Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Яка економічна система поєднує три елементи: приватну власність, вільні ціни і конкуренцію?8.1. Планова економічна система.

8.2. Традиційна економічна система.

8.3. Ринкова економічна система.

8.4. Змішана економічна система.

9. До центрів світової економіки відносяться:

9.1. Країни, які за розміром ВВП переважають інші держави як мінімум у 2 рази.

9.2. Країни, які мають вигідне географічне розташування.

9.3. Країни з розвинутою транспортною інфраструктурою.

9.4. Економіки з додатнім сальдо торговельного балансу.

 

10. Найбільшими регіональними центрами світової економіки є:

10.1. США, Бразилія, ПАР, Туреччина, Росія, Японія.

10.2. Німеччина, Аргентина, ОАЕ, Канада, Китай.

10.3. Країни, які мають вигідне географічне розташування в регіоні.

10.4. Всі відповіді вірні.

 

11. Характерними ознаками країн, що є центрами світової економіки, є:

11.1. Розвинуте ринкове господарство та домінуюче становище у світовій економіці.

11.2. Найбільша вичерпаність джерел промислового розвитку.

11.3. Велика частка сфери послуг у ВВП і стрімке зростання фінансового сектора.

11.4. Опора в економічній політиці на людські та інформаційні ресурси.

11.5. Всі відповіді вірні.

 

12. Головними ознаками і рисами перехідних економік є:

12.1. Відносна тривалість трансформаційних процесів в економіці.

12.2. Здійснення глибоких економічних змін, пов’язаних з перетворенням власності, зі створенням сучасної ринкової інфраструктури.

12.3. Перехід до нових джерел і факторів економічного розвитку.

12.4. Поглиблення взаємодії з світовим ринком і реструктуризація соціальної політики.

12.5. Всі відповіді вірні.

 

13. До глобальних проблем світового господарства відносяться ті, які:

13.1. Стосуються всіх країн і можуть вирішуватися лише шляхом залучення ресурсів світової спільноти.

13.2. Поширені на території одного континенту.

13.3. Впливають на політичні інтереси найбільших країн світу.

13.4. Всі відповіді вірні.

 

14. Найголовнішими глобальними проблемами людства є:

14.1. Конверсія військового виробництва і роззброєння.14.2. Екологічна проблема та проблема забезпечення енергетичними, сировинними і продовольчими ресурсами.

14.3. Проблема освоєння світового океану і космосу.

14.4. Демографічна проблема.

14.5. Всі відповіді вірні.

 

15. Суб’єктами МЕВ виступають:

15.1. На мікроекономічному рівні – окремі юридичні або фізичні особи, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.

15.2. На макроекономічному рівні – держави, що регулюють і безпосередньо здійснюють зовнішньоекономічні операції.

15.3. На наднаціональному рівні - міжнародні організації і наднаціональні інститути.

15.4. Всі відповіді вірні.

 

16. Важливою тенденцією розвитку МЕВ, що діє всупереч процесу глобалізації, є:

16.1. Регіоналізація.

16.2. Приватизація.

16.3. Поширення інформаційних технологій.

16.4. Всі відповіді вірні.

ТЕСТ 3

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

1. Оберіть вірне визначення міжнародної торгівлі:

1.1. Оплачуваний експорт товарів чи послуг держави за рік.

1.2. Вид діяльності, скерований на вишукування людських потреб, які визначаються протягом року.

1.3. Сфера міжнародних товарно-грошових відносин у формі обміну товарами і послугами між покупцями і продавцями різних країн.

1.4. Обсяг готових виробів за мінусом продовольства і сировини, що розраховується щорічно.

 

2. Зовнішньоторговельний оборот – це:

2.1. Сума міжнародної торгівлі та транспортних витрат, пов'язаних із транспортуванням товарів.2.2. Сукупний обсяг експорту та імпорту за рік.

2.3. Сукупний обсяг реекспорту та реімпорту.

2.4. Різниця між експортом та імпортом країни за рік.

 

3. Сутність експорту полягає у тому, що він характеризує:

3.1. Вивіз товарів (послуг) з країни.

3.2. Ввіз товарів (послуг) в країну.

3.3. Вивіз товарів (послуг), раніше ввезених в країну.

3.4. Вивіз всіх перероблених товарів з країни.

 

4. Імпорт – це:

4.1. Вивіз товарів (послуг) з країни.

4.2. Ввіз товарів (послуг), раніше вивезених з країни.

4.3. Вивіз всіх перероблених товарів з країни.

4.4. Ввіз товарів (послуг) в країну.

 

5. Оберіть правильне визначення реекспорту:

5.1. Вивіз товарів і послуг з країни з майбутнім поверненням.

5.2. Вивіз з країни товару, раніше ввезеного з-за кордону, який не зазнав переробки в даній країні.

5.3. Ввіз в країну товару, раніше вивезеного з-за кордону, який не зазнав переробки в даній країні.

5.4. Вивіз товарів і послуг з країни без повернення в країну.

 

6. Найбільший обсяг міжнародної торгівлі припадає на сучасному етапі на:

6.1. Промислово розвинуті країни.

6.2. Країни з перехідною економікою.

6.3. Країни третього світу.

 

7. До послуг у міжнародній торгівлі відносять:

7.1. Фінансові, торгові, туристичні та фізичні.

7.2. Корпоративні, індивідуальні, туристичні та соціальні.

7.3. Фінансові, транспортні, професійні, туристичні та соціальні.

7.4. Корпоративні, некорпоративні, фізичні та приватні.

 

8. Міжнародна торгівля класифікується за такими товарними групами:

8.1. Сировинні товари, напої, тютюн, мінеральні товари та інше.

8.2. Продовольство, сировинні товари, мінеральне пальне, готові товари та напівфабрикати, туристичні товари та інші товари.

8.3. Продовольство, сировинні товари, мінеральне пальне, готові товари та напівфабрикати, інші товари.

 

9. Зменшення частки сировини в міжнародній торгівлі пояснюється:

9.1. Лібералізацією торгівлі в умовах глобалізації.

9.2. Переходом на ресурсозберігаючі технології, впровадженням прогресивних методів обробки первинних матеріалів.

9.3. Утворенням вільних економічних зон і офшорних центрів та розвитком НТР в умовах глобалізації.

9.4. Посиленням протекціонізму в зовнішньоторговельній політиці.

 


Просмотров 527

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!