Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тақырып 12. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік стратегиялар. Өсу стратегиясы1.Өсу стратегиясының мәні.

2.Ансофф матрицасының негізіндегі өсу стратегиясы.

3.БКТ жаңа матрицасының негізіндегі өсу стратегиясы

Туризмдегі басқару органымемлекеттік бекіту, мемлекеттер мен аймақ тарта туризм басқармасының дамуына кіретін фунциялар.

1991 – 2007 жылы туризмдегі мемлекеттік аппарат басқармасы, Қазақстан Республикасында болған:

· Дене шынықтыру Министрлігі, спорт және туризм. (1991жыл);

· Жастар істерінің Министірлігі, спорт және туризм;

· Көлік Министрлігі, комуникация және туризм;

· Туризм және спорт агенттігі Қазақстан Республикасындағы туризм департаменті облыстық (қалалық) әкімшілік (2000 жылдан 2003 жылға дейін);

· Сауда және индустрия Министірлігі (2007 жыл.);

· Сауда және индустрия Министрлігіндегі туристік іс-әрекет және сауданы реттеу комитеті;

· ҚР Туризм және спорт Министірлігі (2007 жыл.);

· Туризмдегі индустрия комитеті (2007 жыл);

Маңызды реттеу ұлтаралық экономикада құрылады. Қазіргі кезде мемлекеттің қатысумен үш түрлі өрнек әрекет етеді.

Бірінші үлгіорталық мемлекеттің туристік әкімшіліктің қатыспауын болжайды, барлық сұрақтар нарықтық өзіндік қағидаттарына шешіледі. Мемлекеттік органдар осындай шешімін үлгісін қолдайды, егер де халықаралық туризм экономикасына мүлдем қажет етпесе немесе туристік нарықтағы субъектілер түсінікті және нақты орын алса, онда өз қиындықтарын мемлекеттік көмексіз шеше алады.

Туризм индустриясында осыған ұқсас үлгі АҚШ-та қолданды, 1997 жылы мемлекеттік құрылым тараған кезде, ел басшылары осы қадамға осындай түсінікті береді:· Федеративті бюджеттегі маңызды тармақтарға қысқарту;

· Туризмдегі мемлекеттік нарықта АҚШ-ң тұрақты орнықты орында болуы;

· Шет ел туристеріне мемлекет тартымдылығы, қосымша жарнамалардың талап етпеуіне;

· Туризм индустриясында жеке меншік күшті кәсіпорындар, халықаралық нарықта өздік мықты жарнамалық акцияға қабілеттілігінің жетілдіруі.

Екінші үлгібеделді және мықты орталық министрлік – органдарда қарастырылды, мемлекеттік салалардағы мекеменің кәсібін барылайды. Оның іске асыруына әдейі шарттар қойылады, мысалы: туризм индустриясында маңызды қаржылық салым, негізінен, маркетингтік және жарнамалық кәсіптілік, туристік инфрақұрылымы қаражаттандыру және т.б. Суреттік мысалға келтіретін болсақ, Египет мемлекетінің турәкімшілігіне, 1999 жылы осы мекеме жарнамаға Италия мемлекетіне 3 млн. долл. жұмсалды.

Туристік индустрияны басқарудың бұл түрі Египет, Турция, Тунис және бірталай басқа елдерде қолданылады. Өйткені бұл елдердің қаржысына түсетін негізгі көзі.Бұл үлгі қабылданған елдерде туризмді дамыту мәселелері белгілі бір көп саланы министірлікте қатысты саланың деңгейіне шешіледі. Көпшілік жағдайларда бұл министрлік экономикалық мәселелермен айналысады. Және туристік бөлімін өз екі бағытта іске асырады: Мемлекеттің жалпы сұрақтарын шешеді (құқықтық нормативтік базаны қалыптастыру жергілікті және негізгі басқару органдарының іс-әрекетіне қалыптастыру, халықаралық қатынастарды нығайту, статистикалық мәліметтерді жинақтау және өңдеу, т.б.) және маркетингтік іс-әрекеттерді бағыттайды (туристік ортадағы халықаралық сауда көрмелерге қатысу, т.б. шет елдегі туристік елшілікпен жұмыс жасау және т.б) үлгі осындай түрі Еуропалық деп аталып кетті.

Еуропаның дамыған елдердінде орталық мемлекеттік басқару жергілікті билік органдарымен және жеке меншік бизнестермен тығыз жұмыс жасайды. Қарым-қатынастың бұл түрі екі жақтан да тиімді болып табылады. Әкімшілік органдары мен жергілікті және мемлекеттік басқару органдарының арасында тығыз қарым-қатынас пайда болады және мемлекеттік экономикаға қатысты маңызды мәселелерді шешуге жекеменшік кәсіпкерлердің пайдасы қолданылады. Бұндай саясаттың нәтижесінде туристік іс-әрекетті реттеуді қолға алу арасында (мемлекеттік - әкімшілік) басқару институттары пайда болады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.

1.Өсу стратегиясының мәні.

2.Ансофф матрицасының негізіндегі өсу стратегиясы.

3.БКТ жаңа матрицасының негізіндегі өсу стратегиясы

Әдебиеттер:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

4. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с.


Просмотров 793

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!