Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тақырып 7. Нарықтағы тұтынушының мінез құлқы. Тұтынушының мінезіне әсер ететін факторлар1.Тұтынушы мінез құлқы: мәні , механизмі.

2.Қажеттіліктері мен мотивтері.

3.Тұтынушы мінез құлқы теориясы.

4.Сатып алушының мінезіне әсер ететін факторлар.

5.Мақсатты тұтынушыны зерттеу әдістері.

6.Сатып алушының психологиялық типтері және олардың жіктелуі.

Ақпараттық басқару технологиялары (АБТ)-жүйені ойда тұрғызу және амал қолдану, қабылдау, жинау, сақтау, ізденіс және ақпаратты өңдеп, амалдар қолдану арқылы техникалық есеп жүргізу.

Олар соңғы жылдары туризм индстриясы мен қонақжайлықты компьютерлік техникалардың турфирмалардың кеңінен қолдану үстінде сонымен қатар қонақжайлық кәсіпорындар бұл жүйені енгізуде, көлік құралдарын қолайлы ақпарат алуға және қонақ үйдегі нөмерлер қорын біліп отыруға мүмкіндік береді. Олар аз уақытта жылдам резервтік көмек және ішінара түзету немесе өзгертулер, сонымен катар көмекші міндеттер туристік қызмет түріне құжат дайындау, билет сияқты, есеп қисап, нұсқаушылар және ақпаратты-анықтамалық қамтамасыз ету қызметтері. Ақпараттық өріс-туристік өнімді өндіруші ретінде амал колданып, туристік және ақпараттық ағымдардың арақашықтығын.

Ақпарат кәзіргі кезде өндірістік ресурс болып табылады, ішін-ара түзетулер болады, ұнамды туристік өнімді шығару кезінде. Бұл кезде жалғыз амал туристік өнімнің дүниежүзілік туристік нарыққа жылжуына, туристік нарықты ақпараттау шартты түрде клссификациялауға болады: кіретін туристік өнімді ұсыну арқылы нұсқаушы (келіп жатқан туристер туралы мәлімет туристік нарық, өндірушілердін маркетингтік зеріттеу туристік ақпарат, дүниежүзілік жағдай туралы) шығыс, туристік өнімді шығарушының қызығушылығын көрсетеді (Туристік ресурс және бәсекелестік туризмнің артықшылығы болып табылады, арнайы ақпарат, жарнама және т.б.)Туристік өнімді өндіруде максималды ісер алатындай амал қолдану, ақпараттық өріс мынандай талаптарға жауап беруі тиіс: 1 Барынша ұтымда және оперативті реагенттік болуы керек 2 Сенімді болу кейбір жағдайлардың коммуникация жағынан кедергі болмауы тиіс 3 Қамту жағынанерекшелігі болмауы тиіс

Туристік ақпарат инфрақұрылымы-бұл ақпараттық және жарнамалық қызметі брондау және орындарды резевтеу жүйесі,.

Туристик өнім әр түрлі келесідей қызметтер түрін ұсынады, турды ұйымдастыруда.саяхаттаушыға, турфирма таратушыларына бір түйін бола алады Ақпарат жылдамдығы, оперативті байланыс бірінші дәрежелі жағына ие болады, сондықтан ақпаратты технологиялармен туризмде үлкен роль атқарады.Ғаламдық компьютерлік (брондау жүйесі және резервтеу) туристік нарыққа 90жылдары ене бастады. Брондау жүйесі авиабилеттердің шетелдерде 50ж пайда бола бастады; авиакомпания және турфирма офистерінд тәулік бойы брондау қызметін қолданатын 600 мың терминал орнатылды.

Инфрақұрылымныың ақпараттық белгілеуі, функциялары және элементтердің құрамы.

Соңғы жылдары брондау компьютерлік жүйесі (Computer Reservation Systems - CRS) – масштабының өсуіне байланысты қолданылуына ие болады – ғаламдық резервтер жүйесі (Global Distribution Systems - GDS). GDS бір жағынан, бір жалғыз өшірілген брондау емес, өтелі болуы мүмкін де.

Қазіргі тұтынушыларға инт ернет жүйесі арқылы мүмкіншілігі бар: турфирма бармай-ақ турагеннтіктердің сөзіне сеніп, ақшаны қалалық және халықаралық қонақ-үйлерге қоңырау шалмай–ақ тұтынушы өзіне нөмір брондап ала – алады интернет жүйесі арқылы. Бүгүнгі күні интернет –брондау брондаудың процентінің көп үлесін алмайды.Қазіргі бизнисмендер күн сайын активті түрде жұмыс жасайтын,туристер интернет арқыле қарым-қатынас жасайды.Мүмкүн келешекте, дүниежүзілік желіде қызмет көрсетуі маңызды болады,турагентікттіктердің қатынасынан гөрі.

 

 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.

1. сатып алушы мінезі дегеніміз не?

2. адамның мінезі теорияларын атаңыз

3. сатып алушы мінезіне әсер ететін факторларды сипаттаңыз?

4.психологиялық типтерді атаңыз

 

Әдебиеттер:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

4. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

6. Курс экономической теории: учебник – 5 – е исправленное, дополненное и переработанное издание / Чепурин М.Н. – Киров: «АСА», 2006. – 832 с.

7. Закон Республики Казахстан «О конкуренции в Республике Казахстан»

8. Маркетинг в России и за рубежом

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

 


Просмотров 1148

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!