Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальна характеристика кримінальної відповідальності як основної категорії кримінального права України 

Кримінальна відповідальність є однією з основних категорій кримінального права. Кримінальний кодекс України часто оперує терміном «кримінальна відповідальність». Водночас, на відміну від покарання, не визначає ані мети кримінальної відповідальності, ані її суті. Об’єктивне з’ясування сутності кримінальної відповідальності є необхідною передумовою для визначення юридичної природи інших кримінально-правових явищ, зокрема інститутів звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування.

Сучасною теорією кримінального права запропоновано декілька концепцій визначення поняття кримінальної відповідальності, які, як справедливо зазначає І. І. Чугуников, «… являють собою спроби визначення цього поняття або з точки зору форми (коли відповідальність ототожнюється з покаранням, державним засудженням винного, фактичним зазнаванням несприятливих наслідків, санкцією статті Особливої частини та ін.), або з точки зору змісту (коли відповідальність трактується як елемент або зміст кримінальних правовідносин в цілому)» [21, 7] .

Перша концепція – концепція «відповідальність-обов’язок» розглядає кримінальну відповідальність як «… обов’язок винної особи дати у встановленому порядку звіт про вчинений злочин: піддатися визначеним правообмеженням (запобіжним заходам), що випливають із встановленого порядку рішення питання про відповідальність, бути засудженим від імені держави і понести належне покарання» [6, 21]. Такий обов’язок заснований на положеннях кримінального закону та забезпечується примусовою силою держави. Серед представників теорії кримінального права, які дотримуються такого погляду на сутність кримінальної відповідальності, можна назвати Я. М. Брайніна, П. С. Матишевського, А. О. Пінаєва [2, 25; 12, 86; 16, 49].

Друга концепція – концепція «відповідальність-засудження», відповідно до якої кримінальною відповідальністю є державне засудження особи, що вчинила злочин, в обвинувальному вироку суду, із реальним застосуванням чи без такого заходів кримінально-правового примусу. Сутність кримінальної відповідальності в межах цієї концепції полягає в тому, що її обов’язковим, а іноді й єдиним елементом, є державне засудження винного в обвинувальному вироку суду. Такої позиції на сутність кримінальної відповідальності у своїх роботах дотримуються К. Ф. Тихонов, І. С. Ной тощо [19, 39; 14, 39].

Третя концепція – концепція «відповідальність-застосування санкції», прихильники якої розглядають кримінальну відповідальність як реальне застосування кримінально-правової норми, зокрема її санкції [5, 39]. В межах цієї концепції на термінологічному рівні інколи фактично відбувається ототожнення кримінальної відповідальності з кримінальним покаранням. Хоча й властиві кримінальній відповідальності ознаки, що виділяються науковцями в цьому випадку, безумовно, слід визнати більш загальними, ніж ознаки кримінального покарання. Так, Ю. В. Баулін, розглядаючи сутність кримінальної відповідальності в межах процесу реалізації санкції кримінально-правової норми, тоді як визначає поняття кримінальної відповідальності як «передбачені КК вид та міра обмеження прав і свобод злочинця, що індивідуалізується судом та здійснюється спеціальними органами держави» [1, 30].Четверта концепція – це концепція «відповідальність-правовідносини». Сутність цієї концепції полягає в тому, що кримінальна відповідальність визначається через категорію правовідносин. У межах цієї концепції можна виокремити декілька напрямів, коли кримінальна відповідальність визначається як сукупність кримінальних, кримінально-процесуальних та кримінально-виконавчих правовідносин, що виникають між злочинцем та державою в особі органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю [17, 50]. Або ж коли кримінальна відповідальність ототожнюється лише з кримінальними правовідносинами чи з їхнім певним видом – охоронними кримінально-правовими відносинами, пов’язаними із вчиненням злочину [21, 9].

Особливе місце серед зазначених концепцій займає п’ята концепція, яка в теорії кримінального права дістала назву так званої концепції «позитивної кримінальної відповідальності». Її суть зводиться до такого: крім відповідальності за минулу поведінку, що є ретроспективною (негативною) відповідальністю, в механізмі кримінально-правового регулювання є ще і позитивна відповідальність, що розуміється як усвідомлення особою необхідності дотримання кримінально-правової заборони, формування відповідального ставлення особи до виконання обов’язків з невчиненню злочину. Диференціація кримінальної відповідальності на дві форми (види) – позитивну та ретроспективну, згідно з цією концепцією, обумовлюється двома різними підставами її виникнення: вчинення злочину тягне ретроспективну кримінальну відповідальність, а навпаки, правомірна поведінка, яка стимулюється законом, створює позитивну відповідальність суб’єкта.

 

 

Любомир Бориславський


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!