Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Електромагнітні хвилі в напрямних системах 

Напрямні системи. Класифікація напрямлених електромагнітних хвиль (хвилі типу Т, Е и Н, змішані хвилі ЕН і НЕ). Елементи загальної теорії напрямних систем (хвильове рівняння і його рішення, критична довжина хвилі, фазова і групова швидкості).

Прямокутний хвилевід; рішення хвильового рівняння для прямокутного хвилеводу; структура електромагнітного поля; критична довжина хвилі, діаграма типів хвиль, умова існування хвилі основного типу; довжина хвилі в хвилеводі; фазова і групова швидкості; струми і заряди в стінках хвилеводу; потужність, яка передається по хвилеводу; розрахунок загасання; вибір розмірів хвилеводу.

Круглий хвилевід: рішення хвильового рівняння для круглого хвилеводу; структура електромагнітного поля і струмів у стінках хвилеводу; критична довжина хвилі, діаграма типів хвиль; хвиля основного типу.

Поняття про хвилі в коаксіальних і полоскових хвилеводах. Діелектричні хвилеводи і світловоди. Хвилеводи складної форми. Поняття про збудження поля в хвилеводах.

Література: [l, с.270-282, 284-293, 295-299, 301-306; 2. с.206-286]

 

Контрольні питання до теми 3.8

1. Які пристрої називають напрямними системами? Які види напрямних систем ви знаєте?

2. Які типи електромагнітних хвиль можуть існувати в напрямних системах?

3. Виведіть вираз для складових векторів напруженості електричного і магнітного поля в прямокутному хвилеводі.

4. Що таке критична довжина хвилі? Як її обчислити для прямокутного (круглого) хвилеводу?

5. Який тип хвилі є основним у прямокутному (круглому) хвилеводі? Чому? Зобразити структуру електромагнітного поля і струмів хвилі основного типу в прямокутному (круглому) хвилеводі.

6. Як обчислити довжину хвилі в хвилеводі?

7. Напишіть формули для обчислення фазової і групової швидкостей поширення хвиль у хвилеводі. Зобразити залежність цих швидкостей від частоти.

8. Як обчислити потужність, передану по хвилеводу? Від чого залежить гранична потужність, передана по хвилеводу?

9. Як вибрати оптимальні розміри хвилеводу для заданої частоти?

10. Який тип хвилі є основним у коаксіальній лінії? Зобразити структуру електромагнітного поля цієї хвилі.

11. Яким способом збуджують електромагнітні поля в хвилеводах?

Об'ємні резонатори

 

Об'ємні резонатори: прямокутний, циліндричний, коаксіальний. Розрахунок поля в резонаторі. Резонансні частоти. Добротність резонатора. Поняття про способи збудження поля в резонаторах.Літератур a; [l, c.335-355; 2, c.318-342].

 

Контрольні питання до теми 3.9

  1. Чому в діапазоні НВЧ не використовують коливальні контури з зосередженими параметрами? Що таке об’ємний резонатор?

2. Як визначити резонансну частоту об'ємного резонатора? Виведіть формулу для обчислення резонансної частоти.

  1. Як обчислити добротність об'ємного резонатору?
  2. Як збуджують коливання в об'ємному резонаторі?

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №1

Завдання 1. векторна алгебра

Задача №1.1

Заданими є проекції векторів на вісі ДСК. Необхідно:

а) обчислити скалярний добуток двох векторів;

б) обчислити величину та знайти напрямок векторного добутку двох векторів;

в) перевірити, чи будуть колінеарними або ортогональними два вектори;

г) обчислити вектор , який дорівнює . Знайти тангенційні та нормальні до заданої площини (в ДСК) складові вектору .

Варіанти завдань в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Варіанти задач

№ вар Вектор Вектор вектор а) б) в) Площина
-2 , 4 5 ,3 , Xoz
2 ,4 3 ,5 , Yoz
,-4 4 ,3 , Xoy
3 ,2 7 ,-3 , Xoz
    Продовження Таблиці 4.1  
-4 , -5 2 ,6 , Yoz
-5 ,4 6 , -7 , Xoy
-2 ,5 6 ,-4 , Xoz
5 ,-6 -9 ,4 , yoξ
3 , 5 ,-2 , xoy
,4 6 ,3 , Xoξ
-3 ,8 -5 ,4 , yoξ
-2 ,8 6 ,2 , xoy
7 ,-2 ,4 , xoξ
    Продовження Таблиці 4.1
3 ,-5 3 ,-9 , yoξ
-3 ,6 -2 ,4 , xoy
5 , -3 4 ,7 , xoξ
8 ,-6 -3 , 11 , yoξ
3 ,-7 11 , -4 , xoy
3 ,9 -7 ,4 , xoξ
3 ,-8 -7 ,9 , yoξ
3 ,-8 -5 ,4 , xoy
                 

 
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!