Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Які компоненти є обов’язковими у самосвідомості?а) Розум – Почуття – Несвідоме;

б) Розум – Почуття – Воля;

в) Воля – Свідомість – Емоції.

10. Самоменеджмент психічного здоров`я передбачає:

а) уміння „розшифровувати» свій психічний стан;

б) удосконалення психічних процесів (пам’яті, уваги);

в) релаксаційні методики;

г) ірраціоналізація діяльності.

 

Ключ відповідей до блоку змістовних модулів №1

№№
А Б В А Б В
Б В В Б Б В
В А В Д Б Г
Б Б А Б Б А
А Б В Б В
Б А В Б Б Б
Б А В Б Б в
А А А В Б Б
Б А А Б Б А
Б Б Б   Б Б

БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ №2

Загальна теорія конфлікту

Змістовний модуль 7

Розвиток конфліктології як науки

Чи є тотожними поняття «протиріччя» і «конфлікт»?

1. так?

2.ні?

2. Наука «Конфліктологія» виникає:

1. у 30-х роках Х1Х століття;

2. у 50-х роках Х1Х століття;

3. у 30-х роках ХХ століття;

4. у 50-х роках ХХ століття.

3. Автором роботи «Класи і класові конфлікти в індустріальному суспільстві» є:

1. К. Боулдінг;

2. Л. Козер;

3. Р. Дарендорф;

4. Т. Парсонс;

5.Г. Зіммель

Які з нижче наведених суджень виступають предметом конфліктів згідно з Р. Дарендорфом?

1. право на включення в «більшість» суспільства, тих хто домоглися нормальних умов життя;

2. збереження стабільності системи, її нормативно-ціннісної основи;

3.влада, статус, перерозподіл цінностей.

Які з нижче наведених суджень виступають предметом конфліктів згідно з теорією Т. Парсонса?

1. право на включення в «більшість» суспільства, тих що домоглися нормальних умов життя;

2. збереження стабільності системи, її нормативно-ціннісної основи;

3.влада, статус, перерозподіл цінностей.Хто вперше обґрунтував концепцію людської конфліктності та простежив розвиток внутрішньособистісних конфліктів, як результату зіткнення неусвідомлених психічних сил?

1. М. Вебера;

2. З.Фрейд;

3. В. Парето;

4. Е. Дюркгейм;

5. Р. Дарендорф.

7. Конфліктна парадигма в соціології сформувалася як альтернатива:

1. символічному інтеракціонізму;

2. теорії обміну;

3. етнометодології;

4. функціоналізмові.

Ідеї кого з перерахованих нижче соціологів розвивав у своїй теорії конфлікту Р.Дарендорф?

1. Г. Зіммеля;

2. М. Вебера;

3. К. Маркса;

4. Л. Козера;

5. Т. Парсонса.

9. Термін «соціологія конфлікту» був введений у науковий обіг:

1. Р. Дарендорфом;

2. М Вебером;

3. Г. Зіммелем;

4. В. Парето;

5. Е. Дюркгеймом;

6. П. Блау;

7. Дж. Хомансом.

10. Хто з соціологів є представником конфліктологічного напрямку:

1. М Вебер;

2. Р. Дарендорф;

3. Г. Зіммель;

4. Е. Дюркгейм;

5. В. Парето;

6. Л.Козер;

7.Дж. Хоманс.

11. Г. Зіммель аналізував:

1. конфліктні процеси в сфері культури;

2. національні конфлікти;

3. політичні конфлікти;

4. міжособистісні конфлікти;

5. економічні конфлікти.

12. Автором роботи «Функції соціального конфлікту є:

1. К. Боулдінг;

2. Л. Козер;

3. Р. Дарендорф;

4. Т. Парсонс;

5. Г. Зіммель.

13. Автором роботи «Конфлікт і захист: загальна теорія є:

1. К. Боулдінг;

2. Л. Козер;3. Р. Дарендорф;

4. Т. Парсонс;

5. Г. Зіммель

У роботах якого соціолога поняття конфлікту розглядається у контексті світових релігій?

1. Р. Дарендорф;

2. У. Парето;

3. Г. Зіммель;

4. Л. Козер;

5. М. Вебер.

Які судження відповідають теорії Л. Козер щодо предмету конфліктів?

1. право на включення в «більшість» суспільства, тих хто домоглися нормальних умов життя;

2. збереження стабільності системи, її нормативно-ціннісної основи;

3. влада, статус, перерозподіл цінностей.

 

Змістовний модуль 8

Сутність конфлікту та його структура.

1. «Конфлікт» являє собою сукупність:

1. об'єкта і предмета;

2. опонентів і інциденту;

3. інциденту і конфліктної ситуації.

2. «Предмет конфлікту» – це:

1. матеріальна, соціальна або духовна цінність, до володіння якої прагнуть опоненти;

2. спонукання до вступу в конфлікт, зв'язані з задоволенням потреб опонентів;

3.об'єктивно існуюча або уявлена проблема, через яку сторони вступають у конфлікт.

3. «Конфліктна ситуація» — це сукупність:

1. інцидента й об'єкта конфлікту;

2. опонентів і об'єкта конфлікту;

3. об'єкта і предмета конфлікту.

4. Опоненти в конфлікті – це:

1. особи або групи, що планують конфлікт і його розвиток;

2. суб'єкти, що безпосередньо активно (наступальні або оборонні) діють один проти одного;

3. організації або особи, що підштовхують інших учасників до конфлікту;

4. особи або групи, що виконують задачу припинення конфлікту.

В процесі розвитку конфлікт переходить від неповно масштабного до повномасштабного. З наведених суджень виберіть ті, які характеризують не повномасштабний конфлікт.

1. визначені суб'єкти;

2. немасовий характер протистояння;

3. неідентичні групи конфліктуючих;

4. визначеність предмету конфлікту і його масовий характер;

5. низький ступінь легітимації та інституціоналізації конфлікту;

6. декларуєми інтереси;

7. визначеність стратегії і тактики конфронтуючих сторін;

8. слабоструктуровані інтереси.

 


Просмотров 494

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!