Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Результати фундаментальних досліджень існують дляВ яких науках експеримент відіграє вирішальну роль?

Виберіть одну правильну відповідь

  a. фізика  
  b. математика.  
  c. логіка  
  d. історія.  
  e. філософія.  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question4

Балів: 1/1

Результати фундаментальних досліджень існують для

Виберіть одну правильну відповідь

  a. впровадження  
  b. системи освіти  
  c. подальших наукових досліджень  
  d. краси  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question5

Балів: 1/1

До кожного визначення підберіть відповідне поняття

Сукупність речень (суджень), пов'язаних між собою законами логічного виведення · умовивід  
Речення, які зв'язують між собою поняття так, що хід мислення у суттєвих моментах збігається з процесами реальності · судження  
Слова (терміни), що фіксують суттєві характеристики класу предметів · поняття  

· судження

· поняття

· умовивід

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question6

Балів: 1/1

Чи є Е.Тоффлер автором концепції "надіндустріальної цивілізації"?

Відповідь:

ТакНеправильно

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question7

Балів: 0.7/1

Яка з теорій істини визначає істину як внутрішню узгодженість знання?

Виберіть одну правильну відповідь

  a. когерентна  
  b. конвенційна  
  c. прагматистська  
  d. відносності  
  e. кореспондентна  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1. З урахуванням попередніх штрафів набрано 0.7/1.

Question8

Балів: 1/1

Хто із перелічених нижче філософів обґрунтував конвенціональну теорію істинності наукового знання?

Виберіть одну правильну відповідь

  a. М.Шлік  
  b. К.Поппер  
  c. Е.Мах  
  d. А.Пуанкаре  
  e. Р.Карнап  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question9

Балів: 1/1

Чи правильно, що принцип універсального еволюціонізму розвивав І. Пригожин?

Відповідь:

ТакНеправильно

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question10Балів: 1/1

Хто з названих філософів досліджував проблеми техніки?

Виберіть одну або кілька відповідей

  a. К.Поппер  
  b. Г. Маркузе  
  c. Г.Хакен  
  d. Е. Дюркгейм  
  e. Л. Мемфорд  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question11

Балів: 1/1

Який з основних варіантів вирішення протиріч у взаємодії суспільства і природи, наявних у сучасній науково-філософській думці, є найближчим до теоретичних уявлень В.І.Вернадського?

 

Виберіть одну правильну відповідь

  a. технократизм;  
  b. елітаризм.  
  c. консерватизм;  
  d. екологічний радикалізм;  
  e. сцієнтизм;  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question12

Балів: 0.9/1

Із яким розділом філософії найтісніше взаємодіє філософія науки в процесі формування та оновлення наукової картини світу?

 

Виберіть одну правильну відповідь

  a. гносеологія та методологія  
  b. аксіологія  
  c. історія філософії.  
  d. соціальна філософія  
  e. онтологія  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1. З урахуванням попередніх штрафів набрано 0.9/1.

Question13

Балів: 1/1

Хто з українських учених був засновником вчення про ноосферу?

Відповідь:

 

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question14

Балів: 0.9/1

У сучасній науці є різні види теорій.Співвіднесіть відповідні визначення

Дедуктивні теорії · Вихідна теоретична основа таких теорій формулюється на початку і потім у теорію включаються лише ті твердження, що можуть бути логічно виведені на цій основі. Усі логічні засоби, що використовуються у даних теоріях, строго фіксуються.  
Математизовані теорії · дослідження розгортається на основі створеної математичної моделі об’єкта і відповідними засобами математики.  
Описові теорії · Їх призначення – класифікація, систематизація емпіричного матеріалу, обгрунтування загальних закономірностей об’єкта, виявлення і вивчення його якісних властивостей засобами переважно природної мови у поєднанні із спеціальною термінологією  

· Вихідна теоретична основа таких теорій формулюється на початку і потім у теорію включаються лише ті твердження, що можуть бути логічно виведені на цій основі. Усі логічні засоби, що використовуються у даних теоріях, строго фіксуються.· дослідження розгортається на основі створеної математичної моделі об’єкта і відповідними засобами математики.

· Їх призначення – класифікація, систематизація емпіричного матеріалу, обгрунтування загальних закономірностей об’єкта, виявлення і вивчення його якісних властивостей засобами переважно природної мови у поєднанні із спеціальною термінологією

Правильно

Балів за відповідь: 1/1. З урахуванням попередніх штрафів набрано 0.9/1.

Question15

Балів: 1/1

Що є продуктом інтелектуальної діяльності людей, оформленим результатом фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності,що спрямований на зміну окремих елементів системи та підвищення ефективності виконання робіт?

Відповідь:

 

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question16

Балів: 1/1

Дайте коротку відповідь. Хто був засновником синергетики?

Відповідь:

 

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question17

Балів: 1/1

Поняття, співвідносні із поняттям наукової істини:

Виберіть одну правильну відповідь

  a. нісенітниця  
  b. неправда  
  c. вірогідне припущення  
  d. парадокс  
  e. заблудження  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question18

Балів: 1/1

Співставте тип екологічної свідомості з його визначенням.

характеризується тим, що у відносинах людини й навколишнього середовища наголос робиться на гармонії, взаємозв'язку, взаєморозвитку, оскільки людина - не власник природи, а один з членів природної спільноти; Обрати... екоцентричний тип природоцентричний тип антропоцентричний тип  
виявляється в ігноруванні потреб інших живих істот та в залежності актуальності екологічно значущих дій від можливостей природи щодо задоволення людських потреб; Обрати... екоцентричний тип природоцентричний тип антропоцентричний тип  
це система уявлень про світ, що базується на підпорядкуванні соціуму природі; Обрати... екоцентричний тип природоцентричний тип антропоцентричний тип  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question19

Балів: 1/1

У якому столітті розпочалася науково-технічна революція?

Відповідь:

 

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question20

Балів: 1/1

Які епохи виділяє Л. Мемфорд у розвитку техніки?

Виберіть одну або кілька відповідей

  a. палеотехнічна  
  b. неотехнічна  
  c. еотехнічна  
  d. металотехнічна  

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question21

Балів: 1/1


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!