Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тақырып 8. Нарықта нақты тұтынушының мінезін модельдеу1.Сатып алушының мінезінің моделі.

2.Шешім қабылдаудың жәй және күрделі моделі.

Маркетингтік зерттеу белгісіздікті азайту мақсатында мәліметтерді жинау, өңдеу, талдау арқылы нақты шешім қабылдау нарықты зерттеудің объектілері болып нарықты дамыту процесі, экономикалық, ғылыми-техникалық, демографиялық, экологиялық, заңдылық факторлардың өзгерістерін талдау. Сонымен қатар нарықтың құрылымын, географиялық сыйымдылығын, сату динамикасын, бәсекелестердің жағдайын, тәуекелділікті зерттейді. Зерттеудің негізгі нәтижесі, нарықтың дамуын болжамдау, конюктуралық тенденциясын бағалау, зерттеудің объектісі болып мыналар табылады.

8. Тұтынушыларды зерттеу – тұтынушылар тауарды таңдау кезінде туындайтын факторларды анықтау (табысы, әлеуметтік жағдайы, жас құрылымы, білімі).

9. Бәсекелестерді зерттеу – бәсекелестердің нарықтағы артықшылықтарын анықтай отырып, кейбіреулерімен қарым-қатынас орнату, яғни әлсіз және күшті жақтарын, нарық үлесін, материалдық қаржылық еңбек потенциалын зерттеу.

10. Нарықтың фирмалық құрылымын зерттеу – жарнамалық, сақтандыру, заңдылық, консультациялық іс-әрекеттерді зерттеу.

11. Тауарды зерттеу – тұтынушылардың қажеттілігі өнімін (дизайны, беріктігі, бағасы, сервис) қамтудың қандай деңгейде екендігін анықтауға мүмкіндік туғызады.

12. Бағаны зерттеу - өндіріс және өнімді өткізу тұтынушының бағаға деген реакциясын зерттейді.13. Тауар жылжыту және сатуды зерттеу.

14. Өткізуді ынталандыру және жарнама – ынталандыру құралдарын табу, нарықтағы өндірушілердің беделін жоғарылату, іс-әрекетін зерттеу.

Маркетингтік зерттеу келесідей әдістермен жүргізіледі: сұрау, эксперимент, интервью, бақылау, сауалнама.

 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.

1. сатып алушының мінез моделін ашыңыз?

2. сатып алу процесін сипаттаңыз?

3. сатып алушы мінезіне әсер ететін факторларды атап көрсетіңіз?

 

Әдебиеттер:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

4. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

6. Курс экономической теории: учебник – 5 – е исправленное, дополненное и переработанное издание / Чепурин М.Н. – Киров: «АСА», 2006. – 832 с.

7. Закон Республики Казахстан «О конкуренции в Республике Казахстан»

8. Маркетинг в России и за рубежом

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 

Тақырып9. Нарықты сегменттеу

1.Нарықты сегменттеу.

2.Нарықты дұрыс сегменттеудің шарттары.

Тауар жылжыту жүйесінде қол жеткізетін негізгі нәтиже бұл тұтынушыларға қызмет көрсету деңгейі. Берілген сапалы көрсеткіш көптеген факторлардан тәелді. Тапсырыстарды жеткізу және орындау жылдамдығы жеткізілген өнім сапасы қосалқы бөлшектерді жеткізуді жөндеу және қондыру бойынша сатып алуға қызмет көрсетудің әртүрлілігі. Тауар жылжыту арнасы тауардың нақтылы орын ауыстыруына және өндірушіден тұтынушыға тауардың үздіксіз берілуіне әсер ететін делдал фирмалар мен жеке тұлғалар жиынтығы. Өндірістік мақсаттағы өнімнің тауар жылжыту арналары тұтынушылық тауар арналарынан ерекшелінеді.

Тұтыну тауарларын өндіруші фирмалар тауар жылжыту каналдарын таңдап қана қоймай, пайдалану тиімділігін анықтау қажет.

Тауар таратудың түрлері:

1. Эксклюзивті – нақты сауда орындарында бір немесе екі бөлшек сауда дүкендері арқылы өткізуді ұйымдастырады. Бұл кездегі таратудың мақсаты фирма беделін арттыруға тырысып, өткізу көлемі аз болса да пайданың үлесін ұлғайтады.

2. Таңдаулы (селективті) – фирма өткізу көлемін ұлғайтуда көтерме сауданы пайдалану арқылы пайданы өсіреді.

3. Интенсивті тарату – фирма көтерме және бөлшек сауданы көптеп

пайдаланады. Мақсаты, өткізу нарығын кеңейту, жоғарғы пайда табу.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.

1. сегменттеу дегеніміз не?

2. сегменттеу түрлері?

3. сегменттеу критерийлері?

4. сегменттеу көріністері.

 

Әдебиеттер:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

4. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

6. Голубков Е.Н. Основы маркетинга – М.: ДИС, 2003.

7. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с.


Просмотров 528

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!