Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Які види взаємодії Е. Берн виділяв у діловому спілкуванні?A. доповнюючі;

B. симетричні;

C. негативні;

D. позитивні.

ANSWER: B

 

Комунікативна компетентність передбачає:

A. власні перцептивні уміння;

B. здатність чинити опір навичкам;

C. усвідомлення ціннісних орієнтирів співбесідника.

ANSWER: B

 

Прихована форма трансакції спілкування відбувається:

A. на соціальному рівні;

B. на психологічному рівні;

C. на двох рівнях одночасно.

ANSWER: B

 

Завдяки стану „Я-Батько» людина здатна:

A. до розвитку інтуїції, творчості;

B. більшість реакцій перетворити на автоматичні;

C. переробляти інформацію та враховувати можливості ефективної взаємодії.

ANSWER: B

При передачі інформації необхідно спочатку:

A. максимально віддалити того, хто передає інформацію, та того, хто її приймає;

B. максимально зблизити того, хто передає інформацію, та того, хто її приймає;

C. враховувати особистісний смисл, що вкладається у повідомлення.

ANSWER: B

 

 

Змістовний модуль 5

Психологічні аспекти управлінських функцій менеджера

1. Визначить характеристику, що тяжіє до авторитаризму керівника:

а) група вирішує, а керівник формулює проблему;

б) керівник вирішує, але при цьому намагається переконати підлеглого;

в) керівник інформує підлеглих про рішення, підлеглі мають можливість висловити свою думку.

2. Контроль має бути:

а) об`єктивним;

б) суб`єктивним;

в) тотальним.

3. Найбільшої поваги до того, хто критикує (згідно американського експерименту), можна досягти, якщо використовувати наступну стратегію:

а) похвала, потім критика;

б) постійна критика;

в) постійна похвала;

г) критика, потім похвала.

4. Винагорода має бути:

а) регулярною;

б) за досягнення усією організацією високих показників;

в) за будь-які, у тому числі найменші, успіхи.

5. Емоційно нейтральною вважається:

а) реклама-нагадування;

б) реклама-навіювання;

в) реклама-інформація.

6. До внутрішньої винагороди належать:

а) зарплата;

б)почуття самоповаги;в) просування по службі.

7. Проблемна ситуація – це психічний стан, коли особистість стикається:

а) з певним завданням та виконує його;

б) пошуком рішення;

в) невизначеністю та переживає її.

8. Докладний опис проблеми дозволяє:

а) визначати емоційно змальовану особистісну реакцію;

б) складати повний список проблем;

в) виділити ключові проблеми.

9. Послідовне переформулювання проблеми реалізується на етапі:

а) усвідомлення проблемної ситуації;

б)постановки завдання;

в) пошуку рішень.

10. Перехід від намірів до дій характеризується:

а) наявністю остаточної невизначеності;

б) наявністю повної визначеності;

в) необхідністю прийняти на себе відповідальність;

г) необхідністю делегувати відповідальність.

11. В рамках якої функції розглядається проблема інноваційної активності?

а) мотиваційної;

б) стратегічної;

в) контролюючої;

г) адміністративної.

 

Змістовний модуль 6

Практика самоменеджменту.

1. Успіх у діяльності залежить від рівня психологічної напруги. Виберіть науково обґрунтоване твердження:

а) діяльність є найбільш продуктивною під час помірного рівня емоційного збудження;

б) діяльність є найбільш продуктивною за умови низького рівня емоційного збудження;

в) діяльність є найбільш продуктивною за умови високого рівня емоційного збудження.

2. Визначить формулу стресу:

а) діяльність – перенавантаження позитивні емоції;б) перенавантаження – негативні емоції – діяльність;

в) Діяльність – перенавантаження – негативні емоції.

3. Які психічні процеси є характерними для здорової особистості?

а) здатність концентрувати увагу на предметі;

б) мінімальне наближення суб’єктивних образів до відображувального об’єкту дійсності;

в) здатність розсіювати увагу на предметі;

г) здатність до логічної обробки інформації.

4. У психічному стані здорової особистості домінують:

а) самовладання;

б) неприродний прояв почуттів та емоцій;

в) зрілість почуттів відповідно віку.

5. Які критерії психічного здоров`я пов’язані із соціальним середовищем?

а) інтерес до власного внутрішнього світу;

б) орієнтація на суспільно корисну діяльність;

в) демократизм у поведінці.

6. Визначить спосіб психологічного захисту за наступною характеристикою: «Блокування небажаної інформації на стадії вивантаження з пам`яті – завантаження у свідомість і навпаки»

а) заперечення;

б) пригнічення;

в) проекція.

7. Реальне «Я» - це:

а) особистість така, якою є насправді;

б) те, що ми про себе думаємо;

в) враження, що виникають у інших про нас.

8. Профілактика стресу буде більш ефективною, якщо менеджер дотримуватиметься таких рекомендацій:

а) звести до мінімуму спілкування з друзями;

б) турбуватися про підтримку в собі позитивного мислення;

в) не намагатися відділяти суттєве від другорядного.


Просмотров 521

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!