Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сигналдың максимальды мен минимальды деңгейлерінің айырымы қалай аталады?Сигналдың математикалық моделі мен спектрлік тығыздығы бір бірімен қалай байланысты? Фурье

Сигналдың модуляция коэффициентiн анықтаңыз.0,3

Сигналдың модуляция коэффициентiн және спектрдегi құраушылардың жиiлiк-терiн анықтаңыз.М=0,5; ѓтас=1 кГц; ѓтөмен=0,9 кГц; ѓжоғар=1,1 кГц;

Сигналдың спектр ені дегеніміз: сигнал қуаты бағытталған минимальді жиілік сызығы

Сигналдың спектрінің ені қалай анықталады? fmax–fmin

Сигналдың спектрлік тығыздығының өлшем бірлігі қандай?В·с/рад

Сигналдың ток бойынша абсолюттық деңгейі 10 дБ болған кезіндегі токтың күші кандай болады?0,41 мА

Сигналдың ұзақтығы мен спектрдін ені қалай байланысты?кері пропоциональды

Сигналдың(0,3-3,4 кГц)жиілік диапазоны арқылы оның санақтар арасындағы есептелген керекті дискреттеу интервалын анықтау керек.

Спектрлі диаграмма деп аталады :қалдықсыз бөлінетін жиіліктің гармоникаларының амплитудасының графикалық көрінісі

Спектрлік диаграммасындағы бір сызығы уақыт диаграммасында неге сәйкес болады?косинусоидаға

Спектрлік диаграммасындағы екі сызығы уақыттық диаграммасында неге сәйкес болады?екі косинусоиданың қосындысына

Спектрлік тығыздығының жиіліктен тәуелдігі- бұл қай сигналдың спектрлік диаграммасы?периодсыз сигналдың

Стационарлық кездейсоқ процесс реализациясының мүмкiндiк графигiн көрсетiңiз.

Структуралық сұлбаға сәйкес тасымалдау жүйесінің түрін анықтаңыз. Бұл сандық үздіксіз хабарламалардың тасымалдау жүйесі;

Суретте берілген модуляция түрін атаңыз. ASK (амплитудалық манипуляция)

Суретте бір үндесті АМ сигналдың уақыттық диаграммасы келтірілген. Модуляция коэффициенттің мәнін анықтаңыз. 1

Суретте бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың уақыттық диаграммасы келтiрiлген. Сигналдың математикалық моделiнiң дұрыс жазылуын көрсетiңiз. u(t)=2∙[1+Cos(2π∙50∙t)]∙Cos(2π∙250∙t - π/2)Суретте бір үндесті амплитудалымодуляцияланған сигналдың уақыттық диаграммасы көрсетілген.

Суретте кездейсоқ кернеудің ықтималдылық тығыздығы функциясының графигі келтірілген. Бұл кернеудің қай U мәнінде оның үлестіру функциясының мәні бірге тең болады? U1.

Суретте кездейсоқ кернеудің ықтималдылық тығыздығы функциясының графигі келтірілген. U>U1 болған кезінде бұл кернеудің үлестіру функциясы қалай өтеді? 1ге тең тұрақты мәні болады

Суретте келтiрiлген кездейсоқ кернеудiң ықтималдылық тығыздығы функциясының графигi арқылы оған сәйкес үлестiру функциясының графигiн табыңыp

Суретте келтiрiлген сигналдар туралы жауаптардың iшiнде дұрыс пiкiрiн табыңыз спектр ораушылардың нольге тең болатын жиiлiктерi бiрдей

Суретте келтiрiлген сигналдың спектрлiк диаграммасының түрін көрсетiңiз. дұрыс жауабы жоқ

Суретте келтiрiлген тiк бұрышты бейне импульстер периодты тiзбегiнiң спектрлiк диаграммасы түрін көрсетiңiз.

Суретте келтірілген бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың спектрлік диаграммасы арқылы тасушы сигналдың математикалық моделін табыңыз. uтас(t)=4∙Cos(110π∙103∙t+π).

Суретте келтірілген спектрлік диаграммасы неге жатады? амплитудалық модуляциясынаСуретте келтірілген спектрлік диаграммасы неге жатады? wтас-W wтас wтас+W w бір үндесті баланстық модуляциясына.

Суретте көрсетілген бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың тасушының жиілігін анықтаңыз. 250 Гц

Суретте көрсетілген бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың модуляция коэффициентін анықтаңыз .0,67

Суретте көрсетілген бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың ақпараттық модуляциялайтын сигналдың жиілігін анықтаңыз. 50 Гц

Суретте көрсетілген бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың ақпараттық модуляциялайтын сигналдың бастапқы фазасын анықтаңыз .0рад

Суретте көрсетілген бір үндесті амплитудалы модуляцияланған сигналдың тасушының бастапқы фазасын анықтаңыз. - π/2 рад

Суретте көрсетілген гармоникалық сигналдың векторлық диаграммасы арқылы сигналдың t=0 уақыттың мезгіліндегі мәнін анықтаңыз. 0 В

Суретте көрсетілген гармоникалық сигналдың векторлық диаграммасы көмегімен сигналдың t=1 с уақыт мезгіліндегі мәнән анықтаңыз. -5 В


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!