ж.

|18.09.2010ж.

|18.09.2009ж.

|18.09.2000ж.

~ Ақпараттық – заңнамалық база құрылымы . . . сатыдан тұрады.

|төрт

|бес

|үш

|алты

|екі

~ Дәрілік заттар туралы ақпараттар ... болады.

|позитивті және негативті

|медициналық және физикалық

|фармацевтикалық және медициналық

|физикалық және рухани

|этикалық және эстетикалық

~ Халықаралық фармакопеяның аясында Қазақстан территориясында ҚР ДСМ фармация Комитетінің № 21 бұйрығы . . . шықты.

|2009ж. 11 ақпанда

|2004ж. 11 ақпанда

|2000ж. 1 қаңтарда

|2010ж. 1 қаңтарда

|2002ж. 11 ақпанда

~ Ақпаратты жинауда жылдамдатуға және оң әсерін жоғарлатуда ... қолданылады.

|ұйымдастырушы құралдар

|ғылыми зерттеулер

|компьютерлік техника

|теориалық мәліметтер

|тәжірибелік нәтижелер

~ ҚР мемлекеттік фармакопея құрылымының жобасы . . . жылы басталды.

|2000

|2009

|2001

|2003

|2005

~ Дәрілік заттардың қауіпсіздігі және сапалылығын, мемлекеттік стандартқа сәйкестігін, тіркеуге қойылғанын, қолданылуы бекітілген тәртіп бойынша жүруін . . . қарастырады.

|нормативті-құқықтық акті

|ҚР конституциясы

|ҚР азаматтық кодексі

|ҚР Мемлекеттік фармакопеясы

|ҚР заңдық кодексі

~ Қ.Р Мемлекеттік фармакопеяның мәтіндері ... тілдерде жазылған.

|мемлекеттік және ағылшынша

|орысша және ағылшынша

|мемлекеттік және орысша

|мемлекеттік және түрікше

|орысша және латынша

~ Мемлекеттік фармакопея . . . томнан тұрады.

|үш

|төрт

|бес

|екі

|алты

~ Фармакопеялық мақаланың бірінші томының мазмұны - ...

|жеке ережелер.

|ғылыми ережелер.

|жалпы ережелер.

|танымдық.

|кездейсоқ.

~ ... жеке фармакопеялық мақала болып ҚР МФ екінші томында қарастырылған.

|Полиграфия

|Монография

|Библиография

|Кардиография

|Стенография

~ Ақпараттық басқару қажеттілігі ... анықталады.

|экономика ерекшелігімен

|шешілген тапсырмалар ерекшелігімен

|маркетинг ерекшелігімен

|кадр қажеттілігімен

|экономикалық заң білімімен

~ Дәрілік заттарға (Д3) ақпараттық зерттеуді жүргізу қажеттілігі . . . бастап өткізіледі.

|80-жылдардан

|90-жылдардан

|70-жылдардан

|21 ғасырдан

|60-жылдардан

~ Қажетті мәліметтерді қабылдау, түсіну . . . деп аталады.

|біршама ақпараттық қажеттілік жөнінде

|ақпараттық қажеттілік

|рентабельділік

|ақпараттық қажеттілікті меңгеру

|абсолютті ақпараттық қажеттілік

~ Ақпараттың қажеттіліктерді анықтауда ... әдістері қолданылады.

|жанама және жеке

|жалпы және қосымша

|жеке және негізгі

|белгіленген және белгісіз

|тікелей және жанама

~ Ткелей ақпараттың қажеттілікті анықтауда ... жатады.

|құжаттарды зерттеу

|статистикалық есептер

|анкета және интервью жүргізу

|әлеуметтік анкеталар

|тәжірибелік мәліметтер

~ Жанама ақпараттық қажеттілікті анықтауда ... жүргізіледі.

|анкета жазу

|интервью

|тәжірибедегі мәліметтердің қолдануы

|әр түрлі құжаттарды зерттеу

|теориалық дайындық

~ Дәрігерлер үшін ақпараттың қажеттілігі ... болып табылады.

|науқастың индивидуалды картасы

|тауарлық чек

|рецепт

|аннотация

|счет-фактура

~ Дәрілік заттардың жанама ақпараттарының негізгі шығу көздеріне ... жатады.

|рецепт

|арнайы анықтама шығару

|науқастың индивидуальді картасы

|дәрілік заттарға (Д3) аннотация

|тауарлық чек

~ Дәрілік заттармен қамтамасыз етудің үздік ақпараттық ұйым жұмысын дәрігерлер . . . деп санайды.

|медицина өкілі

|дәрілік ақратарттық орталық

|төтенше жәрдем кабинеті

|кезекшілік администрация

|дәріхананың анықтамалық бюросы

~ Материалдың көлемі, ақпаратты жазбаша түрде . . . бекіту деп аталады.

|мүлікпен

|иелігімен

|құжаттармен

|негізгі заттармен

|айналымдағы заттармен

~ Жеке дайындалған және қызметші ұйымнан шығатын құжаттар ... классификацияланады.

|мазмұны бойынша

|түрі бойынша

|тұрғылықты жері бойынша

|шығу көзі бойынша

|сақтау мерзімі бойынша

~ Жай және күрделі құжаттар . . . белгілеріне қарай жіктеледі.

|әдіс

|дереккөздер

|мазмұн

|құрастырылған

|сақтау мерзімі

~ Бірінші өңделген құжаттың аталуы … .

|көшірмесі

|босатылу

|шығару

|төл құжат

|түпнұсқа

~ Құжаттың дәлме-дәл түпнұсқасы . . . деп аталады.

|түпнұсқа

|жіберілген

|көшірме

|бөліп көшіру

|дубликат

~ Ісқағаздарға енгізілген құжаттың көшірмесі . . . деп аталады.

|көшірме

|жіберілген

|түпнұсқа

|бөліп көшіру

|дубликат

~ Құжаттың ережелерге сәйкес құрастырылу мәліметтерімен үйлестіру, іздестіру процестері . . . деп аталады.

|индекстеу

|библиографиялық тізбектеу

|аннотациялау

|рефераттау

|шолу

~ Ғылыми құжаттарды қайта өңдеу нақты фактографиялық ақпарат құрастыру . . . деп аталады.

|индекстеу

|шолу

|аннотациялау

|рефераттау

|библиографиялық тізбектеу

~ Универсалдық ондық классификациясын (УДК) қолданғанда ( , ) белгісі . . . көрсетеді.

|индексті

|авторлар санын

|құжаттағы мәліметтер түсінігін

|ғылыми кодтарды

|химиялық құрамы, қоспасын

~ Ақпараттық тілдің қосындысы, өңдеу ережелері, ақпаратты іздеу процестерін қамтамасыз ететін техникалық нысандар . . . деп аталады.

|ақпараттық жүйелер (АҚ)

|экологиялық жүйелер (ЭҚ)

|аналитико-синтетикалық жүйе (АСЖ)

|ақпараттық-іздену жүйелері (АІЖ)

|іздестіру жүйелері (ІЖ)

~ Ақпарраттың технологиаларды іске асыруда .... уақытты үнемдейді және географиялық фактор белгілерін төмендетеді.

|пошта

|теледидар

|интернет жүйесі

|сымтетік

| радио

~ 1998 жылы қабылданған ... туралы Мемлекеттік бағдарлама ДЗ туралы ақпараттың банк құрылғанын хабарлады.

|Бала және ана денсаулығы

|Халық денсаулығы

|Экологиялық қауіпсіздік

|Халық білімі

|Бейбітшілік дүние жүзінде

~ Компьютерлік бағдарлама «ДЗ туралы мемлекеттік реестр» - бұл мемлкеттік ДЗ . . . туралы толық негізгі база.

|сертификациясы

|тіркелуі

|фальсификациясы

|аккредитациясы

|босатылуы

~ Мемлекеттік реестрде бір ДЗ атауының электрондық нұсқасын іздеу үшін ... уақыт кетеді.

|5-7 минут

|1 секунд

|10-15 минут

|1 сағат

|1-3 минут

~ ДЗ фальсификациясы және сапасыздығының бөліну сатысы ... болып табылады.

|ДЗ жасалуы

|ДЗ клиникалық сынақ

|ДЗ технологиялық үрдісі

|ДЗ сертификациясы

|ДЗ снтезі

~ Компьютерлік бағдарлама «Фармацевтикалық өнімнің сертификациялық анализі» ДЗ сауда айналымындағы . . . туралы тура анықтауға мүмкіндік береді.

|фальсификанцияланғандығы

|импортталғандығы

|отандық

|тіркелгендігі

|сапасыздығы

~ ҚР ДСМ сайты www.dari/kz . . . желтоқсанынан қызмет атқарады.

|2010 жылдың

|2008 жылдың

|1993 жылдың

|1972 жылдың

|2001 жылдың

~ Ақпараттық-аналитикалық маркетингтік орталықтың негізгі тапсырмаларының біріне . . . анықтау жатады.

|тұрғындар санын

|ауру диагнозын

|туылуын

|ДЗ қажеттілігін

|қайтыс болуын

~ Фальсификацияланған және сапасыз ДЗ сауда айналымынан жою, алып тастау шаралары . . . деп аталады.

|экспорт

|реэкспорт

|импорт

|реимпорт

|аудит

~ Стационарда есептеу бағдарламасы, қажетті препаратты анықталған уақыт ағымында тапсырыс беру үшін ... қажет.

|бөлімше саны

|дәрілік затты тұтыну мәліметі

|науқас саны

|қайтыс болу құжаты

|туылу куәлігі

~ Ақпаратты қолдануы бойынша барлық формада жіберу, МТЗ немесе ДЗ туралы арнайы фармацевт жұмысшыларының бағытымен тұрғындарды қамтамасыз ету қызметі . . . деп аталады.

|сауда-саттық

|экономикалық

|медициналық

|фармацевтикалық

|ақпараттық

~ Дәріханалық ұйымда қызметкерлер құрамынан ақпараттық жұмысын ұйымдастыру ... жүктеледі.

|фармацевт-аналитикке

| фармацевт-технологқа

|буып-түюшіге

|жүкші

|меңгерушіге

~ Дәріхананың ішкі және сыртқы рәсімделуі «...» деп аталады.

|маркетингті ақпарат

|саудалық ақпарат

|жылжымалы тауар

|көрнекі ақпарат

|саяси ақпарат

~ Дәріхананың сыртқы рәсімделуі ... орналасады.

|бөлім нұсқаушыларын орналастыру

|ДЗ бағасы

|дәріханалық ұйымның жетекшісінің аты-жөні

|дәріхана маңдайшасына

|дәріхана тұтынушыларының телефоны

~... сауда залының ішкі рәсімделуі болып табылады.

|Маңдайша жазу «Дәріхана»

|Бөлім нұсқаушыларын орналастыру

|Дәріхананың ұйымдық-құқықтық формасы нұсқаулығының аталуы

|Дәріханалық ұйымның жұмыс сағаты

|Дәріхана тұтынушыларының телефоны

~ Дәріханада сұранысқа не дәрілік преплорат болмаған жағдайда, фармацевт басқа дәріханадан іздеу үшін .... тұтынуға міндетті.

|фармацевтикалық қызметті қолдану және ассоцияциясын

|облыстық фармация комитетінің ақпарат бөлімін

|қаланың біріңғай фармацевтикалық ақпарат желісін

|емде-сауықтыру мекемесін

|денсаулық сақтау департаментін

~ Егер препарат табылмаса, қала территориясындағы есептен шығарған науқастарды . . . фармацевт рецепт қолдануға міндетті.

|жоюға

|толықтыруға

|қамтамасыз етуге

|сақтауға

|дәрігерге қайтаруға

~ Фармацевт ЕПҰ бас дәрігеріне . . . босатылуын ереже бойынша босатпай және рәсімдеме бұзған жағдайда ақпарат беруге міндетті.

|стендтің

|рецепттің

|сыртқы жарнаманың

|ішкі жарнаманың

|амбулаторияллық картаның

~ Ақпараттық ұйымдық жұмыстың ең жақсы формасы, дәрігерлердің және фармацевттердің пікірі бойынша . . . болып табылады.

|дәріхананың рецепттік-өндірістік бөлімі

|дәріхананың анықтама-ақпараттық бөлімі

|дайын дәрілік түр бөлімі

|логистика бөлімі

|буып-түю бөлімі

~ Қаланың дәріханалық желісімен қажетті медикаментті іздеу немесе қамтамасыз етуге ... міндеті болып табылады.

|дәріхананың рецепттік-өндірістік бөлімі

|дайын дәрілік түр бөлімі

|логистика бөлімі

|буып түю бөлімі

|дәрілік заттардың ақпараттық орталығының

~ Хабарламаның кез-келген түрі, өндірушілердің дайындаушылардың немесе ақпарат беретін фирмалардың өз тауарларына сенімін, қызметін, идеясын, қамтамасыз ету . . . ақпарат деп аталады.

|саяси

|көрнекілік

|саудалық

|маркетингтік

|медициналық

~ Саудалық ақпараттың бір түрі . . . болып табылады.

|есеп-қисап фактура

|рецепт

|прайс-парақ

|жарнама

|науқас картасы

~ Ұйымның кез-келген қызметі, оның мақсатының құрылымы оның абыройы, имиджі қоғамдық ортада ... деген атқа ие.

|жарнама

|тікелей маркетинг

|ынталандырылып сату

|қоғаммен байланыс

|артық сатылым

~ Бағытталған қажеттілікпен тауардың орнында сатылуын және сұранысты қанағаттандыратын іс-шаралар . . . деген атқа ие.

|жарнама

|қоғаммен байланыс

|ынталандырып сату

|тікелей маркетинг

|артық сатылым

~ Фармацевтикалық фирма ұсынушылардың ЕПҰ дәрігерлерімен немесе дәріхана фармацевтімен тікелей медициналық байланысы . . . деген атқа ие.

|жарнама

|артық сатылым (тұтынушы)

|ынталандырып сату

|қоғаммен байланыс

|тікелей маркетинг

~ ... бұл әр түрлі формада құралған, кез-келген ақпараттық орта немесе заңдылық түрінде тауар қозғалтуға жасалған идеялық бастамалар мен жағдай жасау.

|ыншаландырып сату

|жарнама

|қоғаммен байланыс

|тікелей маркетинг

|артық сатылым

~ Көпшілік тұтынушыға рецептпен босатылатын препаратты жарнамалауға ...

|рұқсат етіледі.

|босатылады.

|маңызды емес.

|тиым салынады.

|қарсы алады.

~ Қазақстанда . . . дәрілік препаратты жарнамалауға болады.

| сертификатталған

| тіркелген

|сақтау мерзімі өткен

|ұзақ әсер ететін

|синтезделген

~ Фармацевтикалық тауар сапасы туралы ақпаратты ... құрайды.

|сыртқы маңдайдағы жазу

|буып – түю, маркировка

|стандартизация және маркировка мәліметтері

|рецепт, сертификат жазулары

|ішкі маңдайша жазулары

~ ДЗ қолдануы туралы нұсқаулықта негізгі мәліметтер . . . тілінде жазылуы тиіс.

|орыс және ағылшын

|әртүрлі

|халықаралық

|мемлекеттік және орыс

|мемлекеттік және түрік

~ Дәрілік заттардың ақпараттық жұмыстарын дұрыс бағыттау үшін, барлық бөлімдерде ақпаратты ... жүргізу керек.

|сұқпаттасып

|жазбаша

|ауызша

|баяндама

|кешендендіріп

~ Қолдану спектрі бойынша ақпарат ... болып жіктеледі.

|электрондық, заттық

|бір мақсатты, көп мақсатты

|сыртқы, ішкі

|негізгі, қосымша

|тұрақты, ауыспалы

~ Мазмұны бойынша ақпарат ... болып жіктеледі.

|бір мақсатты, көп мақсатты

|кіріс, шығыс

|экономикалық, құқықтық және т.б.

|пайдалы, пайдасыз

|тұрақты, ауыспалы

~ Тарату тәсілдері бойынша ақпарат ... болып жіктеледі.

|ашық, құпия

|шапшаң, есеп беруші

|ауызша, жазбаша, құрастырылған

|сыртқы, ішкі

|пайдалы, пайдасыз

~ Ұйымдастыру дәрежесі бойынша ақпарат ... болып жіктеледі.

|ашық, құпия

|жүйеленген, жүйесіз

|тұрақты, ауыспалы

|бір мақсатты, көп мақсатты

|шапшаң, есеп беруші

~ Қайта жаңарту тәсілдері бойынша ақпарат ... болып жіктеледі.

|ашық, құпия

|визуальды, аудиовизуальды

|тұрақты, ауыспалы

|пайдалы, пайдасыз

|шапшаң, есеп беруші

~ Толықтығы бойынша ақпарат ... болып жіктеледі.

|жарым-жартылай, кешенді

|анық, жалған

|ашық, құпия

|тұрақты, ауыспалы

|негізгі, қосымша

~ Біраз уақыт есте сақталатын, ал сосын біртіндеп жойылатын ақпарат – бұл ...

|белгіленетін ақпарат.

|жедел ақпарат.

|ақырғы ақпарат.

|белгіленбейтін ақпарат.

|қосымша ақпарат.

~ Объект жайында толық мәлімет беретін ақпарат ... болып табылады.

|жарым-жартылай

|бастапқы

|кешенді

|белгіленетін

|ауыспалы

~ Жоғары деңгейлі құндылығы бар ақпарат ... құжат болып саналады.

|құпия

|ашық

|жан-жақты

|негізгі

|есеп беруші

~ Біраз уақыт есте сақталатын, ал сосын біртіндеп жойылатын ақпарат – бұл ...

|белгіленетін ақпарат.

|жедел ақпарат.

|ақырғы ақпарат.

|қосымша ақпарат.

|белгіленбейтін ақпарат.

~ Ақпараттық жүйелердің құрамында . . . жүйеше болады.

|екі

|төрт

|бес

|алты

|үш

~ Ақпараттық жүйені қамтамасыз ететін және ақпарат көздері, ұйымдастыру-техникалық қатары енетін ақпаратты жинау жүйе бөлігі ... деп аталады.

|нормативтік-функционалдық

|ашық

|тұтас

|техникалық-ұйымдастыру

|басқарушы

~ Жүйе абоненттерін анықтайтын, ақпараттық жүйенің арнаулы мақсатын және міндеттерінің орындалуын жүзеге асыратын ақпаратты беру жүйе бөлігі ... деп аталады.

|басқарушы

|нормативтік-функционалдық

|техникалық-ұйымдастыру

|ашық

|тұтас

~ Салыстырмалы ақпарат қажеттілігі дегеніміз ... .

|жанама мәліметтерді іздеу

|негізгі мәліметтерді сақтау

|шешімдерді қабылдауға әр түрлі фактілер мен мәліметтерді анықтау

|қосымша мәліметтерді жіберу

|құжаттарды зерттеу

~ ЦАМФИ қызметі ҚР ДСМ ... бұйрығымен регламенттеледі.

|2001 жылғы 15 қаңтардағы №142

|2003 жылғы 3 ақпандағы №14

|2003 жылғы 17 ақпандағы №142

|2000 жылғы 18 қаңтардағы №78

|2009 жылғы 18.09 №193-IV

~ Дәрігерлерге ДЗ туралы ... тікелей мәлімет береді.

|дәріханалардың анықтама-ақпараттық бөлімдері

|анықтама бюросы

|фармацевттер

|медицина өкілдері

|пациенттер

~ Дәрігерлерге ДЗ туралы тікелей мәліметті ... береді.

|фармацевтикалық өндірістер

|дәрілік ақпараттық орталық

|дәріхана меңгерушісі

|аналитиктер

|дәрігерлер

~ ҚР ДСМ Дәрілік заттарды, медициналық техникалық бұйымдарды енгізу және шығару туралы бұйрығының нөмірі ...

|07.04.09 ж. №173.

|02.06.08 ж. №318.

|16.10.09 ж. № 710.

|20.12.04 ж. №876.

|25.03.02 ж. №9.

~ Құжаттар жасалу орны бойынша ... болуы мүмкін.

|қарапайым және күрделі

|үлгілі және типтік

|шұғыл және шұғыл емес

|ұйым ішілік және сыртқы

|дербес және ұжымнан шығатын

~ Құжаттар мазмұны бойынша ... болуы мүмкін.

|үлгілі және типтік

|дербес және ұжымнан шығатын

|шұғыл және шұғыл емес

|қарапайым және күрделі

|ұйым ішілік және сыртқы

~ Құжаттар ақпаратты бекіту тәсілі бойынша ... болуы мүмкін.

|қарапайым және күрделі

|дербес және ұжымнан шығатын

|жазбаша, графикалық, фото, киноакустикалық

|үлгілі және типтік

|шұғыл және типтік

~ Құжаттар ақпарат көзі бойынша ... болуы мүмкін.

|үлгілі және типтік

|шұғыл және шұғыл емес

|қарапайым және күрделі

|дербес және ұжымнан шығатын

|ұйым ішілік және сыртқы

~ Құжаттар ақпараттың айқындық дәрежесі бойынша ... болуы мүмкін.

|дербес және ұйымнан шығатын

|қарапайым және күрделі

|шұғыл және шұғыл емес

|ашық және жасырын

|үлгілі және типтік

~ Алғашқы құрастырылған құжат . . . деп аталады.

|көшірме

|жіберілген

|түпнұсқа

|бөліп көшірген

|дубликат

~ Ғылыми-техникалық ақпаратқа қойылатын талаптарға ... жатады.

|жылдамдық, маңыздылық

|көрсетілімділік, коммуникативтік

|шыдамдылық, экономикалық

|коммуникативтік, ұйымдастырушылық

|маңыздылық, шынайылылық

~ Басқару қызметі ақпаратты жинаудан және ... басталады.

|іздеуден

|түзетуден

|алмастырудан

| қайта өңдеуден

|бірдей қолданудан

~ ... үлкен көлемді аннотациялар түрлерінің біріне жатады.

|қолхат

|көшірме

|демалыс

|журнал

|нұсқау

~ Ақпараттар беру ... кезеңде болады.

|төртінші

|бірінші

|екінші

|кезеңге байланыссыз

|үшінші

~ ДЗ туралы жедел мәліметтермен қамтамасыз етуге бағыттаған қызметті фармацевтикалық . . . деп түсінеді.

|ақпарат

|экономика

|политология

|статистика

|социология

~ Ақпаратты жазбаша түрде бекітетін материалдық объект . . . деп аталады.

|негізгі заттар

|айналма заттар

|құжат

|жылжымайтын мүлік

|жекеменшік мүлік

~ Жеке тұлға дайындаған және мекемелерден шығарылған қызметтік құжаттар ... белгілеріне қарай жіктеледі.

|мазмұндар

|әдістер

|дереккөздер

|құрастырылған

|сақтау мерзімі

~ Ақпаратты қабылдау, бағалау, бөлу және бекіту . . . деп аталады.

|жинақтау

|іздеу

|шығару

|жинау

|сақтау

~ Ақпаратты көп бөліктерден бір жүйеге қосып тұтынушыға жеткізу . . . деп аталады.

|жинау

|жинақтау

|шығару

|сақтау

|іздеу

~ Ақпараттың жіберушіден тұтынушыға қозғалысының 4 кезеңінің 1-кезеңінде . . . жүргізіледі.

|кодтау

|жіберу

|шешу

|сақтау

|бөліп алу

~ Ақпараттың жіберушіден тұтынушыға қозғалысының 4 кезеңінің 2 кезеңінде . . . жүргізіледі.

|бөліп алу

|сақтау

|жіберу

|шешу

|кодтау

~ Ақпараттың жіберушіден тұтынушыға қозғалысының 4 кезеңінің 3 кезеңінде … жүргізіледі.

|жіберу

|жинау

|кодтау

|шешу

|сақтау

~ Д3 айналымында ақпаратты тұтынушылар . . . сайт арқылы қабылдайды.

|www.Apteca.kz

|www.santa.kz

|www.Dari.kz

|www.allbest.ru

|www.mail.ru

~ ҚР мемлекеттік фармакопеясының құрылуы ... басталды.

|1992 ж

|2008 ж

|2005 ж

|1999 ж

|2000 ж

~ Көптеген бөліктерден алынған ақпараттарды біртұтас ету және оны пайдаланушыларға жеткізу процесі ... деп аталады.

|ақпаратты жинау

|ақпаратты іздеу

|қайта жаңғырту

|қабылдау

|жинақтау

~ Ақпараттың жіберушіден алушыға қозғалысы бірнеше кезеңнен өтеді. І кезеңде ... жүзеге асады.

|ақпаратты белгілеу

|ақпаратты беру

|ақпаратты сұрыптау

|ақпаратты өңдеу

|ақпаратты тарату

~ ҚР ДСМ Дәрілік заттарды, медициналық техникалық бұйымдарды енгізу және шығару туралы бұйрығының нөмірі ...

|07.04.09 ж. №173.

|02.06.08 ж. №318.

|16.10.09 ж. № 710.

|20.12.04 ж. №876.

|25.03.02 ж. №9.

~ Ақпараттың жіберушіден тұтынушыға қозғалысының 4 кезеңінің 4 кезеңінде тұтынушы ақпаратты . . .

|қабылдайды, жібереді және кодтайды.

|шешеді, кодтайды және жинайды.

|жібереді, жинайды және кодтайды.

|қабылдайды, шешеді және ойластырады.

|шешеді, кодтайды және жинайды.

~ Жинақтау – бұл ... процесі.

|ақпаратты көптеген бөліктерден біртұтас етіп жинап, оны пайдаланушыға жеткізу

|арнайы технологияллық тәртіпті орнату

|өзектілігін жойған ақпаратты қайта қарау, тексеру және сұрыптау

|халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саулығын қамтамасыз ету

|абоненттердің ақпаратқа қажеттіліктерін қанағаттандыру

~ Қазіргі жағдайда фармацияда ... ақпараттық арнайы қиындыөтар туғызып отыр.

|клиникалық зерттеулердің

|биоэтикалық мәліметтердің

|ғылыми зерттеулердің

|өндірушілердің жарнамасы

|дәрілердің санасын жүргізу

~ ДЗ сапасы мен қауіпсіздігі туралы мәлімет беретін мемлекеттік стандарттар мен ережелер жинағын ... регламенттейді.

|жеке мақалалар

|ҚР ДСМ фармация комитетінің бұйрықтары

|ҚР стандарттары

|ҚР мемлекеттік фармакопеясы

|мамандандырылған медициналық журналдардың ақпараты

~ Қозғалу бағыты бойынша ақпараттар ... болып жіктеледі.

|сыртқы және ішкі

|шұғыл және шұғыл емес

|жүйелі және жүйелі емес

|жарым-жарты және кешенді

|кіріс және шығыс

~ Егер басқару үшін қажетті мәліметтер ақпарат құрамында болмаса, онда ол ... болып саналады.

|шуыл

|шығыс

|өзекті емес

|толық

|танымдық

~ Ақпараттың электрондық, заттың түрлерін ... бойынша жіктейді.

|мазмұны

|тасымалдануы

|бекіту мүмкіндігі

|қолдану тізімі

|толықтығы

~ Негізгі ақпарат ...

|шешім қабылдау және жұмысты орындауға қажетті мәліметтерді (ереже, нұсқау, жазбаша өнім) қамтиды.

|ішкі өмірдің қорытындылары, оқиғалары туралы мәлуметтерді таратады.

|дереккөзден алған алынған жүйеленбеген мәліметтердің үйлесімділігін көрсетеді.

|анықтың деңгейі 80% төмен.

|құпиялы болып табылады.

~ Нақты, ірегей мәселелерді шешу үшін қажетті ақпарат ... деп аталады.

|функциялық

|жекеленген

|жалған

|толық емес

|шуыл

~ Анықтық деңгейі 80-100%-ды құрайтын ақпарат ... болып табылады.

|жалған

|функциялық

|жарым-жарты

|нақты

|құпия

~ Өзгеретін ақпарат ...

|узақ уақыт ішінде қолданылады.

|әмбебап ақпараттың аналогы.

|құндылық деңгей өте жоғары.

|қысқа мерзім ішінде немесе бір рет қолданылады.

|өте маңызды мәліметтерді қамтыды.

~ Ақпаратты сұрыптау ... жүзеге асады.

|2-кезеңде

|4-кезеңде

|1-кезеңде

|3-кезеңде

|6-кезеңде

~ Ақпарат ... таңбаланады.

|1-кезеңде

|3-кезеңде

|2-кезеңде

|4-кезеңде

|3 және 4-кезеңде

~ Ақпараттың берілуі ... жүзеге асады.

|2-кезеңде

|4-кезеңде

|3 және 4-кезеңде

|3-кезеңде

|1-кезеңде

~ Ақпаратты қабылдау, мағынасын ашу, ұғыну ... жүзеге асады.

|2-кезеңде

|3-кезеңде

|1-кезеңде

|5-кезеңде

|4-кезеңде

~ Рефераттау-бұл ...

|ғылыми құжатты қайта өңдеу процесі, нәтижесінде ықшамды ақпаратты алу процесі.

|құжатты дайындау процесі.

|құжаттың негізгі тұстарын сипаттау.

|ақпаратты жан-жақты талдау процесі.

|құжатты қайта жазу және іздеу бірыңғайлығы.

~ Фармацевтикалық нарықтың мемлекет алдына қойған негізгі міндеті ... болып табылады.

|дәріханалық ұйымды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

|құжаттың негізгі тұстарын сипаттау

|фармацевттердің еңбекақысын жоғарлату

|барлық медициналық қызметкерлерінің білім деңгейін жоғарлату

|халықтың тегін емделуін қамтамасыз ету

~ Ақпараттық қорлардың ерекшелігі ... болып табылады.

|түйсіну

|толықтық

|анықтық

|берілім жеңілдігі

|анықтық емес

~ ДЗ мемлекеттік тізімі – бұл ...

|генериктер туралы мәліметтер базасы.

|фальсификаттар туралы мәліметер базасы.

|мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтердің толық базасы.

|мәліметтердің ақпараттық қоры.

|толық химиялық талдауды сипаттайтын ережелер тізімі.

~ Дәрі - дәрмектің ақпаратық орталығының негізгі міндеті ... болып табылады.

|фармацевтикалықнарық субъектілерін лицензиялау

|Д3 қажеттіліктерін анықтау

|Д 3 сетификациялау

|мәліметтердің ақпараттық қорын жасау

|жаңа заң актілерін жасау

~ ДЗ электрондық идентификаторы ... мүмкіндігін береді.

|түпнұсқа препаратты фаьсификаттан жылдам және оңай айыруға

|ДЗ жанама жағдайлары туралы толық ақпаратты табуға

|фальсификаттарды жоюға

|ДЗ қайта тіркеуге

|ДЗ электрондық желіде жылдам табуға

~ Құжаттарды сипаттау және іздеу барысын үйлестіру үшін ... қолданады.

|графикалық элементтерді

|ақпараттың тілдері

|схемаларды

|кестелерді

|word art

~ Индекстер – бұл ... .

|әмбебап ондық кодттың бөліктерінің сандық белгісі

|графикалық белгілер

|әдебиеттердің бөлімдер белгілері

|Д 3 белгілерінің көрсеткіші

|фармацевтикалық құжаттарда қолданылатын белгілер.

~ Жинақталған мәтін – бұл ...

|қолхат.

|шолу.

|көшірме.

|құжат бөлігінің көшірмесі.

|мағлұмат.

~ Анықтамалық, ұсынылатын аннотациялар ... бойынша бөлінеді.

|қолданылуы және мазмұны

|қолдану спектрі

|ақпарат түрі

|мазмұны

|ақпаратты бекіту тәсілі, айқындық дәрежесі

~ Айқындық дәрежесі бойынша құжаттар ... болып жіктеледі.

|ашық және жасырын

|жеке және құпия

|жеке және жабық

|құпия және қоғамдық

|ашық және мұрағат

~ Құжаттар деректеме бойынша ... болып жіктеледі.

|қызмет және құпия

|қосымша және негізгі

|жеке және қызмет

|жергілікті және жаһандық

|сыртқы және жергілікті

~ Түрі бойынша құжаттар ... болып жіктеледі.

|еркін жасалатын, үлгілі, трафаретті

|ғылыми және әдеби

|барабар және барабар емес

|сызбалы және қолайлы

|ішкі және сыртқы

~ Шұғыл және шұғыл емес құжаттар ... бойынша бөлінеді.

|сақталу мерзімі

|жеткізу тәсілі

|құпиялық мазмұны

|ғылыми мазмұндамасы

|орындау мерзімі

~ Шолу – бұл ...

|толық емес мәтін.

|жалған мәтін.

|өзекті емес мәтін.

|сызбалық ақпарат.

|синтезделген мәтін.

~ Жекеленген ақпарат – бұл ...

|мәселенің кешенін шешу үшін қажет ақпарат.

|толық емес ақпарат.

|нақты, жеке мәселені шешу үшін қажетті ақпарат.

|дәл ақпарат.

|сенімсіз ақпарат.

~ ДЗ қажеттілікті анықтау болып табылатын мәселенің бірі ... болып табылады.

|ақпараттық аналитикалық амаркетингтік орталық

|соттық медициналық орталық

|аналитикалық орталық

|фармацевтикалық комитет

|медициналық орталық

~ Ақпарат жинағы өз алдына ... болып табылады.

|СИО

|ақпаратты іздеу

|ұйымдасқан арнайы тәртіптегі ақпаратты жинақтау және көрсету

|нақты мәселе бойынша шешім қабылдау

|кешенді мәселе бойынша шешім қабылдау

~ ДЗ бір атауын мемлекеттік реестрдің электронды нұсқасында іздеуге кететін уақыт ... аралығында болады.

|30 минут

|40 минут

|50-60 минут

|3 сағаттан аса

|10-15 секунд

~ Дәріхананы сырттай рәсімдеуге жататындар ...

|дәріхана жарнамасы, атауы және ұйымдастырушылық-құқықтық форамасы көрсетілген нөмірі.

|бөлім орналасқан сілтемелер.

|дәріханалық кәсіпорын жетекшісінің аты-жөні, тегі.

|ДЗ-ге баға және медициналық бөліну заттары.

|жақын маңайдағы дәріхананың мекен-жайы және телефоны көрсетілген мамандануы және қырыны.

~ ДЗ-дың мемлекеттік реестері – бұл ....

|мемлекеттік тіркелу туралы ДЗ 10 мыңнан астамын қайта тіркеу.

туралы толық мәлімет бағасы.

|салықтық есеп туралы кітап.

|наркотикалық, психотроптық және шегілетін дәрмектерді беру және сақталу журналы.

|дәрілік тәсілдер М.Д. Машковскийдің басылымын талдау.

|осы немесе басқа ДЗ қолдану бойынша нұсқау.

~ Аймақтың дәрі - дәрмектің ақпараттың орталығының мәселелерінің бірі ... болып табылады.

|тіркелу құжатын беру

|субьектілерді лицензиялау

|өндірілу тоқтатылған дәрілерді анықтау

|фармацевтикалық мекемелерді бақылау

|есеп беру жұмыстарын жүргізу.

~ Жүйелік каталогы бөлімінде жүйелі қалыптастыруда ... пайдаланады.

|экспресс-анықтамалар

|GPP стандарты

|ҚР мемлекеттік фармакопеясы

|бақыланатын сөздіктер

|әмбебап ондық жіктелудегі сызбалар

~ Туынды құжаттарды бөлімдерге біріктірудегі жіктелу жүйесі – бұл ...

|GIP cтандарты.

|бақыланатын сөздік.

|GMP стандарты.

|ДТ мемлекеттік реестрі.

|экспресс- анықтамасы.

~ ... шолу талдауы деп аталады.

|Ақпараттық шығатын бастапқы құжаттардағы барлық келтірілген жан- жақты талдауы

|Белгілі уақыт немесе қандай да белгілі бойынша біріккен бастапқы құжат сипаттамасы

|Келтірілген ақпараттың сынсыз бағалауынсыз шығатын бастапқы құжатында қарастырылған сұрақтардың ақпараттық сипаттамасы

|Денсаулық сақтау саласындағы барлық заңды жобалары

|Сол немесе басқа ДТ қолданудағы нұсқаулар жинағы

~ Аймақтың дәрі - дәрмектің ақпараттың орталығының мәселелерінің бірі ... болып табылады.

|тіркелу құжатын беру

|субьектілерді лицензиялау

|фармацевтикалық мекемелерді бақылау

|өндірілу тоқтатылған дәрілерді анықтау

|есеп беру жұмыстарын жүргізу.

~ Асолиттік ақпарат қажеттілігі дегеніміз ...

|әртүрлі мәліметтерді қажет ету мүмкіншілігі

|әртүрлі фактілерді қажет ету

|шешімдерді қабылдау қажеттілігі

|жанама мәлімет іздеу

|қосымша фактілерді жинау

~ ... - белгілі сұрақтың ақпараттық сипаттамасы берілетін синтезделген мәтін.

|Реферат

|Аннотация

|Глоссарий

|Эссе

|Шолу

~ ... реферат деп аталады.

|Біріншілік құжат мазмұнының қысқартылған баяндамасы, негізгі мәлімдемесі және қорытындысы

|Талданған текст, белгілі бір сұраққа рекін сипаттама беру

|Ғылыми құжатты қайта жасау тәртібі

|Басылымдардың қысқаша сипаттамасы

|Қандай-да бір құжаттың негізгі мазмұнын сипаттау

~ GMP – бұл ...

|тиісті дәріханалық тәжірибе.

|тиісті өндірістік тәжірибе.

|тиісті зертханалық тәжірбие.

|тиісті клиникалық тәжірбие.

|тиісті дистрибютерлік тәжірбие.

~ Көпшілік бөліктен бірыңғай тұтас ақпаратты қосу үрдісі және оны пайдалануға дейін жеткізу ... деп аталады.

|аннотациялау

|индекстеу

|топтау

|рефераттау

|библиографиялық сипаттау

~ Қарапайым және күрделі құжаттар ... бойынша классификацияланады.

|түрі бойынша

|шығу көзі бойынша

|тұрғылықты жері бойынша

|мазмұны бойынша

|сақталу мерзімі бойынша

~ Ақпараттық басқарудағы қажеттілік ... анықталады.

|сарқылмастықпен

|сақтанушылық және жинақылықпен

|параллельді қолдану мүмкінділігімен

|шешілетін тапсырма айырмашылығымен, қайталаушылығымен

|жеке хабарлама, сату – сатып алу негізімен

~ Ресурстық ақпараттың ерекше көрінісі ... болып табылады.

|шешілген тапсырма ерекшелігі

|өзектілігі

|сарқылмастық

|сандық және сапалық толықтылығы

|қол жетерлігі, қабылдау үшін жеңілдігі

~ Ғылыми техникалық ақпарат ... сияқты талаптарды ұсынады.

|сарқылмастық

|шешілген тапсырма ерекшелігі

|сандық және сапалық толықтылық

|қол жетімділік, қабылдау үшін жеңілдік

|сақтанушылық және жиынтық

~ Кешенділеу – бұл ...

|ақпараттың күрделі жүйесінің көптеген бөлімінің жеке мақсаты және оның тұтынушыға дейін жетуі.

|жинақтау жүйесінің арнайы реттілікпен ұйымдастырылуы және тұтынушымен ақпаратты таңдап алуы.

|арнайы қажеттілікті технолонгиялық орналастыру.

|ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру.

|басқару қызметі және технологиялық жүйе.

~ Ақпаратты жіберу және іздеу – бұл ...

|ақпараттың күрделі жүйесінің көптеген бөлімінің жеке мақсаты және оны тұтынушыға дейін жетуі.

|ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру.

|арнайы технологиялық реттілікпен орналастыру.

|жинақтау жүйесінің арнайы реттілікпен ұйымдастырылуы және тұтынушының таңдап алуы.

|басқару қызметі және технологиялық жүйе.

~ Қазақстан территориясында халыақаралық фармакопея қызметі фармация комитетінің ... бұйрығымен енгізілген.

|№ 2655 23 қараша 1995 ж

|№ 2135 15 желтоқсан 2009 ж

|ҚР ДСМ №21 11 ақпан 2004 ж

|№ 1559 12 қазан 2009 ж

|№ 2136 15 қараша 2009 ж

~ Жүйеленген каталогтың бақылау сөздігі өзіне ... ұсынады.

|жүктелген жүйенің ұқсас құжаттарының көрінісін

|жүйеленген каталогтың бақылау сөздігін

|халақаралық жүйе, кем дегенде 50 елде қолданылады

|экономикалық талдау

|барлық білім саласының жиынтығын

~ Әмбебап ондық код –да барлық білім саласының жиынтығы ... бөлінеді.

|5 класқа

|7 класқа

|3 класқа

|10 класқа

|11 класқа

~ Толық расталған көшірмесі, іс-құжатта қалатыны . . . деп аталады.

|босатылған

|көшірмесі

|түпнұсқасы

|шығарылуы

|төл құжаты

~ Аннотациялау – бұл ... деп аталды.

|әдеби басылымның қысқаша сипаттамасы

|білімнің барлық саласының жиынтығы

|есірткі дз туралы өте маңызды ақпаратты қайта жаңғырту

|ғылыми құжатты қайта өңдеу процесі

|ДЗ туралы заңдар жинағы

~ Реферирлеу – бұл ...

|ғылыми құжатты қайта жасау тәртібі, нәтижесінде нақты ақпарат алу.

|құжат мәтіннің айқын тәртібінің терминологиядағы ақпараттық тілі.

|басылымдардың қысқаша сипаттамасы.

|биологиялық шолу, біріншілік құжат негізінің сипаттамасы.

|қандай-да бір құжаттың негізгі мазмұнын сипаттау.

~ Ақпаратты басқарудың арнайы формасы ... болып табылады.

|эмоция

|көзқарас

|есту қаблеті

|ишара

|кесіндеме

~ ҚР ... №193 Заңы 18.09.2009 ж. жарияланды.

|техникалық реттеу туралы

|азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі туралы

|халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі

|ДЗ тасымалдау және сақтау туралы бекітілген ережесі

| дәріханалық құрылым, дәріханалық қойма және категорияларды анықтау туралы бекітілген ереже

~ ҚР Үкіметінің №1693 ... қаулысы 30.12.2011 ж. жариялайды.

|дәрілік заттарды, медициналық құралдар мен медициналық техниканы көтерме және бөлшек сауда арқылытарату ережесін бекіту

|дәріханалық құрылым, дәріханалық қойма және категорияларды анықтау туралы бекітілген

дәріханалық құрылым, дәріханалық қойма және категорияларды анықтау туралы бекітілген

|лицензиялау туралы

|техникалық реттеу туралы

|ДЗ дайындау туралы бекітілген

~ ҚР Үкіметі № 377-IV ... қаулысы 06.01.2011 ж. жарияланды.

|денсаулық сақтау аймағындағы мемлекеттік бақылау және қадағалауды бекіту туралы

|ДЗ дайындауды бекіту

|лицензиялау туралы

|техникалық реттеу туралы

|азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі туралы

~ ҚР Үкіметі № 26 ... қаулысы 11.01.2012 ж. жарияланды.

|дәрілік заттар, медициналық құралдар мен медициналық техникалық бұйымдарды жою ережесін бекіту

|лицензиялау туралы

|технакалық реттеу туралы

|азық-түлік өнімдерін қауіпсіздендіру туралы

|дз дайындауды бекіту туралы

~ ҚР ДСМ 18.11.2009 ж. № 737 бұйрығы ... жарияланды.

|лицензиялау туралы

|технакалық реттеу туралы

|азық-түлік өнімдерін қауіпсіздендіру туралы

|азаматтарды ДЗ қамтамасыз бекіту туралы

|жариялауға шығаруға рұқсат алу туралы бірнеше сұрақтарды

~ ҚР Үкіметі 16.01.2012 ж. № 60 қаулысы ... жарияланды.

|дәрілік заттар, медициналық құралдар мен бұйымдарды дайындау туралы ережесін бекіту

|дз дайындауды бекіту туралы

|азық-түлік өнімдерін қауіпсіздендіру туралы

|технакалық реттеу туралы

|лицензиялау туралы

~ ҚР Үкіметі 19.01.2012 ж. № 114 қаулысы ... бекітеді.

|ДЗ дайындау туралы бекітілген ережені

|лицензиялау туралы

|дайындалатын дәрілік заттарды дәріхана ішілік бақылау жүргізу

|технакалық реттеу туралы

|азық-түлік өнімдерін қауіпсіздендіру туралы

~ Ақпарат жиынтығы - бұл ...

|жинақтау жүйесінің арнайы реттілікпен ұйымдастырылуы және ақпаратты таңдап алу.

|ақпараттың күрделі жүйесінің көптеген бөлімінің және мақсат және оның тұтынушыға дейін жетуі.

|ақпараттық қажеттілігін тұрақтандыру.

|басқару қызметі және технологиялық жүйе.

|ақпараттың күрделі жүйесі бөлімі.

~ Ақпаратты – фармацевтикалық қызметтің жетекші ұйымдары . . . болып табылады.

|фармацевтикалық қызметті дамыту және қолдау ассоциациясы

|дәріханалар

|дәріханалық қойма

|дәрілік ақпараттық орталық

|анықтамалық-ақпараттық бөлімдер

~ ҚР ДСМ № 766 20.10.03 ж. ... жариялайды.

|ДЗ дайындау туралы бекітілген

|лицензиялау туралы

|міндетті медициналықбайқауды өткізу туралы бекітілген ережені

|азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі туралы

|техникалық реттеу туралы

~ Ақпаратты іздеу және жіберу бұл ... .

|ақпараттық жүйеде, технологиялық үрдістерді қолданып, қажеттілікті қанағаттандыру

|ақпаратты көптеген бөлшектерге бөліп, тұтынушыға жіберу

|өзектілігін жойған ақпаратты қайта қарау, тексеру, сұрынтау

|нормативтік құжаттарды жинау

|өнімдердің сапасы туралы мәліметтер жинау

~ Дәріханалық ұйымның қызметі . . . болып табылады.

|халықты дәрімен қамтамасыз етудің барлық жүйелерінің жұмысы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету

|дәріханалар мен және ЕПМ-мен біліктілік мәселесі бойынша іскерлік жұмыс жасау

|ақпараттық – заң базасын жасау

|ЕМП-іне тіркеуден өтпеген ДЗ туралы мәлімет беру

|ББҚ туралы ақпарраттық бюллетень жасау

~ Ақпараттың тұтастығы мен сақталуын қолдайтын ... болып саналады.

|ақпаратты көптеген бөлшектерден біртұтас етіп жинап, оны пайдаланушыға жеткізу

|арнайы технологияллық тәртіпті орнату, абоненттердің ақпаратқа қажеттіліктерін қанағаттандыру

|өзектілігін жойған ақпаратты қайта қарау, тексеру және сұрыптау

|электрондық тасымалдағышта сақтау

|ДЗ туралы мәліметтер қорын жасау

~ Ақпараттық қорлардың маңызды ерекшеліктерінің бірі ... болып табылады.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!