Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Які є основні типи трудових мігрантів згідно з класифікацією Міжнародної організації праці?3.1.Переселенці, працівники за контрактом, нелегальні мігранти, біженці, професіонали.

3.2.Легальні та нелегальні мігранти.

3.3. Особи, які змушені емігрувати з своїх країн через політичну, етнічну, релігійну загрози.

3.4.Трудові і нетрудові мігранти.

3.5. Немає правильної відповіді.

 

4. Біженці – це:

4.1. Сезонні робітники.

4.2. Особи, яких відрізняє високий рівень підготовки.

4.3. Особи з простроченою туристичною візою.

4.4. Особи, які змушені емігрувати з своїх країн через політичну, етнічну, релігійну та інші загрози.

4.5. Всі вищеперераховані.

 

5. Фронтал'єри – це:

5.1. Особи, яких відрізняє високий рівень підготовки.

5.2. Ті, хто приїжджає на постійне місце проживання.

5.3. Торгові мігранти, які здійснюють дрібні торгові закупки.

5.4. Всі вищеперераховані.

 

Яка світова організація регулює процеси міграції на міжнародному рівні?

6.1. ЄС.

6.2. Міжнародна організація міграції.

6.3. СОТ.

6.4. НАФТА.

 

7. Економічно вигідніше експортувати:

7.1. Товари.

7.2.Робочу силу.

7.3. Однаково вигідно.

7.4. Однаково невигідно.

 

8. Регулювання імпорту робочої сили має на меті:

8.1. Забезпечення раціонального використання іноземних робітників.

8.2. Захист національного ринку праці від стихійного потоку трудових мігрантів.

8.3. Немає вірної відповіді.

8.4. Друга і третя відповіді вірні.

 

9. Державне регулювання експорту робочої сили має наступні цілі:

9.1.Захист прав і інтересів працівників-емігрантів у приймаючих країнах, компенсація втрат від виїзду національної робочої сили за межі країни.

9.2. Захист національного ринку праці від стихійного потоку трудових мігрантів.

9.3 Забезпечення раціонального використання іноземних робітників.

9.4. Немає вірної відповіді.

 

10. "Відплив мізків" (brain drain) - це:

10.1. Виїзд за кордон працівників, яких відрізняє високий рівень підготовки.

10.2. Виїзд закордон низькокваліфікованих працівників.10.3. В'їзд працівників, яких відрізняє високий рівень підготовки.

10.4. Фізичний процес у осіб, які не відрізняються високим рівнем інтелекту.

 

11. Основні цілі Міжнародної організації міграції:

11.1. Регламентація робочого часу.

11.2. Регламентація набору робочої сили.

11.3. Забезпечення належних умов життя емігрантів.

11.4. Регулювання соціального страхування і забезпечення мігрантів.

11.5. Боротьба з безробіттям.

11.6. Усі відповіді вірні.

 

12. Головними центрами міжнародної міграції є :

12.1. Північноамериканський регіон, Латинська Америка, регіон Перської затоки, Африканський континент, країни Західної і Північної Європи.

12.2. Латинська Америка, країни Західної і Північної Європи.

12.3. Північноамериканський регіон, Латинська Америка, регіон Перської затоки, Африканський континент, Росія.

12.4. Латинська Америка, регіон Перської затоки, Африканський континент, країни Західної і Північної Європи, Україна.

12.5. Немає правильної відповіді.

 

13. Особливостями міжнародної міграції робочої сили є:

13.1. Зростання ролі демографічних факторів.

13.2. Глобалізація, зростання масштабів та розширення географії міграції.

13.3.Збільшення обсягів нелегальної міграції.

13.4. Тимчасовий характер міграції.

13.5. Все вище перераховане.

 

14. Переселенці – це:

14.1. Торгові мігранти, які здійснюють дрібні торгові закупки.14.2. Особи, які приїжджають на постійне місце проживання.

14.3. Нелегальні мігранти.

14.4. Біженці.

 

Які є основні види міжнародної міграції?

15.1. Міжнародна переселенська та міжнародна трудова міграція.

15.2. Проста і непроста міграція.

15.3. Промислова, виробнича і соціальні міграція.

15.4. Немає правильної відповіді.

16. Обмеження приймаючих країн в рамках політики регулювання імпорту робочої сили в основному не поширюються на такі категорії працівників:

16.1. Працівники, що працюють на непрестижній і важкій роботі, де місцеве населення працювати не хоче.

16.2. Працівники пріоритетних сфер економічної діяльності.

16.3. Представники рідкісних професій.

16.4. Підприємці, що переносять свою діяльність у приймаючу країну.

16.5. Вірні всі відповіді.

ТЕСТ 7

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

1. Міжнародні валютні відносини – це:

1.1. Міжнародні відносини, які виникають з приводу купівлі валюти.

1.2. Закріплена міжнародними угодами форма організації міжнародних валютних відносин, що склалась на основі розвитку системи світового господарства.

1.3. Поточні зв'язки, які виникають між різними суб'єктами МЕВ на валютних ринках з метою здійснення міжнародних розрахунків.

1.4. Валютні відносини, які здійснюються на рівні одного регіону.

 

2. Світова валютна система - це:

2.1. Поточні зв'язки, які виникають між різними суб'єктами МЕВ на валютних ринках з метою здійснення міжнародних розрахунків.

2.2.Закріплена міжнародними угодами форма організації міжнародних валютних відносин, що склалась на основі розвитку системи світового господарства.

2.3. Валютна система, що склалась за умов розвитку спеціалізації праці з приводу володіння валютою.

2.4.Немає правильної відповіді.

 

3. Під резервною валютою розуміють:

3.1. Валюту економічно розвинутої країни, яка виконує функцію міжнародного платіжного і резервного засобу, служить базою для визначення валютного паритету і валютного курсу для інших країн.

3.2. Валюту, яку резервують комерційні банки з метою подальших спекулятивних дій і отримання прибутку.

3.3. Частково-конвертовану валюту, яка функціонує лише у межах однієї країни і служить для визначення валютного курсу для інших країн.

3.4. Всі відповіді вірні.

 

4. Валютний паритет – це:

4.1. Співвідношення між всіма валютами, які є на ринку валютних операцій у даній країні.

4.2. Співвідношення між доларом, фунтом стерлінгом і гривнею.

4.3. Співвідношення між дорогоцінними металами і валютним курсом.

4.4. Співвідношення між двома валютами, що визначені в законодавчому порядку.

 

5. Під валютним курсом розуміють:

5.1. Ціну неконвертованої валюти, яка не обмінюється на інші іноземні валюти.

5.2. Співвідношення між дорогоцінними металами і валютним курсом.

5.3. Ціну грошової одиниці однієї країни, виражену в одиницях валюти іншої країни.

5.4. Всі визначення вірні.

 

Які є види валютних курсів?

6.1. Фіксований курс, що коливається, плаваючий.

6.2. Вільноконвертований, частково-конвертований, неконвертований.

6.3. Фіксований і плаваючий.

6.4. Конвертований і неконвертований.

 

Які є види валют?

7.1. Фіксована і плаваюча.

7.2. Вільноконвертована, частково-конвертована, неконвертована.

7.3. Конвертована і неконвертована.

7.4. Усі відповіді вірні.

 

8. Вільноконвертована валюта - це:

8.1. Національна валюта країн, де застосовуються валютні обмеження для певних фізичних чи юридичних осіб і по окремим видам обмінних операцій.

8.2. Валюта, яка вільно і в необмеженій кількості обмінюється на інші національні валюти.

8.3. Національна валюта, яка функціонує у межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти.

8.4. Немає правильної відповіді.

 

9. Частково-конвертована валюта - це:

9.1. Національна валюта країн, де застосовуються валютні обмеження для певних фізичних чи юридичних осіб і по окремим видам обмінних операцій.

9.2. Національна валюта, яка функціонує у межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти.

9.3. Валюта, яка вільно і в необмеженій кількості обмінюється на інші національні валюти.

9.4. Всі відповіді вірні.

 

10. Неконвертована валюта - це:

10.1. Валюта, яка вільно і в необмеженій кількості обмінюється на інші національні валюти.

10.2. Національна валюта країн, де застосовуються валютні обмеження для певних фізичних чи юридичних осіб і по окремим видам обмінних операцій.

10.3. Національна валюта, яка функціонує у країнах, які знаходяться в єдиному митному просторі.

10.4. Національна валюта, яка функціонує у межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти.

 


Просмотров 413

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!